Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b.
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Floda, Lerum
Projektet avser om- och tillbyggnad av Sävegårdens äldreboende Hus E och F, med tillhörande mark- (gården mellan husen E och F) samt installationsarbeten. Hus E: Yta ca 77 m2 tillbyggnad, ca 1840 m2 ombyggnad. Hus F: ca 190 m2 ombyggnad. Objektets läge: Trastvägen 6 och Sparvvägen 1 i Floda.
Renovering och upprustning av Floda kraftverk
Avser renovering och upprustning av turbin, generator, el- och kontrollutrustning avFloda kraftverk i Lerums kommun. Koordinater: Lat 57.809721 Long 12.361389
Konstgjord grundvattenbildning, Lerum
Lerums kommun och Kretslopp och vatten i Göteborg planerar att tillsammans bygga en pilotanläggning i Gråbodeltat för att undersöka förutsättningarna för en fullskalig konstgjord infiltrationsanläggning. Uppdraget ska genomföras i flera steg som inkluderar ytterligare undersökningar i form av bland annat korttidspumpning och provpumpningar med återinfiltration. I varje delsteg ska en värdering av resultatet göras och utgöra underlag för det fortsatta arbetet i nästa steg. Det är konsultens uppdrag att med sin tekniska expertkunskap stå för denna värdering och föreslå hur arbetet successivt skall drivas vidare för att uppnå slutmålet.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sjövik
Avser om- och tillbyggnad av förskola. Tillbyggnad av ny avdelning samt ett nytt tillagningskök med kapacitet på 350 portioner och nytt teknikrum. I projektet ingår även att installera en ny värmepump och ett nytt ventilationsaggregat i befintligt teknikrum samt komplettera med nya borrhål.
Ombyggnad av bageri i Lerum
Avser ombyggnad av gårdsbageri.
Ramavtal för gatu- och beläggningsarbete, Lerums kommun
Avtalstid: 2021-01-02 - 2024-12-31.
Tillbyggnad av ridhus i Lerum
Tillbyggnad av läktare i ridhus samt ombyggnad av toaletter.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 2
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 16 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av pir i Aspen, Lerum
Avser underhållsåtgärder för renovering av piren vid Aspens badplats i form av betongreparationer. Piren är belägen vid sjön Aspens östra strand i anslutning till Strandvägen, Lerum.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Lerum
Tillbyggnad av en verksamhet.
Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Ombyggnad av apotek i Lerum
Ombyggnad av affärshus från butik till apotek.
Ombyggnad av förråd i Lerum
Ombyggnad av överbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Installation ventilation.
Ombyggnad av skola i Lerum
Byte av ett ventilationsaggregat.
Ombyggnad av värmeverk i Lerum
Byte av värmekälla till fristående pelletsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser en ombyggnad industribyggnad, ska slå upp en port i industribyggnaden.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Lerum
Ändrad användning av boende.
Ombyggnad av förskola i Lerum
Ändrad användning från enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av frisersalong i Lerum
Ändrad användning från kontor till solarieverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.