Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-, till och -utbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser om-, till- och utbyggnad av ett vattenverk i Lerums kommun. I projektet ingår bl.a. rivning av befintliga byggnader, tillbyggnad och nybyggnad, samt implementering av tillkommande (permanenta och tillfälliga) processlösningar.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Avser leverans av trygghetsskapande teknik inom särskilt boende (Socialtjänstlagen, äldreomsorg) samt inom funktionsstöd (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Avtalstid 5 år med möjlighet till förlängningar.
Ombyggnad av väg 523 delen Kollsjön-Stora Härsjön
Väg 523 Rya-Kastenhofsmotet delen Stora Härsjön-Kollsjön. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Nysträckning av ca 1 km väg, bäckomledning, ny gångport under väg 523, bergschakt samt markåterställande efter rivning av befintlig väg 523 utmed Kullsjön.
Tillbyggnad av skola i Lerum
Tillbyggnad av skola med nya förbindelsegånger samt tillbyggnad av förbindelsegång mellan befintlig skolbyggnad och ny skolbyggnad. Skärmtak och fönster.
Ombyggnad av förskola i Lerum
Fasadändring, tillbyggnad av loftgång och trappa i samband med ombyggnad av ventilationsanläggning för att minska ljudnivån från ventilation.
Målning av fasader på flerbostadshus i Lerum, option
Projektet avser målning av bl a träfasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Lerum
Anmälan om installation/ändring vatten och avlopp i affärslokal.
Modernisering av hiss i Kommunhus 1 i Lerum
Projektet avser modernisering av en hiss i Kommunhus 1, Bagges torg, Lerum.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändring av ventilation i kontorslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Installation av mindre hiss i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).