Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Ut- och tillbyggnad av skola och idrottshall i Borås
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärs-kontorshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus på Tolvskillingen 2 och Stången 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av specialbostäder till 12 st. lägenheter.
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning, RISE Research Institutes of Sweden AB
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning till: - Göteborg Kallebäck 16:1 med adress Frans Perssons Väg, 412 76 Göteborg - Borås Provaren 1 med adress Brinellgatan 4, 504 62 Borås - Borås Ventilen 1 med adress Industrigatan 4, 504 62 Borås - Göteborg Krokslätt 708:680 med adress Gibraltargatan 35, 412 79 Göteborg Avtalstid: 2022-11-01 - 2026-10-31
Ombyggnad i befintliga lokaler till LSS- och SoLboende i Borås
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till LSS- och SoLboende med 11 lägenheter och gemensamhetsytor samt personalytor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus (nya lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser rivning av befintlig tegel- och plåtfasad, tilläggsisolering och montage av fasadskivor. Dessutom ska fönster bytas och tre nya entréer med patentansökt fläktrumsmodul byggas. Nya till- och frånluftskanaler drag via trapphus in till lägenheter.
Ombyggnad av polisstation i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Om- och tillbyggnad av affärshus.
Fönsterbyte flerbostadshus i Borås
Avser att byta fönster och altandörrar.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Borås
Fasadändring på parkeringsgarage, Bygglov för fasadändring på vårdlokaler Samariten 4.
Invändigt underhålla av flerbostadshus i Borås
Entreprenaden avser ommålning av trapphus och källargångar i tre flerbostadshus i stadsdelen Norrby, Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad, hus 11.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av logistikfastighet med tillhörande kontor.
Ombyggnad av äldreboende i Borås
Renovering av storkök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Inredande av ytterligare lokal i kontor.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borås
Ombyggnad av befintligt LSS-boende till 5 st bostadslägenheter. Objekten är belägna i stadelen Hässleholmen med adress Våglängdsgatan 59–61 i Borås.
Installation av solceller på fastigheter i Borås
Avser leverans och installation av solcells anläggningar (totalt 223 kW) på 3 st fastigheter i Borås. Fastighetsadresser: Nolhagagatan 2-52 506 43 Borås Torstensonsgatan 32-36 503 42 Borås Österlånggatan 15-17 503 31 Borås
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna i stadelen Hässleholmen med adress Våglängdsgatan 59–61 i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (4 lägenheter).
Ombyggnad till padelhall i Borås
Ändrad användning av lager till padelhall.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola, rivningslov, marklov.
Utbyte av economizerpaket i avfallspannor på Ryaverket i Borås
Avser utbyte av economizerpaket på avfallspannorna, omfattar utbyte av 3 economizerpaket per panna , totalt 6 st. Planeras att genomföras under höstrevisionen.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- kontorshus, komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll vid skola i Borås, etapp 2
Avser renovering av tak på Sven Eriksonsgymnasiets matsal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ny dränering runt ett flerbostadshus beläget på Norrmalm i Borås. Folkungagatan 12.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ändring av planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av läkarcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till läkarvård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (förstoring av balkonger, inglasning och kulör).
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Borås
Avser byte av entrédörrar, totalt 23st på flerbostadshus i Borås. Objektets läge: i stadelen Norrby med adress Billdalsgatan 2-8, 12-20, 22-30.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Planer finns för tillbyggnad av idrottshall med utbyggnad och nya omklädningsrum.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Tillbyggnad av restaurang.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 1
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 2
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Rivning samt nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Borås
Avser rivning av gamla och gjutning av 27 st nya balkonger på flerbostadshus i stadelen Byttorp i Borås.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av förråd till kontor i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av specialbostäder till lägenheter och studentboende.
Ombyggnad av konferenscentrum i Borås
Ändrad användning till kurs- och konferens samt restaurang, beställningsverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Borås
Avser byte av fönster och renovering av vissa delar av fasaden samt målning av fasaden på Kv Diana 1 i centrala Borås.
Utbyte av befintligt låssystem i skola i Borås
Projektet avser utbyte av befintligt låssystem på skola.
Utbyte av befintlig passageanläggning på skolor i Borås
Avser utbyte av befintlig passageanläggning och utökning med ett antal kortläsarmiljöer på Sandgärdskolan samt Sandaredskolan, Borås Stad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Uppförande av entrésolplan i industribyggnad.
Rivning av affärshus i Borås
Rivning av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Borås
Fasadändring på kyrka/samlingslokal och skylt.
Utvändigt underhåll av skola i Borås
Fasadändring på skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Borås
Fasadändring på idrottshall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad. Ombyggnad av entré.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Borås
Tillbyggnad av skola, viskastrandsgymnasiet (ny utrymningstrappa).
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Fasadändring på affär/kontorshus.
Utvändigt underhåll på fastighet i Sandered, Borås kommun
Avser byte av tegeltak på fastighet i Sandared, Borås kommun.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Rivning av del av avloppsreningsverk.
Installation av brandlarm på skola i Borås
Utbyte av befintlig brandlarmanläggning.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Borås
Kv. Rönnen 1 Sälgen 1 Oxeln 1o2. Gullregnet 1 22010 – Byte entredörrar Rundeln/Varbergsvägen.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser bärande konstruktion i industribyggnad, entresol.
Sprinklerinstallation på LSS boende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler i ett LSS-boende på Vendelsdalsgatan 7 i Borås.
Sprinklerinstallation på gruppbostad i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler i en gruppbostad på Hambogatan 2 i Borås.
Sprinklerinstallation på vård- och omsorgsboende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler på vård- och omsorgsboendet Sjöboklint i Borås.
Sprinklerinstallation på vård- och omsorgsboende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler på vård- och omsorgsboendet Björkhaga i Borås.
Rivning av ladugård i Borås
Rivning av ladugård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).