Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 535 delen Åstebo-Bårhult i Partille
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Tingsvägen, ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen, ombyggnad av cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen, ny rörbro mellan Osbäcksvägen och Öjersjövägen. Faunapassage, gc-väg samt viltvarningssystem.
Ombyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg.
Ombyggnad till tvåfamiljshus i Partille
Projektet avser ombyggnad till tvåfamiljshus.
Reläskyddsbyte i fördelningsstationer i Partille
Projektet avser projektering, reläskyddsbyte, provning och drifttagning i fördelningsstationerna M1 Finngösa med vissa anpassningar i 5048 Brageplatsen och M5 Öjersjö.
Nytt konstgräs på fotbollsplan vid skola i Partille
Projektet avser nytt konstgräs på fotbollsplan samt att en del av en långsida på fotbollsplanen ska även kompletteras med flätverksstängsel med höjd 3 meter och en gånggrind.
Ombyggnad av busshållplats i Finngösa
Avser ombyggnad av busshållplats Finngösa inklusive korsning mellan Göteborgsvägen och Björnbergs väg. Objektet är beläget i på Göteborgsvägen i Finngösa, Partille kommun
Tillbyggnad av industrihus i Partille
Avser tillbyggnad av industrihus. Omfattning oklar.
Nytt luftbehandlingsaggregat i bibliotek i Partille
Avser nytt luftbehandlingsaggregat som placeras på samma plats som befintligt aggregat. Aggregatet ansluts till befintliga kanaler.
Ombyggnad i flerbostadshus i Partille
Projektet avser lokalkonvertering i flerbostadshus.
Ombyggnad av skärmtak i Partille
Ansökan bygglov, ombyggnad av väderskydd på hållplats.
Ombyggnad av industrihus i Partille
Ansökan,tidsbegränsat bygglov, ändrad användning,industri/lager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.