Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Fasadrenoveringen avser byte av fasadmaterial och balkongfronter samt tilläggsisolering.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Flygraka Cesar, Gammalstorp och väg 44-Råda.
ROT-renovering av radhus i Vinninga, Lidköpings kommun
ROT-renovering med kvarboende. Omfattar ombyggnad av kök, wc/dusch där ytskikt på golv, väggar och tak byts/ommålas, samt byte av ventilationsanläggning till typ FTX-ventilation. Objektets läge: Oxelvägen 1 A-C och Måns Tolsvägen 2-24
ROT-renovering av kasernbyggnad Lidköping
Byggnaden är en kasernbyggnad med källare div. utrymmen som nyttjas till torkrum, förråd, vapenvård, UC etc. Plan 2 innehåller logement inkl. hygienutrymmen samt en kontorsdel. Plan 3 innehåller logement och hygienutrymmen. Plan 4 innehåller fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, delar av befintligt rivs, markförändring (parkeringsplatser).
Reparation av taxibanor i Såtenäs
Entreprenaden omfattar mark- och beläggningsarbeten inom airside. Taxibanorna A, A1, ytor vid hangar 84, 85 respektive 94, inkl div. uppställningsytor och en mindre serviceväg, vilken ska justeras och förses med nya asfaltslitlager.
ROT åtgärder vid Såtenäs Garnison i Lidköping
Avser ombyggnad av en f.d. biografbyggnad (By9) till möteslokal. På plan 1 ombyggnad till drift / teknikutrymmen. På plan 2 skall två möteslokaler skapas samt ny entré, toaletter och städutrymme. På plan 3 ett f.d. biografmaskinrum byggs om till förråd som nås via ny trapp. Samt nyinstallation av El, Rör, Vent och Styr. Fönster och dörrarbeten och viss komplettering av ytterpanel. Fiber kanalisation skall förläggas, VA stammar, dagvatten mm.
Ombyggnad av kulturhus i Lidköping
förhandsbesked för ändrad användning från hantverk/småindustri till kulturverksamhet, ombyggnad och tillbyggnad.
Modernisering av 5 st hissar i Lidköping
Avser modernisering av 5 st hissar i Lidköping. Objektets läge: Kv Ljungen 2, Rådagatan 3 Kv Ljungen 2, Södra Torngatan 2 A Kv Fiskaren 10, Karlagatan 11 Kv Sleipner 11, Götgatan 35 Kv Valhall 8, Mellbygatan 5
Ramavtal avseende byggservice, AB Bostäder i Lidköping
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2023-07-01 - 2025-06-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Rivning och nybyggnad av uteplats vid Sjukhus
Riva gammal sopsorteringsanläggning och göra ny uteplats. Rivning av befintliga byggnader (ca 300 m2) och ombyggnad befintlig terrass (ca 500 m2) och administrativa lokaler (ca 400 m2) mm. Byggnader är daterade från cirka 1900 till cirka 1960. Verksamhet pågår i direkt anslutning till entreprenadområdet. Verksamheter består i administrativa lokaler och sjukhusets driftavdelningen.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lidköping
Avser utomhusmålning på följande adresser: Omr 401 Kv Geten 11 Kvarngatan 9 Omr 417 Kv Valkyrian 5 Mellbygatan 14 och Särnmarksgatan 31 Omr 626 Kv Saleby 10:27 Måns Tolsvägen 28-42
Ombyggnad av danslokal i Lidköping
Om- och tillbyggnad av byggnad för dansverksamhet/fd brandstation, ny lägenhet och balkong med trappa.
Utbyte av belysningssystem på Sparbanken Lidköping Arena
Avser utbyte av belysningssystem över den del som utgörs av spelplan (ispist) samt över del av läktare. Även anpassningar av belysningsstyrning.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Befintlig montagehall byggs ut. Ytan som byggs ut följer hela hallens långsida och kommer ha en gjuten betongplatta. denna platta ska vara så bred att den rymmer ett ställage.
Renovering av stenmur i Villaparken, Lidköping
Objektet ligger i Toftaområdet, vid Villa Giacomina i nordöstra delen av Lidköpings tätort, Lidköpings kommun.
Rivning av kontor i Lidköping
Rivning av kontorsbyggnad inkl. tvätt- och servicehall, komplementbyggnad och plank.
Utvändigt underhåll av lager i Lidköping
Byte av fasadkulör från ljust till svart och gröna detaljer kommer kvarstå gröna fast bättras upp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).