Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Renovering av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte av fönster, fasadrenovering i 66 lägenheter och ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus samt tillbyggnad av fläktrum.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av äldre kulturbyggnad. Inom befintliga byggnader (hus A, B, D) ryms ett aktivitetsbaserat kontor för fem av kommunens förvaltningar. Hus D ska inrymma huvudentré, reception, konferensutrymmen, ledningscentral, teknik/reservkraft. Hus B är planerad för lunchrum, omklädningsrum. Syftet med hus A är att verka som en gummibandszon där medarbetare kan mötas mellan hus D och hus B.
Ombyggnad till lägenheter i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av idrottshall i Hjälmared, Alingsås, etapp 1
Avser tillbyggnad av idrottshallen på Hjälmareds Allé 20. Tillbyggnaden avses ske i två etapper med en ny byggnadsarea för etapp 1 på 200m² och för etapp 2 på 100m². Förslag på utrymmen avser fler utbildningsrum, förråd m.m
Tillbyggnad av idrottshall i Hjälmared, Alingsås, etapp 2
Avser tillbyggnad av idrottshallen på Hjälmareds Allé 20. Tillbyggnaden avses ske i två etapper med en ny byggnadsarea för etapp 1 på 200m² och för etapp 2 på 100m². Förslag på utrymmen avser fler utbildningsrum, förråd m.m
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Fasadändring av kyrka i Alingsås
Avser fasadrenovering av kyrka, ommålning med kalk.
Ombyggnad av torg i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av torg.
Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad, parkering samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ombyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende revisionsbesiktning brandlarm- och sprinklersystem, AB Alingsåshem
Ramavtal avseende revisionsbesiktning av brandlarm och sprinklers och utrymningslarm i AB Alingsåshem, Fabs AB och Alingsås kommuns fastigheter. Avtalstid 7 år.
Byte av hiss på Alingsås Lasarett
Avser en lin hiss med maskinrum rakt över schakt, hissen har passerat sin tekniska livslängd och ska bytas ut till en ny maskinrumslös hiss.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Alingsås
Fasadändring av vårdlokal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).