Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser renovering av badrum, ombyggnad av el, byte av ventilationssystem i flerbostadshus.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Renovering flerbostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser stambyten med våtrumsrenovering och el-byte i flerbostadshus.
Renovering av badrum i flerbostadshus i Mölnlycke
Projektet avser renovering av badrum i flerbostadshus.
Takförstärkning gamla inrikes Göteborg Landvetter Airport i Härryda
Projektet avser takförstärkning gamla inrikes Göteborg Landvetter Airport.
Ombyggnad av GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser rivning av befintlig konstgräsmatta, sant och granulat samt utökning av asfaltytor med spikkantsten som avslut, flytt av befintlig staket och nytt konsträs.
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 15-20 000 kvm.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Renovering Råda Säteri i Härryda
Projektet avser invändig renovering, ombyggnad samt ventilationsarbeten, WC-grupper, nytt restaurangkök mm.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Härrryda
Projektet avser fasadarbeten på flerbostadshus.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Härrryda
Projektet avser tak och takfönster på flerbostadshus.
Yttre underhållhållsåtgärder på flerbostadshus i Härrryda
Projektet avser målning av fasad på flerbostadshus.
Renovering av tak på gymnasieskola i Härryda
Projektet avser renovering av tak på gymnasieskola.
Renovering stenmur i Härryda
Projektet avser renovering stenmur och omfattar urschaktning av motfyllnad, demontering av befintlig kallmur och naturstentrapa, dränering, återmontering samt återfyllning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser komplettering av skivmaterial på fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Härryda
Ändring av fasad på kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).