Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Nacka
Avser utbyggnad av biolinje 2-7 i Henriksdals reningsverk.
Renovering av kyrka i Saltsjö-Boo
Planer finns på renovering av Boo kyrka.
Renovering av garage i Nacka
Avser ytskiktsrenovering av parkeringsgarage samt upprustning av Finntorps torg.
Ombyggnad av utemiljö i Nacka
Avser renovering av utemiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Upprustning av lekplatser samt nybyggnad av utegym i Nacka kommun
Uppdraget omfattar upprustning och utbyggnad av lekplatserna i Henriksdalsberget, Koltrastvägen i Älta, Harrgatan i Fisksätra samt nybyggnation av ett utegym i Tollare.
Utfasning av oljevärme vid skola i Nacka
Projektet omfattar nyinstallation av bergvärmevärmepumpar för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål och demontering av befintlig värme- och varmvattenproduktion i form av oljepanna i Älta Skola, Nacka kommun. Projektet innebär VVS-, El-, bygg-, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581141.
Utfasning av oljevärme vid skola i Saltsjö-Duvnäs
Projektet omfattar nyinstallation av el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion. Befintlig bergvärme behålls. Allt tillhörande arbeten VVS-, El-, Styr & regler skall ingå. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar inklusive bortforsling och kostnader för återvinning. Kan handlas med projekt 1581130, 1581141 samt 1581152.
Utfasning av oljevärme vid äldreboende i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar och el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581152.
Utfasning av oljevärme vid skola i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar, med tillhörande energiborrhål, och elpanna för uppvärmning och varmvattenproduktion. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål samt nya luftbehandlingsaggregat med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581141 samt 1581152.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, Bygglov för parkeringsplats Sicklaön 13:125.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare 12 bostäder i fem flerbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad, Bygglov för utvändig ändring av annan byggnad Älta 19:1.
Tillbyggnad av idrottshall i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av sporthall.
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Bygglov för upplag, tom 2026-01-27.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad planlösning av enbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Nacka
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av bastu i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till bastu.
Ombyggnad av gym i Nacka
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till gym.
Ombyggnad av tennishall i Nacka
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottsverksamhet, padel.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglovsfri åtgärd tillbyggnad av huvudbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av pumphus.
Tillbyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och murar, altan samt marklov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av två ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Nacka
Anmälan av installation av kommunalt va i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Anmälan av ändring i bärande konstruktion i annan byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Anmälan av ändring planlösning i annan byggnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nacka
Anmälan avser utbyte av befintlig hiss.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Anmälan för tillbyggnad av huvudbyggnad på enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.