Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Integrerat brounderhåll 2024-2026. Förutbestämda 625 broar, rensning av koner och rengöring av kantbalkar, räcken, övergångskonstruktioner, ytavlopp och pelare i vägmiljö. Tillståndsbaserade 4 broar. Akuta och mindre underhållsåtgärder.
Ombyggnad av fläktrum och byte av aggregat vid Danderyds sjukhus
Ombyggnation av fläktrum om ca 350 m2 samt utbyte av anläggningsdel. Ombyggnad av 2 befintliga fläktrum till ett stort för att kunna skapa redundans. Kommer att utföras etappvis.
Ombyggnad av servicebyggnad i Danderyd
Servicebyggnad med vaktmästeri, omklädningsrum, driftkontor.
Ny fjärrvärmeundercentral i By 06 på Danderyds sjukhus
Projektet Ny fjärrvärme undercentral By 06, plan 1 avser en utförandeentreprenad för installation av ny undercentral fjärrvärme inom befintlig byggnad (by 06) på Danderyds sjukhusområde.
Utbyte av konstgräs samt vissa markarbeten i Danderyds kommun
Danderyds kommun avser att upphandla byten av konstgräs på tre konstgräsplaner belägna i kommundelarna Rinkeby (Danderyds Gymnasiums IP) och Ekeby (Djursholms IP). Dessutom, på Djursholms IP, optioner avseende utökning av snöupplagsyta och byte av konstgräs på en liten 5-spelsplan.
Reparation av broar i spårmiljö inom Stockholms län
Reparation av 2 jvgbroar; Bergaån 3500-186-1 och Tollstaån 3500-308-1 samt 1 vägbro; Enebyberg 2-469-1. Betongreparationer, ommålning av räcke, komplettering och utbyte av stuprör samt tätning av dilfog i plattan.
Rivning av betong-terrass i Danderyd
Rivning av Delar av befintlig betong-terrass.
Nybyyggnad av terass vid restaurang i Danderyd
Nybyggnad av terrass vid restaurang.
Ombyggnad av fläktrum i affärshus i Danderyd
Anmälan av installation av hiss och ändrad användning av affärsbyggnad.
Rivning av industrihus i Danderyd
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).