Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall.
Utbyte av snedkablar samt fallskydd på Tjörnbron
Utbyte av 8 stycken snedkablar samt 4 stycken fallskydd på pylontoppar.
Ombyggnad till daglig verksamhet i Stenungsund
Entreprenaden avser att renovera och bygga om Hus G vid Stenungskolan, för att anpassa byggnaden samt anslutande markytor för ny verksamhet. Lokalerna skall efter renoveringen brukas av s.k. Daglig Verksamhet, som drivs av kommunen för deltagare med olika funktionsvariationer. Byggnaden är i två våningar samt har källare och ett vindsutrymme som inkluderar fläktrum. Efter renovering kommer byggnaden bl.a. innehålla installationsutrymmen, personalutrymmen, våtrum, WC/RWC, kök, undervisningslokaler, kontor samt trapphus med ny hiss. Markarbeten ingår också i entreprenaden – bl.a. nya ramper och trappor vid entréer, anpassning för nytt hisschakt samt tillskapande av parkeringsplatser.
Renovering flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser byte av yttertak, fönster och ventilationssystem i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter i markplan.
Tillbyggnad av brandstation i Stenungsund
Tillbyggnad av brandstation.
Ombyggnad av kontor i Stenungsund
Avser ombyggnad av kontors och omklädningsytor. Lokalerna byggs delvis om. Samtliga ytskikt berörs. Rivning av golvbeläggning ska utföras samt saneras med avseende på fukt och nytt ventilerat golv ska installeras.
Rivning av kontor i Stenungsund
Rivning av kontorsbyggnad. Gamla kommunhuset.
Ombyggnad till lägenheter i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Renovering av miljöhus i Stenungsund
Projektet avser renovering av miljöhus och underjordisk behållare.
Ombyggnad av parkeringsplatser och nya ladd stolpar i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av parkeringsplatser, nya elledningar och nya ladd stolpar till elbilar.
Installation av kylanläggning i ishall i Stenungsund
Avser leverans, montage och installation av 2st kylkompressorer i befintlig kylanläggning, även rivning och demontering av befintlig kylanläggning samt anpassning mot befintliga anläggningsdelar.
Utvändigt underhåll av kontor i Stenungsund
Borealis ska byta ut bommar till en motordriven grind. Till följd av den förändringen kommer personalingången flyttas för att hamna innanför grindarna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).