Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av kaj i Strömstad
Projektet avser renovering av en ca 55 m lång betongkassunkaj.
Utvändiga målningsarbeten på Kulturhuset Skagerack i Strömstad
Omfattar utvändig tvätt och ommålning av fasader, undersida takfot, taktassar, tak, fönster, staket, ståldetaljer, skyltar inklusive alla tillhörande arbeten för komplett ommålning av fastigheten Skagerack med tillhörande soprum och glasskiosk mm i Strömstad.
Utvändig målning av plåttak mm på del av Gymnasiet i Strömstad
Omfattar tvätt/vattenblästring och ommålning av yttertak samt undersida takfot och taktassar på del av Gymnasiet i Strömstad. Entreprenaden omfattar fullt färdigt projekt av samtliga utvändiga målnings-, tak och fasadarbeten mm.
Utvändiga målningsarbeten på serviceboendet Solbo i Strömstad
Omfattar utvändig tvätt och ommålning av utvändigt trä såsom fasader, undersida takfot, taktassar, ytterdörrar och fönster av trä mm, inklusive alla tillhörande arbeten för komplett ommålning av delar av byggnaderna på serviceboendet Solbo i Strömstad. Även målning plåttak samt plåtar runt fönster m.m. skall utföras.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Tillbyggnad av befintlig hall samt rivning av tälthall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Avser ombyggnad av kontor till tre lägenheter. Torsken 2 Strömstad.
Rivning av gc-bro i Strömstad
Rönnen 8, linden 8 och strömstad 4:16 - ansökan om rivningslov för del av byggnad (gångbro).
Utvändigt arbete på kyrka i Strömstad
Restaurering och målning av fönster.
Nytt tätskikt på parkeringsgarage i Strömstad
Objektet avser att renovera bjälklaget m.m på Parkeringsgaraget på kv Fiskaren i Strömstad. Arbetena omfattar schaktning, fräsning av bef material ned till betongbjälklag, därefter nytt tätskikt, erforderliga plåtar, gjutasfalt och en ny toppbeläggning mm. Arbetena omfattar även mindre lagningar av betongkonstruktioner samt byte av dagvattenbrunnar.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Tillbyggnad av skola.
Rivning av parhus i Strömstad
Rivning av 4 st parhus.
Utvändig målning av plåttak på Torget i Strömstad
Avser utvändig målning av plåttak och detaljer på Torget i Strömstad.
Utvändiga målningsarbeten på Svalan 10 i Strömstad
Omfattar utvändig tvätt och ommålning av allt utvändigt trä såsom fasader, undersida takfot, taktassar, balkongräcken, bärverk till balkonger, ytterdörrar av trä mm, inklusive alla tillhörande arbeten för komplett ommålning av fastigheten Svalan 10 i Strömstad. Även målning av tak av plåt samt plåtar runt fönster skall utföras.
Utvändiga målningsarbeten på korttidsboendet Kristallen i Strömstad
Totalentreprenaden omfattar utvändig tvätt och ommålning av utvändigt trä såsom fasader, undersida takfot, taktassar, ytterdörrar och fönster av trä mm, inklusive alla tillhörande arbeten för komplett ommålning av delar av byggnaderna på korttidsboendet Kristallen i Strömstad. Även målning av samtliga plåtdetaljer samt tvätt och antimögelbehandling av yttertak skall utföras.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad (ombyggnad) för produktion,
Målning av Entré Rossö med dess komplementbyggnader i Strömstad
Projektet avser målningsarbeten Entré Rossö med komlementbyggnader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).