Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Om- och tillbyggnad av badhus i Kinna
Projektet avser om- och tillbyggnad av badhus med bla återställning av det nuvarande delarna av badet, utöka med en extra multibassäng och en extra 25 meters-bassäng och fler omklädningsmöjligheter. Även maskinparken för vattenrening och ventilation byts ut och utökas. En ny entrélösning för en mer tillgänglig in- och utpassering ska också byggas.
Ledningsförnyelse mellan Horred-Breared
Horred-Breared FL14 S3-4 ledningsförnyelse av luftledning 400 kV.
Renovering- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Kinna
Avser renovering och ombyggnad och omfattar renovering och ombyggnad av bassänger, personaldel, samt processförbättring vid Skene ARV.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Rivning av skola i Kinna, Marks kommun
Rivning av gamla Lyckeskolan, samt fyllning och återställning av mark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad användning av industribyggnad till 15 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kinna
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av tennishall i Kinna
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till tre stycken padelbanor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kinna
Tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Kinna
Bygglov för ändrad användning från bostad till butik samt utvändig ändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Kinna
Anmälan för ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.