Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser rivning av befintlig konstgräsmatta, sand och granulat samt utökning av asfaltytor med spikkantsten som avslut, flytt av befintligt staket och nytt konstgräs.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
RFI - Trygghetsskapande teknik, Härryda kommun
Avser trygghetsskapande teknik till kommunens särskilda boenden för äldre samt om det anses lämpligt även till bostad med särskild service inom LSS.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Avser ändrad användning av bostad till kontor/butik, Ändrad användning av bostad till kontor/studio Råda 1:6.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Inredning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Anslutning till kommunalt va. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Härryda
Rivning av byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av enbostadshus i Härryda
Rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Härryda
Rivning av klubbstuga.
Rivning av silo i Härryda
Rivning av silos.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus .
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lager i Härryda
Ändrad användning av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lager i Härryda
Ändring av fasad samt ändring från föreningslokal till lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.