Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning längs Norra Bohusbanan sträckan Uddevalla-Strömstad
Kontaktledningsupprustning samt hjälpkraftsuppgradering, plattformshöjning vid driftsplats Uddevalla plattform 2A och 3A, kontaktledningsupprustning på Uddevalla bangård.
Påbyggnad och ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser påbyggnad 110 lägenheter i två våningar på befintliga fastigheter samt ROT-renovering i 200 lägenheter.
Ombyggnad och ROT-renovering av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad och ROT-renovering av skola.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 928 km väg.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken.
Tillgänglighetsanpassning och renovering av idrottsplats i Uddevalla
Projektet avser byggnationer för att uppdatera Rimnersvallen samt nybyggnad av en tillgänglighetsanpassad läktare som ansluts till Rimnershallen.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Om- och tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off, modernisering av befintlig butik och utvändiga markarbeten.
Nybyggnad av silos i Uddevalla
Avser utbyte av en siloanläggning med 2 silor i pelletsfabriken vid Lillesjöverket i Uddevalla.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ändring av lokaler till två lägenheter i del av flerbostadshus samt ändring av fasad.
Näridrottsplats vid skola i Uddevalla
Projektet avser näridrottsplats vid skola.
Brorenovering mm i Uddevalla
Projektet avser renovering av två GC-tunnlar samt markarbeten för anslutande asfaltytor och slänter mellan vägbana och vingmurar.
Ombyggnad av vind i Uddevalla
Inredning av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus, inredning av vind.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.