Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Påbyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för påbyggnad med två plan på taket vid befintlig byggnad. Byggnaden har tidigare varit kontor.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 vid Sparsör-Brämhult
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Bärighetsförstärkning längs väg 1795 vid Brämhult
Väg 1795 mellan kommungräns Brämhult fram till korsning väg 1800.
Tillbyggnad av skola i Borås
Projektet avser tillbyggnad av innergård på skola samt mindre justering av bibliotek med tillkommande av hiss för transport av bokvagnar.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Ombyggnad av stödmur i Borås
Rivning av befintlig mur och sätta nya L-stöd och återställning.
Om- och tillbyggnad av SoL-boende i Borås
Projektet avser tillbyggnad två nya lägenheter genom en förlängning av huskroppen. I den befintliga byggnaden byggs två lägenheter om till gemensamhetsrum och ett personalrum. I övriga ytor görs det mindre justeringar och anpassningar.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, mötesplats och förskola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av kv. Hultahus 5, Hultatorg 2. Lokaler anpassas för fritidgård, mötesplats och förskola.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Trimningsåtgärder vid väg 40 mellan Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen i Borås
Trimningsåtgärder i anslutning till ramperna mellan Viaredsmotet och lundaskogsrondellen.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Om-och tillbyggnad av befintlig plåtbyggnad i Borås
Projektet omfattar ombyggnation av en plåtbyggnad 576m² som dockas mot befintlig byggnad (P1)
Ombyggnad av huvudentré på gymnasieskola i Borås
Projektet avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av huvudentrén på gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 4 stycken hissar på Österlånggatan 15 i Borås.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Borås
Fasadändring på affärs- kontorshus samt ändrad användning från kontor-lager till friskvård.
Installation av passagesystem på äldreboende i Sandhult
Installation av passagesystem på Ekekullens äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor/restaurang till bostäder.
Ombyggnad av brandhall i Borås
Avtalet omfattar att konstruera, beräkna hållfasthet, tillverka samt leverera ställage och tak till brandhall i Borås.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
Ramavtal avseende VVS-konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid:2021-01-11 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av flerbostadshus, fönsterrenovering. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Avser sprinklerinstallation Ekgatan 2, LSS-boende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av hotellrum till 53 studentrum.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad samt skyltar.
Rivning av skola i Borås
Omfattar rivning av klassrumsbyggnader och gymnastikbyggnad inkl alla installationer. Entreprenör ska också återställa (fylla/packa) markytor efter färdigställande av rivning.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivning av bensinstation.
Rivning av kontor i Borås
Rivning av kontorsbyggnad pga brand.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av 2 stycken komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Borås
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov 5 år för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager till sporthall.
Ombyggnad av butik i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lager/fabrik till föreningslokal/butik t o m 2025-09-01.
Ombyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av restaurangskola till skola åk. f - åk 3.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivå vid affärshus/industri.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor/industri till hundträningslokal i industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Borås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Borås
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till verksamhetslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av specialbostäder till lägenheter.
Ombyggnad av butik i Borås
Avser ändrad användning av del av industribyggnad till butik.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Bygglov för fasadändring samt ändring av planlösning på ekonomibyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Leverans, reparation och montering av markiser på korttidsboende i Borås
Avser markiser till balkonger och fönster, reparation av väv på befintliga markiser samt installation av markiser. Mätning av fönster och balkonger behöver ske. Funktionen för markiserna varierar mellan vev, motor och dragband beroende på markisens placering. Installation och reparation av markiser ska ske under året 2020.
Ombyggnad av förskola i Borås
Installation av passagesystem, inbrottslarm samt brandlarm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.