Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Rivning och tillbyggnad av Saleby skola, Lidköping
Entreprenaden omfattar rivning och återuppbyggnad av en vinkelbyggnad på Saleby skola samt rivning och återställningsarbeten av paviljonger på Saleby skola.
Renovering av kasernbyggnad i Lidköping
Avser ROT- åtgärder på kasernbyggnad. Arbetet omfattas bl.a av nya lektionssalar, omklädningsrum och pentry i bef. lokaler. Installation av ny ventilation och elinstallationer samt renovering av våtrum och nya ytskikt på samtliga plan. Option avseende utvändigt underhåll finns på projekt ID 2120174.
Om och tillbyggnad av trygghetsboende i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av trygghetsboende i Lidköping.
Reparation av bro i Lidköping,
Avser reparationsarbeten av Wennerbergsbron i centrala Lidköping • Utbyte av tätskikt och beläggningar • Betongreparation av platta • Utbyte av grund- och ytavlopp • Utbyte av kantskoning • Ommålning av lager • Utbyte gatubelysning samt kabeldragningar • Trafikanordningar • Återställning av trafiksignal
Renovering/ombyggnad av vatten- & avloppsrening på Såtenäs flygflottilj
Avser renovering/ombyggnad av processautomationsprocesser rörande vatten- och avloppsprocesser på Såtenäs flygflottilj i Västra Götaland.
Om- och tillbyggnad av idrottsbyggnad vid Såtenäs garnison, Lidköping
Avser renovering av idrottsbyggnaden BY10 F7 Såtenäs. Omfattar bl.a: -tillbyggnad av träningslokaler och teknik/fläktrum med aggregat och nya ventilationssystem. -Rivning av modulbyggnad som är placerad på plats för planerad tillbyggnad. -Teknisk uppdatering av alla installationer.
Nybyggnad av solcellsanläggning vid Såtenäs garnison, Lidköping
Avser installation av solcellssystem för elkraftsproduktion i anslutning till Såtenäs garnisonsområden.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industri- och lagerlokal.
Tillbyggnad av butik i Lidköping
tillbyggnad av butiksbyggnad (förberednings- och frysrum), fasadändring, markförändring samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av förskola i Lidköping
tillbyggnad av annan byggnad (passage för mattransporter till förskola).
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
tillbyggnad av kontor och förråd.
Utvändigt underhåll av diverse utomhusmålningar , Lidköping
Utomhusmålning på följande adresser: Omr 210 Hovbygatan 66 A-B Omr 604 Varavägen 13-31, Vinninga
Utvändigt underhåll av diverse utomhusmålningar , Lidköping
Utomhusmålning på följande adresser: Omr 407 Magasinsgatan 6 A-D Omr 407 Vinbergsgatan 6 A-H Omr 407 Götgatan 10/Mellbygatan 3
Renovering av stenmur i Villaparken, Lidköping
Objektet ligger i Toftaområdet, vid Villa Giacomina i nordöstra delen av Lidköpings tätort, Lidköpings kommun.
Tillbyggnad av stationshus i Lidköping
Tillbyggnad och ändrad användning, från kallförråd till stationshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterrenovering).
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från kontor/förråd till skola samt justering av brandcell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Takbyte samt installation av solceller på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Takbyte samt installation av solceller på flerbostadshus.
Ventilationsarbete i brandstation, Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem.
Ventilationsarbete i skola, Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, byte av ventilationsaggregat.
Ventilationsarbete i idrottshall, Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, väsentlig ändring.
Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
tillbyggnad av restaurang, inglasad terrass rivs.
Ombyggnad av lekplats i Lidköping
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - rivning av 3 st lekplatser vid flerbostadshus, ersätts med nya lekplatser.
installation av elektroniskt låssystem på skola i Lidköping
Avser installation av elektroniskt låssystem på De la Gardieskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).