Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Ombyggnad av hotell i Borås
Avser fasadändring samt ombyggnation av hotell.
Till- och ombyggnad till studentbostäder i stadsdelen Alideberg, Borås
Avser ombyggnad av tidigare industrilokaler till ca 80 -100 studentbostäder tillsammans med en mindre tillbyggnad av entré och gemensamhetslokal i området Alideberg i Borås.
Påbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser påbyggnad med två plan på befintlig byggnad. Avser 25 bostadsrättslägenheter. Byggnaden har tidigare varit kontor.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser entreprenad för utbyte av samtliga tubslingor i economizerpaket 2 och 3 i respektive avfallspanna PVA1 och PVA2. Arbetena ska utföras under oktober och november 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av 2 lokaler till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Om- och tillbyggnad av övningsanläggning i Borås
Avser om- och tillbyggnad av utbildningslokaler för räddningstjänsten.
Ombyggnad av högskola i Borås
Avser ombyggnation till 2 separata kontor, inkl. mötesrum och pausrum som är belägen i huskropp D på plan 6 i fastigheten Balder i centrala Borås.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tillbyggnad av affärs-kontorshus.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan i Borås
Omfattar 2 vägskyddsanläggningar vid Rogsholmsvägen, bandel 656, km 146+804. Vägskyddsanläggning Alex.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Påbyggnad av flerbostadshus, inredande av 3 st lägenheter, Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus, inredande av 3 st studenlägenheter Ärlan 10,11.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av 2 lokaler till 3 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av vårdbostad i Borås
Tillbyggnad av specialbostäder.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av konferenscentrum i Borås
Avser direktelkonvertering där nuvarande system byts ut mot vattenburna värmesystem med bergvärmepumpar som primär värmekälla.
Trafikanpassning vid skola i Borås
Avser anpassning av befintlig väg för att skapa en säker trafiksituation kring hämta/lämna vid främst Gula skolan i Fristad. Nya angöringsplatser samt parkeringsplatser anordnas samt en avskild gångbana. En ny gångbana anordnas även på Sportvägen från Rv 42 till Fristadshallen och Tallbackens förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnationen av Fullmäktigesalen i Borås
Avser ombyggnation samt byte av ventilationssystem i Fullmäktigesalen i Borås. AV-Teknik upphandlas som en sidoentreprenad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Borås
Ändrad användning av förskola till aktivitetshus.
Rivning av förskola i Borås
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnader på Längjum 2:113 samt rivning av enbostadshus på Sandared 1:309 samt rivning av förskola på Lindebergshult 1:60.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygganmälan för installation av ventilation, frånluftsfläkt.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser läggning av massagolv (golvbeläggning) på betongytor i Kraftvärmeverket och Bränsleberedningen på EMC Sobacken.
Ombyggnad av lokaler till lägenhet i Borås
Avser ombyggnation av lokaler till 2 lägenheter. Objektets läge: i stadelen Sjöbo och Göta med adress Klintegatan 3-7, Varbergsvägen 35.
Rivning av el-ledningar i Borås.
Avser rivning av två stycken 130 kV luftledningar benämnda BSL 1 respektive BSL 2. I samband med rivningen skall även kvarlämnade delar av en tidigare 30 kV luftledning som gått i samma ledningssträckning som BSL1 och BSL2 avlägsnas.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av enbostadshus samt garagebyggnad för att möjliggöra nybyggnation på fastigheten. Nybyggnad finns på projektid: 2106594.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Markarbete vid lasarett i Borås
Asfaltering och markarbeten inom område Borås lasarett och Solhem
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Borås
Avser dränering av ett punkthus i stadsdelen Göta i Borås.
Rivning av affärshus i Borås
Avser rivning av tak på affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygganmälan för ändring av bärande konstruktion i affärshus.
Ombyggnad av livsmedelsindustri i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till livsmedelsproduktion.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontorhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Borås
Bygglov för uppförande av skylt på flerbostadshus/affärshus samt ombyggnad av lokal.
Rivning av förråd i Borås
Rivning av förråd vid samlingslokal.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivning av bensinstation.
Rivning av lager i Borås
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Ändrad användning av lager/kontor till solarium i affärs- och flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ändring av planlösning i affärshus, flytt av kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av garage i Borås
Rivningslov för rivning av garage.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus (postbod), skylt t o m 2026-05-31.
Ombyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till skola, tom 2030-07-01.
Ombyggnad av tennishall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till padelhall.
Ombyggnad av gruppbostad i Borås
Ändrad användning av gruppboende.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt gårdsbyggnader.
Rivning av fritidshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus, fritidshus, komplementbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Borås
Rivning av garage.
Ombyggnad av frisersalong i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till skönhetssalong.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningslägenheter.
Ombyggnad av kontor i Borås
Installation av ventilation i affär- kontorshus.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivåer vid skola.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Ombyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ombyggnad av industribyggnad (entrésolplan) samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygganmälan för ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygganmälan för installation av fettavskiljare.
Ombyggnad av verkstad i Borås
Bygganmälan för installation av oljeavskiljare i verkstads-/utbildningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, byte av trappor.
Ombyggnad av skolgård i Borås
Bygglov för ombyggnad av innergård till förskola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad komplementbyggnad, rivningslov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning samt installation av eldstad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.