Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad av matsal samt central elevhälsa.
Ombyggnad av väg 49 mellan Skövde-Igelstorp
Ombyggnad till mötesfri landsväg. Viltstängsel, 16 m bred viltbro/faunapassage, gång- och cykeltunnel under vägen vid samhället Igelstorp.
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Ombyggnad av grundskola i Skövde
Projektet innefattar anpassning och ombyggnation av lokaler för skola, bibliotek, fritidsgård, hemtjänst och kontor. Omfattningen av respektive del varierar och fastställs i respektive delprojekt. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet. Som option kan ombyggnation av särskolan komma att genomföras beroende på politiska beslut.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Nybyggnad av filterbyggnad på Stadskvarns Avloppsreningsverk.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Byte av ytskikt på yttertak (plåt). Renovering och byte av fönster på plan 3, Kv. Fältskären 1, Skövde kommun
Trimningsåtgärder på järnväg i Skövde
Signalentreprenad järnväg.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnation av befintlig cirkulationsplats, breddning av Väg 49 korsning och nybyggnation av högersvängfält på Vadsbovägen. Markbyggnationsarbeten ca 11000 m2. Åtgärderna innebär bland annat att cirkulationsplatsen blir tvåfilig samt att trafiksäkerheten förbättras för fotgängare och cyklister.
Relining avlopp Billingesluttningen, AB Skövdebostäder
Relining/infodring av bottenavlopp och utvändiga ledningar. Kv. Kalkstenen 1, Skövde Kv. Trappen 1, Skövde Kv. Kolmen 1, Skövde Kv. Gnejsen 1, Skövde Kv. Orstenen 1, Skövde Kv. Graniten 1, Skövde Kv. Sandstenen 1, Skövde Kv. Skiffern 1, Skövde Kv. Sandstenen 2, Skövde
Relining av avlopp i flerbostadshus, Skövde
Relining/infodring av bottenavlopp samt utvändiga spillvattenledningar inom Kv. Grubbagården 1-2.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Skövde
Ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Lönnen 7.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats vid trafikplats Mariesjö
Ombyggnad av cirkulationsplatsen väster om väg 49/26, trafikplats Mariesjö, så att den får två körfält. Ombyggnad av refuger.
Ombyggnad av fritidsgård i Skövde
Projektet består av ombyggnation av befintlig byggnad inom fastigheten Eric Uggla 1. Byggnad består av sex våningsplan inklusive källare samt vindsplan. Projektet avser ombyggnation, underhållsåtgärder samt ytskiktsrenovering för ungdoms/fritidsgård åt Skövde kommuns kultur& fritidsenhet. Utvändiga arbeten ska ske av byggnadens tak och takavvattning. Utvändiga grävarbeten för ventilation
Ombyggnad av tak på sjukhus, Skövde
Tätskiktsmattan på 2 hus har börjat bli dåliga och är i behov av ett nytt tätskikt ovanpå befintligt.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av parkeringshus i Skövde
Planer finns på renovering av parkeringshus, vad man ska göra är ännu inte bestämt. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnation av kontorshus i Skövde
Avser om- och tillbyggnation i befintlig byggnad till kontor inom fastigheten Penta 9 i Skövde.
Upphandling av paviljonger till skola i Skövde
Skövde kommun ska hyra in tillfälliga lokaler för extern verksamhetsutövare. Projektet består av att anordna behandlings- och kontorsrum under hyresperioden 2021-05-15 – 2026-03-01 i anslutning till befintliga lokaler. Objektet omfattar leverans av paviljonger. Sidoentreprenad avseende etaberingsåtgärder kommer utföras.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Skövde
Bygglov för ändrad användning av affärsbyggnad - butik till restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - inglasat uterum.
Rivning av förråd i Skövde
Anmälan för rivning av kaffestuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Renovering av uteplats.
Rivning av enbostadshus i Skövde
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Underhåll av bro över bäck vid Binneberg
Utbyte beläggning, justering koner mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.