Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Tillbyggnad av vårdhem i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum och brandskyddsåtgärder på vårdlokaler.
VA-förnyelse i Mölndal
Avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet. Samt utbyte och upprustning av belysningsanordning. Objektet är beläget i Toltorpsdalen/Änggården mellan Gränsgatan och Konstnärsgatan i Mölndal.
Modernisering av mottagningsstation i Mölndal
Projektet avser mottagningsstation står inför modernisering av dess kontrollanläggning , vilken grovt omfattar utbyte av fjärrkontroll, samtliga reläskydd, spänningsreglering och LK-automatik, nollpunktsreaktorer, automatik, motstånd.
Invändig ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser invändig ombyggnad av skola och byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Anslutning av fjärrvärme till flerbostadshus i Mölndal
Avser anslutning av fjärrvärme till fastigheter och i samband med det skall en undercentral uppdateras och renoveras.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser tak- och fasadåtgärder på flerbostadshus, byte av ventilation.
Upphandling vätskekylaggregat (VKA) 1,5 MW i Mölndal
Projektet avser två stycken vätskekylaggregat (VKA) med vätskekyld kondensor på 1,5MW vardera som ska producera kyla för Mölndals Energis fjärrkylsystem.
Nya strömskenor i sjukhus i Mölndal
Projektet avser att befintliga kanalskenor (strömskenor) med tillhörande uttagslådor för kraftslag VL (Viktig Last) och ÖL (Övrig Last) i hus S 4422 Mölndals Sjukhus har nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut. I projektet ingår även byggnation av 2 stycken nya nischer samt utbyte av elcentraler anslutna till uttagslådorna.
Fasad- och balkongrenovering av flerbostadshus i Mölndal
Rivning och nybyggnad av 24st balkonger samt renovering av putsfasad.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnad/ två byggnader.
Utbyte av hiss Mölndal Knutpunkten, terminalbyggnad i Möldnal
Projektet avser byte av befintlig utvändig OTIS-hiss vid terminalbyggnad.
Utbyte av befintlig hiss i BIG-huset i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig 12 våningshiss, projektering, leverans och installation av en ny personhiss i befintligt schakt i BIG-huset som består av kooperativa hyresrätter i form av "Bo i gemenskap". option : 2146271
Modernisering av rulltrappor i Mölndal
Projektet avser modernisering av befintliga rulltrappor i Mölndals Bro 9, totalt fyra rulltrappor.
Ombyggnad i panna 1 i Mölndal
Projektet avser demontering av befintlig Ekonomiser(EKO) till panna 1 samt in transportering och montering av ny Ekonomiser inklusive erforderliga utsparningar i befintlig byggnad med komplett återställande. Arbetet omfattar även dimensionering och tillverkning av lyftutrustning som behövs för entreprenadens utförande.
Till- och ombyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av del av garage till industrilokal och ihop byggnad av befintligt lager och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Avser fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Mölndal
Avser utvändig ändring av verksamhetslokal.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för fasadändring samt ändrad planlösning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Avser fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Mölndal
Projektet avser rivning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Projektet avser målning av plåtfasad av industribyggnad.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 på Riskullaverket genom sandblästring under sommarrevisionen 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).