Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av gator och VA-ledningar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar och avser ett 20-tal olika gatuadresser.
Ombyggnad/sanering av VA-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av VA-ledningar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av idrottsplats i Uddevalla
Projektet avser byggnationer för att uppdatera Rimnersvallen samt nybyggnad av en tillgänglighetsanpassad läktare som ansluts till Rimnershallen.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Renovering av bro och GC tunnel i Uddevalla
Projektet avser renovering av bro (Fjällvägen) sam renovering av GC-tunnel (Myråsvägen) med bl a utbyte av tätskikt, ny beläggning, diverse betongreparationer, räcken, anslutande väg på båda sidor om bron får ny beläggning mm.
Ombyggnad av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av grusplan till konstgräsplan.
Reparation av tunnlar i Uddevalla
Bergunderhåll och reparation inklädnader.
Omläggning av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser omläggning av befintlig konstgräsplan.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Ombyggnad av galleria i Uddevalla
Avser ombyggnad av annan byggnad/anläggning. Omfattning oklar.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Uddevalla
Avser ändrad användning av annan byggnad eller anläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad/lokal av flerbostadshus.
Ombyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ombyggnad av staket till plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad, förråd.
Projektledare fibernät på landsbygden i Uddevalla
Projektet avser en projektledare som avlastning i specifika fiberprojekt rent geografiskt. Arbetsuppgifterna är att prata med markägare, rita upp en framkomlig väg och skriva markintrångs avtal med markägare. Uppskattad start och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.