Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Åtgärder översvämningsskydd i Uddevalla
Projektet avser åtgärder översvämningsskydd. Byggstart tidigast hösten 2022. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Tillbyggnad av äldreboende i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av 20 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad/sanering av VA-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av VA-ledningar.
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Uddevalla
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Nybyggnad av p-däck i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av p-däck.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 3
Projektet avser upprustning av Kungsgatan och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning.
Ombyggnad av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av grusplan till konstgräsplan.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår.
Reparation av tunnlar i Uddevalla
Bergunderhåll och reparation inklädnader.
Omläggning av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser omläggning av befintlig konstgräsplan.
Tillbyggnad av affärshus i Uddevalla
Tillbyggnad av butik med frysrum och lokaler för bake-off.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Avser byte av 270 stycken innerdörrar samt målning av korridorer och byte av säkerhetsdörrar.
Ombyggnad av galleria i Uddevalla
Avser ombyggnad av annan byggnad/anläggning. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå inför byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av del av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad, förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.