Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Totalrenovering av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Ut- och tillbyggnad av skola och idrottshall i Borås
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.
Ombyggnad av bibliotek i Borås
Ombyggnation för bibliotek, mötesplats och fritidsgård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södra Göta, Borås Stad, etapp 2
Avser takbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St. Michelsgatan 2, 4, Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södra Göta, Borås Stad, etapp 1
Avser takbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St. Michelsgatan 2, 4, Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av anläggning/tandläkarmottagning till lägenheter.
Sluttäckning av deponi i Borås, etapp 1, del 2
Avser sluttäckning av deponi etapp 1, del 2 och omfattar skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Utvändigt underhåll av restaurang i Borås
Fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Borås
Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus, inreda befintlig vindsvåning.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad och renovering av 16 st hissar, alla belägna i stadsdelen Göta, Borås, fördelade över flera byggnader och fastigheter.
Ombyggnad i befintliga lokaler till LSS- och SoLboende i Borås
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till LSS- och SoLboende med 11 lägenheter och gemensamhetsytor samt personalytor.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Om- och tillbyggnad av affärshus.
Installation av solcellsanläggning i Borås
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Ombyggnad av polisstation i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser rivning av befintlig tegel- och plåtfasad, tilläggsisolering och montage av fasadskivor. Dessutom ska fönster bytas och tre nya entréer med patentansökt fläktrumsmodul byggas. Nya till- och frånluftskanaler drag via trapphus in till lägenheter.
Installation av solcellsanläggning i Borås
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser konvertering av självdrag till FTX-ventilation via tillbyggnad av ny entré med Fläktrumsmodul ovan samt dragning av ventilationskanaler in till lägenheter via trapphus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av lager till vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändrad användning till skola.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser ombyggnad av värmeverk. Kylanläggning för avfuktning av rågas innan distribution.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av lokaler i Borås
Avser anpassning och ombyggnad av plan 2, 5 och 6 för Kulturföreningen Tågets verksamhet i Borås.
Ombyggnad av takkonstruktion på simhall i Borås
Avser ombyggnad av takkonstruktionen på Borås Simarena (högdelen) Den nuvarande takkonstruktionen har skador av inträngande fukt på grund av konvektion.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Borås
Om- och tillbyggnad av butik (souvenirbutik).
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av industri/lager till kontor/utbildningslokal.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändring av bärande konstruktion, brandskydd/ventilation i affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av äldreboende i Borås
Renovering av storkök.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad i Borås.
Ombyggnad av kontor i Borås
Inredande av ytterligare lokal i kontor.
Anpassning av kulturföreningen Tåget i Borås, etapp 2
Ombyggnad av kulturföreningen Tåget.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på två stycken flerbostadshus i stadsdelen Sjöbo med adress Nolhagagatan 4-6, 22-24 i Borås.
Installation av inpasseringssystem på återvinningscentral i Bollebygd
Avser komplett systemlösning för inpassering samt en webbaserad registrering och utbildning av kommuninvånare och verksamheter som vill nyttja ÅVC när den inte är bemannad.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning del av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning del av industribyggnad.
Utvändigt underhåll vid skola i Borås, etapp 2
Avser renovering av tak på Sven Eriksonsgymnasiets matsal.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering inklusive sanering av asbest och PCB samt byte av fönster och entrépartier på två stycken flerbostadshus belägna på Våglängdsgatan 11–17 och 27–33, Hässleholmen i Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på tre stycken flerbostadshus i stadsdelen Trandared med adress Östergårdsplan 1-7, Guldbrandsgatan 19-23 Söderkullagatan 68-72 i Borås.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring av flerbostadshus.
Byte av ventilationsaggregat på högskola i Borås
Avser två aggregatbyten i samma teknikutrymme. Verksamheten i hus B varierar med kontor, lärosalar och serviceytor för studenter. Teknikutrymmet är beläget i huskropp B på plan 8 i fastigheten Balder som ligger centralt i Borås.
Installation av sprinkler i flerbostadshus/trygghetsboende i centrala Borås
Avser installation av sprinkler i flerbostadshus/trygghetsboende i centrala Borås. Objektets läge: Engelbrektsgatan /Sturegatan/Torstensonsgatan 32,34-36.
Utvändigt underhåll vid skola i Borås
Avser renovering av tak på Sven Eriksonsgymnasiets matsal.
Ombyggnad av miljöhus i Borås
Ombyggnad av tak på miljöhus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- kontorshus, komplementbyggnad.
Rivning av kontor i Borås
Rivning del av kontor.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på 5 st flerbostadshus i stadsdelen Tullen i Borås. Objektets läge: I stadsdelen Tullen med adresser Vintergatan 19,21,23,25,27 och Tollstorpsgatan 18.
Byte av lås, dörrar samt bredda lastintag på museum i Borås Stad
Avser byte av lås, dörrar samt bredda lastintag på Konstmuséet i Borås Stad.
Rivning av lager i Borås
Rivning av del av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ombyggnad av tvättstuga.
Rivning av komplementsbyggnad mm i Borås
Avser rivning av komplementbyggnad, mindre hönshus, nerbrunnet hus med skorstensnock kvar, samt bortforsling av diverse bråte som däck byggnadsmateriel mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).