Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom följande huvudområden: Förstudier inför entreprenader och detaljplanering -Byggnader -Infrastruktur -Trafik -Besiktning -GIS -Vatten och avlopp -Avfall Avtalstid 2023-01-16 - 2025-01-15 med möjlighet till 1 + 1 års förängning.
Ombyggnad av sjukhus i Vänersborg, etapp 2
Ombyggnad av av tak på sjukhus.
Tillbyggnad av idrottshall i Hjälmared, Alingsås, etapp 3
Avser tillbyggnad av idrottshallen på Hjälmareds Allé 20. Tillbyggnaden avses ske i två etapper med en ny byggnadsarea för etapp 1 på 200m² och för etapp 2 på 100m². Förslag på utrymmen avser fler utbildningsrum, förråd m.m
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Alingsås
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av torg i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av torg.
Tillbyggnad av lager i Alingsås
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Renovering av träbro i Stadsskogen, Alingsås
Avser reparations- och underhållsåtgärder av broar i Stadsskogen. Bro 1489-45-1, 2 och 3 - 1st vägbro och 2st GC-broar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad, parkering samt fasadändring.
Ombyggnad av lekplats i Alingsås
Avser ombyggnation av lekplatsens ytbeläggningar för att öka tillgängligheten, montering av nya lekredskap samt nya planteringsytor.
Ombyggnad av dämmet Färgen i Alingsås
Ombyggnad regleringsdamm.
Upprustning planluckor, dämmet Lilla Färgen, Alingsås kommun
Avser nytillverkning och montering av luckor, spel, falsar, gåtar, tröskel och servicebro på dämmet vid Lilla Färgens utlopp. Luckorna och servicebron skall byta plats, dvs. luckorna skall efter entreprenaden ligga uppströms den nya servicebron.
Ombyggnad av ställverk vid lasarettet i Alingsås
Avser ombyggnad av ställverk. Ett befintligt högspänningsställverk i mottagningsstation ska bytas ut mot nytt kompaktställverk samt nya stationsstyrsystem ska installeras.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Ändring av vatten och avlopp i skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alingsås
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Byte av fasad från tegel till träfasad. Byte av alla fönster.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus. Uterum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av balkonger samt ändring av fasadkulör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).