Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av omlastningsterminal i Falköping
Avser tillbyggnad av lager vid logisitikcentral i Falköping.
Uppförande och upplåtelse av skolmoduler vid Odensbergsskolan
Byggentreprenad markarbeten och montage, tioårigt hyresavtal, skolmoduler för 120 elever, möjlighet till friköp efter tio år.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falköping
I ombyggnaden ingår ombyggnad av husdel 6 och 7 med ny planlösning samt renovering av storköket. I ombyggnaden ingår också underhållsarbeten i övriga delar där ventialionsaggregat, delar av köksinredningar och trygghetslarm byts ut. Utvändigt ingår byte av yttertak husdel 6 och 7, anpassningar mark till ny planlösning husdel 6 och 7, ombyggnad av varumottag och ny återvinningsbyggnad. I ombyggnaden ingår också installation av sprinkler i byggnaden.
Ombyggnad av vårdcentral i Falköping
Invändig ombyggnad av vårdcentral samt anläggande av parkering.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till 7 nya bostäder.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Ombyggnad av 2 lägenheter till verksamhetslokaler. Man brukar idag tre våningar och skall nu bygga om den fjärde.
Rivning av skola i Falköping
Rivningslov rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av skola i Falköping
Anmälan anordning för ventilation i byggnader skolbyggnad/aula.
Ombyggnad av vandrarhem i Falköping
Anmälan konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs byggnad eller inom tomt, Anmälan nyinstallation av plattformshiss, b-hiss på utsidan av hus 2. större viloplan trapp. Läkaren 4.
Ombyggnad av va-ledning i Falköping
anläggning för en oljeavskiljare inom en tomt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Anmälan anordning för ventilation i byggnader i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av skärmtak på affärslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av klubbhus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av klubbstuga.
Ombyggnad av parhus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad samt ändrad användning av enbostadshus till tvåbostadshus.
Ombyggnad av garage i Falköping
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av garage.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Tidsbegränsat ändrad användning industri och lagerbyggnad.
Rivning och nybyggnation av fasta gömslen vid Hornborgasjön
Avser rivning av 3st gömslen och skall ersättas av 3st nya och som används för fågelskådning och guidade turer vid Hornborgasjön.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.