Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av distributionscenter i Trestad Center, Vänersborg
Avser utbyggnad av modekoncernen Varners distributionscenter i Trestad Center i Vänersborg. Utbyggnationen är på 19 000 kvadratmeter och innefattar lagrings-, hanterings- och personalytor. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Breeam, nivå Very good.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler.
Plattformsförlängning i Vänersborg
Rivning av spår 3 och 4 samt byggnation av nytt spår, ny plattform på 120 meter.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av Brålandaskolan. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632990, 1632983, 1632985 och 1632988.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola i Frändefors. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632983, 1632990 och 1632988.
Om- och tillbyggnad av idrottshall, Vänersborg
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall, Mariedalsskolan. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632983, 1632985 och 1632988.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser om-, till- och nybyggnation av vattenverk och vattenreservoar vid Skräcklan och Rörviks vattenverk i Vänersborgs kommun.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus från 5 till 12 lägenheter.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Tillbyggnad av hotell. Kontor på 300kvm samt 22 nya hotellrum. Parkering och skärmvägg.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Projektet avser om - och tillbyggnad för nytt huvudkontor för AB Vänersborgsbostäder.
Renovering av påldäckskaj i Vänersborg
Avser att reparera uppkomna skador på Vänerborgs hamn:s kajsektioner. Arbetet bedöms påbörjas under våren/sommaren 2022.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Gång- och cykelbro i Vänersborg
GC-bro mellan Sundsgatan och Sanden.
Ombyggnad av lokaler på Vårdgymnasiet i Vänersborg
Avser en mindre ombyggnation och omfattas av klassrumsindelning, nya innerväggar, sprinkler och ventilation samt ändring av belysning på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Ny belysningsanläggning på konstgräsplan i Vänersborg
Avser installation en ny belysningsanläggning på konstgräsplan Vänersvallen Nord i Vänersborg. I detta ingår nya arma-turer, belysningsstyrning, master samt fundament.
Upprustning av skolgård i Vänersborgs kommun
Planer finns för upprustning av skolgård på Onsjöskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Installation av solceller.
Ombyggnad av vårdbostad i Vänersborg
Anmälan för ändring av brandskydd samt anordning för ventilation i korttidsboende.
Byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad i Vänersborg
Avser byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad Kv. Kordan 3 i Vänersborg, samt stolpbelysning vid parkering.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.