Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E45 till mötesfri landsväg sträckan Tösse-Åmål
9,8 km lång sträcka. Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg ca 5,5 km lång parallellt med E45 och väg 2244. Viltstängsel. Gc-bro över Norge/Vänerbanan. Ombyggnad av 13 enskilda vägar för att anpassa och minimera antalet anslutningar till E45.
In- och utvändig renovering av flerbostadshus i Åmål
Entreprenaden omfattar renovering av lägenhetshus på Malmgatan 2 i Åmål. Entreprenaden omfattar utvändiga arbeten; Omläggning tak inklusive taksäkerhet enl BBR kap 8, såsom snörasskydd, bryggor, takluckor o d. Vidare ingår rivning av utanpåliggande skorsten och renovering av tegelfasad. Invändiga arbeten vilka skall utföras; Samtliga stammar skall bytas/relinas. I badrum skall befintliga ytskikt rivas och samtliga golvbrunnar bytas, nya ytskikt och inredning. nytt ventilationssystem installeras samt byte termostatventiler för radiatorer. Nytt köksaggregat i alla kök skall installeras. Nya elcentraler i lägenheter.
Relining och renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Fengersfors
Husen skall få nya stammar m h t vatten och avlopp och beställaren passar samtidigt på att uppdatera wc/bad och tvättrum med nya installationer och ytskikt. Några av lägenheterna har redan renoverade badrum och tvättrum.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Åmål
Utvändig ändring församlingshem.
Utvändiga målningsarbeten i Åmåls kommun
Avser utvändiga målningsarbeten på fastigheter i Åmål.
Konvertering av värmesystem i skolpaviljong i Åmål
Entreprenaden omfattar bl a att riva befintliga elradiatorer med tillhörande eldragning och till viss del demontera/flytta utrustning i apparatrum för att ge plats åt den nya värmeanläggningen. Den nya värmeanläggningen ska bestå av luft/vatten aggregat samt vattenburna radiatorer inklusive erforderlig rördragning samt berörda elinstallationer.
Fasadrenovering på kontorshus i Åmål
Avser fasadrenovering på kontors- och lägenhetsfastighet. Arbetet omfattar renovering av den putsade fasaden och underhåll på plåtfasader, tak, takfot mm. Samt tilläggsisolera fasaden.
Rivning av församlingshus i Åmål
Rivning av församlingshem.
Byte av plattformshiss på skola i Åmål
Avser byte av plattformshiss på Södra skolan i Åmål.
Utbyte av PLC (ducar) vid Karlbergsgymnasiet i Åmål
Åmåls kommunfastigheter AB har ambitioner om att byta ut ett antal "Ducar" under sommaren 2024. I byggnaden inryms ett gymnasium.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Fasadändring Flerfamiljshus. Ommålning.
Utvändigt underhåll av förvaltningslokal i Åmål
Utvändig ändring förvaltningsbyggnad. Nya fönster.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åmål
Fasadändring industribyggnad. 2 st nya fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).