Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Tillbyggnad av restaurang i Alingsås
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av varmlager.
Spårväxelbyte i Norsesund
Byte av 4 växlar samt förarbeten, anpassning av kontaktledning och signalanläggning.
Modernisering av hissar i flerbostadshus, Alingsås
Avser modernisering av två hissar i flerbostadshus under 2022 samt option för ytterligare tre hissar under 2023.
Ombyggnad av GC-väg i Alingsås
Avser ombyggnad av gång- och cykelvägen på Nyebrogatan. Detta sker genom breddning av utrymmet för gående och cyklister, målad separering för fotgängare och cyklister och riktningsseparering för cyklister.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom VA-process och kommer att nyttjas för processutredningar och projektering vid kommunens vatten- och reningsverk. Avtalstid 4 år.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Alingsås
Ändrad användnig till tandläkarklinik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal samt ingrepp i bärande kontruktion.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Avser ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vind i Alingsås
Ombyggnad av bostadshus samt inredning av vind.
Ombyggnad av frisersalong i Alingsås
Bygglov för ändrad användning av frisersalong.
Ombyggnad av garage i Alingsås
Bygglov ombyggnad av garage.
Tillbyggnad av klubbhus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av klubbhus.
Tillbyggnad av parhus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av tvåfamiljshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.