Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende mark-, rör-, kabelarbeten samt jour - och beredskap, Mölndal Energi AB
Mölndal Energi AB upphandlar ramavtal för Mark och förläggningsarbeten för Fjärrvärme-, Fjärrkyla-, el-, optoarbeten, samt kulvertmaterial (skarventreprenad inkluderat), samt jour och beredskap under avtalstiden för specifika projekt inom Mölndals Stad. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av 332 lägenheter i flerbostadshus och avser bl a klimatskal, fönster, stambyten, markarbeten, fjärrvärme anslutning, nytt FTX-system mm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av energisystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal.
Invändig ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser invändig ombyggnad av skola och byte av ventilationsanläggning, tillbyggnad av ny hiss, ny utrymningstrappa och nya förrådsbodar.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Tillbyggnad av förskola i Mölndal
Rivning av paviljongdel på Östergårds förskola samt att man skall bygga till 4 nya förskoleavdelningar.
Ombyggnad till MIV, logistiklokal samt lagerlokal på Mölndals sjukhus
Omfattar ombyggnad av befintligt storkök på Mölndals sjukhus till MIV, logistiklokal samt lagerlokal (avemballering och transitthall). Objektet är beläget på plan 02 inom hus 4419 byggnad O Mölndals Sjukhus i Mölndal.
Tillbyggnad av förråd vid restaurang i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förråd vid restaurang.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Mölndal, option
Projektet avser byte av tak och byte av fönster i takkupor samt målning, lagning av tegelfasader.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industri/lager och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Inredande av ytterligare 3 bostäder i flerbostadshus. Det är tre punkthus med vardera en lokal som avses ändras till bostad om 1 RoK.
Underhåll av bro över Lindomeån vid Hällesåker
Utbyte av tätskikt, kantbalkar och räcken.
Ombyggnad till lägenheter i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av lokal till två lägenheter.
Byte av tak på Gunnebo slott
Projektet avser plåtentreprenad för Gunnebo slott, som är byggnadsminne enligt KML 3. Syftet är att byta takets kopparplåt och avvattningssystem i dess helhet med traditionella metoder och material. Arbetet påbörjas tidigast 1 februari 2024 och avslutas senast 30 juni 2024. Takytan är ca 500 kvm.
Ommålning av Gunnebo slott
Avser målningsentreprenad av Gunnebo slott. Syftet är att måla byggnaden i dess helhet med traditionella metoder och material. Fasadytan på träfasaden är ca 550 kvm (680 kvm inkl. fönsterytor), ytor för puts på bottenvåning och fritrappa tillkommer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Man ska under 2024 måla om huset i befintlig färg samt sätta igen befintlig tilluftsdon och installera ett nytt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygganmälan av installation/ändring ventilation flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Tillbyggnad av hiss-schakt 5,5kvm samt installation av hiss.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Fasadändring av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).