Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Om- och tillbyggnad av idrottshall, Vänersborg
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall, Mariedalsskolan. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632983, 1632985 och 1632988.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola i Frändefors. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632983, 1632990 och 1632988.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser renovering av kök och badrum i 36 lägenheter i flerbostadshus.
Drift och underhåll av hållplatsutrustning, VT-Syd
Tillsyn och reparation av väderskydd och övrig utrustning. Ingen kostnadsuppgift. Avtalstid: 2021-05-01 - 2024-04-30 med option: 2024-05-01 - 2027-04-30.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av butik till bostäder samt om- och tillbyggnad.
Stamrenovering i flerbostadshus i Vänersborg
Avser stamrenovering i 96 lägenheter.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Ombyggnad av bostad i Vänersborg
Ombyggnad av kontor till 7 st lägenheter. Arbete och projektering utförs i egen regi.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Anmälan för installation av ventilation samt ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Avser inredning av ytterligare lokal i affärshus samt utvändig ändring och rivning.
Ombyggnad av lackbox på galleria i Vänersborg
Avser installation av ett ventilationssystem för en lackeringsbox på Trenova Center.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Tillbyggnad av kontorshus samt rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostäder våning 2.
Ny belysningsanläggning på konstgräsplan i Vänersborg
Avser installation en ny belysningsanläggning på konstgräsplan Vänersvallen Nord i Vänersborg. I detta ingår nya arma-turer, belysningsstyrning, master samt fundament.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Marklov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Vänersborg
Anmälan för installation av va kommunal.
Upprustning av skolgård i Vänersborgs kommun
Planer finns för upprustning av skolgård på Onsjöskolan.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Vänersborg
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av tennishall i Vänersborg
Ändrad användning av industri/lagerbyggnad till padelhall.
Ombyggnad av tennishall i Vänersborg
Ändrad användning av lekland till padelhall.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändring av planlösning av skola.
Tillbyggnad av kontor i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Anmälan för ändring av brandskydd hus 21.
Ombyggnad av vårdbostad i Vänersborg
Anmälan för ändring av brandskydd samt anordning för ventilation i korttidsboende.
Byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad i Vänersborg
Avser byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad Kv. Kordan 3 i Vänersborg, samt stolpbelysning vid parkering.
Upphandling avseende brospolning, Vänersborgs kommun
Brospolning inom Vänersborgs kommun.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändrad användning av vårdlokaler till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.