Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västra Götalands län

Ale (5)
Alingsås (21)
Bollebygd (5)
Borås (78)
Dals-Ed (0)
Essunga (2)
Falköping (21)
Grästorp (1)
Göteborg (307)
Götene (4)
Hjo (2)
Härryda (20)
Karlsborg (4)
Kungälv (13)
Lerum (11)
Lidköping (17)
Lysekil (7)
Mariestad (9)
Mark (22)
Mellerud (16)
Munkedal (3)
Mölndal (18)
Orust (5)
Partille (8)
Skara (10)
Skövde (23)
Sotenäs (6)
Svenljunga (14)
Tanum (2)
Tibro (2)
Tidaholm (4)
Tjörn (2)
Tranemo (7)
Töreboda (1)
Uddevalla (11)
Ulricehamn (15)
Vara (11)
Åmål (15)
Öckerö (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 754 st.

Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla, Huvuddel 1-21
Projektet avser kajpromenad med översvämningsskydd. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Överföringsledningar för spillvatten + 3 spillvattenpumpstationer. Överföringsledning för dricksvatten. 4-5 stick för VA under banvall/E45 Entreprenad i två huvuddelar bestående av överföringsledning mellan Älvängen och Nödinge samt VA/gata entreprenad i Nödinge centrum med partnering som arbetsform.
Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad (ca 6500 kvm) av kontorsfastighet.
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan mellan Stenungsund-Uddevalla
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård. Utrivning och byte av tunnelportaler och betongkonstruktioner.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås, etapp 2
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås, etapp 1
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Byggnation av terminalyta i Göteborg, etapp 1 C
Projektet avser byggnation av terminalyta och är en markentreprenad innehållande bl a asfaltering, losshållning (sprängning) och krossning av berg, VA-anläggning (dagvattenhantering), el-arbeten (högspänning), kanalisationsarbeten.
Tillbyggnad, renovering och ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad, in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner i Göteborg
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsmaskiner både med och utan maskinist samt även anläggningsarbetare. Avtalstid 2023-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av huset med ett plan med kontorslokaler och en fasadrenovering som ombesörjer målning fasad och byte av fönster.
Utbyggnad av skola samt nybyggnad av bostäder i Skövde
Syftet med planen är att möjliggöra för utbygnad av skolan samt möjliggöra med byggrätter för verksamheter och/eller bostäder.
Tillbyggnad av tågdepå i Falköping
Entreprenaden omfattar utbyggnad av befintlig tågdepå med ny spårhall, verkstads- och kontorsbyggnad, externt lager samt utbyggnad av järnvägsanläggning. Spårhallen byggs ut från 3 spårplatser till 6 spårplatser med utrustning så som lyftar, takplattformar och traverser.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på undersidan av brobaneplatta längdsystem 4 på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg mellan norra och södra pylonerna.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och våtrumsrenovering i 167 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Om och tillbyggnad av gymnasium i Skövde
Delprojekt nytt storkök(tillagningskök) för 1800 portioner och matsal med ca 600 platser. Delprojekt nytt café. Del projekt ersättningsytor och kringliggande ytor.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus. Renovering av Palmhuset ska ske etappvis uppdelat per byggnadskropp då övriga delar ska vara öppna för allmänheten. Byggnationen kan endast ske under sommarhalvåret /ca 15 maj - ca 15 september) vilket gör att projektet kommer att pågå fram till slutet av sommaren år 2026.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Ramavtal avseende inhyrning av lastbil med förare, Skövde kommun
Skövde kommuns behov av inhyrning av lastbilar med förare.
Ombyggnad till skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till skola.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021. Rivningsarbetet påbörjades i juni 2022. Solskydd: Eneroths Markiser AB, Verkstadsgatan 10, 434 42 Kungsbacka, Emili van Huizen 070-6244214. Natursten: RK Natursten AB, Analysvägen 6, 435 33 Mölnlycke, Simon Rekonius 073-0985880. Brandtätning: BC Brandtätning AB, Backa Bergögata 4, 422 46 Hisings Backa, Patricio Holm Jalvander tel 076-3060902. Portentreprenad: UK Portservice AB, Reningsverksgatan 10, 421 47 Västra Frölunda, André Linder tel 070-2359431.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom följande huvudområden: Förstudier inför entreprenader och detaljplanering -Byggnader -Infrastruktur -Trafik -Besiktning -GIS -Vatten och avlopp -Avfall Avtalstid 2023-01-16 - 2025-01-15 med möjlighet till 1 + 1 års förängning.
Vägmarkering inom område Fyrbodal
Option på ytterligare 1+1 år.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Ombyggnad av sjukhus till verksamhet för särskilt boende i Strömstad
Projektet avser att delar av befintligt sjukhus byggs om till verksamhet för särskilt boende. Delar av våningsplan 2, 3, 4 och 5 berörs av entreprenaden och där ska bland annat skapas 24 stycken boenderum, lokaler för administration, installation av hiss, tillbyggnad av passage, orangeri och balkong.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Bahult-Länsgränsen, Mobacka-Haggården (delsträcka Ek-Karleby), Gullspång, Pansartunneln (Skultorptunneln) och Trafikplats Skultorp.
Renovering av skola i Vara
2 byggnader, Om och tillbyggnad. Nya ventilationssystem och aggregat och ytskiktsrenovering. Utbyggnad med grupprum. Nya teknikrum. Fjärrvärmen kommer dras om.
Renovering av flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av Fältskären 1 i Skövde och omfattar bla reinvesteringar i brandskydd, ventilation, elanläggning, avloppsstammar, låssystem, ytskikt, inredning mm. Byggnaden är q-märkt.
Renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus i Rödaområdet i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus.
Fristående tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser fristående tillbyggnad av skola med 6 klassrum och tillhörande funktionslokaler. Förutom skolbyggnad innefattar entreprenaden arbeten runt om byggnaden samt en del arbete på skolgården.
Tillbyggnad av skola i Tanum, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av lokaler för undervisning.
Tillbyggnad av hotell med bostäder i Trollhättan
Avser tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar.
Ramavtal avseende VA-anläggningsarbete, Vårgårda kommun
Ramavtal avseende om- eller nybyggnad av VA-ledningar och VA- anläggningar, såsom mindre pumpstationer. VA-ledningar avser markförlagda eller nedgrävda ledningar som används för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Upphandlingen omfattar följande två delområden, vilka utvärderas separat: Delområde 1: Akuta arbeten Delområde 2: Planerade arbeten Avtalstid 2 år med möjlighet till 2 + 2 + 2 + 2 års förlängning.
Ny, till- och ombyggnad av idrottsanläggning i Skara
Avser ny, till- och ombyggnad av idrottsområdet Vilan. Arbetet omfattar renovering och utbyggnad av befintlig tennishall, byggnation av eventförråd på norra sidan av nya Vilan hallen. Byggnation av Arenahuset med klubblokal /café inne på Sparbanken Arena samt att befintlig kiosk avyttras. Byggnation av multifunktionsbyggnad ”Borgen” i anslutning till entrén Idrottshallen samt ombyggnad av befintlig entré. Byggnation/ uppgradering av friidrottsarenan Sparbanken Arena med syfte att ge möjligheter till att arrangera större friidrottsevenemang.
Hyra av moduler till skola i Tranemo
Avser skolmoduler med plats för 40 elever fördelade i 3 klassrum och 3 grupprum, med tillgång till entré/kapprum, städ, wc och RWC, BTA ca 300 kvm. Samt personalutrymme för 8 personal, med tillgång till städ, RWC/dusch och förråd, BTA ca 20 kvm.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser arbeten i byggnad 5150 plan 02 på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Östra Frölunda
Avser om- och tillbyggnad av Östra Frölunda skolan.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Överlida, Svenljunga kommun
Avser om- och tillbyggnad av Överlida skola i Svenljunga kommun.
Ombyggnad till filmstudio och kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till filmstudio och kontor.
Omläggning av VA och gata i Mölndal
Projektet avser förnyelse av gator och VA system för exploatering av fastigheterna Stiernhielm 6, 7 och 16. Befintligt VA system byggs om från Hagåkersgatan till Bifrostgatan för att klara framtida belastning. Även på Bifrostgatan byggs VA systemet om, gatan flyttas norrut och får en stadsmässig karaktär med kantparkering, planteringszoner samt GC-banor. En ny lokalgata ska anläggas mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, i Wallinsgatan förnyas VA systemet och gatan breddas till 5,5
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Fasadrenoveringen avser byte av fasadmaterial och balkongfronter samt tilläggsisolering.
Ombyggnad av befintligt ställverk i Strömstad
Projektet avser att bygga om befintligt 130/40/10kV ställverk med tillhörande ny stationsbyggnad, nya krafttransformatorer och nollpunktsutrustning på nuvarande ställverksområdet parallellt med befintligt driftsatt ställverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Totalrenovering av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Beläggningsgrupp DH21-2023, DM21-2023 och DK DV21-2023.
Invändig renovering av skola i Göteborg, etapp 1-3
Projektet avser renovering av invändiga ytskikt samt renovering/byte av installationer i skola. I husets bottenvåning finns en förskola där mindre åtgärder ska utföras i samband med ventilationsåtgärderna.
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
30 m bred faunapassage vid Åstebotjärn inklusive faunastängsling och faunalösningar längs Landvettervägen.
Ombyggnad av utbildningslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och anpassning av utbildningslokaler på plan 3 och 4 då Polhemsgymnasiet ska lokaliseras dit.
Ombyggnad av bibliotek i Borås
Ombyggnation för bibliotek, mötesplats och fritidsgård.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av allmän plats, gator och GC-vägar samt gestaltning och projektering av park med cykelramp och trappor inom planområdet för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan. Det omfattar även projektering av VA-ledningar för försörjning av planområdet samt ledningssamordning för samtliga ledningsägare.
Byte av spårkorsningar och förlängning av hållplatser i Göteborg
Projektet avser byte av 4 stycken gatuväxlar samt 2 spårkorsningar. Även 4 hållplatslägen ska förlängas.
Om- och tillbyggnad storkök i gruppbostad, Skövde
Projektet består av om och tillbyggnad av storkök samt matsalsbyggnad. Projektet omfattar även renovering av omklädningsrum samt ny dragning av reservkraft, byte VA installationer
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 3 stycken GC-broar.
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Ombyggnad av förskola i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus B samt ombyggnad av skolgård.
Renovering av badrum i bostäder i Stenungsund
Projektet avser renovering av badrum i 124 lägenheter med totalt 194 våtrum i punkthus och radhus.
Ramavtal avseende maskintjänster, Herrljunga kommun
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster och gatu- och grönyteskötsel av Herrljunga kommuns gator GC-vägar, trottoarer och vägar inklusive parkeringar på allmän plats, samt övrig barmark för allmänt ändamål. Avtalstid 2023-05-01 - 2025-04-30 med möjlighet till 1 + 1års förlängning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södra Göta, Borås Stad, etapp 1
Avser takbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St. Michelsgatan 2, 4, Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södra Göta, Borås Stad, etapp 2
Avser takbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St. Michelsgatan 2, 4, Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6
Tillbyggnad av skola i Tidaholm
Utbyggnad av bef skola. Förskola dockas på bef skola.
Omdragning av CD-ledning vid Alelyckans Vattenverk
Avser omdragning av CD-ledning i Alelyckans vattenverk.
Tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Markarbetet påbörjas i november 2022.
Anpassning till grundsärskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av två plan (totalt ca 1200 kvm) som ska anpassas till grundsärskola samt en tillbyggnad av trapphus med hiss, utvändiga markarbeten i form av anläggning av lekplatser (ca 300 kvm), dränering av husgrund och entréytor. På bottenplan kommer ombyggnad ske i vissa rum för att anpassas till den nya verksamheten.
Ombyggnation av kulturhus i Vänersborg
Renovering och ombyggnation av kulturhuset i Vänersborg.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Om- och tillbyggnad av övningshall, Karlsborgs fästning
Avser om- och tillbyggnad av övningshall by 092 i Karlsborg. Arbetet omfattar byggnadsarbeten, rörarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, styr- och reglerarbeten, mark- och anläggningsarbeten. Byggnaderna ingår inte i det statliga byggnadsminnet Karlsborgs fästning. Objektets läge: inom motorområde Heden söder om Karlsborgs fästning, infart från Flottiljvägen.
Ombyggnad av torg och gata i Falköping
Avser ombyggnation av Stora torget samt anslutande Dotorpsgatan till och med korsningen Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan i Falköping.
Ombyggnad av Falköpings ishall
avser ombyggnad och renovering av befintlig ishall i Falköping. Arbetet omfattar bla: • Nytt klimatskal (ytterväggar och tak) • Åtgärd av ventilation i hall-delen • Ytterligare omklädningsrum • Brandskydd- och tillgänglighetsanpassningar
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser produktion av 15 vindslägenheter om 29-35 kvm i flerbostadshus.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av förskola med 6 avdelningar och omfattar bl a ventilationsåtgärder såsom byte av befintliga aggregat, tillskapande av nytt fläktrum mm. Utvändiga arbeten består av bl a ommålning av samtliga byggnader, byte takpapp, plåtslagning mm. Invändiga arbeten avser bl a ytskiktsrenovering såsom golvbeläggningar, luckbyten, ommålning.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser att skolan ska anpassas genom installation av ett nytt ventilationssystem samt att två nya fläktrum ska byggas med nya ventilationsaggregat och uppdatering av styr- och övervaktningsanläggningen. I projektet ingår också utbyte av ytskikt i samtliga klassrum och vissa övriga utrymmen. Bagaregårdsskolan är en skola med hög antikvariskt värde.
Ombyggnad av ventilation och kylaggregat i Frölunda Kulturhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggning samt DUC för biblioteksblock (Del 1) och samlingssalsblock (Del 2). Verksamheterna i Del 1 och Del 2 innefattar bibliotek, tandläkarmottagning, biografen, utställningssalarna, öppna verkstäderna, konferensrummen samt cafeteria.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Tillbyggnad storkök och matsal, Skövde
Till- och ombyggnad av Norrmalmsskolans storkök och matsal.
In-och utvändigt underhåll på skola i Västra Frölunda
Avser fasad renovering, byte av fönster, samt WC renovering på Flatåsskolan i Västra Frölunda.
Tillbyggnad av skola i Mellerud
Avser tillbyggnad av Åsebro skola. Behovet är att bygga två förskoleavdelningar med tillhörande lekrum, pentry, skötrum, wc, förråd, fläktrum mm.
Förbättring inomhusmiljö i kommunhus på Tjörn
Projektet avser att förbättra inomhusmiljön i kommunhuset och avser i huvudsak kontorsplanen 2 och 3 och plan 4 där befintligt fläktrum finns och där nytt fläktrum ska byggas.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ombyggnad av kök på Restad Gård i Vänersborg
Avser ombyggnad av lägenheter så att varje boendelägenhet får eget kök.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Ombyggnad av vård och omsorgsfastighet till annan verksamhet i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vård och omsorgsfastighet till annan verksamhet. De allmänna ytorna byggs om inklusive ventilation, el och vvs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).