Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Falköping
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falköping
I ombyggnaden ingår ombyggnad av husdel 6 och 7 med ny planlösning samt renovering av storköket. I ombyggnaden ingår också underhållsarbeten i övriga delar där ventialionsaggregat, delar av köksinredningar och trygghetslarm byts ut. Utvändigt ingår byte av yttertak husdel 6 och 7, anpassningar mark till ny planlösning husdel 6 och 7, ombyggnad av varumottag och ny återvinningsbyggnad. I ombyggnaden ingår också installation av sprinkler i byggnaden.
Ombyggnad av vårdcentral i Falköping
Invändig ombyggnad av vårdcentral samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov ändrad användning från industri till byggnad för blandad verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av flerbostadshus, tillskapande av 2 lägenheter.
Ombyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Bygglov anläggande av upplag.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Bygglov anordnande/utökning av upplag och markförändringar.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov inredande av ytterligare bostad/ lokal i flerbostadshus.
Tillbyggnad av automatstation i Falköping
Bygglov nybyggnad samt rivning av databod.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Falköping
Bygglov påbyggnad med tak över padelbana.
Rivning av förråd i Falköping
Rivningslov rivning byggnad.
Gestaltningsuppdrag för stadskärnan i Falköping
Gestaltning av stadskärnan, prekvalificering till projekttävling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.