Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm).
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering.
Ombyggnation till förvar vid Aminogatan i Mölndal
Projektet avser ombyggnation inklusive mindre kompletteringsbyggnader och mindre tillbyggnadsarbeten vid befintlig byggnad. Entreprenaden kommer att omfatta bl a boendeavdelningar, avskiljningsrum, boendeavdelningar för särskilda behov, inskrivningsavdelning, besöksavdelning, sjukvårdsavdelning, administrativ avdelning och teknikutrymmen för hyresgäst och fastighetsägare. Även diverse markarbeten ingår.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler till en mer ändamålsenlig planlösning samt ombyggnad av matsal.
Slänt stabilisering i Mölndal
Projektet avser åtgärder för att motverka skredrisk och instabilitet inom Forsåkers området. Detta genom slänt stabilisering av mark runt Mölndalsån, avschaktningar och rivningar samt miljösanering av förorenade massor.
Ombyggnad av ishall i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av betongpisten i ishall.
Ombyggnad till padelarena på Åbymässan, Mölndal
Projektet avser ombyggnad till 31 paddelbanor.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att grusvägar ska byggas om till två stycken nya lokalgator (ca 320 meter per gata) inklusive VA och fjärrvärme för GoCos nya bostadsområde. I projektet ingår även sänkning och iordningställande av Kärragatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av HVB-hem till 4 lägenheter.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av kontor påbyggnad.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Kylmaskin 600 kW för temporär fjärrkyla i Mölndal
Projektet avser kylmaskin för temporär fjärrkyla 600 kW samt tillhörande tjänster reservdelar mm.
Ny cirkulation i korsning mm i Mölndal
Projektet avser ny cirkulation i korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan med flytt av busshållplatser, förlängning av befintliga spårvagnshållplatser, flyttning
Rivning av idrottshall mm i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall i sin helhet (Växthuset 1) och rivning av bottenplatta i sin helhet, inmätning av samtliga pålar samt kapning av pålar som är lokaliserande utanför inplanerat bebyggelseområde (Fässberg 1:86).
Urgrävning av Stålloppet i Mölndal, etapp 2
Projektet avser urgrävning av Ståloppet (ca 6000 kvm) inkl viss urgrävning i Rådasjöns utlopp samt Stensjöns inlopp (ca 2000 kvm). Arbetena kommer även omfatta erosionsskydd av brofundament under vägbro över Ståloppet, bergschakt vid Ståloppets inlopp samt utförande av ny gångbro inkl rivning av befintlig gångbro.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för ändring av flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser utemiljö-, laddstolpar-, OVK-besiktning-, och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser ombyggnad av tvättstuga, måleriarbeten.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Avser OVK-besiktning-, och målning av två sidor av fasaden-, samt elinstallation i hisschakt.
Tillbyggnad av garage i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, ombyggnad av p-plats och garage.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av friggebod i Mölndal
Rivning av lada och friggebod.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivningslov rivning av affärs- och kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av markanläggning i Mölndal
Rivningslov rivning av grundplatta.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av butik i Mölndal
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor/industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.