Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Tillgänglighetsåtgärder på järnvägsstationer i Region Väst
Omfattar 6 stationer; Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby.
Rivning och tillbyggnad av Saleby skola, Lidköping
Entreprenaden omfattar rivning och återuppbyggnad av en vinkelbyggnad på Saleby skola samt rivning och återställningsarbeten av paviljonger på Saleby skola.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Ombyggnad av väg 2582 i Lidköping
Bärighetsåtgärder. Dikning, byte av trummor, beläggning.
Utökning av besöksparkering vid sjukhus i Lidköping
Utökning av befintlig parkeringsplats på Skas Lidköping med ca 1500 m2, toppning av befintlig hårdgjord yta om ca 3200 m2. Som option ingår nya gång- och cykelvägar och väg om ca 600 m2 samt uppdatering av träd och tillskapande av nya planteringar med belysning och sittplatser i form av bänkar i en parkyta på ca 2000 m2.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av 6st hissar på Svartbäcksgatan i Lidköping. Objektets läge: Svartbäcksgatan 8B,14A,14B,16A,16B,16C
Ramavtal avseende ledningsspolning m.m, Lidköping kommun
Ramavtal avseende för ledningsspolning, tömning av brunnar, ledningsfilmning mm inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2021-05-01 - 2023-04-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlänging.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av 4st hissar på Margretelundsgatan i Lidköping. Objektets läge: Margretelundsgatan 5A,9B,11B,17B
Ombyggnad av panncentral i Lidköping
rörmontage av ångsystem, fjärrvärmeledningar, matarvattenledningar och diverse rörledningar i samband med nytt pannprojekt P7 pågår.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende mobilt eventgolv till Sparbanken Lidköping Arena
Ramavtal avseende mobilt evenemangsgolv till Sparbanken Lidköping Arena samt service och support av detta. Avtalstid 4 år.
Ombyggnad av vårdbostad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal, från förskola till boendeverksamhet (hvb).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av vind i Lidköping
Ansökan om bygglov för inredande av vind (4 lgh).
Tillbyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad.
Rivning av lager i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av industri- och lagerbyggnad, del av.
Rivning av industrihus i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skola.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från samlingslokal till kontor. storkök avetableras.
Tillbyggnad av pizzeria i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad (inglasat visningsrum).
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (kontorsmoduler).
Tillbyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (7 st takkupor).
Tillbyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskintvätthall, skärmtak över entré samt fasadändring och ny skyltning.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Anmälan om installation av nya ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, befintliga aggregat byts till nya.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, utbyte av befintligt.
Ombyggnad av garage i Lidköping
Anmälan om ombyggnad och utvändig ändring av ekonomibyggnad, från ladugård till garage.
Ombyggnad av kiosk i Lidköping
Anmälan om ändrad användning, kiosk och omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av fabrikshus i Lidköping
Anmälan om ändring av konstruktion, installation av entresolbjälklag.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.