Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Strömstad, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola med skolkök, matsal, idrottshall (1200-1300 kvm) samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av högstadieskola i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av högstadieskola.
Ombyggnad av kontor i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontor- och industribyggnad samt asfaltering och nya parkeringsplatser.
Renovering och ombyggnad av storkök i fd sjukhus i Strömstad
Projektet avser renovering och ombyggnad av befintlig storkök i fd sjukhus.
Renovering av kök i skola i Strömstad
Projektet avser renovering av kök i skola.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 7 - anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Strömstad
Båleröd s:1 - ansökan om bygglov för ombyggnad av avloppspumpstation.
Rivning av telestation i Strömstad
Flåghult 1:51 - anmälan om rivning (telestation).
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Hålkedalen 1:7 - ansökan om marklov etapp 2 och 3.
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Kebal 2:96 - ansökan om bygglov för ombyggnad av brygga (kebal).
Rivning av telestation i Strömstad
Mällegården 1:39 - anmälan om rivning (telestation).
Ombyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om bygglov för väsentligt annat ändamål (ändrad användning) samt fasdskylt, Sillen 9 - ansökan om tidsbegränsat periodiskt bygglov för uteservering Sillen 9.
Ombyggnad av butik i Strömstad
Skepparen 9 - anmälan om ändring av planlösning (delning av butikslokal).
Ombyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om bygglov för ombyggnad av bryggor (myren).
Ombyggnad av markanläggning i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av enbostadshus i Strömstad
Tjärnöbo 1:13 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av en- och två bostadshus (ombyggnad).
Ombyggnad av plattformsövergång i Strömstad
Plattformsövergång med gångfälla får ökat skydd med helbommar.
Tillbyggnad av vattenverk i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av vattenverkets hygienavdelning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.