Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Partille

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Partilles kommun
Ramavtal avseende trygghetsskapande teknik på särskilt boende, bostad med särskild service LSS och korttidsboende. Avtalstid 2024-01-01 - 2027-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av väg i Partille
Objektet avser ombyggnation och restaurering av en raserad stenmur längs Jonseredsvägen, breddning av befintlig väg, ledningsomläggning m m. (Natura 2000).
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
30 m bred faunapassage under vägen vid Åstebotjärn inklusive faunastängsling och faunalösningar längs Landvettervägen. 6 km viltstängsel. Bullerskärm.
Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Ny tryckt ledning dim 1800 mm under E20 vid Finngösa, sänkning av befintlig GC-väg ca 1 m på en sträcka av ca 200 m, omläggning befintliga ledningar i GC-vägen, nytt erosionsskydd längs Säveåns strandkant ca 250 m.
Betongrenovering i flerbostadshus och garage i Partille
Projektet avser renovering av samtliga trapphus och loftgångar till hyreslägenheter samt garage (p-hus) beläget mitt i området. Arbetet ska utföras etappvis i etapper enligt senare överenskommelse.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Partille
Tillbyggnad av 4 st lgh, 214 m2 boarea samt 7m2 lokalyta. Bef hus skall fasadrenoveras samt tidigare puts skall tas fram på entreplan mot Göteborgsvägen.
Ombyggnad till kontor i Furulund, Partille kommun
Avser ombyggnad av befintlig lokaler i Furulunds dagcentral för hemtjänstens personal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Partillebo avser att byta balkongfronter på alla deras hus iområdet Björndammen nedre och övre. Befintliga balkongfronter bestående av stående träpanel i gråblå kulör byts ut mot balkongfronter i plåtprofil i samma kulör som befintlig balkongfront.
Utbyggnad av GC-väg i Partille
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Anslutning ev omläggning av ledning i Partille
Projektet avser anslutning eventuellt omläggning av ledning.
Rivning av kontor i Partille
Rivningsanmälan för rivning av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Partille
Fasadändring av flerbostadshus. Byte av fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).