Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av skola (Hus C) innehållande skolsalar, tekniksalar, storkök och administrativa lokaler. Tillbyggnaden byggs ihop med befintlig byggnad (Hus A) som ska byggas om. Ombyggnad av skolsalar, matsal med mottagningskök som byggs om till skolsalar, grupprum mm.
Muddring hamn i Stenungsund
Projektet avser muddring i hamnbassängen av 14000 kbm för deponering i djuphåla i Byfjorden.
Om- och utbyggnad av gator, VA-system och busshållplatser i Stenungsund
Projektet avser om- och utbyggnad av Nyborgsvägen, Västerrådsvägen och Doterödsvägen. Om- och utbyggnad av busshållplatserna vid Doterödsvägen. Om- och utbyggnad av VA-systemen i Nyborgsvägen, Västergårdsvägen och Doterödsvägen.
Renovering av pumpstation i Stenungsund
Projektet avser att i avloppspumpstation 21 behöver rör, ventiler och pumpfötter bytas. Pumpstationen ska även förberedas för en tredje pump.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 600 kvm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av förråd till industrifastighet.
Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för schaktning/utfyllnad av väg mot ras och skred.
Ombyggnad av affärshus i Stenungsund
Anmälan för installation av fettavskiljare i fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.