Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Skövde
Kortfattat omfattningen av projektet. - Invändig ombyggnation av Läroverket Hus F och Hus G. - Byte av ventilation- och värmesystem Hus F samt ombyggnation av ventilation i Hus G. - Ombyggnation av gymnastiksal hus F. - Entreprenadtid: 2022-04 till 2023-12.
Utbyggnad av förskola i Skövde
Avser utbyggnad av Hattstugans förskola i stadsdelen Östermalm i Skövde. Förskolan behöver utökas med 2 avdelningar med 20+20 platser samt nytt kök.
Utbyggnad av förskola i Hentorp, Skövde
Avser utbyggnad av Gläntans förskola i Hentorp, Skövde. Projektet består av tillbyggnad av en avdelning inkl storkök samt viss ombyggnation av befintliga lokaler. Under hela projektet kommer förskolan att vara i drift. Förskolan behöver utökas med en avdelning med 20 platser.
Trimningsåtgärder signal vid järnväg i Skövde
Trimningsåtgärder signal på och omkring Skövde driftplats. Försignal ersätts med nya blocksignaler samt isärdragna in- och utfartssignaler. Bandel 512, km 310+000 – km 322+400.
Anpassning av väg för tung trafik i Skövde
Anpassning av väg för tung trafik. Tidigt skede.
Takrenovering på stadshuset i Skövde
Projektet består av renovering av del av takfot och byte av del av tak på Skövde Stadshus. Arbetet kommer utföras med pågående verksamhet i stadshuset.
Trimningsåtgärder längs Västra Stambanan mellan Skövde-Regumatorp
Entreprenad 2 på sträckan Laxå-Göteborg.
Byte av 145kV brytare på fördelningsstation i Skövde
Avser leverans och byte av 145kV brytare samt anpassning av kontrollutrustning på Ryds fördelningsstation.
Ombyggnad av torg i Timmersdala, Skövde
Avser ombyggnad av torget i Timmersdala. Tanken är att det ska bli en trevlig mötesplats. Sittplatser, en scen och välkomnande belysning är några delar som planeras.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Om och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ramavtal avseende anläggningsarbetare SSE i Skövde
Ramavtal för anläggningsarbetare för att vid behov förstärka SSE:s egna arbetslag. Avtalstid 2022-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlänging.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skövde
Ändrad användning och ombyggnad från kontor till 2 studentlägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus. Solceller.
Utvändig ändring av konferensbyggnad i Skövde
Utvändig ändring. Solceller.
Tillbyggnad av Bergsbygdegård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt ombyggnad av förråd, personalutrymmen och toaletter. Två små toaletter ska byggas om till 4-5 större toaletter. Mycket kommer utföras i egen regi. Detta är ett projekt som kommer pågå under en längre tid då man behöver söka finansiella medel.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av personalrum och konferens.
Sanering och rivning av byggnad i Skövde, Fortifikationsverket
Avser sanering och rivning av en 700 kvm stor 1 plans byggnad med vindsplan samt tillhörande VA till närmsta brunn utanför byggnaden. Objektet ligger inom militärt skyddsobjekt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Utvändig ändring av industribyggnad. Ommålning av fasad och underhåll av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus. Renovering av entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation och planlösning. Byte av två ventilationsaggregat.
Ombyggnad av idrottshall i Skövde
Bygglov för ändrad användning av idrottsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändring av kontorsbyggnad - man delar en lokal i två.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ombyggnad av ventilation. Installation av FTX-aggregat.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).