Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser byggnation av nya överföringsledningar.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Ombyggnad av industri till bostäder i Kungälv
Avser ombyggnad av industrifastigheten Gaffelkremlan 1 i Munkegärde till ca 50 lägenheter.
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser schaktfri förläggning av foderrör genom banvall. Skyddsrör till 3 st vatten- och avloppsledningar för en passage av en järnväg, ca 50 meter.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 5
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av mottagningskök med tillhörande utrymmen samt nybyggnad av teknikrum i skola.
Om- och tillbyggnad i skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig matsal till 3 klassrum inkl grupprum, WC, kapprum och personalrum.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av Rollsbomotet med cirkulation, breddning av Trafikverkets ramper och flytt av gång- och cykelbana. Även vägbelysning ingår i projektet.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Avser om/tillbyggnad av konferensgård. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod.
Ombyggnad av parkering i Kungälv, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av befintlig parkering ca 9000 kvm, ytorna höjdjusteras och förses med nytt avvattningssystem. Utformningen på parkeringen uppdateras med 2,5 meter breda parkeringar och får nya räcken, skyltar samt belysning. Projektet avser två huvuddelar: Huvuddel 1: Norra delen av parkeringen Huvuddel 2: Södra delen av parkeringen
Reparation av bro över GC-väg i Kungälv
Projektet avser reparation av bro där omisolering av bro samt reparation av inspektionsanmärkningar ska utföras.
Tillbyggnad av affärshus i Kungälv
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Förhandsbesked för tillbyggnad av lager/industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser balkongrenovering, ombyggnad av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser entrésystem och låssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ombyggnad av lekplats.
Ombyggnad av affärshus i Kungälv
Avser ändrad användning av affärslokal.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Förhandsbesked för tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informtaion.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungälv
Tillbyggnad av fritidshus med bygglovsbefriad tillbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kungälv
Tillbyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.