Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av påldäckskaj i Vänersborg
Avser att reparera uppkomna skador på Vänerborgs hamn:s kajsektioner.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 1
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 2
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 3
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Vänersborg, etapp 4
Avser ombyggnation av 4 lägenhetshushus med 32 lägenheter i Vänersborg. Lägenheterna ska genomgå en omfattande renovering. Nya tak, fönster och balkongdörrar installeras. Hus 20, 62, 64 och 66.
Tillbyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av Brålandaskolan. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632990, 1632983, 1632985 och 1632988.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser tillbyggnad av förskola i Frändefors. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632983, 1632990 och 1632988.
Om- och tillbyggnad av idrottshall, Vänersborg
Avser om- och tillbyggnad av idrottshall, Mariedalsskolan. Upphandlas tillsammans med Projekt, 1605749, 1632862, 1632983, 1632985 och 1632988.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ytskiktsrenovering samt ombyggnad av skollokaler i Vänersborgs kommun
Objektet avser att utföra en totalentreprenad för ytskiktsrenovering och ombyggnad av delar av Onsjöskolan. Renoveringen ska ske i tre etapper med start i april 2021 och färdigställande i augusti 2022.
Utvändigt underhåll ab idrottsplats i Brålanda
Avser att installera ny bevattning och dränering på fotbollsplan på Brålanda IP.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 1
Renovering av förskolan Halleberg.
Ombyggnad av företagshotell i Vänersborg
Ändrad användning av växthus till företagshotell/lagerlokal
Ombyggnad av förskola i Vänersborg, etapp 2
Renovering av förskolan Halleberg.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av industri/lagerbyggnad samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av förskola i Vänersborg
Utvändig ändring av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av kontor till teknikrum i flerbostadshus samt utvändig ändring och ändring av ventilation
Belysning utomhus Villa Björkås Vargön
Utomhusbelysning vid villa Björkås avser att placera stolpar, armaturer med mera och att koppla in dessa i villa Björkås elcentral.
Utvändigt underhåll av radhus i Vänersborg, etapp 1
Utvändig ändring av rad/kedjehus Orion 52,75. Installation av solceller.
Utvändigt underhåll av radhus i Vänersborg, etapp 2
Utvändig ändring av rad/kedjehus Orion 52,75. Installation av solceller.
Utvändigt underhåll av ladugård i Vänersborg
Avser omläggning av tak på två stycken ladugårdar. Omläggning avser ny takplåt på befintligt eternittak, nya plåtinklädnader, ny takavvattning och snörasskydd. Takytan omfattar ca 650 m².
Dränering och bevattning på fotbollsplan i Vänersborg
Projektet avser att installera ny bevattning och dränering på fotbollsplan.
Utvändigt underhåll på bostadshus i Vänersborg
Avser tilläggsisolering av vindsbjälklag, råspont mm på bostadshus. Adress: Marierovägen 45-185, Vänersborg
Ombyggnad av idrottshall i Vänersborg
Ändrad användning av industri/lagerbyggnad till motionsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Vänersborg
Utvändig ändring av hotell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).