Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av gator, GC-vägar mm i Härryda
Projektet avser om- och nybyggnad av delar av gatorna Albergs väg, Knektetorpsvägten och Davids väg samt nya gång- och cykelvägar, nya VA-ledningar, nya diken, ny våtmark, nya dammar, el-, tele- och opto-ledningar, sanering av massor med parkslide, vägbelysning, vägskyltar samt övrik utrustning.
Ombyggnad av prästgård i Härryda
Ombyggnad av prästgård från bostad till prästgård och församlingshem samt nybyggnad av sophus och parkering.
Tillbyggnad av hotell i Härryda
Till- och ombyggnad av hotell.
Målning av fasader på flerbostadshus i Härryda
Projektet avser målning av bl a träfasad och balkongfronter på flerbostadshus.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Tillbyggnad av affärshus i Härryda
Tillbyggnad av affärshus.
Solceller på en skola i Mölnlycke
Förstärkningsåtgärder av takstolar på tak, hus B och hus K samt ny solcellsanläggning, och tillhörande installationsarbeten. Solcellsanläggning totalt ca 220kvm.
Utvändigt underhåll vid flerbostadshus i Mölnlycke
Projektet avser ombyggnad av befintliga trapphus på loftgångshus, renovering loftgångar. montering smidesräcke, renovering balkongplattor.
Utökning av parkering i Härryda
Projektet avser utökning av parkering.
Renovering av knäckstensmur i Mölnlycke
Avser renovering av befintlig knäckstensmur, inklusive urschaktning av motfyllnad, dränering, återmontering samt återfyllning inklusive plantering.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industribyggnad.
Målning av fasader på flerbostadshus i Härryda
Projektet avser målning av bl a träfasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härryda
Ändring av fasad på industribyggnad.
Utvändigt markunderhåll vid flerbostadshus i Härryda
Projektet avser dränering och div markjobb.
Upprustning av hagar i Härryda
Projektet avser upprustning av hagar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).