Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser byggnation av nya överföringsledningar.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Om- eller nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser om- eller nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Avser schaktfri metod av skyddsrör/foderrör avsedda för framtida tryckledningar till vatten och avlopp.
Om- och tillbyggnad av kök i skola i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av mottagningskök med tillhörande utrymmen samt nybyggnad av teknikrum i skola.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Avser om/tillbyggnad av konferensgård. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets slambehandling. Objektet avser även byte av elektiskt utrustning, däribland ett nytt ställverk.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Reparation av bro över GC-väg i Kungälv
Projektet avser reparation av bro där omisolering av bro samt reparation av inspektionsanmärkningar ska utföras.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Förhandsbesked för tillbyggnad av lager/industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser balkongrenovering, ombyggnad av staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser entrésystem och låssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ombyggnad av lekplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser renovering av lekplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ventilation-, och OVK-besiktning.
Ombyggnad av affärshus i Kungälv
Avser ändrad användning av affärslokal.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Förhandsbesked för tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare informtaion.
Tillbyggnad av servering i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 10 år för inglasad uteservering.
Ombyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Kungälv
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning av förskola för att förbereda plats för ny förskola samt att markytan iordningsställs med gräsmatta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.