Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 1
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 2
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Ombyggnad till förvaltningslokaler m.m i Alingsås
Avser ombyggnad till förvaltningslokaler.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Jaren-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende konsultstöd rörande beställarstöd och viss projektledning till reningsverk och pumpstationer. Avtalstid 2021-10-01 - 2029-09-30 med möjlighet till 1 +1 års förlängning.
Tillbyggnad av radhus i Alingsås
Tillbyggnad av rad/kedjehus.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Reparations- och underhållsåtgärder av träbro i Alingsås kommun
Avser reparations- och underhållsåtgärder av Bro 1489-45-1,2 & 3 som är 1st vägbro och 2st GC-broar i Stadsskogen i Alingsås.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Modernisering av hissar i flerbostadshus, Alingsås
Avser modernisering av två hissar i flerbostadshus under 2022 samt option för ytterligare tre hissar under 2023.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom VA-process och kommer att nyttjas för processutredningar och projektering vid kommunens vatten- och reningsverk. Avtalstid 4 år.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av affär.
Tillbyggnad av fritidshus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av hembygdsgård.
Tillbyggnad av varmförråd i Alingsås
Bygglov för tillbyggnad av varmförråd och skärmtak.
Tillbyggnad av läktare i Alingsås
Bygglov uppsättning av läktartak.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.