Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Hindsberg-Muggebo
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled med 2+2 körfält och mitträcke. Ca 5,1 km lång sträcka. Ny separerad gång- och cykelväg längs väg 26 mellan Karleby pendelparkering och cirkulationsplatsen norr om trafikplats Haggården. Ny bro över Tidan (Bro 16-517-1) i Mariestad, gångbro, faunaanpassad bro, bro för enskild väg. Ombyggnad av trafikplatser i Haggården samt Ullervad där det också ska vara en trafikkontrollplats.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Omfattar väg 47 CPL Falköping C och Falköping-Marka, väg 49 Rondell Vilan Skara, väg 187 St Levene-Järpås, väg 202 Habo skola-Halna och väg 2578 Ågårdsrondellen-Örslösarondellen.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Mariestad
Utvändig ändring av järnvägsstationen. Tak- och fasadrenovering och målning av fönster.
In- och utvändigt underhåll av konferensbyggnad i Mariestad
Avser en partiell grundförstärkning, förstärkning av äldre timmerstomme, byggnadsarbeten, målningsarbete, elarbeten och markarbeten.
Byte av takduk på hus 13, Mariestads sjukhus
Tätskiktsmattan på hus 13 har passerat sin tekniska livslängd och är i behov av ett nytt tätskikt. I uppdraget ingår att riva cellplast beläget under tätskiktet och ersätta med mineralull.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Tillbyggnad av takkupa och yttertak.
Framtagning av vattenskyddsområde i Mariestads Kommun
Uppdrag som avser att att ta fram ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte fasad samt utbyte av entrédörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning av flerbostadshus till två lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Mariestad
Ändrad användning, lägenhet till kontor, ändring ventilation och brandskydd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mariestad
Utvändig ändring av affärshus. Fönsterbyte.
Ombyggnad av teatrar i Mariestad
Ändrad användning av brandutrymning. Ändring av en dörr.
Ombyggnad av teatrar i Mariestad
Väsentlig ändring av ventilation, ändring av imkanal.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).