Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro över sund vid Bäckevik
Pågjutning fundament utbyte anoder pelare9. Pågjutning undersida låda stöd 1-7. Slammning/målning pelare 2-7. Uppkopplat katodiskt skydd. Norra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10, utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gångbana, komplettering hoppskydd. Södra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10 utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gc-bana, komplettering hoppskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Tillbyggnad-/ombyggnad av industrifastighet/lagerlokal.
Ombyggnation av torget i Bovallstrand, Sotenäs kommun
Avser ombyggnad av befintligt torg/parkeringsplats. Entreprenaden omfattar detaljprojektering samt mark- och ledningsarbeten. Objektets läge: centralt vid hamnen i Bovallstrand, Sotenäs kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning och uppbyggnad av brygga i Sotenäs
Projektet avser rivning och uppbyggnad av brygga. I arbetet ingår även justering och säkring av mur bakom del av bryggan. Demontering av belysningsstolpar och återmontering av nya som tillhandahålls av beställaren.
Omläggning av tak på Kompetenscentrum i Kungshamn
Projektet avser takarbeten med tilläggsisolering, takpapp, takavvattning, plåtbeslagning, skivbeklädnader mm.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivningsarbeten. Markarbetet pågår.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).