Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av VVS stammar, byte elinstallationer, kök- och badrumsrenovering, ytskikts renovering, fönsterbyte, utvändiga VA-arbeten samt byte av tak på flerbostadshus med 123 lägenheter och 2 stycken lokaler.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar samt ytskikt för Liljedalsområdet gällande Västra gatan med tvärgator mot Strandgatan, Gärdet och Trädgårdsgatan.
Omläggning av VA-ledning och nybyggnad av GC-väg i Kungälv
Projektet avser omläggning av VA-ledning och nybyggnad av gång- och cykelväg vid skola.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus med 3 och 6 våningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Reinvestering HSP och LSP nät Toltorpsdalen i Mölndal, etapp 1
Projektet avser att förlägga nya HSP och LSP kablar, byte av kabelskåp samt rasering av ALUS samt gamla skåp.
Reinvestering HSP och LSP nät Toltorpsdalen i Mölndal, etapp 2
Projektet avser att förlägga nya HSP och LSP kablar, byte av kabelskåp samt rasering av ALUS samt gamla skåp.
Reinvestering HSP och LSP nät Toltorpsdalen i Mölndal, etapp 3
Projektet avser att förlägga nya HSP och LSP kablar, byte av kabelskåp samt rasering av ALUS samt gamla skåp.
Installation av sprinkler i LSS-boende i Kungälv
Projektet avser installation av sprinkler i LSS-boende.
Installation av bergvärmepumpar i flerbostadshus i Kungälv, Huvuddel 1-3
Projektet avser installation av tre stycken separata bergvärmeanläggningar för produktion av tappvarmvatten till flerbostadshus. Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Hus 10 Huvuddel 2: Hus 42 Huvuddel 3: Hus 64
Installation av solfångare på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser installation av solfångare på tak på flerbostadshus.
Utbyte av ställverk i sjukhus i Kungälv
Projektet avser upphandling av utbyte av HSP ställverk M1 samt färdigställande av ringmatning på sjukhus.
Reparation av bro i Kungälv
Projektet avser att renovering isolering/tätskikt av bro över GC-bana.
Byte av hissar i sjukhus i Kungälv
Projektet avser byte av två hissar i sjukhus.
Talat utrymningslarm i simhall i Kungälv
Projektet avser talta utrymningslarm i simhall.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Kungälv
Avser utvändiga målningsarbeten 2022. Upphandlas tillsammans med 2157859, 2157860, 2157864, 2157867.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Kungälv
Avser utvändiga målningsarbeten 2022. Handlas upp tillsammans med 2157855, 2157860, 2157864, 2157867.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industri/lagerlokal, genom att ansluta två bodar.
Processledare för framtagande av kommunal nödvattenplan, Kungälvs Kommun
Avser konsultuppdrag för processledare för framtagande av kommunal nödvattenplan för Kungälvs kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).