Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västra Götalands län

Ale (4)
Alingsås (20)
Bollebygd (5)
Borås (72)
Dals-Ed (8)
Essunga (3)
Falköping (14)
Grästorp (5)
Göteborg (299)
Götene (5)
Hjo (5)
Härryda (13)
Karlsborg (6)
Kungälv (22)
Lerum (19)
Lidköping (22)
Lysekil (2)
Mariestad (19)
Mark (22)
Mellerud (7)
Munkedal (4)
Mölndal (17)
Orust (5)
Partille (6)
Skara (7)
Skövde (24)
Sotenäs (4)
Svenljunga (18)
Tanum (4)
Tibro (6)
Tidaholm (1)
Tjörn (3)
Tranemo (7)
Töreboda (0)
Uddevalla (7)
Ulricehamn (11)
Vara (10)
Åmål (11)
Öckerö (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 816 st.

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Göteborg
5 års kontraktstid + option 1 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 3
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utbyggnad av mejeri i Götene
Avser utbyggnad av mejeri för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av ekologisk mjölk.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Ramavtal byggservice, löpande reparationer och underhåll i Göteborg
Projektet avser ramavtal för avrop av byggservice som syftar till att täcka det behov av löpande servicearbeten som föreligger inom beställarens lägenhetsbestånd. Avtalet omfattar vanligt förekommande servicearbeten i och i anslutning till bostadslägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och utvändiga installationer. Norra Göteborg Nr 1 K 21 Nr 2 Bygg & Konsult Södra Göteborg Nr 1 K 21 Nr 2 Peab Byggservice Majorna Nr 1 Göfast Gruppen Nr 2 K 21 Kungsladugård Nr 1 Göfast Gruppen Nr 2 Peab Byggservice Bergsjön Nr 1 Peab Byggservice Nr 2 K 21
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 332 lägenheter i flerbostadshus med 3 och 4 våningar.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till 61 student- och forskarbostäder. Kommer även att utrustas med solceller på taket.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga bostäder i området och tillåta externa tvättstugor och förråd. I de västra delarna av området utreds möjlighet till förrättning genom uppförande av nya bostäder.
Om- och tillbyggnad av 7-9 skola i Karlsborg
Avser om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnaderna är ca 400 kvm och avser bl.a. ny entré, nya uppehållsrum/gemensam lärmiljö, nya grupprum samt tillbyggnader med grupprum i burspråk i två plan. Ombyggnationen avser bl.a. att skapa öppna, sociala och kreativa ytor, bygga en mini-aula, en större hemkunskapssal, omgestaltning av utemiljön, ornament på fasader, byte av tekniska installationer såsom VS och elsystem, byte av ytskikt, hissbyte ,byte av fönster samt nya ytskikt i tillagningsköket.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum, byte av ventilationssystem samt asbestsanering i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning. Konservator: Studio västsvensk konservering, Morgan Denlert.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av VVS stammar, byte elinstallationer, kök- och badrumsrenovering, ytskikts renovering, fönsterbyte, utvändiga VA-arbeten samt byte av tak på flerbostadshus med 123 lägenheter och 2 stycken lokaler.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021.
Utbyggnad av museum i Skara
Planer finns för utbyggnad av Västergötlands museums magasin för att få plats med samlingar under ett och samma tak.
Renovering av påldäckskaj i Vänersborg
Avser att reparera uppkomna skador på Vänerborgs hamn:s kajsektioner.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Om- och Tillbyggnad av badhus i Åmål
Avser om- och tillbyggnad av simhallen i Åmål.
Ombyggnad till lägenheter på Orust
Projektet avser ombyggnad av ett befintligt båtmagasin och omfattar 23 stycken unika bostadsrätter samt 13 stycken sjöbodar i markplan. Utöver garageplatser och övriga hamnfaciliteter på markplan så kommer det även finnas en relaxavdelning med dusch och bastu med utsikt över hamninloppet.
Vägmarkering inom område Skaraborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Vägmarkering inom område Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - mark, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - mark. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Renovering av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser renovering av badrum, ombyggnad av el, byte av ventilationssystem i flerbostadshus.
Ombyggnation av befintlig byggnad vid Skaraborgs sjukhus i Mariestad
Avser ombyggnad av vårdlokaler till särskilt boende. Ombyggnaden avser plan 3 i hus 10, Ekbacken vid Skaraborgs sjukhus i Mariestad.
Upprustning av Feskekörka i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning, underhåll och lokalanpassning av byggnadsminnesförklarade Feskekôrka.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östra Frölunda
Avser om- och tillbyggnad av Östra Frölunda skolan.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Överlida, Svenljunga kommun
Avser om- och tillbyggnad av Överlida skola i Svenljunga kommun.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Teknisk upprustning barnkliniken på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av de tekniska systemen på plan 03-06 i BK höghuset på Östra sjukhuset. Åtgärderna omfattar följande system och funktioner: el, ventilation, rör, styr, sprinkler, gas, kallelsesignalsystem, brandsäkerhet och byggåtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och byte av yttertak på flerbostadshus.
Hyra av moduler till skola i Tranemo
Avser skolmoduler med plats för 40 elever fördelade i 3 klassrum och 3 grupprum, med tillgång till entré/kapprum, städ, wc och RWC, BTA ca 300 kvm. Samt personalutrymme för 8 personal, med tillgång till städ, RWC/dusch och förråd, BTA ca 20 kvm.
Klimatskalsrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av fasader och tak på fem flerfamiljshus och omfattar 118 lägenheter och två lokaler.
Om- och tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av Vegby skola. Skolan kommer att evakueras under byggtiden med moduler som placeras på fotbollsplan på skolgården.
Ny, till- och ombyggnad av idrottsanläggning i Skara
Avser ny, till- och ombyggnad av idrottsområdet Vilan. Arbetet omfattar renovering och utbyggnad av befintlig tennishall, byggnation av eventförråd på norra sidan av nya Vilan hallen. Byggnation av Arenahuset med klubblokal /café inne på Sparbanken Arena samt att befintlig kiosk avyttras. Byggnation av multifunktionsbyggnad ”Borgen” i anslutning till entrén Idrottshallen samt ombyggnad av befintlig entré. Byggnation/ uppgradering av friidrottsarenan Sparbanken Arena med syfte att ge möjligheter till att arrangera större friidrottsevenemang.
Elektrifiering av färjeleden Gullmarsleden
Anslutning av befintlig vägfärja till en automatisk laddstation. Transformering av högspänning och likriktning av ström. Två automooringstationer (för automatisk förtöjning) ingår.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom Göteborgsområdet
Drift, underhåll samt eventuell reinvestering ev eltekniska trafikutrustningar i Halland samt Västra Götalands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Om- och tillbyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 13 lägenheter och 8 nya lägenheter i markplan samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor och lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor och lager samt ny parkering.
Standardhöjande åtgärder på väg 2504 sträckan Södra Härene (E20)-Fåglum-Väg 2503
Ca 7 km lång sträcka, vägen ska breddas 1 m och förstärkas, vissa kurvor och krön ska rätas, ny gångbana samt plattform vid busshållplatsen i Fåglum.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götaland och Hallands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Åtgärder på väg 47/förbifart Grästorp
Korsningsåtgärd väg 47/2561, ny cirkulationsplats vid väg 2561/44, gc-port under väg 2561 vid Storgatan, utbyggnad av befintliga hållplatser med fickor, förlängning av gc-väg ca 500 meter.
Renovering av fasader på flerbostadshus i Göteborg
Avser fasadrenovering av 15 flerfamiljsfastigheter med totalt 180 lägenheter på Kosmosgatan och Zenitgatan i Bergsjön utanför Göteborg. I projektet renoveras ytskiktet på fasaden. Bland annat monteras cirka 2 000 kvm miljövänliga och robusta fasadskivor, så kallat stenifasad. Alla gavlar på husen putsas om, cirka 1 500 fönster byts ut och alla balkonger glasas in.
Trygghetsskapande åtgärder i flerbostadshus i Tynnered, Göteborg
Projektet avser olika trygghetsskapande åtgärder och omfattar bolagets bestånd runt Opaltorget och främst följande åtgärder; installation av beröringsfria lås/porttelefon och svarsenheter, utbyte/förstärkning av närvarostyrd belysning i trapphus, byte/förstärkning av utebelysning, byte av dörrar i allmänna utrymmen inomhus till klassade dörrar, byte till klassade dörrar för vissa utrymmen i den omfattning som bedöms behövas. Adresserna är: Bronsåldersgatan 40-64, 66-80, Opalgatan 1-19, 21-45, 47-75, 83-107, 109-125, Grevegårdsvägen 200-216 och 218-242-
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader, Higab AB
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader för Higab AB. Avtalstid:2022-08-22 - 2026-08-21
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll- el, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - el. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärs-kontorshus.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till produktionslokal samt fasadändring.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser att befintliga utrymmen ska renoveras och tidstypiska detaljer bevaras samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Upprustning fasad, tak och fönster på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av klimatskalet på infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Syftet är att byta fönster, tilläggsisolera fasaden och montera granitkeramikplattor samt tilläggsisolera taket.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall (1200-1300 kvm) samt parkeringsplatser.
Utbyggnad och modernisering av kompetenscentrum i Göteborg
Avser utökning och modernisering av celltestanläggning. I celltestlabbet ska battericeller utvärderas. Anläggning kommer att tas i bruk under första halvåret 2023.
Stambyten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 4
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av förskola med fyra avdelningar och ett mottagningskök. Nytt tak inkl förstärkningsåtgärder inför solceller, tilläggsisolering, fönsterbyte, nytt ventilerat golv, nya el-installationer, nytt aggregat, ombyggnad av mottagningskök inkl nytt kylrum, fettavskiljare mm.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 3
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 1
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 2
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kirurgoperation med 5 operationssalar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranemo
Projektet avser ROT-renovering av 2 flerbostadshus. Varje byggnad består av 3 våningar + källare. Varje våningsplan innehåller 4 st lägenheter, 12 st lägenheter per byggnad, 24 lägenheter i denna huvuddel. Totalt kommer 72 lägenheter i 6 huskroppar av åtgärdas i 3 huvuddelar. Förnyelsen omfattar ROT-renovering av samtliga lägenheter samt tillhörande åtgärder i källarplan där cykelrum, garage, lägenhetsförråd och övriga förrådslokaler moderniseras. Exteriör som tak, taksarg, fasad, fönster, dörrar mm förnyas. Vidare förses samtliga byggnader med ny inglasad entré innehållande ny hiss. Nya komplementsbyggnader och miljörum uppförs.
Om- och tillbyggnad av övningshall, Karlsborgs fästning
Avser om- och tillbyggnad av övningshall by 092 i Karlsborg. Arbetet omfattar byggnadsarbeten, rörarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, styr- och reglerarbeten, mark- och anläggningsarbeten. Byggnaderna ingår inte i det statliga byggnadsminnet Karlsborgs fästning. Objektets läge: inom motorområde Heden söder om Karlsborgs fästning, infart från Flottiljvägen.
Ringmatad värmeåtervinning i sjukhus i Göteborg
Projektet avser uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från BOIC (byggnad 5071) till central delarna av sjukhusområdet.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stam- och el-renovering i 69 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering av badrum i bostäder i Stenungsund
Projektet avser renovering av badrum i 124 lägenheter med totalt 194 våtrum i punkthus och radhus.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på Traktören i Göteborg
Projektet avser komplett fönster- och fönsterdörrs byte samt fasadåtgärder på plan 1-5 på Traktören. I projektet ska även fasader tvättas i sin helhet.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - måleri, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - måleri. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll- ventilation, Marks kommun
Ramavtal avseende löpande fastighetsunderhåll - ventilation. Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser styckvis ombyggnad 60 badrum samt renovering av 10 WC i flerbostadshus. Avser distrikten Norra Göteborg Eriksbo, Hjällbogärdet, Västergärde och Östergärde.
Rotrenovering av flerbostadshus i Adolfsberg
Projektet har ändrat omfattning. Kommer att bli ombyggnad av 3 våningar i flerfamiljshus.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Bollebygd
Avser tillbyggnad av matsal med ca 300 kvm.
Omläggning av ledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av dricksvatten, spillvatten- och dagvattenledningar samt omläggning av el- och gasledningar. (Projektet syftar till byggnationen av Castellums nya polishus vid Exportgatan).
Komplettering av mittlås på Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av mittlås på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg, mellan norra och södra pylonerna.
Utbyggnad av förskola i Hentorp, Skövde
Avser utbyggnad av Gläntans förskola i Hentorp, Skövde. Projektet består av tillbyggnad av en avdelning inkl storkök samt viss ombyggnation av befintliga lokaler. Under hela projektet kommer förskolan att vara i drift. Förskolan behöver utökas med en avdelning med 20 platser.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser byte av fönster, renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus på Eketrägatan 7 och 9.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).