Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av vattentorn till hotell i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av fd vattentorn till hotell med ca 60-80 rum och restaurang.
Ombyggnation av kulturhus i Vänersborg
Renovering och ombyggnation av kulturhuset i Vänersborg.
Ombyggnad av kök på Restad Gård i Vänersborg
Avser ombyggnad av lägenheter så att varje boendelägenhet får eget kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av hotell till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av kontorshus till bostäder.
Utvändigt underhåll ab idrottsplats i Brålanda
Avser att installera ny bevattning och dränering på fotbollsplan på Brålanda IP.
Ombyggnad av sjukhus i Vänersborg
Avser ombyggnation av den ortopedtekniska verksamheten på Norra Älvsborgs Länssjukhus för att kunna inrymma verkstadsytor, patientytor, förråd och personalytor.
Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Installation av va kommunal.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Vänersborg
Tillbyggnad av kretsloppsanläggning.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 1
Renovering av förskolan Halleberg.
Ombyggnad av vattenreservoar i Vänersborg
Avser byte av ytskikt och rör i vattenreservoaren.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 2
Renovering av förskolan Halleberg.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 3
Renovering av förskolan Halleberg.
Omläggning av tak och solceller på flerbostadshus, Vargön i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggningar på 8 st bostadshus inklusive takkompletteringar. Befintlig takbeläggning som rives innehåller asbest. Tilläggsisolering av vindsbjälklag samt installation av solelanläggning.
Belysning utomhus Villa Björkås Vargön
Utomhusbelysning vid villa Björkås avser att placera stolpar, armaturer med mera och att koppla in dessa i villa Björkås elcentral.
Utvändig målning av flerbostadshus i Vänersborgs kommun
Avser utvändig målning av 9 st hus, 1 st gårdshus samt 2 st garagelängor. Objektens läge: Fasanvägen 4 – 12 A – D, Tomtevägen 9 – 17 A – D, Fastigheten Slaggbollen 17, Vargön.
Byte av värmesystem på skola i Vänersborg
Avser byte av värmesystem till bergvärme som ersättning för befintlig pelletspanna på Frände- och Dalboskolan. Entreprenaden omfattar bland annat rivning av befintligt värmesystem, renovering och ombyggnation av teknikrum och installation av nytt värmesystem m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av skärmtak över en trapp.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av befintligt värmesystem och ombyggnad till bergvärme och installation av nytt värmesystem. Samt renovering och ombyggnation av teknikrum och närliggande rum i Öxnereds förskola i Vänersborg.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Vänersborg
Avser utvändigt underhåll av Frändefors vattentorn. Byte av plåt.
Rivning av vattenverk i Vänersborg
Rivningslov för rivning av vattenverk.
Dränering och bevattning på fotbollsplan i Vänersborg
Projektet avser att installera ny bevattning och dränering på fotbollsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser fönsterrenovering samt nya entrédörrar och garageport/carport.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).