Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Avser nedläggning av reningsverk samt anläggande av en överföringsledning med tillhörande anordningar för spillvatten mellan nuvarande avloppsreningsverk i Älvängen till en anslutningspunkt i södra Nödinge.
Anläggning av naturanpassade erosionsskydd längs med delar av Göta älv
Avser anläggande av fyra olika naturanpassade erosionsskydd som planeras att anläggas på två olika platser längs med Göta älv. De planerade arbetena ska utföras från vattnet i Göta älv. Objektet är beläget vid Göta älv i Oxhagen och Rösbo.
Skredsäkring av Älvängens industriområde i Ale kommun
Avser skredstabilitetsförbättrande åtgärder i form av tryckbank och avlastningsschakt inom Älvängens industriområde i Ale kommun.
Nya serviceplattformar på Jordfallsbron över Göta älv, etapp 2
Utbyte serviceplattformar på Västra Klaffen, samt ombyggnad av regeldriften.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Underhåll av Kattlebergstunneln vid Älvängen
Bergunderhåll och åtgärder inläckage.
Ombyggnad av verkstad i Nol
Områdeskontor för 5 st driftpersonal. Omklädningsrum Lunchrum Kontor Förråd och snickeri/verkstad Laddstolpar – utomhus Inga markarbeten.
Byte av brandlarmsystem/säkerhetssystem på 3 förskolor, Ale kommun
Avser brandlarmsystem och säkerhetssystem för 3 förskolor i Ale kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter, Skårdal 1:88 ,49:1.
Rivning av klubbhus i Nol
Rivning av klubbhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Utemiljö. OVK-besiktning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.