Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholms län

Botkyrka (20)
Danderyd (13)
Ekerö (4)
Haninge (21)
Huddinge (40)
Järfälla (29)
Lidingö (13)
Nacka (46)
Norrtälje (17)
Nykvarn (1)
Salem (2)
Sigtuna (16)
Sollentuna (14)
Solna (42)
Stockholm (400)
Sundbyberg (21)
Tyresö (7)
Täby (12)
Vallentuna (12)
Vaxholm (3)
Värmdö (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 820 st.

Ombyggnad till scenverksamhet i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Reinvestering av uppställningsplatser/bryggor vid Arlanda flygplats, etapp 1
Avser en reinvestering i ca 30 uppställningsplatser på Arlanda Pir A, pir B och pir C. Uppställningsmönstret kommer att förändras jämfört med dagens mönster. All teknisk försörjning byts och platserna förses med nya bryggor och brygghus, även viss anpassning på insidan av pirerna krävs. Genomförandet av projektet beräknas ta 7-10 år, beroende på hur stora etapper projektet kan delas in i. Första etappen planeras genomföras 2024 – 2026. Bygghandlingar tas fram för varje etapp för sig.
Drift och underhåll av järnvägsanläggningar och depåer i Stockholms län
Omfattar bandelarna Saltsjöbanan, Roslagsbanan samt pendeltågsdepåer i Bro, Älvsjö och Södertälje. Option ytterligare 1 år.
Folkets Hus, ombyggnad av kongresshall, hotell ca 250 rum, Dansenshus mm i Stockholm Norrmalm.
Utsedd leverantör av dörrar är Daloc AB. Utsedd leverantör av teleskopläktare är Priebe-ScanRIG AB (PSRIG). Utsedd leverantör av glasbetong är Vetro Group AB. Utsedd entreprenör för leverans och montage av ljudrum är Kungsmontage Projektutveckling AB. Utsedd leverantör av stolar till kongresshallen är Poltrona Frau, Italien. Utsedd leverantör av vikväggar är Winab vikväggar AB. Utsedd leverantör av hygiendörrar/storköksdörrar är Thermod AB.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Drift och underhåll av spårvägsanläggningar i Stockholms län
Omfattar Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan och Spårväg City. Option ytterligare 1 år.
Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår. Sträckorna Ulriksdal-Älvsjö, Citybanan och under en del av kontaktstiden sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Ca 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar.
Ombyggnad av uppställningsplatser och bryggor vid Stockholm Arlanda Airport
Projektet innebär en reinvestering i ca 30 uppställningsplatser på Arlanda Pir A, Pir B och Pir C. De äldsta delarna av flygplatsens ramper byggdes i mitten av 70-talet. Sedan dess har få större reinvesteringar i infrastrukturen genomförts vilket innebär att flera delar av infrastrukturen närmat sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Etapp 1 omfattar 10 kod C platser och en kod E plats med mellanliggande rampyta, total ca 85 000 kvadratmeter. Projektet inkluderar reinvestering i dagvatten inkl anläggningar för uppsamling av glykolförorenat vatten, dricksvattenledningar, transportsystem för flygplansbränsle så väl som betong- och asfaltsytor. Samtidigt kommer även det bakomliggande elsystemet att förstärkas, laddinfrastrukturen byggas ut och en uppställningsplats för el-flygplan kommer att iordningsställas. Dessutom kommer även bryggorna som ansluter mot flygplanen att bytas ut, dessa kommer kopplas till 11 nya byggnader (ca 200 m2 styck) och gångbryggor mot terminalen (mellan 20 och 45 meter långa). Viss anpassning inne i terminalbyggnad kommer att krävas. Arbetet kommer ske inom ett avgränsat område på flygplatsens flygsida (airside), i direkt anslutning till pågående flygtrafik. Den upphandlade konsultgruppen ska tillsammans med en tidigare upphandlad arkitekt och en leverantör av passagerarbryggor detaljprojektera etappen. Genomförandet av projektet beräknas ta 7–10 år, beroende på hur stora etapper projektet kan delas in i. Första etappen planeras genomföras 2024 – 2026. Projektering för etapp 1 planeras pågå Augusti 2023- Februari 2024. Uppdraget omfattar detaljprojektering inklusive relationshandlingar för etapp 1, samt option på kommande etapper.
Totalrenovering av kontorshus på Södermalm, Stockholm
Totalt 5 huskroppar och ett parkeringsgarage. Förutom en utbyggnad på drygt 1 100 kvadratmeter uthyrbar kontorsyta genomgår hela fastigheten en omfattande renovering och hållbarhetsanpassad uppgradering. Detta görs i linje med EU-taxonomin och BREEAM In-Use med mål om att nå nivån Outstanding.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Om- och tillbyggnad av skola i Farsta, Stockholm
Projektets mål är att öka skolans kapacitet med 520 elevplatser till totalt 1080 elevplatser, samt att möjliggöra för F-9 verksamhet.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Renovering av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Fastigheten certifieras enligt LEED med målet att nå högst nivå, Platina.
Stamrenovering i seniorboende mm på Reimersholme, Stockholm
Avser stamrenovering av ca 180 lgh seniorbostäder samt vård- och omsorgsboende och omfattar ca 19 200 kvm. Entreprenaden omfattar stamrenovering av fastigheten Kv. Mälteriet 2 vilket bl.a. innefattar rivning, stambyte, ytskiktsrenovering, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, fasadarbeten, balkongrenovering samt eventuellt solceller. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar.
Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen, Stockholm
Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och skapande innehåll. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, och apotek. Detaljplaneförslaget innebär att byggnaden inom Fatburen 1 kan byggas på med ytterligare våning för centrumändamål/kommersiella lokaler.
Ombyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Ny F-9 skola för ca 1100 elever.
Ombyggnad och tillbyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Ny F-9 skola för ca 1100 elever. Hus D, avser ombyggnad av skola och tillbyggnad av matsal.
Påbyggnad av sjukhus i Södertälje
Fyra nya våningsplan för geriatrisk vård.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Avser tillbyggnad för ventilation samt teknikrum.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Ombyggnad av kontor i Slakthusområdet, Stockholm
Ombyggnad av industri till kontor.
Drift och underhåll av signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan
Avtalstiden är 8 år med en option på 4 års förlängning. Omfattar drift- och underhåll avseende signalsäkerhetsanläggningen på Tvärbanan (Sickla-, Solna- och Kistagrenen).
Renovering av fastighet i Solna
Renovering av hotell, restaurang & spaavdelning.
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra. Ombyggnad i befintlig sträckning 10,6 km omfattande justeringar i plan och profil.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Järna
Möjlig option om 1 eller 2 år. Väglängd ca 347 km.
Ombyggnad av skola i Enskede, Stockholm
Ombyggnad av ventilation i hela skolan. Byte av avloppsstammar, el, ytskikt mm. Evakuering av skolans elever kan bli nödvändig på grund av projektets omfattning.
Tillbyggnad av kollektivkörfält på väg 261 sträckan Finnbo-Kärsön
Tillbyggnad av ytterligare kollektivkörfält, flytt av befintlig gc-väg från norra sidan av Ekerövägen till den södra. Fortsättning på projekt Ekerövägen E3 Edeby-Nockeby.
Om- och påbyggnad till bostäder i Kista etapp 1
Första etappen med 200 hyreslägenheter i Kista Square Garden ska bli inflyttningsklara 2026. Etapp två till fyra med ytterligare 700 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter som ska stå klara 2027. Så det som onsdagens tillställning snarare innebär är att Klövern nu påbörjar utflyttningen och börjar riva ut det som behövs i de första delarna av den gigantiska kåken.
Muddringsarbeten vid Södertälje sluss och kanal
Omfattar muddring av cirka 200 000 kubikmeter jord och berg för att bredda och fördjupa den 29 meter breda och åtta meter djupa farleden genom Södertälje kanal. Ca 7 km från Igelstaviken till Linasundet.
Ombyggnad till seniorbostäder i Blackeberg, Bromma
Entreprenaden omfattar total byggteknisk upprustning av fastigheten Kv. Dalbon 1, Hus A och Hus B, vilket bl.a. innefattar rivning, stambyte, ytskiktsrenovering, byte av fönster och fönsterdörrar, tillbyggnad av balkonger, installationer, fasadarbeten samt solceller. Ombyggnation av tre lägenhetsförråd till en tvättstuga. Detta inkluderar framdragning av vatten, installation av golvbrunn, justering av ventilation samt komplettering av ytskikt.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad av kontorsfastighet ca 10 000 kvm.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Solna Stad har beslutat rusta upp och omvandla den tidigare simhallen, Vasalundshallen, till idrottshall. Det innebär bland annat att bassängrum med biytor, totalt ca 1500 kvm, byggs om till lokaler för olika idrottsverksamheter. Nuvarande bassängkonstruktioner rivs och ersätts med traditionella betongbjälklag. Byggnaden är dessutom i stort behov av en generell upprustning. Bland annat måste takkonstruktionen (ca 1 500 kvm) förstärkas för att klara dagens normer och energikrav. Befintliga installationssystem skall uppgraderas och i vissa fall bytas ut. Omklädningsrum och duschar och övriga lokaler skall renoveras.
Ny ventilation i Årstaskolan, Stockholm
Årstaskolan, Ny ventilation Hus Hus B, C, D, E, F, G och H
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Byggnadsvolymen utökas från dagens 40 000 kvadratmeter BTA till 44 980 kvadratmeter BTA. Utökningen sker genom en påbyggnad med två kontorsvåningar på befintlig byggnad samt en inbyggnad av den terrass som finns mot Mäster Samuelsgatan med en volym i fyra våningar.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Täby
Avser rivning och breddning av balkonger. 2 st huskroppar med totalt 704 lgh.
Ombyggnad av kontor och laboratorier vid CMB, KI Solna
CMB-kvarteret består av 6 st länkade huskroppar var av 5 st ingår i detta projekt. Byggnaderna är idag tomställda och skall byggas om och anpassas till kontor och laboratorier för nya hyresgäster. Byggnaden omfattar totalt ca 9.300 m2 BTA som omfattar gemensamma ytor (GF), och inom dessa så finns det uthyrbara HG ytor (HG) om ca 5 830 m2.
Invändigt underhåll av skola i Skärholmen, Stockholm
Bredängsskolan består av fem huskroppar: hus A, G, H, I och V. Projektet omfattar i huvudsak: - Stambyte (tappvatten, värme och avlopp) av befintliga VVS -installationer i hus A, G, H och I. - Ombyggnad av befintligt storkök och matsal i hus A med ny fettavskiljare och matavfallsskiljare samt ny kökskyla. - Tillfällig matsal i nuvarande café och aula. - 6 ventilationsaggregat byts ut. - El- och telearbeten, befintlig installation ersätts med ny. - Nytt brandlarm i samtliga byggnader - Arbete relaterat till brandskydd, akustik och tillgänglighet (HIN åtgärder) - Ytskikten åtgärdas som en följd av ovan nämnda arbeten. - Renovering av befintliga fönster
Lokalanpassningar på Konsthögskolan, Skeppsholmen
Projektet Ombyggnad av Kasern III för KKH på Skeppsholmen i Stockholm omfattar en ombyggnad av Kungliga konsthögskolans lokaler om ca 10 000 kvm.
Teknisk upprustning i gymnasium i Täby
Teknisk upprustning av Åva Gymnasium.
Tillbyggnad av hotell i Nacka
83 nya rum fördelat på fem våningar står på agendan och fastighetsägaren Hotellviken Fastigheter får nu ett bygglov för satsningen. Totalt antal rum blir efter tillbyggnaden 203 stycken och mängden rum ökar alltså med nästan 70 procent i och med den här utbyggnaden. Totalt handlar det om en exploatering med en byggnadsarea på 810 kvadratmeter och en total bruttoarea på 3 911 kvadratmeter.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Ombyggnad av trafikytor vid Tegelbacken på Norrmalm i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av trafikytor på Tegelbacken och Rödbodtorget till torg och parkytor.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Huvuddel 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I huvudel 1 ingår arbeten i Taket 1. Huvuddel 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Ombyggnad av flerbostadshus i Hökarängen
Samtliga befintliga badrum och WC ska renoveras och i kök och pentry/kokvrå ska varsam renovering utföras. Samtliga tvättstugor ska moderniseras och allmänna utrymmen som lägenhetsförråd på vind och i källare, trapphus och entréer och korridorer renoveras med avseende på ytskikt och belysning. Fönster ska målas invändigt, justeras och kompletteras samt förses med nya tätningslister. Värmesystem och ventilation ska injusteras. Fullständig radonmätning ska utföras. Adress: Lingvägen 177, 179, 181, 183.
Påbyggnad av lägenheter på bostadshus i Orminge
På Röda längan planeras det för en påbyggnad med tre nya våningar som ger plats för cirka 55 nya bostäder. På den veckande inglasningen av fasaden byggs det balkonger.
Spår- och växelbyten vid Stockholms Central, del 3
Spår- och växelbyten på sträckan mellan Solna och Ulriksdal samt betongreparation i Hagalundstunneln, under Frösundaleden.
Upprustning av Grödingebanan
På Grödingebanan, strax innan Södertäljebron, planeras underhållsåtgärder för att rusta upp påldäcket under järnvägen vid halldeponin.
Stambyte och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Solna
Stambyte, badrumsrenovering, byte rör till radiatorer, byte proppskåp, nya elledningar.
Påbyggnad av hotell och kontor i Stockholm
Lagning/byte av fasadpillaster - Lagning och ändring av plåtpilaster på fasad - Planlösning för plan 2-11, verksamhetsbeskrivning erhållen I lov med Dnr 2022-20071-575, gälle för även för dessa ytor. - Tillkommande fettavskiljare plan 2 - fönsterbyte. Återbruk. Berörd yta 21 000 kvm. Ambition är att fastigheten ska miljöcertifieras enligt BREEAM Bespoken Outstanding.
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av brandstation i Farsta, Stockholm
Huvuddel 1 omfattar etablering/uppförande av den tillfälliga brandstationen, inkl. verksamhetsanpassningar. I preliminärt föreslagen tidplan ingår ca 4 månader för etablering- och verksamhetsanpassning samt ca 1 månad för brandförsvarets överflyttning av verksamheten. Den tillfälliga brandstationen ska placeras på anvisad plats inom fastigheten se situationsplan.Den tillfälliga brandstationen ska bestå av modulbyggnad för personal och tält för brandbilar. Entreprenören har projekterings- och funktionsansvar för den tillfälliga brandstationen. Huvuddel 2: Om- och tillbyggnad av brandstationen Huvuddel 2 omfattar i huvudsak rivnings-, pålnings-, grundläggnings-, mark-, bygg- och målningsarbeten samt el-, rör-, luftbehandlings, sprinkler samt styr-och övervakningsinstallationer. I huvuddelen ingår även en del arbeten som behöver utföras innan huvuddel 1 kan påbörjas. Dessa arbeten omfattar bl.a. rivning av befintlig carport, vissa ledningsarbeten i mark, schakt och borttransport av förorenade massor, röjning av viss växtlighet. I huvuddel 3 ingår följande arbeten: Av-etablering av den tillfälliga brandstationen. återställningsarbeten, såsom uppbyggnad av ny carport, montering och installation av laddstolpar, återställning mark samt finplanering av markanläggning
Ombyggnad av skola i Stadshagen, Stockholm
Entreprenaden avser teknisk upprustning, renovering och verksamhetsanpassning av Stadshagsskola, även benämnd Kungsholmens grundskola, Kungsholmen, Stockholm. Entreprenaden omfattar bland annat: - Nytt ventilationssystem inklusive nya aggregat - Utbyggnad av fläktrum på plan 400 och nytt fläktrum på plan 900 - Ny el & tele inkl. belysning och datanät - Nytt värmesystem - Nya stammar - Ny anläggning för styr-och övervakning. - Nytt brandlarm - Nytt inbrottslarm - Åtgärder på skolgård såsom exempelvis ny ramp och konstgräsplan - Ytskiktsrenovering såsom nya undertak, mattor och målning - Underhåll och utbyte av dörrar och partier - Åtgärder på yttertak – ny taksäkerhet m.m. - Dränering - Rivning och saneringsarbete (bland annat PCB och asbest). - Anpassning av gymnastiksal på plan 900 till musiksal - Anpassning av lokaler på plan 200 till sal för bildundervisning - Nya omklädningsrum för kökspersonal på plan 900 - Tillgänglighetsåtgärder såsom ex åtgärder på befintlig hiss, uppställningsplatser, skyltning och nya RWC Entreprenaden innehåller en option på solkraftsanläggning.
Stambyte och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och renovering av gatu- och gårdsfasader inkl. kulörbyte på flerbostadshus. Byte av balkongräcken till nya smidesräcken samt nya lägenhetsavskiljande balkongskärmar.
Ombyggnad av förskola i Sickla, Nacka
Förskola för ca 240 barn. 12 avdelningar.
Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm
Tillverkning och montage av UHPC (Ultra-High Performance Concrete) element på följande byggnader: Mottagningsstation 26K och 46B, VA station 282, Luftutbytestorn 47A till och med 47E och 57A, Teknikkiosker 16A, 16B, 26C, 56A, 56B och 66B, Brandgasstation 279. Totalt 16 objekt.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Nacka
Om- och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende. BTA på befintligt är 4197 kvm. Efter ROT är ytan projekterad till 4544 kvm. Projektet är uppdelat i tre etapper varav etapp 1 är färdigställd. Etapp 2 och 3 (2239933) ingår i entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Nacka
Om- och tillbyggnad av vård- och omsorgsboende. BTA på befintligt är 4197 kvm. Efter ROT är ytan projekterad till 4544 kvm. Projektet är uppdelat i tre etapper varav etapp 1 är färdigställd. Etapp 2 (2239927) och 3 ingår i entreprenaden.
Totalrenovering av kanslibyggnad vid Muskö Örlogsbas
Kanslibyggnaden från 1969 utgörs idag av administrativa lokaler och ska efter erforderligt rivnings- och saneringsarbete genomgå en total in- och utvändig renovering. Utvändigt ska installationer anslutas, källaren dräneras och mark finplaneras. Fönster och dörrar ska bytas. Nytt yttertak konstrueras ovan fläktrum mm. Efter om- och tillbyggnaden beräknas ny BTA till ca 2 550 m². Byggnaden ligger inom garnisonsområde och utgör militärt skyddsobjekt.
Ny växelförbindelse på Tomteboda bangård
Ny växelförbindelse växel 180a/b vid Tomteboda övre.
Upprustning av Marenplan i Södertälje
Denna upphandling avser att ersätta befintliga kajer med nya kajkonstruktioner, eftersom de befintliga kajerna tjänat ut. I entreprenaden ingår även arbeten för ny fontän.
Drift och underhåll av högspänningsanläggningen i Stockholms kollektivtrafik
Avtalstid 1 april 2024 till 1 april 2029, option på ytterligare 2 år. Omfattar starkströmsanläggningar för kraftförsörjning av bansystem och bussdepåer med tillhörande kabelnät samt kabelschakt samt ett antal objekt som till exempel ställverk, kopplingscentraler och nätstationer.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar på Bäckgårdsvägen 34-40 i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Finplaneringsarbeten i Kista Äng, Stockholm
Objektet avser gatu- och parkbyggnad, vägar, VA, belysning och trafiksignal inom exploateringsområde Kista Äng. Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Tillbyggnad av paketterminal i Stockholm
Ombyggnad av befintlig lagerbyggnad. Komplettering med nya portar för in och utfart till byggnaden. Komplettering med gångdörrar i fasad. Komplettering med port för genomfart i invändig avgränsande vägg. Rivnings- och anpassningsarbeten för nya portar.
Cykelbaneförbättringar i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av gång- och cykelbanor längs Drottningholmsvägen södra sida från Ulvsundaplan till Tranebergsbron. Körbanor påverkas av de breddade GC-banorna främst vid Ulvsundaplan och Alviksplan.
Renovering av äldreboende i Stockholm
Invändig renovering. Renovering av balkonger, skärmtak samt entrépartier. En ny ytterdörr tillkommer på vårdbyggnad.
Rivning av fastigheter i Årsta, Stockholm
Avser fastigheten Postgården 2 & 4 som ligger väster om Årstafältet och gränsar till Åbyvägen och Ersta gårdsväg. Byggnaden på Postgården 2 är idag en lager- ,restaurang- padelhall och kontorsbyggnad med en totalyta av ca 26 000 kvm. Byggnaden på Postgården 4 är idag en lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 2 600 kvm. Byggnaden på Postgården 4(gamla 5) är idag lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 8 000 kvm.
Groventreprenad för ledningar samt väg i Bromma, Stockholm
Entreprenaden avser grovplanering inför exploatering inom projekt Archimedes. Huvudsakligen omfattas: Ledningsomläggning inkl. schakt, Vägarbete, Anläggning av skelettjordar, Betongarbeten, Bergschakt, Fyllnadsarbete, Stödmur, Trafikanordningar mm. Objektet är beläget i Bromma, Mariehäll, vid Karlsbodavägen.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Ombyggnad av Hus M på Kumla skola i Tyresö
Ombyggnaden av Kumla skola Hus M omfattar en ny planlösning, nya WC-grupper, en totalrenovering av invändiga ytskikt, ny hiss och nya installationer samt utvändiga markarbeten för att tillgängliggöra byggnaden.
Ombyggnad och renovering av A-skeppet vid Danderyds gymnasium
Ombyggnaden berör 1750 m2 BTA (bruttototalarea). Totalt skapas 10 nya klassrum varav 8 st delas med blockväggar så att 4 större salar kan nyttjas vid behov. Specialsalarna består av Bild med keramikverkstad, Makerspace, Snickeri/verkstad samt Teater/Musik med 2 st musikstudios. Utvändig ombyggnad innebär att hela tegelfasaden på huskroppens norra fasad rivs och ersätts med kompositskivor likande den ombyggnad som skett på nordöstra delen av huskroppen på A-skeppet.
Totalrenovering av kontorsfastighet på Östermalm, Stockholm
Upphandlingen avser/omfattar renovering och viss ombyggnad av befintliga lokaler. Renoveringen beräknas totalt till drygt 10.000-15.000 m2 Övergripande omfattning av entreprenaden: - Ut- och invändiga byggarbeten (totalrenovering av kontorsfastighet ev. inkl. storkök). - Installationsarbeten (Ventilation, VS, El, Sprinkler, Kyla m.m.).
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Etapp 2 omfattar i huvudsak byggnadsreparation, ny fasad, påbyggnad av nytt förhöjt tak, nya nedstigningsrum, kompletterande installationsarbeten, spillvattenanslutning, solceller samt flytt av antenner.
Upprustning och modernisering av badhus i Fittja
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Fittjabadet. Del 1 – Ombyggnad Del 2 – Tillbyggnad Option A
Klottersanering inom region Stockholm
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Utveckling av kuststation Djurö samt Boda brygga, Värmdö hamnar
Boda brygga: Värmdö hamnar avser att rusta upp kajmiljön med bättre servicemöjligheter och anlägga en parkering med plats för cirka 200 bilar. Det saknas idag ändamålsenliga serviceanläggningar såsom toaletter, kiosk/café och vänthall. Lokalanpassning Djurö kuststation: Verksamheterna börjar bli trångbodda varför det finns ett behov av att se över utformningen och disponeringen av lokalerna inom området. Andra projekt som kan komma att ropas av: Upprustning/ombyggnation av hamnområden med tillhörande bryggor inom bolagets fastighetsbestånd, Parkeringsytor med hantering av dagvatten samt laddstolpar på Värmdö hamnars fastigheter samt Renovering-/tillbyggnad av verksamhetslokaler.
Marksänkning 2 inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser marksänkning med ledningsflyttar och förberedande ledningsflyttar för kommande entreprenader öster om Hallvägen. Samt slopning av ett betongtråg (garageutfart Arenavägen från Tele2 garaget) och en fd arbetstunnel. Arbetsområdet sträcker sig från Enskedevägen i söder till Palmfeltsvägen i norr.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och våtrumsrenovering samt utbyte av tapp- och spillvattenledningar.
Säkerhetshöjande åtgärder på statliga vägnätet i Stockholms län
Reinvestering och upprustning av säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet och dess anläggningar. Möjlig option 1+1 år. Omfattar bland annat kameror, inbrottslarm, lås och smidesåtgärder.
Finplaneringsarbeten vid område D och norra Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av gator och park inom Hagastaden. Huvudsakligen omfattas Betongarbeten, Naturstenshällar och beklädnadssten, vissa ledningsförläggningar, Lekutrustning, Asfaltering samt Plantering.
ROT-renovering av flerbostadshus i Bro etapp 2
ROT-renovering på befintliga lägenheter vilket omfattar ca 260 hyreslägenheter i 13 st fastigheter. Lägenheterna varierar från 1 rok till 5 rok. Objektets läge är Fasanstigen 1-44, 197 32 Bro. Projektet är planerat att genomföras i sju (7) huvuddelar: Huvuddel 1: Planerings- och projekteringsfas. Huvuddel 2-7: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas.
Stambyte och badrumsrenovering i Grantorp, Flemingsberg
Stambyte, badrumsrenovering samt förbättringar i kök. 5 etapper, totalt 1 218 lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Bro etapp 3
ROT-renovering på befintliga lägenheter vilket omfattar ca 260 hyreslägenheter i 13 st fastigheter. Lägenheterna varierar från 1 rok till 5 rok. Objektets läge är Fasanstigen 1-44, 197 32 Bro. Projektet är planerat att genomföras i sju (7) huvuddelar: Huvuddel 1: Planerings- och projekteringsfas. Huvuddel 2-7: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas.
Renovering av fönster på Stockholms Central
Renovering av fönster i centralhallen i byggnadsminnet Stockholms Central.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel. Bandel 409, 30+970 (Karlberg) till 2+286 (Stockholms södra).
Ombyggnad av seniorbostäder i Stockholm
Entreprenaden omfattar total byggteknisk upprustning av Hus C vilket bl.a. innefattar rivning, ytskiktsrenovering, byte av fönster, tillbyggnad av balkonger samt installationer.
Ombyggnad till kontor samt lägenheter i Midsommarkransen
Svandammsvägen 24 ska byggas om till ett modernt kontor på våningarna KV, BV och Plan 1. Plan 2 och 3 ska byggas om till delningslägenheterna med gemensamma utrymmen. På taket ingår arbeten som avser installationerna och som berör fastigheten. Ytorna på planen motsvarar ca: 1855 BTA. I entreprenaden ingår samtliga arbeten enligt kontraktshandlingarna, nedan text skall enbart anses som förtydligande. - Lättrivning av brandcellsväggar, håltagning och andra konstruktiva arbeten ingår i denna entreprenad. - Nya installationer på samtliga plan, EL, VS, V, kyla och styr, lås & passagesystem samt larm- och brandsystem. - Arbeten för nytt hissschakt, breddning av hissväggar. - Nytt VA-system. - Avväxlingar av väggar och andra konstruktiva åtgärder. - Nya ytskikt på väggar & tak samt undertak. - Ny modern reception på BV. - Nya pentryn, snickerier, våtrum, dörrar, mötesrum samt tvättstugor. - Tillskapande avfallshantering på mark utanför fastigheten samt nytt cykelrum
Breddning av gångbana på Norrtullsgatan, Stockholm
Norrtullsgatans västra gångbana breddas mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Vasastaden
Entreprenaden omfattar ombyggnadsarbeten i fastighet Killingen 25. Det är en 9-våningsbyggnad varav plan 1 är under mark, där även teknikutrymmen, tvättstuga och garage med 23 P-platser finns. Huset har en port och ett trapphus som innehåller 59 lägenheter, 2 lokaler samt garaget. Arbeten som kommer att utföras: - Vatten och avlopp: Stambyte (badrum och kök), byte av radiatorventiler och termostater. Komplett injustering. Byte dagvatten och spillvattenledningar inom källarplan. -Kök: Befintliga köksstommar behålls, stänkskydd av kakel sätts i kök som saknar det, nya bänkskivor monterar*, nya skåpsluckor* (*enl senare inventering och överenskommelse med Hyresgäst). -Ventilation: Nya fönsterventiler, överluft till badrum, ventilationsteknik brandsäkerhet. Komplett injustering. -El: Elinstallationer i badrum, underskåpsarmatur i kök byts vid behov. -Tak: Målas, taktsäkerheten kompletteras. -Allmänna utrymmen: Nya glasade dörrar. Närvarostyrd belysning. Elektroniskt låssystem byts genom sidoentreprenad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).