Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av skola i Tanum
Projektet avser renovering av skola. Projektera och utföra tekniska lösningar för fuktproblem i krypgrund och inomhusmiljö i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hamburgsund
Projektet avser ändrad användning från B & B till 12 lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Tanum
Projektet avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar med tillhörande personalutrymmen, matsal och storkök.
Utbyggnad av fibernät i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av befintligt fibernät. Föreningen söker via denna upphandling en gräventreprenör och en partner för systemleverans, bestående av projektering, dokumentation, installation i fastigheter samt svetsning och blåsning av fiber i utbyggnad delar. I åtagandet ingår även leverans av nytt material till utbyggnaden.
Förbättrad framkomlighet i området vid Vitlyckehällen i Tanum
Projektet avser förbättrad framkomlighet i området vid Vidlyckehällen världsarvet Tanums hällristningar.
Komplettering och ombyggnad av transformatorstation i Tanum
Projektet avser komplettering och ombyggnad av transformatorstation. och innebär färdigställande av nytt 130kV transformatorfack, T12, anslutning till 40 respektive 10kV ställverk, ny kontrollutrustning, idrifttagning och rasering av befintligt T11, markarbeten ska ingå.
Översvämningsstrategi för Grebbestad i Tanum
Projektet avser att ta fram en översvämningsstrategi för Grebbestad.
Tillbyggnad av båthall i Grebbestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad/båthall på ca 200 kvm.
Ombyggnad av spa i Fjällbacka
Avser ändrad användning av lokal för mötesrum/förråd till spa-anläggning i hotellbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Fjällbacka
Anmälan om ändrad planlösning och ändrat brandskydd i livsmedelsbutik.
Nybyggnad av altan i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för markutfyllnad och uppförande av altan på campingtomt.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus, samt rivningslov för att ersätta befintlig byggnad vid om- och tillbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Fjällbacka
Ansökan om marklov för uppfyllnad av fyllnadsmassor.
Ombyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser fasadändring på industribyggnad, rivning av entresolbjälklag och montering av två padelbanor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.