Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
RNM - Utbyggnad ställverk 130/30 kv i Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att bygga ut befintligt 130/20 kV ställverk på befintlig mark med ny byggnadsdel, förlängning av A130S1 respektive A130S2, två 130 kV transformatorfack, två 130 kV krafttransformatorer inkl nollpunktsutrustning (tillhandahålls av Ellevio), två transformatorgropar samt 13 stycken 20 kV ställverksfack.
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall (1200-1300 kvm) samt parkeringsplatser.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Projektet avser bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Takarbeten på flerbostadshus i Strömstad, etapp 4
Avser takarbeten på flerbostadshus. Omfattar hus nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Renovering av kök i fd sjukhus i Strömstad
Projektet avser renovering av befintlig kök i fd sjukhus.
Tillbyggnad av silo i Strömstad
Båleröd 1:5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (betongsilo).
Tillbyggnad av affärshus i Strömstad
Medby 1:36 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus (pantstation).
Rivning av skärmtak i Strömstad
Neanberg 1:16 - ansökan om rivningslov för skärmtak.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Strömstad
Nordby 2:85 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärslokal (mcdonalds). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av pensionat i Strömstad
Nord-koster 1:100 - ansökan om bygglov för tillbyggnad/ombyggnad/fasadändring av pensionat/hotell lägenhet (huvudbyggnad plan 2). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.