Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omläggning av VA och gata i Mölndal
Projektet avser förnyelse av gator och VA system för exploatering av fastigheterna Stiernhielm 6, 7 och 16. Befintligt VA system byggs om från Hagåkersgatan till Bifrostgatan för att klara framtida belastning. Även på Bifrostgatan byggs VA systemet om, gatan flyttas norrut och får en stadsmässig karaktär med kantparkering, planteringszoner samt GC-banor. En ny lokalgata ska anläggas mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, i Wallinsgatan förnyas VA systemet och gatan breddas till 5,5
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Installation av FTX-system mm i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av FTX-system, ny takkonstruktion inklusive nya fläktrum, ny elinstallation och installation av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för inredande av ytterligare bostäder flerbostadshus, 12 lgh.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Mölndal
Avser nytt 130 kV brytarfack och ett 20 kV mätfack inkl. linor och kablage och skall anläggas i utomhusutförandenödvändiga arbeten, som omfattar, fundament, stål, ställverk kablage och kontrollanläggningar mm.
Takbyte på äldreboende i Mölndal
Projektet avser takbyte på äldreboende vilket består av tre huskroppar samt förbindelsegångar mellan husen samt förstärkning av tak för utbyggnad av solceller på en huskropp.
Ny hiss och trappa vid station i Mölndal
Uppförande av tillfällig hiss och trappa vid Mölndals nedre under åren 2023, 2024 och 2025.
Ombyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte tak, byte av fönster i takkupor samt målning, lagning av tegelfasader. Option finns på projekt ID 2237026.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser utvändig ändring av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Fasadändring av industribyggnad.
Ramavtal avseende hisservice, Mölndals stad
Ramavtal avseende service och mindre reparationsarbeten av hissar.
Brandlarmsbyte vid kraftvärmeverk och hetvattencentral i Mölndal
Projektet avser komplett byte av brandlarm vid Riskulla KVV & HVC med angränsade tillhörande byggnader och anläggningsdelar.
Yttre underhåll av bl a garage i Mölndal
Projektet avser yttre underhåll bl a garage och komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Fasadändring av kontorshus.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser takomläggning och brandåtgärder på takfot.
Uppsättning av solceller på flerbostadshus i Mölndal
Planer finns för uppsättning av solceller.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).