Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggning av naturanpassade erosionsskydd längs med delar av Göta älv
Avser anläggande av fyra olika naturanpassade erosionsskydd som planeras att anläggas på två olika platser längs med Göta älv. De planerade arbetena ska utföras från vattnet i Göta älv. Objektet är beläget vid Göta älv i Oxhagen och Rösbo.
Skredsäkring av Älvängens industriområde i Ale kommun
Avser skredstabilitetsförbättrande åtgärder i form av tryckbank och avlastningsschakt inom Älvängens industriområde i Ale kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Ombyggnad av lokaler till 5 lägenheter, Skårdal 1:88 ,49:1.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Nol
Rivning av klubbhus.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ändrad användning från garage till kontor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.