Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad, renovering och ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad, in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Stambyte mm i radhus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av badrum i radhus, några hus med suterrängvåning.
Ombyggnad av skola i Kungälv, etapp 2
Ombyggnation avser stor del av Munkegärdeskolan bortsett från idrottsdelen. Ombyggnationen avser brandcellsgränser, byte av befintliga armaturer och undertak. Nya wc enheter och grupprum tillkommer. Nya dörrar och partier invändigt. Nytt passagessystem, brandlarm och inbrottslarm.
Tillbyggnad av affärshus i Kungälv
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Om- och tillbyggnad av skola, rivning av idrottshall mm i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig matsal till 3 klassrum inkl grupprum, WC, kapprum och personalrum, rivning av idrottshall och nybyggnad av skolgård.
Energieffektivisering i flerbostadshus i Kungälv
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nya kompletta VVS installationer i byggnaden till en komplett funktionsduglig, injusterad, driftsatt och slutbesiktigad anläggning för ventilation, värmeåtervinning med värmepump, värmeproduktion, tappvarmvattenproduktion inklusive VVC. Entreprenaden upphandlas som totalentreprenad med funktionsansvar.
Ombyggnad av kylrumsdel vid Thorildskolans kök i Kungälv
Projektet avser ombyggnation av Thorildskolans kök, i nedkylningsavdelningen som byggdes år 2009. Ombyggnaden gäller kylväggar och kylutrustning inkl. installationer.
Utbyte av brandlarm på sjukhus i Kungälv
Projektet avser byte av brandlarm vid Kungälvs sjukhus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Bygglov för invändig ändring samt tillbyggnad av flerbostadshus.
Tvätt och måleriarbeten på fastigheter i Kungälv
Objekt: 1126 Kaprifolen, Kaprifolvägen 1-3, Kärna. Fastighetsbeteckning Kärna 67:65 1384 Färjevägen 1 Fastighetsbeteckningen Stora Gröna Villan 1007 Gamla torget 1 Fastighetsbeteckningen Gamla Rådhuset 1063 Färjevägen 2 Fastighetsbeteckningen Kungälvs Vandrarhemmet 1081 Ytterbyvägen 2 Fastighetsbeteckningen Stadshuset 1059 Kvarngatan 8 Fastighetsbeteckningen Kvarnkullen 1060 Kvarngatan 10 Fastighetsbeteckningen Musikskolan
Installation av boendesprinkler vid äldreboende i Kode, Kungälvs kommun
Avser projektering, dimensionering, installation och drifttagning av boendesprinkler till Solhaga äldreboende i Kode. Sprinklern ska anslutas till sprinklercentral i äldreboendets tillbyggnad. Målning av synliga rör, håltagning, tätning/brandtätning och larmhantering ska ingå i entreprenaden. Yta som entreprenaden berör är ca 3 625 kvm.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kungälv
Utvändig ändring av församlingsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Installation/ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadändring av industribyggnad.
Rivning av fastigheter i Kungälv
Rivning av bostadsfastigheter och omhändertagande av material. Ca 180 m2 (Rollsbovägen 1) + ca 270m2 (Kärnavägen 6). Återställning av mark till uppgrusad plan yta.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Kungälv
Fasadändring av befintlig byggnad. Byte av en dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).