Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av påldäckskaj i Vänersborg
Avser att reparera uppkomna skador på Vänerborgs hamn:s kajsektioner.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser utbyte av takbeläggningar på bostadshus med tillhörande förråd respektive tvättstuga inklusive tillhörande takkompletteringar.´ Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg Option finns på projekt ID 2073789.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av magasinbyggnad samt ändrad användning till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus. Byte av tak samt installation av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus, Ärlan 3, ärlan 2, ärlan 1, fasanen 4. Byte av tak samt installation av solceller.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Ombyggnad av företagshotell i Vänersborg
Ändrad användning av växthus till företagshotell/lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Vänersborg
Utvändig ändring av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser att bygga fler lägenheter i befintlig byggnad.
Takomläggning på fastighet i Vänersborg
Avser ny taktäckning på 8 st tak samt 6 st anslutningstak med tillhörande sarg runt om, även runt innergård/atrium.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Ny entré till Hallevi IP, Vänersborgs kommun
Avser rivning av befintlig entré med tillhörande installationer och nybyggnation av ny entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till teknikrum i flerbostadshus samt utvändig ändring och ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser fasadarbete samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser tilläggsisolering av vindsbjälklag, råspont mm på bostadshus. Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Vänersborg
Utvändig ändring av kontorshus och uppsättande av skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Brandlarmsystem inom terminalbyggnad i Vänersborg
Avser leverans/installation av brandlarmsystem på fastigheten Kv. Kordan 3 i Vänersborg.
Utvändigt underhåll på fastighet i Vänersborg
Avser utvändig målning av Älgens Berg i Vargön, Vänersborgs kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).