Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ut- och tillbyggnad av skola och idrottshall i Borås
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.
Ombyggnad av bibliotek i Borås
Ombyggnation för bibliotek, mötesplats och fritidsgård.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av lager till vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Svaneholm
Ombyggnad Atrium Svaneholmskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning från kontor till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ombyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Om - och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av lokal till restaurang i affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning från butik till kontor.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 2
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Borås
Uppförande av sprinklertank, tillbyggnad av hyvleri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Asfaltering av parkering.
Solceller på flerbostadshus i Borås
Projektet avser leverans och installation av sex olika nyckelfärdiga solcellsanläggningar fördelat på fyra olika fastigheter.
Takbyte på flerbostadshus i Borås
Avser takbyte på 4 st flerbostadshus, beläget i stadelen Norrmalm med adress Folkungagatan 12-18 i Borås.
Nybyggnad av solcellsanläggning på förskola i Borås
Avser komplett solcellsanläggning till Kärnhusets förskola i Borås.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av lager i Borås
Rivning av brandskadad lagerbyggnad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på tre stycken flerbostadshus i stadsdelen Trandared med adress Östergårdsplan 1-7, Guldbrandsgatan 19-23 Söderkullagatan 68-72 i Borås.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Borås
Planer finns för nya omklädningsrum.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Borås
Avser två kompletta solcellsanläggningar på tak till Byttorpsklint äldreboende. Uppdraget kommer att ske samtidigt och i anslutning med takomläggning projekt ID 2270217.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser balkongrenovering av 70 balkonger i stadelen Östermalm, Borås med adress Ekenäsgatan 2-14 och Östermalmsgatan 15-27.
Installation av boendesprinkler på 2 objekt i Borås
Avser nstallation av boendesprinkler på 2 objekt – Fagottgatan 1,2 samt Husbondegatan 4 i Borås.
Ombyggnad av gc-bro i Borås
Ombyggnad av gångbro.
Rivning av affärshus i Borås
Rivning av del av affärshus.
Entréer och uppgradering av låssystem till Borås konstmuseum
Avser nya entrépartier, utökning av låssystem samt funktioner, dörrar och breddning av godsmottagning till Borås Konstmuseum.
Installation av nya kolfilter till Sjöbo vattenverk i Borås
Avser byte av kolfilter och omfattar allt arbete kopplat till bytet, dvs. omhändertagande av det gamla kolet, transport/leverans av nytt samt påfyllning i två stycken snabbfilter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).