Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omläggning av VA och gata i Mölndal
Projektet avser förnyelse av gator och VA system för exploatering av fastigheterna Stiernhielm 6, 7 och 16. Befintligt VA system byggs om från Hagåkersgatan till Bifrostgatan för att klara framtida belastning. Även på Bifrostgatan byggs VA systemet om, gatan flyttas norrut och får en stadsmässig karaktär med kantparkering, planteringszoner samt GC-banor. En ny lokalgata ska anläggas mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, i Wallinsgatan förnyas VA systemet och gatan breddas till 5,5
Tillbyggnad av vårdhem i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av fläktrum och brandskyddsåtgärder på vårdlokaler.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Nybyggnad av energisystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Nya strömskenor i sjukhus i Mölndal
Projektet avser att befintliga kanalskenor (strömskenor) med tillhörande uttagslådor för kraftslag VL (Viktig Last) och ÖL (Övrig Last) i hus S 4422 Mölndals Sjukhus har nått sin tekniska livslängd och ska bytas ut. I projektet ingår även byggnation av 2 stycken nya nischer samt utbyte av elcentraler anslutna till uttagslådorna.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser utvändig ändring av affärs- och kontorshus.
Utbyte av befintlig hiss i BIG-huset i Mölndal
Projektet avser rivning av befintlig 12 våningshiss, projektering, leverans och installation av en ny personhiss i befintligt schakt i BIG-huset som består av kooperativa hyresrätter i form av "Bo i gemenskap". option : 2146271
Modernisering av rulltrappor i Mölndal
Projektet avser modernisering av befintliga rulltrappor i Mölndals Bro 9, totalt fyra rulltrappor.
Ombyggnad i panna 1 i Mölndal
Projektet avser demontering av befintlig Ekonomiser(EKO) till panna 1 samt in transportering och montering av ny Ekonomiser inklusive erforderliga utsparningar i befintlig byggnad med komplett återställande. Arbetet omfattar även dimensionering och tillverkning av lyftutrustning som behövs för entreprenadens utförande.
Anslutning av fjärrvärme till flerbostadshus i Mölndal
Avser anslutning av fjärrvärme till fastigheter och i samband med det skall en undercentral uppdateras och renoveras.
Modernisering av hiss i äldreboende i Mölndal, option
Projektet avser modernisering av en hiss i äldreboende. option : 146256
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 på Riskullaverket genom sandblästring under sommarrevisionen 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).