Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av mejeri i Götene
Avser utbyggnad av mejeri för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av ekologisk mjölk.
Ombyggnad av industrifastighet till bostäder i Götene
Syftet med planen är att dels möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter i tre våningar och dels att ändra delar av planens markanvändning från allmän platsmark (gata) till kvartersmark (industri). Planförslaget innebär 7-10 stycken lägenheter, enligt kommunens bedömning. Däremot handlar det om 4-5 i antal på övre plan om bottenplan nyttjas till centrumverksamheter.
Upprustning av utemiljön vid skola i Götene kommun
Avser markarbeten för asfaltsytor, markvitalisering för träd, installation av belysning, Multisportarena, park- och lekutrustning samt planteringar.
Utvändigt underhåll av 3 st lokaler i Götene
Avser byte av tak på tre huskroppar som inrymmer en förskola, gemensamma utrymmen och 20 trygghetslägenheter. I samband med arbetet kommer en entreprenad avseende montering av solpaneler genomföras på en av fastigheterna och finns på projekt ID 2135585.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).