Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DM 01
Beläggningsgrupp DM 01-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11.
Varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DM 02
Beläggningsgrupp DM 02-2021-2022. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11.
Ombyggnad av vattenverk i Mariestad
Avser optimering sedimenteringssteg i Lindholmens vattenverk. Vattenverket har idag en begränsad kapacitet hydrauliskt som inte möter den framtida produktionsökningen. I den utredning som ligger till grund för upphandlingen är sedimenteringssteget en begränsande faktor. Utförs i 2 faser där fas 1 är planeringsfas och fas 2 är genomförandefas. Igångsättning för fas 1 beräknas vara 2021-03-01.
Ombyggnad av skola i Mariestad
Ombyggnation av befintliga undervisningslokaler till akutlogi för kvinnor. Ombyggnationen omfattar rivning, ny entré, byggnation av 4 nya rum, RWC och dusch. Tre kommuner i samarbete Mariestad, Töreboda och Gullspång
Markskötselentreprenad vid sjukhus i Mariestad
Entreprenaderna omfattar tillsyn, yttre skötsel, felavhjälpande underhåll under barmarks- och snöperioden, samt mindre anläggningsjobb. I entreprenaden ingår även jour och beredskap för vinterväghållning.
Beläggning tank i Distrikt Väst, DM 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Entreprenaden omfattar ombyggnad av ca 250 kvadratmeter till fyra nya lägenheter. Projektet avser ombyggnad av det översta planet, plan 04, i ett befintligt centralt beläget bostadshus där tidigare användningsområde varit delvis bostad i en stor lägenhet, delvis en tandläkarmottagning. Projektet omfattar även åtgärder plan 03 där denna våning skadas på grund av nya installationer/genomföringar från ovanförvarande plan. Vidare sker nödvändiga förändringar av ytskikt, el, it eller vvs-installationer på fler plan (framför allt till undercentral i källarplanet.
Ramavtal avseende bygg och rör-entreprenad i Mariestad
Ramavtal avseende mark- och byggarbeten, rörarbeten för fjärrvärmeutbyggnad, reparation och underhållsarbeten av fjärrvärmenätet samt installation av fjärrvärmecentraler.
Ombyggnad av förskola till flerbostadshus i Mariestad
Syftet med detaljplanen är att medge bostadsändamål inom fastigheten Tidavad 4:16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning av kontorslokaler till lägenheter - ombyggnad samt fönsterbyte.
Om- och tillbyggnad av bruk i Mariestad
Syftet med ändringen av aktuella planer är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk.
Underhåll av bro över Göta kanal vid Sjötorp Lilla
Utbyte av styr- och trafiksystem samt byte till elektromekanisk drift på öppningsbar bro.
Tillbyggnad av ishall i Mariestad
Tillbyggnad av ishall - entre.
Tillbyggnad av växthus i Mariestad
Tillbyggnad av växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Mariestad
Ändrad användning av lokal - till lägenhet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Mariestad
Ändrad användning av skolmatsal till lektionssalar.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Mariestad
Ändrad användning av tennisbana till padelbana.
Ombyggnad av gym i Mariestad
Ändrad användning av industribyggnad till friskvårdslokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Mariestad
Ändrad användning av invändig ombyggnad - akutlogi.
Tillbyggnad av restaurang i Mariestad
Tillbyggnad av - resturang sill & dynamit.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - av hall.
Ombyggnad av bensinstation i Mariestad
Nybyggnad av oljeavskiljare ändring av avlopp.
Reparation av bro över Friaån vid Enåsa kyrka
Byte av grundavlopp och betongreparationer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.