Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorshus med 3 och 4 våningar samt parkering. Garagedörrar: Assa Abloy AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, tel 010-4747120, David Wallin.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av storkök på äldreboende i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av storkök. Befintligt kök utgår och ersätts med nytt inom samma ytor och avser tillagningskök för 200 portioner. Samt ny luftbehandlingsanläggning.
Ny cirkulation i korsning mm i Mölndal
Projektet avser ny cirkulation i korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan med flytt av busshållplatser, förlängning av befintliga spårvagnshållplatser, flyttning
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ändring av kontorsbyggnad, lokalanpassning.
Ombyggnad av ishall i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av betongpisten i ishall.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av tillagningskök i skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök på skola samt fönsterbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av HVB-hem till 4 lägenheter.
Anläggande av sedimentationsdamm vid kraftvärmeverk i Mölndal
Anläggande av dagvattendamm eller motsvarande reningsanläggning för avledning av dagvatten från ytor där träbränslehantering och tillfällig lagring av trädbränsle sker.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Avser tillbyggnad av kontor påbyggnad.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Nybyggnad av padelbanor och påbyggnad garage i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av padelbanor (utomhus) samt påbyggnad av garage.
Kylmaskin 600 kW för temporär fjärrkyla i Mölndal
Projektet avser kylmaskin för temporär fjärrkyla 600 kW samt tillhörande tjänster reservdelar mm.
Rivning av idrottshall mm i Mölndal
Projektet avser rivning av idrottshall i sin helhet (Växthuset 1) och rivning av bottenplatta i sin helhet, inmätning av samtliga pålar samt kapning av pålar som är lokaliserande utanför inplanerat bebyggelseområde (Fässberg 1:86).
Urgrävning av Stålloppet i Mölndal, etapp 2
Projektet avser urgrävning av Ståloppet (ca 6000 kvm) inkl viss urgrävning i Rådasjöns utlopp samt Stensjöns inlopp (ca 2000 kvm). Arbetena kommer även omfatta erosionsskydd av brofundament under vägbro över Ståloppet, bergschakt vid Ståloppets inlopp samt utförande av ny gångbro inkl rivning av befintlig gångbro.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Fiberutbyggnad i Mölndal, etapp 2
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hotell i Mölndal
Anmälan installation av en sprinklertank. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Anmälan installation/ändring hiss flerfamiljshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Avser ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Tillbyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av mur.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för ändrad användning av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till padelhall l i Mölndal
Bygglov för ändrad användning samt ändrad planlösning av industribyggnad, padelhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för ändring av flerfamiljshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för ändring av industribyggnad samt rivning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov schaktning/utfyllnad förskola.
Rivning av kontor i Mölndal
Rivningslov för rivning av kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av telestation i Mölndal
Rivningslov för rivning av teknikhus.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivningslov för rivning del av industri/lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av ekonomibyggnad i Mölndal
Rivningslov rivning av ekonomibyggnad/lada.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Rivningslov, rivning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Mölndal
Strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad till restaurang i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till restaurang.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 på Riskullaverket genom sandblästring under sommarrevisionen 2021.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Avser en mindre tillbyggnad av lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.