Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Projektet Mottagningsblocket omfattar sanering av PCB samt underhållsåtgärder i entréhall och tillhörande mottagningar på Skaraborgs sjukhus Skövde. De huskroppar som berörs i projektet är sammanbyggda och uppförda samtidigt, färdigställda 1973. Sedan dess har enbart mindre upprustnings- och lokalförändringsprojekt genomförts i dessa hus och det finns ett mycket stort behov av underhåll och reinvestering.
Tillbyggnad av skola i Skövde
På Lundagårdens förskola bla rivning av bef storkök, tillbyggnation av storkök, matsal och kapprum. Ombyggnad av bef storkök och matsal till kontor och tillbyggnad av kontor. Dessutom ska två nya verksamhetsförråd uppföras, två nya parkeringsytor anläggas och en villa rivas. Drivbänken 1 och 2, Växthuset 20 och Skövde 4:142
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Objektet avser nybyggnation av ett nytt betongbassängblock för avloppsrening samt teknikhus vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde med tillhörande ledningar i mark, vägar, maskinutrustning och process-el.
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet innefattar anpassning och ombyggnation av lokaler för skola, bibliotek, fritidsgård, hemtjänst och kontor. Omfattningen av respektive del varierar och fastställs i respektive delprojekt. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet. Som option kan ombyggnation av särskolan komma att genomföras beroende på politiska beslut.
Om- och tillbyggnad av storkök i Skövde
Avser nytt tillagningskök för Norrmalmskolan som byggs i anslutning till bef kök. Matsal, entré och teknikutrymmen byggs om- och till för att ansluta till nytt storkök.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av en förskola.
Trimningsåtgärder på järnväg i Skövde
Signalentreprenad järnväg.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Utbyggnad av förskola i Skövde
Avser utbyggnad av Hattstugans förskola i stadsdelen Östermalm i Skövde. Förskolan behöver utökas med 2 avdelningar med 20+20 platser samt nytt kök.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats vid trafikplats Mariesjö
Ombyggnad av cirkulationsplatsen väster om väg 49/26, trafikplats Mariesjö, så att den får två körfält. Ombyggnad av refuger.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Lönnen 7.
Relining av avlopp i flerbostadshus, Skövde
Relining/infodring av bottenavlopp samt utvändiga spillvattenledningar inom Kv. Grubbagården 1-2.
Utbyggnad av förskola i Hentorp, Skövde
Avser utbyggnad av Gläntans förskola i Hentorp, Skövde. Förskolan behöver utökas med en avdelning med 20 platser.
Ombyggnad av fritidsgård i Skövde
Projektet består av ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Eric Uggla 1. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare samt vindsplan. Projektet avser ombyggnation, underhållsåtgärder samt ytskiktsrenovering för ungdoms/fritidsgård åt Skövde kommuns kultur& fritidsenhet. Utvändiga arbeten ska ske av byggnadens tak och takavvattning. Utvändiga grävarbeten för ventilation
Nybyggnad av uterum till kulturhus i Skövde
Projektet består av tillbyggnation av inglasat uterum samt tak över uteservering för en restauranglokal i del av Kulturhuset, Kv. Oden 3 Skövde. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare.
Rivning av byggnader i Skövdes kommun
Avser rivning av 3 st byggnader i Skövde. Rivningsentreprenör kommer att avropas mot ramavtal.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Utbyggnad av lagerlokal.
Nytt busskörfält på väg 49 i västra Skövde
Ett separat busskörfält på väg 49 i västra Skövde, från Simsjövägen/Persbergsvägen, förbi Gruvgatan/Cementvägen till ca 100 meter innan järnvägsbron.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Avser ombyggnation av kontor/butik till enbart kontor.
Om- och tillbyggnation av kontorshus i Skövde
Avser om- och tillbyggnation i befintlig byggnad till kontor inom fastigheten Penta 9 i Skövde.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skövde
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av gruppbostad, servicehem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för installation av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för installation av ventilation. Entreprenörer anlitades via ramavtal.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Bygglov för ändring och tillbyggnad av skolbyggnader.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skövde
Tillbyggnad av gruppbostad med 2 rum.
Tillbyggnad av restaurang i Skövde
tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Skövde
Tidsbegränsat bygglov för ändring av industribyggnad - boule och café t.om 2026-10-20.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Renovering av uteplats.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - inglasad altan.
Ombyggnad av industrihus i Skövde
Man skall sätta in en dörr och en port.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Marklov för uppfyllnad av industrimark.
Rivning av transformatorstation i Skövde
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Bygglov för ändring av affärsbyggnad - lokalindelning.
Tillbyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus -tillskapande av ytterligare lägenhet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.