Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av tågdepå i Falköping
Planer finns för tillbyggnad av Falköpings Tågdepå, omfattande utbyggnad av befintlig spårhall, komplementbyggnad, externt lager, samt ny spåranläggning.
Rivning av skola, ombyggnad av förskola och tillbyggnad av kök i Falköping
Avser ombyggnad av förskola, skolrestaurang, personalutrymmen, tillbyggnad av ett tillagningskök samt rivning av den gamla skolan på Odensbergs skola. Etapp 1 finns på projektid: 2081632.
Tillbyggnad av omlastningsterminal i Falköping
Avser tillbyggnad av lager vid logisitikcentral i Falköping.
Ombyggnad av Odensbergs förskola, sporthall och kök i Falköping
Projektet avser ny och ombyggnation av förskola för ca 60 barn 1–5 år. med matsal och tillagningskök, administration och idrottshall. Matsal och kök delas med skola. I projektet ingår också rivning av befintlig byggnader.
Ombyggnad av vårdcentral i Stenstorp
Invändig ombyggnad av vårdcentral samt anläggande av parkering.
Ombyggnad av transformatorstation i Falköping
Avser ombyggnad av transformatorstation TT Jäla. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40kV ställverk. En ny nollpunktsutrustning ska installeras som ersättning för befintliga.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till 7 nya bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Installation av nya hissar i 6 trappuppgångar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från skola till bostadsbyggnad med lokaler.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Anmälan anordning för ventilation i byggnader samt montering av trapphiss.
Ombyggnad av skola i Falköping
Anmälan anordning för ventilation i byggnader skolbyggnad/aula.
Ombyggnad av cafeteria i Falköping
Anmälan braskamin/ eldstad installation av eldstad och rökkanal i flygel med café och restaurangverksamhet.
Ombyggnad av skola i Falköping
Anmälan byte av hiss i skolbyggnad samt rivning av blomlåda.
Ombyggnad av skola i Falköping
Anmälan byte av hiss i skolbyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Falköping
Anmälan konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs byggnad eller inom tomt, Anmälan nyinstallation av plattformshiss, b-hiss på utsidan av hus 2. större viloplan trapp. Läkaren 4.
Ombyggnad av hotell i Falköping
Anmälan underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.
Tillbyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av skärmtak på affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning lokal.
Ombyggnad av soprum i Falköping
Bygglov ändrad användning från bilpassage till soprum.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till uthyrningslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Installation av FTX system för ventilation i byggnader flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Falköping
anläggning för en oljeavskiljare inom en tomt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Anmälan anordning för ventilation i byggnader i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Tidsbegränsat ändrad användning industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Tillbyggnad av maskinhall.
Rivning och nybyggnation av fasta gömslen vid Hornborgasjön
Avser rivning av 3st gömslen och skall ersättas av 3st nya och som används för fågelskådning och guidade turer vid Hornborgasjön.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.