Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av lokaler för utbildning mm, Karlsborg
Projektet avser nybyggnad av ca 22 000 kvm (byggnad 002). Lokalerna innehåller kontor, förråd, övningslokaler, vårdlokaler, lokaler för fysisk aktivitet, tekniska utrymmen m m. Ombyggnad av befintliga byggnader (001, 021, 022, 065 m fl) samt diverse rivningar (031 - 034, 201, 203 samt delar av 065).
Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.
Ombyggnad till särskilt boende i Karlsborg
Planer finns för ombyggnation av 29an i Karlsborg till särskilt boende med 27 lägenheter.
Bankant dränering på flygplats i Karlsborg
Projektet avser bankant dränering på flygplats.
Ombyggnad av ventilation, Karlsborgs fästning Slutvärnet
Projektet avser etapp 5 av 7 i utbyte av befintliga ventilationsaggregat. I denna etapp byts 4-5 gamla aggregat ut mot ett nytt som placeras utbyggt apparatrum på vinden. Östra tornets ventilationslösning byggs om. Belysning i befintliga rum nedåt i byggnaden byts ut mot LED-belysning. Samtliga rum som betjänas av det nya ventilationsaggregatet förses med ny styrutrustning med närvarostyrning för värme, ventilation och belysning. Ytskikt uppgraderas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlsborg
Rivning och nybyggnad av 24 balkonger.
Ombyggnad av markanläggning i Karlsborg
Marklov för anläggande del av svanvik 1:137.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.