Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärs-kontorshus.
Ombyggnad tillrestaurang mm i Borås
Avser uteservering, bowling, shuffleboards, biljard, karaokerum samt restaurang och bar med panoramafönster.
Renovering av byggnader i centrala Borås, etapp 1
Avser renovering av 35 st stugor och servicebyggnad 1.
Ombyggnad av torg i Borås
Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Ombyggnationen beräknas ske i två etapper. Etapp 1 kommer vara omläggningar av busslinjer och i etapp 2 kommer en torgyta byggas, med inslag av träd och grönska.
Renovering av byggnader i centrala Borås, etapp 3
Avser renovering av 35 st stugor och servicebyggnad 1.
Anläggande av solceller på butiksfastighet i Borås
Avser anläggande av en 4000 kvm stor solcellsanläggning på Maxi ICA Stormarknad i Borås. Anläggningen kommer att täcka xa 14% av fastighetens elbehov.
Ombyggnad av plankorsning i Borås
Bommar, gång- och cykelbana.
Ombyggnad av verkstad i Borås
Om- och tillbyggnad av verkstad, bilhall, nybyggnad däckhotell.
Ombyggnad av vårdhem i Borås
Ombyggnad av vårdlokaler, skyltlov.
Om- och tillbyggnad av övningsanläggning i Borås
Avser om- och tillbyggnad av utbildningslokaler för räddningstjänsten.
Fönsterbyte flerbostadshus i Borås
Avser att byta fönster och altandörrar.
Renovering och nybyggnad av tankningsplatser för biogas i Borås
Avser renovering samt tillbyggnad av biogastankningsplatserna på Sobacken. Projektet omfattar renovering av 20 tankningsplatser och nyinstallation av 16 tankningsplatser .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad av affärs- och flerbostadshus.
Tillbyggnad av gata i Borås
Ändring av marknivå (för utbyggnad av gata).
Ombyggnad av vandrarhem i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor/affärshus till vandrarhem.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Anmälan för installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av logistikfastighet med tillhörande kontor.
Byte av entrédörrar på flerbostadshus i Borås
Kv. Rönnen 1 Sälgen 1 Oxeln 1o2. Gullregnet 1 22010 – Byte entredörrar Rundeln/Varbergsvägen.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning till kontor.
Installation av solceller på fastigheter i Borås
Avser leverans och installation av solcells anläggningar (totalt 223 kW) på 3 st fastigheter i Borås. Fastighetsadresser: Nolhagagatan 2-52 506 43 Borås Torstensonsgatan 32-36 503 42 Borås Österlånggatan 15-17 503 31 Borås
Renovering av badhus i Borås
Avser renovering av bassängen på Asklandabadet som är en rehabbassäng med sluttande botten. Där det är som djupast cirka 1,20 meter.
Ny installation av mätinstrument till avfallsförbränningen på Ryaverket i Borås
Avser 2 mätinstrument för att mäta emissioner i rökgaserna från Ryaverkens två avfallspannor och omfattar levererans, installering, intrimning, avprova samt integrera mätinstrumenten i befintligt styrsystem (ABB 800xA).
Ombyggnad av konferenscentrum i Borås
Avser direktelkonvertering där nuvarande system byts ut mot vattenburna värmesystem med bergvärmepumpar som primär värmekälla.
Utvändig målning av bostäder i Borås
Projektet avser utvändigt måleriarbete t ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer och andra detaljer på bostadshus. Objekteten är beläget i stadelen Tullen, Norrby, Hulta, Trandared.
Anpassning av kulturföreningen Tåget i Borås
Ombyggnad av kulturföreningen Tåget.
Ombyggnationen av Fullmäktigesalen i Borås
Avser ombyggnation samt byte av ventilationssystem i Fullmäktigesalen i Borås. AV-Teknik upphandlas som en sidoentreprenad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 1
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås del 2
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Norrby i Borås.
Renovering av hissar i Borås Stad
Avser renovering av två hissar inom Borås Stad.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av kontor till restaurang i affärs- och kontorshus.
Rivning av kontor i Borås
Rivning av vårdlokaler/kontor (3 äldre fastigheter).
Rivning samt nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Borås
Avser rivning av gamla och gjutning av 27 st nya balkonger på flerbostadshus i stadelen Byttorp i Borås.
Ombyggnad av entréer på flerbostadshus i Fristad, Borås kommun
Avser ombyggnad av entréer på flerbostadshus i Borås. Arbetet omfattar: Rivning av sophus och entrépartier samt del av angränsande fasad. Utvändig ombyggnad/renovering av entréer, skärmtak/skärmvägg samt invändig vägg i kring entré. Iordningställande av marken kring entréer. Objektets läge : Sik 1:182, Tärnavägen 10 A-K och Parkvägen 5A-B i Fristad.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Tullen i Borås.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Borås
Ändrad användning av butik till personalutrymme/kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Borås
Fasadändring på anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Installation av hiss i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Installation/ändring av ventilation i kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av kyrka i Borås
Installation/ändring av ventilation i kyrka.
Utvändigt underhåll på fastighet i Sandered, Borås kommun
Avser byte av tegeltak på fastighet i Sandared, Borås kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Avser renovering av tak/terass och arbetet omfattas av nytt tätskikt på terrass. Objektets läge: Stadshuskvarteret och den del av hus 2 som vanligen kallas för sommarstugan, Kungsgatan 55 i Borås.
Utvändigt underhåll av flerbostadhus i Borås
Ommålning av Överstevillan i Borås.
Ombyggnad av brandstation i Borås
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund avser att upphandla gasbaserat brandsläckningssystem till server- och UPS-rum
Upprustning utemiljö Norrbyskolans förskola i Borås
Avser upprustning av Norrbyskolans förskolas utemiljö med olika lekområden i Borås.
Passersystem till förskolor i Borås
Avser köp och installation av passersystem och inbrottslarm till Björkängens, Herrgårdslekens och Pumpkällagårdens förskola.
Låsbyte på fastigheter i Borås
Avser utbyte av låssystem på Dalsjöskolan i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).