Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Utökning av förskoleplatser, Vänersborg
Avser utökning av förskoleplatser i Frändefors.
Om- och tillbyggnad av skola och idrottshall, Vänersborg
Avser åtgärder vid idrottshallar/specialsalar, Mariedalsskolan.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Drift och underhåll av hållplatsutrustning, VT-Syd
Engångsrapport! Anbud på drift och underhåll infordras. Tillsyn och reparation av väderskydd och övrig utrustning. Ingen kostnadsuppgift. Uppskattad start. Avtalstid: 2021-05-01 - 2024-04-30 med option: 2024-05-01 - 2027-04-30.
Stamrenovering i flerbostadshus i Vänersborg
Avser stamrenovering i 96 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av butik till bostäder samt om- och tillbyggnad.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ombyggnad- och invändig renovering av befintlig byggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Renovering/ombyggnation av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum i kommunhusets källare. I utförandet infattas ny dragning av avloppstammar, uppbyggnation av ny ventilation, nya badrum, ny el. Viss rivning av befintliga innerväggar krävs.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser fasadarbete samt byte av fönster.
Modernisering av 9 hissar i Vänersborg
Entreprenaden omfattar renovering av befintlig hissutrustning i hisschakt och maskinrum, borttransport och miljösanering skall ingå i entreprenaden. Adress:: Södergatan 7 e,f,g Adress: Gasverksgatan 14,16 Adress: Edsgatan 33,35 Adress: Idrottsgatan 5
Tillbyggnad av vårdcentral i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdcentral.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av möbelaffär till industrilokal.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg, etapp 2
Ytskiktsrenovering av fyra omklädningsrum. Upphandlingen inkluderar viss rivning och byggnation för att dela av befintliga duschutrymmen.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i affärshus samt utvändig ändring och rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av idrottcentrum i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Upphandling avseende brospolning, Vänersborgs kommun
Brospolning inom Vänersborgs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.