Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende i befintliga huskroppar för att kunna uppnå en effektiv vård. Fastigheten inrymmer idag ca 40 boende med tillhörande lokaler. Projektet är inte beslutat och är beroende av ev framtida beslut i Vänersborgs kommun. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad /ev påbyggnad flerbostadshus Vänersborg
Idag förekommer fyra befintliga huskroppar i två våningar med åtta lägenheter i varje hus och byggnaderna är i behov av stamrenovering och byte av kök, badrum och fönster samt eventuellt balkonger. Planer finns avseende påbyggnad av ytterligare en eller två våningar på de befintliga huskropparna, varvid ca 16 till 32 lägenheter kan tillföras. Påbyggnaden skulle även innebära installation av hissar i samtliga trapphus. Sker ej påbyggnaden behöver tak bytas. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Ombyggnad av bibliotek i Vänersborg
Ombyggnad av bibliotek samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Drift och underhåll av hållplatsutrustning, VT-Syd
Tillsyn och reparation av väderskydd och övrig utrustning. Ingen kostnadsuppgift. Avtalstid: 2021-05-01 - 2024-04-30 med option: 2024-05-01 - 2027-04-30.
Stamrenovering i flerbostadshus i Vänersborg
Avser stamrenovering i 96 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av butik till bostäder samt om- och tillbyggnad.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ombyggnad- och invändig renovering av befintlig byggnad. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Anmälan för installation av ventilation samt ändring av bärande konstruktion.
Renovering/ombyggnation av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nya omklädningsrum i kommunhusets källare. I utförandet infattas ny dragning av avloppstammar, uppbyggnation av ny ventilation, nya badrum, ny el. Viss rivning av befintliga innerväggar krävs.
Ombyggnad av affärshus i Vänersborg
Avser inredning av ytterligare lokal i affärshus samt utvändig ändring och rivning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostäder våning 2.
Ny belysningsanläggning på konstgräsplan i Vänersborg
Avser installation en ny belysningsanläggning på konstgräsplan Vänersvallen Nord i Vänersborg. I detta ingår nya arma-turer, belysningsstyrning, master samt fundament.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Anmälan för ändring av brandskydd hus 21.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av tennishall i Vänersborg
Ändrad användning av industri/lagerbyggnad till padelhall.
Ombyggnad av tennishall i Vänersborg
Ändrad användning av lekland till padelhall.
Upphandling avseende brospolning, Vänersborgs kommun
Brospolning inom Vänersborgs kommun.
Byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad i Vänersborg
Avser byte av belysningsanläggning inom terminalbyggnad Kv. Kordan 3 i Vänersborg, samt stolpbelysning vid parkering.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändrad användning av vårdlokaler till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.