Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av idrottsplatser i Skövde
Avser utveckling av idrottsplatser och omfattar om- och tillbyggnad av Södermalm IP för Superettan nivå samt flytt av friidrottsverksamheten till Södra Ryd vid Fjärilskolan. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i flerbostadshus i ca 350 lägenheter på Sandstenen1 och Skiffern 1, Skövde.
Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser ombyggnation av befintliga ögonoperationslokaler. Innehållande administration, tillgänglighetsytor, sterilförråd, undersökningsrum samt tre operationssalar.
Ombyggnad av dialysmottagning på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av dialysmottagningen i Hus 12, plan 5 vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. En totalombyggnad om ca 1500 m2 där även ytterfönster och delar av fasad byts.
Nytt busskörfält på väg 49 i västra Skövde
Busskörfält samt gång- och cykelväg utmed väg 49, med start öster om korsning med Norra Aspelundsvägen och slut strax väster om vattendraget Ösan. Ca 1 km lång sträcka.
Upprustning av lokaler för hjärtintensiv avdelning (HIA) på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Projektet avser en upprustning av hus 6 plan 3 samt mindre delar i hus 4,5 och 24 plan 3. Lokalerna ska efter upprustningen skall användas av en ny verksamhet, hjärtintensiv avdelning (HIA). Upprustningen omfattar alla installationer (el,tele,data,vent,vs,gas)., Lokalerna är idag osprinklade men ska sprinklas. Upprustningen omfattar även ytskikt, dörrar och undertak. Utvändigt skall fasader och yttertak upprustas. Total yta cirka 1100 m2.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Skaraborgs sjukhus i Skövde
Omfattar utbyte av lågspänningsställverk och kontrollskåp i station TS16 Skaraborgs sjukhus Skövde.
Anpassning av väg för tung trafik i Skövde
Anpassning av väg för tung trafik. Tidigt skede.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Skövde
Fastigheten har ett stort behov av exteriöra underhållsåtgärder. Detta omfattar bl a: Omläggning av tak, Renovering av fönster, Renovering av balkonger samt Allmän renovering av fasader.
Utbyggnad av rörpostanläggning på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser utbyggnad av rörpostanläggning i hus 3, 4, 10, 12, 16, 19 vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
Byte och modernisering av hissar i flerbostadshus i Skövde
Entreprenaden avser utbyte av 4 st hissar i kvarteret Bataljonen samt modernisering av 3 st hissar i kvarteret Plutonen.
Byte av armaturer i Skultorpstunneln
Byte av tunnelbelysning samt ev styrsystem.
Markarbeten för vatten, värme och kanalisation vid Skövde garnison, P4
Entreprenaden omfattar VA, fjärrvärmeledningar samt kanalisation vid Skövde Garnison P4.
Ombyggnad av va-ledning i Skövde
Anslutning till kommunalt va-nät.
Ombyggnad av idrottshall i Skövde
Ändring av idrottsbyggnad, ombyggnad/delning till annan utökad verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändring av kontorsbyggnad- ändring av ventilation och brandskydd.
Rensning av Ösans utlopp i sjön Östen, Skövde kommun
Upphandlingen omfattar rensning av Ösans utlopp i sjön Östen samt spridning av massor i åkermark i närheten av sjön. En uppskattad volym är 12 000 m3.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av industribyggnad - om och tillbyggnad samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Utvändig ändring av affärsbyggnad - byta fasadmaterial.
Utvändigt underhåll av hyresfastigheter i Skövde
Avser takmålning av 7 st punkthus samt entrétak med falsat plåttak. Objektets läge: Billingesluttningen med adresserna Stenvägen 6,8,10,12,14 och Norra Bergvägen 23, 25 i Skövde.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Utvändigt underhåll av kyrka i Locketorp
Utvändigt underhåll av kyrka. Målning.
Utbyte av invändig belysning i kontorshus, Skövde
Avser utbyte av invändig belysning i Spaljén & Växthuset i Skövde.
Utvändigt underhåll av skola i Skövde
Utvändig ändring av skolbyggnad - fasadändring.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Skövde
Utvändig ändring av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Ändring av flerbostadshus - ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).