Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan, Etapp 1
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Strategisk partnering för renovering och ombyggnad av Kv Hackan mm i Trollhättan, Etapp 2
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Samarbetsavtalet omfattar renovering och ombyggnad med inriktning på energieffektiviseringar. Upphandlingen omfattar nedan nämnda projekt. -Kv Hackan, höghuset, Lantmannavägen 109, 111 -Kv Hackan, låghuset -Kv Hackan, fristående hus -Höghusen på Lantmannavägen 12-46
Underhåll av Stallbackabron i Trollhättan
Tvättning och bättringsmålning, täckmålning på huvudbalkarnas yttersida, förstärkning stål 318 st livavstyvningar, betongreparation lagerpallar, undersida brobaneplatta, förlängning av grundavlopp.
Om- och tillbyggnad av förskola i Trollhättans kommun
Avser utbyggnad av förskola till 4 avdelningar, vilket motsvarar ca 1000 kvm. Samt en renovering av befintlig byggnad på ca 1000 kvm. Rivning av en befintlig avdelning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nya lågspänningsställverk på värmeverk i Trollhättan
Trollhättan Energi ska under sommaren 2021 byta tre lågspänningsställverk i Block 1, Block 2 och Block 3. Entreprenaden omfattar bl.a. byte av tre 0,4 kV-ställverk.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Trollhättan kommun
Avtalstid:2021-06-23 - 2023-06-22. Option:2023-06-23 - 2025-06-22.
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 1
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 2 finns på projektid : 2023770.
Ramavtal avseende el-material, Trollhättans kommun
Avser ramavtal El-material för egen installation. Avtalstid:2021-05-01 - 2023-04-30 Option:2023-05-01 - 2024-04-30 Option:2024-05-01 - 2025-04-30
Om- och tillbyggnad till kontaktcenter i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av del av Stadshuset för nytt kontaktcenter. Uppskattad kostnad.
Renovering av Folkets park i Trollhättan
Byggnaderna inom Folkets Park i Trollhättan skall renoveras
Ombyggnad av gruppbostad i Trollhättan
Ombyggnad av gruppboende.
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 2
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 1 finns på projektid : 2021273.
Ombyggnad av affärshus i Trollhättan
Ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser takarbete och byte av fönster.
Ramavtal avseende luftfilter, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende övervakningsutrustning, Trollhättans kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Byggnation av lasersäkrad RMS-cell på Innovatumområdet i Trollhättan
Arbetet omfattar byggnation av lasersäkrad RMS-Cell på förberett fundament inne i befintlig byggnad på Innovatumområdet, Trollhättan. Byggnad 73.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser ombyggnad av yttertak samt ventilation.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Utvändig och invändig ändring samt skyltar på industribyggnad.
Byggledare basunderhållskontrakt väg i Trollhättan och Karlstad
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.
Rivning av industrihus i Trollhättan
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av konferenslokal i Trollhättan
Utvändig ändring, ändring till kontor/konferensrum, ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Ombyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser laddstolpar för bil.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Tillbyggnad med skärmtak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Renovering av garage och tvättstuga.
Rivning av enbostadshus i Trollhättan
Rivning av enbostadshus samt ekonomibyggnad.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Korsningen med Gustav Melins gata vid Högskolan Väst. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.