Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Nacka
Henriksdalsanläggningen skall byggas om och anpassas bl.a. med ny MBR-teknik i befintliga eftersedimenteringsbassänger, nya utrymmen för slambehandling och mottagning tas ut i berg. En ny slamavvattningsbyggnad uppförs ovan bergtunnlarna på berg. Sicklaanläggningen kommer att uppföras i ett nytt bergutrymme under Sicklaberget. Anläggningen ska utrustas med en pumpstation för den planerade Brommatunneln, nya pumpstationer för ledningar från Farsta och Årsta, ny grovrening samt försedimentering och kemikaliehantering.
Ombyggnad till vård- och omsorgsboende i Nacka
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter.
Rivning och nybyggnad av kontorsfastighet i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Renovering av kyrka i Saltsjö-Boo
Planer finns på renovering av Boo kyrka.
Ombyggnad av äldreboende i Nacka
Avser ombyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare 12 bostäder i fem flerbostadshus.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Renovering av garage i Nacka
Avser ytskiktsrenovering av parkeringsgarage samt upprustning av Finntorps torg.
Tillbyggnad av idrottshall i Nacka
Avser tillbyggnad av sporthall.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Fisksätra trafikplats bro.
Ombyggnad av balkonger i Nacka
Avser ombyggnad av balkonger.
Ombyggnad av utemiljö i Nacka
Avser renovering av utemiljö.
Byte av garageportar i flerbostadshus i Nacka
Avser byte av garageportar.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av tvättstuga i Nacka
Avser renovering av tvättstuga.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Nacka
Avser hissrenovering i flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning till bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser tillbyggnad av förråd till balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av brygga i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning av bef. balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal/ hvb-hem.
Ombyggnad av gemensamma lokaler i Nacka
Avser målning av gemensamma lokaler.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.