Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Skövde
På Lundagårdens förskola bla rivning av bef storkök, tillbyggnation av storkök, matsal och kapprum. Ombyggnad av bef storkök och matsal till kontor och tillbyggnad av kontor. Dessutom ska två nya verksamhetsförråd uppföras, två nya parkeringsytor anläggas och en villa rivas. Drivbänken 1 och 2, Växthuset 20 och Skövde 4:142
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet innefattar anpassning och ombyggnation av lokaler för skola, bibliotek, fritidsgård, hemtjänst och kontor. Omfattningen av respektive del varierar och fastställs i respektive delprojekt. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet. Som option kan ombyggnation av särskolan komma att genomföras beroende på politiska beslut.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Objektet avser nybyggnation av ett nytt betongbassängblock för avloppsrening samt teknikhus vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde med tillhörande ledningar i mark, vägar, maskinutrustning och process-el.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats vid trafikplats Mariesjö
Ombyggnad av cirkulationsplatsen väster om väg 49/26, trafikplats Mariesjö, så att den får två körfält. Ombyggnad av refuger.
Relining av avlopp i flerbostadshus, Skövde
Relining/infodring av bottenavlopp samt utvändiga spillvattenledningar inom Kv. Grubbagården 1-2.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Lönnen 7.
Ombyggnad av fritidsgård i Skövde
Projektet består av ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Eric Uggla 1. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare samt vindsplan. Projektet avser ombyggnation, underhållsåtgärder samt ytskiktsrenovering för ungdoms/fritidsgård åt Skövde kommuns kultur& fritidsenhet. Utvändiga arbeten ska ske av byggnadens tak och takavvattning. Utvändiga grävarbeten för ventilation
Nybyggnad av uterum till kulturhus i Skövde
Projektet består av tillbyggnation av inglasat uterum samt tak över uteservering för en restauranglokal i del av Kulturhuset, Kv. Oden 3 Skövde. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare.
Ombyggnad av tak på sjukhus, Skövde
Tätskiktsmattan på 2 hus har börjat bli dåliga och är i behov av ett nytt tätskikt ovanpå befintligt.
Om- och tillbyggnation av kontorshus i Skövde
Avser om- och tillbyggnation i befintlig byggnad till kontor inom fastigheten Penta 9 i Skövde.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skövde
Ombyggnad av kyrkolokal -inredande av studentlägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av gruppbostad.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av industribyggnad - ett lager.
Ombyggnad av studentlägenhet i Skövde
Tillfälligt lov för ändrad användning av hotell till studentbostäder t.o.m 2022-04-01.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - inglasat uterum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Renovering av uteplats.
Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av idrottsbyggnad - öppningsbart skärmtak.
Ombyggnad av teatrar i Skövde
Bygglov för uppförande av ventilationstorn.
Ombyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Bygglov för ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Bygglov för ändring av gruppbostad.
Ombyggnad av va-ledning i Skövde
Anmälan för anslutning till kommunalt vatten. simsjöns samfällighet nr 8 ga 10, Simsjön 1:147|simsjön 1:159|simsjön 1:169|simsjön 1:154|simsjön 1:152|simsjön 1:124|simsjön 1:155|simsjön 1:141|simsjön 1:135|simsjön 1:134|simsjön 1:140|hene 7:30|djupehall 1:.
Rivning av församlingshus i Skövde
Anmälan för rivning av församlingshem.
Rivning av förråd i Skövde
Anmälan för rivning av kaffestuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av flerbostadshus - ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad - ändring i planlösning och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus Timmersdala 3:34,3:62.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation.
Ombyggnad av järnvägsstation i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation.
Underhåll av bro över bäck vid Binneberg
Utbyte beläggning, justering koner mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.