Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kök och matsal i skola i Stenungsund
Projektet avser om- och tillbyggnad av matsal av central kök i gymnasieskola samt uppförande av nytt fläktrum på tak.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av fyra klassrum.
Ombyggnad av skola i Kyrkenorum
Projektet avser ombyggnad av gamla gymnastiksalen till klassrum, arbetsrum, tillagningsrök, personalutrymmen mm.
Om- och utbyggnad av gator, VA-system och busshållplatser i Stenungsund
Projektet avser om- och utbyggnad av Nyborgsvägen, Västerrådsvägen och Doterödsvägen. Om- och utbyggnad av busshållplatserna vid Doterödsvägen. Om- och utbyggnad av VA-systemen i Nyborgsvägen, Västergårdsvägen och Doterödsvägen.
Skredrisk och trafiksäkerhet i Stenungsund
Projektet avser stabilitetshöjande åtgärder i form av profilsänkning på del av Torpsvägen och Bollstensvägen samt utläggning av erosionsskydd längs en sträcka av Norumsän. I samband med stabilitetsåtgärderna ska även berörda gator göras trafiksäkrare genom nya GC-banor och hastighetssäkrade gångpassager.
Renovering av pumpstation i Stenungsund
Projektet avser att i avloppspumpstation 21 behöver rör, ventiler och pumpfötter bytas. Pumpstationen ska även förberedas för en tredje pump.
Relining av spill- och dagvattenledning i Stenungsund, option 5
Projektet avser relining av spill- och dagvattenledning.
Relining av spill- och dagvattenledning i Stenungsund, option 6
Projektet avser relining av spill- och dagvattenledning.
Rivning av fritidshus i Stenungsund
Anmälan för rivning av fritidshus.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Stenungsund
Avser elavtal/leverantör-, OVK-besiktning-, tvättmaskin-, trädgård/grönytor-, och bredband/fiber.
Ombyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser OVK-besiktning och installation av ventilation.
Tillbyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av processhall i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av processanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för hårdgöra markyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.