Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av skola i Åmål
Avser om- och tillbyggnad av Tösse skola i Åmåls kommun. Arbetets omfattning består av att befintliga byggnader kommer byggas samman och bl a skall ett nytt tillagningskök samt ny större matsal , lokal för fritids, hemkunskap och utrymmen för personal och administration. Tillbyggnad av en förskola och utemiljö. Stora delar av befintliga lokaler skall byggas om och rusta upp, samt rivning av en mindre modulbyggnad. Utbyte och uppgradering av tekniska system och installationer. Anläggning av ny väg in till skolan, tillsammans med nya hämta/lämna platser.
Tillbyggnad av lager i Åmål
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Renovering av badbassäng i Åmål
Avser att byta ut kakel, ev annat, material, i bassänger samt klinker på gångytor runt bassänger i simhallen Åmål.
Ombyggnad av Kuturhuset i Åmål
Avser ventilationsbyte samt takarbeten på Kv Bävern 6 med 3 huskroppar som inrymmer bibliotek, en som inrymmer bl a polis och polisgarage, en polisstation och konsthall . Omfattning: -Byte av yttertaket på kulturhuset/polishuset -Byte av yttertaket på biblioteksbyggnaden -Del av tak på polis höjs för att ge rum åt nytt fläktrum och skall ha nytt yttertak. -3 st nya fläktaggregat och diverse omdragning av ventilation. Projektet kommer att genomföras i 2 etapper.
Tillbyggnad av industrihus i Åmål
Om-och tillbyggnad samt rivning industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål, etapp 1
Avser byte av balkongdörrar och ytterdörrar till 35 lägenheter. Etapp 2- 2057212
Tillbyggnad av industrihus i Åmål
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Åmål
Bygglov ombyggnad/utv. ändring - församlingshem.
Tillbyggnad av lager i Åmål
Bygglov tillbyggnad lagerbyggnad.
Ombyggnad av damm i Åmål
Marklov anläggande - ändring av befintlig damm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser byte av 4 st ventilationsfläktar.
Ombyggnad av Försäkringskassan i Åmål
Avser ombyggnad av Försäkringskassan i Åmål och omfattar nya ytskikt, installationer och teknik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål
Avser ombyggnad av grönytor, utemiljö till 13 st lägenheter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.