Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser ombyggnad av äldreboende med tre avdelningar och nytt kök.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten.
Ombyggnad mur, VA och gata i Sotenäs
Projektet avser att täta en kullerstensmur med sprutbetong, VA-arbeten och återställande av Svinemyndevägen. Syftet är att förhindra en fortsatt inre erosion av mur och vägkropp samt att stabilisera kullerstensmuren. VA-arbete med nya ledningar samt ny överbyggnad och asfaltbeläggning ingår i entrperenaden.
Ny rörbro i Sotenäs
Projektet avser åtgärder för att öka flödeskapaciteten i bäcken vid nuvarande bäckpassage. Arbetet omfattar att riva befintlig betong/träbro sam anlägga ny rörbro på platsen. Jordförstärkningsarbeten i form av kalkcementpelare krävs.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser rivning/tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kungshamn
Projektet avser ombyggnad av kontor.
Rivning av affärshus i Kungshamn
Rivning samt nybyggnad av affärslokal och lager.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kungshamn
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från upplag till p-yta, ställplatser.
Tillbyggnad av fritidshus i Kungshamn
Tillbyggnad av fritidshus samt takkupa.
Tillbyggnad av vandrarhem i Kungshamn
Tillbyggnad av föreningens vadrarhem på Hållö.
Ombyggnad av fritidshus i Kungshamn
Ombyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av restaurang i Kungshamn
Ombyggnad samt ändrad användning till restaurang.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.