Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Grästorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och tillbyggnad av Grästorps ishall
Avser tillbyggnad i två plan av befintlig ishall och rivning av befintlig fristående byggnad. Rivning utförs då ny byggnad är uppförd och tät.
Ombyggnad av bro över Mjölnaån vid Odenslund/Timmersjö
Gc-väg samt breddning av bro för gc-väg mellan Grästorp och väg 2559.
Ombyggnad av utbildningslokal i Grästorp
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler, från konferensrum till undervisningslokaler.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.