Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Essunga

Just nu finns inget projekt i Essunga som matchar urvalet men eftersom databasen ständigt uppdateras dyker det troligen upp projekt när som helst.

Under tiden kan du antingen anmäla intresse till oss ändå i formuläret här bredvid eller gå vidare till övriga länets projekt där vi bara visar några exempel här nedan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ellös
Avser bredband/fiber-, värmepump-, och värmesystem/energi.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av en kaj på södra sidan Säveån, en gångbro, gatuanläggning och ledningssamordning.
Nybyggnad av ledningspumpstationsarbeten samt markarbeten i Göteborg, etapp 1
Projektet avser komplettering av VA-ledningar samt el samt i mindre omfattning av hårdgjorda ytor. Entreprenaden innehåller även en dagvattenpumpstation och en spillvattenpumpstation.
Energieffektivisering i flerbostadshus i Lidköping
Avser energieffektivisering på Kv Abborren, Skaragatan 14-16-18 i Lidköping.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av väg, VA, belysning samt el och opto för ett befintligt och ett nytt bostadsområde. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del.

Se övriga projekt i Västra Götalands län genom att klicka här.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).