Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kirurgoperation med 5 operationssalar.
Ombyggnad av lokal till studentbostäder i Trollhättan
Avser ombyggnad till studentlägenheter för studenter i korridor med gemensamma ytor för hygien och matlagning. Delvis nya planlösningar och ytskikt. Alla fönster i fasad nordväst byts till nya. På vinden byggs nytt fläktrum och ny ventilationsanläggning installeras.
Underhåll av bro över Slumpån vid Torpa tegelbruk
Målning, betonglagning kantbalk.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan, etapp 2
Avser ombyggnad av lokaler i Trollhättans Stadshus.
Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Avser renovering av lägenheter för LSS-boende, inklusive utvändiga arbeten såsom exempelvis uteplatser och insynsskydd. Fastigheten innefattar 8 lägenheter med tillhörande personal och gemensamhetsutrymmen. Fram tills idag har fastigheten nyttjats som äldreboende.
Om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Myggan i Trollhättan och omfattar b.la: -Tillbyggnad fläktrum samt ny mekanisk ventilation -Nytt mottagningskök -Invändig renovering administrativa ytor samt en fsk-avdelning -Anpassning utemiljö -Anpassning tillfart samt vändplan
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar i Västra Götalands län
Stationeringsort Trollhättan. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 2+1 år.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Byte av sportgolv, armaturer mm i Lyrfågelskolans idrottshall.
Biträdande projektledare och byggsakkunnig för projekt inom Investering
Placering Göteborg eller Trollhättan. 2-års kontrakt med option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av lokaler i T-Huset i Trollhättan
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga lokaler i T-Huset åt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kallad ASF.
Ombyggnad av bussdepå i Trollhättan
Ombyggnation av bussdepå inom Kv Renen 6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad till kontor i befintlig byggnad, Trollhättan
Avser hyresgästanpassning av kontorslokal i By 31 på Innovatumområdet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte av befintligtilläggsisolerad träfasad ersätts med ny isolerad putsfasad, samt byte av fönster och balkonger. I entreprenaden ingår även 2 st komplementbyggnader där befintlig träfasad renoveras och bland annat dörrar byts och renoveras. Taken i samtliga byggnader förlängs och/eller breddas och takbeläggning byts. I arbetet ingår mindre markarbeten vid ombyggda entréer. Rinmansgatan 3,5 & Stridsbergsgatan 3A,3B 461 32 Trollhättan.
Renovering av skyddsrum i Trollhättan
Avser åtgärdande av brister upptagna i protokoll från utförda skyddsrumskontroller . Omfattar 41 st skyddsrum som är belägna i Trollhättan samt i Sjuntorp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Fasadändring av industribyggnad/lagerbyggnad.
Installation av jordfelsbrytare i skola i Trollhättan
Projektet avser installation av jordfelsbrytare på skola.
Rivning av magasin i Trollhättan
Rivning av magasinbyggnad.
Byggledare till vägunderhåll Fyrbodal
Stationeringsort Trollhättan. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.
Utbyte av brand-utrymningslarmsanläggning i dagcenter, Trollhättans kommun
Avser utbyte av brand-utrymningslarmsanläggning i Dannebackens dagcenter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Renovering av garage och tvättstuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Byte av tak på flerbostadshus.
Installation av brandlarm på skola i Trollhättan
I Åsaka Skola ska det befintliga kombilarmet ändras och ett nytt brandlarmsystem installeras.
Installation av brandlarm på förskola i Trollhättan
Byte av kombilarmsanläggning till automatiskt brandlarm på Fsk Äventyret.
Installation av brandlarm på skola i Trollhättan
Byte av kombilarmsanläggning till automatiskt brandlarm på Dalkjusans skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Utvändig ändring industribyggnad. Ändring av 2 st portar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Utvändig ändring industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Utvändig ändring handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Utvändig ändring industribyggnad.
Väg- och markprojektör till vägunderhåll Fyrbodal
Stationeringsort Trollhättan. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).