Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnation vid högskolan i Trollhättan
Avser verksamhetsanpassning, ombyggnad, tekniska system samt anpassning av utemiljö på tak av Hus E. Arbetena skall utföras i hus D, E och GH.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av tak på sjukhus, omläggning av tätskikt, samt byte av takbrunnar, plåt mm på byggnad N65, N60, N52 (mindre del av), S53, S56 och R57 på NÄL.
Ombyggnad till lokaler för specialistvård i Trollhättan
Avser ombyggnation av tidigare lokaler åt omsorgsförvaltningen, Trollhättan stad, till lokaler ändamålsenliga för specialistvård som innefattar operationssalar, uppvakningsavdelning(UVA), undersökningsrum mm samt tillhörande personalutrymmen.
Nybyggnad av solcellspark i Trollhättan
Arbetet omfattar nybyggnation av solcellspark på fastighet Halvorstorp 2:6 vid Hedeäng Trollhättan, intill RV44.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser in- och utvändig renovering/ombyggnad av den befintliga kontorsbyggnaden.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Byte av belysning i skola i Strömslund
På Strömslundskolan som är belägen i Trollhättan ska befintliga lysrörsarmaturer bytas ut, och nya LED-armaturer ska installeras. Arbetena är tänkta att bedrivas på lov-tid i största omfattning. Strömslundskolan har en lokalyta på 6502 kvm fördelat på fyra byggnader.
Lokalanpassning för gym och rehab i Trollhättan
Befintliga gym- och rehablokaler ska utökas till angränsande lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Byte av tak på flerbostadshus.
Renovering av ladugård i Trollhättan
Renovering av ladugård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Utvändig ändring. Byte av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Ändring av byggnads yttre utseende.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av konstgräsplan i Trollhättan
Avser totalentreprenad för nytt konstgräs inklusive sviktpad på Nysätra fotbollsplan, Åkerssjövägen i Trollhättan.
Renovering av bostadshus i Trollhättan
Arbetet omfattar utvändig renovering av ett Q-märkt bostadshus på Nysätersvägen i Trollhättan.
Installation av solceller på Stadshuset i Trollhättan
Projekt avser installation av solceller på Stadshuset i Trollhättan.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Byte av taktäckningsmaterial.
Rivning av klubbhus i Trollhättan
Rivning av klubbhus och skjul Stallbacka 6:1,4:1.
Rivning av klubbhus i Trollhättan
Rivning av klubbhus vid folkets park
Rivning av klubbhus i Trollhättan
Rivning av klubbhus.
Byggledare el järnväg/leveransuppföljare till Trollhättan eller Skövde
Option 1: 2024-08-12 tom 2025-02-11 Option 2: 2025-02-12 tom 2025-08-11
Rivning av enbostadshus i Trollhättan
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad med skärmtak, ändring av planlösning samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av polisstation i Trollhättan
Avser byte och installation ventilationsaggrigat
Byte av brandlarmsystem vid förskola i Trollhättan
Omfattar leverans och installation av automatiskt brandlarmsystem inom Sädesärlan, Trollhättan.
Byte av brandlarm i förskola i Trollhättan
I Kvarnens förskola i Trollhättan ska det befintliga kombilarmet ändras och ett nytt brandlarmsystem installeras.
Naturvärdesinventering inom Skälsbo 3:1, Trollhättan
Avser direktupphandling av en Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard (SS 199000:2023).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).