Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av mejeri i Götene
Avser utbyggnad av mejeri för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av ekologisk mjölk.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
Förlängning och tillbyggnad av kall-lager med 189kvm samt skärmtak och ny miljöstation på 220kvm.
Tillbyggnad av kontor i Götene
tillbyggnad av entré samt rivning.
Tillbyggnad av kontor och lager i Götene
tillbyggnad av kontor, lager och omklädningsrum.
Ombyggnad av parkeringsplats i Götene
Ansökan om bygglov för flytt av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Tillbyggnad av cistern i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gastank.
Tillbyggnad av affärshus i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av paketförvaring.
Tillbyggnad av markanläggning i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tankfundament.
Ombyggnad av utbildningslokal i Götene
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förråd till byggutbildningslokal samt uppförande av nytt tält på 60 m2 för upplag/tillverkning av byggprodukter, tillfällig åtgärd till och med 2022-06-17.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.