Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Muggebo-Tjos
Ca 12 km lång sträcka, ombyggnad och nysträckning. Ombyggnad trafikplats Brodderud, ny trafikplats vid Hasslerör.
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Hindsberg-Muggebo
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled med fyra körfält och mitträcke. Ca 5,6 km lång sträcka. Ny separerad gång- och cykelväg längs väg 26 mellan Karleby pendelparkering och cirkulationsplatsen norr om trafikplats Haggården. Ny bro över Tidan (Bro 16-517-1) i Mariestad ingår.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Underhållsbeläggning tank i Distrikt Väst
Avser 4 underhållsbeläggningar. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2022-11-11, 2023-11-10.
Ombyggnad av skola till akutlogi i Mariestad
Ombyggnation av befintliga undervisningslokaler till akutlogi för kvinnor. Ombyggnationen omfattar rivning, ny entré, byggnation av 4 nya rum, RWC och dusch. Tre kommuner i samarbete Mariestad, Töreboda och Gullspång
Nytt slamavattningssystem för reningsverk
Avser installation av skruvpress, styrskåp och transportskruv för slamavvattning. Entreprenören ska projektera, leverera och installera en totallösning på slamavvattning till Mariestads Reningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Verksamhet Teknik avser att i form av totalentreprenad bygga ett nytt avloppsreningsverk i Fägre. I uppdraget ingår ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket. Alternativt, demontering av det gamla avloppsreningsverket, och leverans och montering av ett nytt avloppsreningsverk.
Ramavtal avseende rörentreprenad i Mariestad
Vänererergi inbjuder att lämna anbud på utförande av rubricerad rörentreprenad. Entreprenadform är av beställaren samordnade utförandeentreprenader.
Tillbyggnad av McDonalds i Mariestad
Tillbyggnad av restaurang.
Underhåll av bro över Göta kanal vid Sjötorp Lilla
Utbyte av styr- och trafiksystem samt byte till elektromekanisk drift på öppningsbar bro.
Tillbyggnad av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av industribyggnad - nya kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - produktionsyta och rivning av befintliga tält samt flytt av förråd.
Tillbyggnad av restaurang i Mariestad
Tillbyggnad av restaurang - trädäck, räcke och trappa.
Ombyggnad av kontor i Mariestad
Ändrad användning samt utvändig ändring av kontorshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.