Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kirurgoperation med 5 operationssalar.
Ombyggnad av lokal till studentbostäder i Trollhättan
Avser ombyggnad till studentlägenheter för studenter i korridor med gemensamma ytor för hygien och matlagning. Delvis nya planlösningar och ytskikt. Alla fönster i fasad nordväst byts till nya. På vinden byggs nytt fläktrum och ny ventilationsanläggning installeras.
Om- och tillbyggnad av LSS-boende i Trollhättan
Om-och tillbyggnad Lss-korttidsboende.
Ombyggnad av bro i Trollhättan
Ombyggnad av Oscarsbron.
Ombyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser renovering av befintligt parkeringshus beläget centralt i Trollhättan.
Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Avser renovering av lägenheter för LSS-boende, inklusive utvändiga arbeten såsom exempelvis uteplatser och insynsskydd. Fastigheten innefattar 8 lägenheter med tillhörande personal och gemensamhetsutrymmen. Fram tills idag har fastigheten nyttjats som äldreboende.
Om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av förskolan Myggan i Trollhättan och omfattar b.la: -Tillbyggnad fläktrum samt ny mekanisk ventilation -Nytt mottagningskök -Invändig renovering administrativa ytor samt en fsk-avdelning -Anpassning utemiljö -Anpassning tillfart samt vändplan
Byte av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Avser byte till frånluftsaggregat med integrerade värmepumpar i flerbostadshus.
Ombyggnad av ställverk på Norra Älvsborgs Länssjukhus
Avser ombyggnad av ställverk på Norra Älvsborgs Länssjukhus. Arbetet omfattar utbyte av transformatorer, reläskydd och lågspänningsbrytare i ställverk TS01, TS02, TS03, TS04, TS05, TS06, TS07, TS08 och TS09 samt kortläsare på ställverksdörrar och ny belysning i ställverken.
Ombyggnad av bussdepån i Trollhättan
Avser ombyggnad av befintlig bussdepå och elektrifieras för att möta behoven med laddning och service avelbussar.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Ombyggnad av förskola/skola.
Reparation av Trollhättetunneln och sidotunnlar
Bergunderhåll och reparation inklädnader. Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, tätning av läckage. Åtgärder i både spårtunnel, serviceutrymmen och tunnelpåslag. Utförs under 2022, 2023 och 2024.
Väg- och markprojektör till vägunderhåll Fyrbodal
Stationeringsort Trollhättan. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.
Byggledare till vägunderhåll Fyrbodal
Stationeringsort Trollhättan. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.
Installation av jordfelsbrytare i skola i Trollhättan
Projektet avser installation av jordfelsbrytare på skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser takarbete och byte av fönster.
Byte av luftbehandlingsaggregat på servicehus i Trollhättan
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Anpassning och kompletteringar av rörsystem i fläktrum. Anpassning och kompletteringar av elsystem, nya ljusarmaturer samt uppkoppling av styrsystem till överordnat system på servicehuset Strömkarlsgården i Trollhättan.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Utvändig och invändig ändring samt skyltar på industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser ombyggnad av yttertak samt ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Om-och tillbyggnad av skola i Trollhättan
Nybyggnad av förskola/skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Renovering av garage och tvättstuga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).