Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Ulricehamn
Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av Rytteshov demenscentrum, med 9 nya avdelningar och administrativa lokaler i en ny byggnad. Totalt 85 lägenheter inklusive 4 par lägenheter.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Ätradalen
Vägnätets totala längd för området är 1225 km, varav grusväg ca 296 km.
Markarbeten på industriområde Rönnåsen i Ulricehamn
Upphandlingen avser entreprenadarbeten av Ubbarp 8:16 på Rönnåsens Industriområde i Ulricehamns kommun. Rönnåsen består av skogsmark samt att delar av området består av torvmosse. Området ligger inom ett område med högt grundvatten vilket innebär att arbeten kommer ske delvis under och i grundvatten.
Ombyggnad av äldreboende i Ulricehamn, etapp 4
Avser ombyggnad för ny ventilation i Hus C-F samt tillbyggnad av Hus A, D och E för nya entréer.
Sprinkleranläggning, energi och klimatskal till vård- och omsorgsboende i Ulricehamn
Föreningen består av två delar. Parkgården och Parkliden. Parkgården: Byggnaden skall förses med sprinkleranläggning, typ boendesprinkler. Utöver det ska erforderliga installationsarbeten avseende energioptimering, värme, ventilation och sanitet utföras. Brister i Parkgårdens klimatskal skall åtgärdas. Parkliden: Är en separat byggnad med 8 lägenheter i markplan. Nytt klimatskal med tilläggsisolering, nytt tak, ny fasad och nya fönster/dörrar ingår i projektet. Kringliggande markarbeten ingår också i projektet med förbättrad tillgänglighetsanpassning som följd.
Tillbyggnad av kontor i Ulricehamn
Planer för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av bilverkstad i Ulricehamn
Avser ombyggnad av bilverkstad och omfattar tillbyggnad av oljerum, rivning av befintligt kontor samt markarbeten och oljeavskiljning.
Ombyggnad av kontor i Ulricehamn
Ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av ishall i Ulricehamn
Tillbyggnad av annan byggnad.
Utvändigt underhåll på flerbostadhus i Ulricehamn
Avser byte av fönster och fönsterdörrar, lagning balkongplattor inkl byte inklädnader och renovering smidesräcken samt byte och målning av fasader, socklar och skivmaterial inom fastigheten Vättersholm 2.
Underhåll av bro över Sotens utlopp vid Fänneslunda gård
Utbyte överbyggnad samt fogning av frontmur.
Ombyggnad av ventilation i skola i Ulricehamn
Entreprenaden omfattar ombyggnad av ventilationsanläggning för storkök och matsal i plan 1 med nytt ventilationsaggregat placerat på vind i Gällstad skola.
Tillbyggnad av skola i Ulricehamn
Tillbyggnad av skolbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).