Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av snedkablar på Tjörnbron
Utbyte av 16 snedkablar. Utförs i 2 etapper med 8 kablar/etapp.
Ombyggnad av ishall på Tjörn
Projektet avser ny- och ombyggnad av ishall.
Om- och nyanläggning av Östra huvudvattenledningen på Tjörn
Projektet avser att säkra tillgång till vatten för Kållekärr med omnejd. Befintlig ledning av eternit är i dåligt skick varför den behöver renoveras. Huvuddelen av ledningen renoveras med rörspräckning, delar av ledningen nyanläggs med öppen schakt eller styrd borrning. Vattenledningar: ca 8000 meter.
Om- och tillbyggnad av kontor i Skärhamn
Projektet avser om och tillbyggnad av affär-och kontorshus.
Skörd och plantering av ålgräs på Tjörn
Projektet avser skörd och plantering av ålgräs. Totalt ska 5000 kvm planteras med en skottäthet på 16 skott per kvm dvs totalt 80000 ålgrässkott ska planteras. Planteringen ska utföras av dykare.
Tillbyggnad av affärshus i Skärhamn
Tillbyggnad av affär. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skärhamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad .
Tillbyggnad av idrottshall i Skärhamn
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av samlingslokal i Skärhamn
Projektet avser nytt trapphus med hiss i samlingslokal.
Sandtäckning på havsbotten Tjörn
Projektet avser ett 1 dm tjockt lager grovkornig sand ska lägga ut på en 1 hektar stor yta i en havsvik sydväst om Lilla Askerön. Syftet är att minska uppgrumlingen av befintligt bottensediment och därigenom förbättra ljus förhållanderna och skapa bättre förutsättningar för ålgräs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.