Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd är 853 km.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kungälv, etapp 1-3
Projektet avser Etapp 1: rivning av befintlig villa. Tillbyggnad med källare (412 kvm) och två våningsplan (1824 kvm). Trapphus med plattformshiss som går från källare till plan 2. Etapp 2: Nytt storkök om 190 kvm, ovan storköket byggs ett teknikrum om 180 kvm med plats för storkökets ventilationsaggregat och styrskåp för kylanläggning. Nytt soprum (50 kvm). Befintligt soprum samt fasad och tak i anslutning till det nya storköket rivs. Etapp 3: ombyggnad i befintligt storkök, ombyggnad av matsal samt vid anslutning till tillbyggnaden. Ombyggnad källare, omklädningsrum för storkökets personal samt demontera inredning i badrum 012.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Ombyggnad av ÅVC i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av ÅVC.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Ombyggnad av parkering i Kungälv, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av befintlig parkering ca 9000 kvm, ytorna höjdjusteras och förses med nytt avvattningssystem. Utformningen på parkeringen uppdateras med 2,5 meter breda parkeringar och får nya räcken, skyltar samt belysning. Projektet avser två huvuddelar: Huvuddel 1: Norra delen av parkeringen Huvuddel 2: Södra delen av parkeringen Avtalstid:2 år Option:1 år Option:1 år
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad i bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ventilation-, och OVK-besiktning.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungälv
Ombyggnad av enbostadshus med renovering efter vattenskada.
Rivning av förråd i Kungälv
Rivning av träbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Kungälv
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av garage i Kungälv
Tillbyggnad av garage.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.