Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Nord-Nordost
Omfattar 71 st. busshållplatslägen inom Stenungsund-, Tjörn-, Kungälv-, Lerum-, Alingsås-, Härryda och Lilla Edets kommun.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal i skola i Stenungsund
Projektet avser om- och tillbyggnad av matsal av central kök i gymnasieskola samt uppförande av nytt fläktrum på tak.
Ombyggnad av skola i Kyrkenorum
Projektet avser ombyggnad av gamla gymnastiksalen till klassrum, arbetsrum, tillagningsrök, personalutrymmen mm.
Tillbyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av fyra klassrum (och ett förråd för undervisningsutrustning) i markplan ca 440 kvm samt ett teknikutrymme placerat på yttertak ca 70 kvm. Tillbyggnationen byggs ihop med befintlig skolbyggnad . I entreprenaden ingår även att leverera och installera ett luftbehandlingsaggregat för befintliga lokaler.
Ombyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Planer finns för upprustning av återvinningsstation.
Ombyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler samt ny glasfasad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Stenungsund
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av förråd i Stenungsund
Rivningslov för rivning av förråd.
Ombyggnad av radhus i Stenungsund
Anmälan för installation/ändring av ventilation i flera radhus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.