Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola på cirka 3000 kvm som innehåller en ny matsal samt ytterligare klassrum. Samt en nybyggnation av idrottshall.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser entreprenad för utbyte av samtliga tubslingor i economizerpaket 2 och 3 i respektive avfallspanna PVA1 och PVA2. Arbetena ska utföras under oktober och november 2021.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Trafiksäkerhetsåtgärder framför Borgstena skola i Borås
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av mittrefug, breddning av väg vid Borgstena skola, stoppbusshållplats samt breddning av infart till skolan samt vägräcke 110 m förbi löparbana parallellt med vägen.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, mötesplats och förskola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av kv. Hultahus 5, Hultatorg 2. Lokaler anpassas för fritidgård, mötesplats och förskola.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Ommålning av järnvägsbroar i region Väst - Syd
Ommålning av fem järnvägsbroar; Bro 3500-1076-1, Viskan 1, Bandel 655, km 71+394. Bro 3500-1077-1, Viskan 2, Bandel 655, km 71+520. Bro 3500-746-1, Svartån, Bandel 383, km 240+546. Bro 3500-2603-1, Afsån, Bandel 653, 66+453. Bro 3500-3150-1, Tidan, Bandel 552, km 39+653.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Ändrad användning av lager till padelhall i industribyggnad, fasadändring, skyltlov.
Ombyggnad av huvudentré på gymnasieskola i Borås
Projektet avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av huvudentrén på gymnasieskola.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Installation av solceller på ishall i Borås
Avser nyinstallation av solcellsanläggning på befintlig takyta till Ishallen.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av restaurang.
Ramavtal avseende VVS-konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid:2021-01-11 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor/restaurang till bostäder.
Ombyggnad av vårdbostad i Borås
Bygglov för ändrad användning av specialbostäder från hvb till lss.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Borås
Fasadändring på affärs- kontorshus samt ändrad användning från kontor-lager till friskvård.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus samt marklov (stödmur/räcke).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av skola i Borås
Omfattar rivning av klassrumsbyggnader och gymnastikbyggnad inkl alla installationer. Entreprenör ska också återställa (fylla/packa) markytor efter färdigställande av rivning.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivning av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor/butik till bostäder i affärs- kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt marklov, skyltlov.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lager och logistikbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Borås
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till restaurang, skylt i affärs- flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av hotellrum till 53 studentrum.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till hårsalong.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall inglasning av padelbana.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Installation av solceller.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av del av ringväg.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning marknivå/terrassering.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivåer på tomter Fristads Prästgård 1:128,1:129,1:130,1:131,1:132,1:133,1:134.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av tvättstuga.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, från lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av plank i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ,rivning ,mur och plank.
Ombyggnad av kontor i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av brandskydd, planlösning, ventilation i kontor.
Ombyggnad av affärshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av vatten och avlopp i affärslokaler.
Rivning av kontor i Borås
Rivning av kontorsbyggnad pga brand.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av 2 stycken komplementbyggnader.
Rivning av industrihus i Borås
Rivningslov för rivning av bjälklag i industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov 5 år för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (10 år).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ombyggnad av yttertrappa samt asfaltering av parkering.
Konsultuppdrag avseende elförsörjning för Sjuhärad
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund avser att sluta avtal för konsultuppdrag avseende framtagande av en nulägesanalys, framtidsanalys, platser för nyetablering och samverkansarena.
Konsultuppdrag avseende laddinfrastrukturstrategi för Sjuhärad
Avser konsultuppdrag avseende framtagande av en publik laddinfrastrukturstrategi för Sjuhärad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.