Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
RNM - Utbyggnad ställverk 130/30 kv i Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att bygga ut befintligt 130/20 kV ställverk på befintlig mark med ny byggnadsdel, förlängning av A130S1 respektive A130S2, två 130 kV transformatorfack, två 130 kV krafttransformatorer inkl nollpunktsutrustning (tillhandahålls av Ellevio), två transformatorgropar samt 13 stycken 20 kV ställverksfack.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Projektet avser bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Ombyggnad av vårdbostad i Strömstad
Projektet avser ombyggnad från 12 mindre lägenheter till 9 större lägenheter för äldre och funktionshindrade.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 4
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Ombyggnad av tennishall i Strömstad
Avser ändrad användning från handel till paddeltennis.
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Hålkedalen 1:7 - ansökan om marklov.
Rivning av affärshus i Strömstad
Skogar 1:78 - ansökan om rivningslov, affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av ställverk i Strömstad
Skärje 1:10 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av ställverksbyggnad.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Strömstad
Strömstad 3:13 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av avloppspumpstation (ombyggnad).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.