Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser rivning av befintlig konstgräsmatta, sand och granulat samt utökning av asfaltytor med spikkantsten som avslut, flytt av befintligt staket och nytt konstgräs.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Avser ändrad användning av bostad till kontor/butik, Ändrad användning av bostad till kontor/studio Råda 1:6.
Ombyggnad av enbostadshus i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad enl 9 kap 4 c § pbl.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markuppfyllnad.
Ombyggnad av skola i Härryda
Ombyggnad av skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Härryda
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus .
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av lager i Härryda
Tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Anslutning till kommunalt va. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.