Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Man kan komma sälja fastigheten eller bygga bostäder.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Tillgänglighetsåtgärder på järnvägsstationer i Region Väst
Omfattar 6 stationer; Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Rivning och tillbyggnad av Saleby skola, Lidköping
Entreprenaden omfattar rivning och återuppbyggnad av en vinkelbyggnad på Saleby skola samt rivning och återställningsarbeten av paviljonger på Saleby skola.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Ombyggnad av kulturhus i Lidköping
förhandsbesked för ändrad användning från hantverk/småindustri till kulturverksamhet, ombyggnad och tillbyggnad.
Ombyggnad av panncentral i Lidköping
Leverans av en ny skrubber samt option för platsmontage av skrubbern till nytt pannprojekt P7.
Ombyggnad av panncentral i Lidköping
rörmontage av ångsystem, fjärrvärmeledningar, matarvattenledningar och diverse rörledningar i samband med nytt pannprojekt P7 pågår.
Tillbyggnad av förskola i Lidköping
tillbyggnad av annan byggnad (passage för mattransporter till förskola).
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
del av befintlig skolbyggnad rivs och återuppbyggs.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
tillbyggnad av industribyggnad med padelhall.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
tillbyggnad av kall-lager för stuprör. Utförs i egen regi.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
tillbyggnad av verkstad (oisolerat lager).
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Anmälan om installation av nya ventilationsaggregat.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, befintliga aggregat byts till nya.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, utbyte av befintligt.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av kiosk i Lidköping
Anmälan om ändrad användning, kiosk och omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om ändring anordning ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning del av flerbostadshus, från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av butik i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum).
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (entré).
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (skärmtak).
Tillbyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad (7 st takkupor).
Tillbyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskintvätthall, skärmtak över entré samt fasadändring och ny skyltning.
Ombyggnad av konserthus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av annan byggnad, från föreningslokal till eventlokal med rumsuthyrning.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av vårdanläggning, från vård till skola.
Ombyggnad av idrottshall i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industri- och lagerbyggnad, från lager till sporthall.
Ombyggnad av tennishall i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industri- och lagerbyggnad till industri-, lager- och padelbyggnad.
Rivning av avloppspumpstation i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av avloppspumpstation.
Rivning av industrihus i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skola.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från samlingslokal till kontor. storkök avetableras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.