Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla och Nacka C på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Nybyggnad av multihall i Fisksätra, Nacka
Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Den befintliga sporthallen har en bruttoarea om ca 1800 m2. Den nya tillbyggnaden kommer att omfatta en bruttoarea om ca 3600 m2. Sammantaget beräknas hela den nya multihallen få en ny sammanlagd bruttoarea om ca 5400 m2.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
10 st rulltrappor med både lägre och högre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Ombyggnad av äldreboende i Nacka
Avser ombyggnad av äldreboende.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser. Två nya korsningar, befintliga ramper breddas, ombyggnad broar, ny belysning, anslutning till lokalväg, dagvattenledningar.
Ombyggnad till stadsgata i Nacka stad
Den gröna stadsgatan ska bli trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas.
Takbyte på flerbostadshus i Saltsjöbaden
Avser byte av tak på 42 hus.
Tillbyggnad av hotell i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Byte av yttertak på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på byte av tegelyttertak på radhus.
Ombyggnad av fördelningsstation i Nacka
Nuvarande två transformatorer (22/11 kV) på 12,5 MVA styck ersätts av motsvarande på 25 MVA. Nuvarande transformatorbyggnad behålls. I nuvarande ställverksbyggnad finns ställverk för 11 kV samt kontrollutrustning. Ställverket för 22 kV saknas. En ny ställverksbyggnad om 240 kvm uppförs för att inhysa nya 22 kV och 11 kV ställverk samt kontrollutrustning. När den nya utrustningen i den nya byggnaden är i drift demonteras den gamla utrustningen i den nuvarande ställverksbyggnaden. I det då tomma utrymmet installeras ny nollpunktsutrustning.
Om- och nybyggnad av vägnät, ledningar mm i Orminge C, Nacka
Entreprenaden omfattar: Mark- och ledningsarbeten, Påldäck samt GC-väg och gatubelysning vid GC-väg. Option på Orminge C, etapp 4:3.
Upprustning av psykiatrisk vårdavdelning på Nacka sjukhus
Projektet omfattar ombyggnation av Avdelning 31, 32 och 72 på Nacka Sjukhus. Total bruttoarea (BTA): 2000 m².
Ombyggnad av gata i Nacka kommun
Avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av cafeteria i Nacka
Ändrad användning av kontorslokal till café samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lekplats i Centrala Parken, Orminge
Objektet avser ombyggnad av lekplatsen i centrala parken i Orminge, samt tre närliggande ytor. En planteringsyta, en grillplats ett mindre utegym. Total bruttoarea ca 2000 m2
Installation av sprinkler i operationssal på Nacka sjukhus
Projektet omfattar installation av sprinklersystem inne på Aleris Operationsavdelningen, Nacka Sjukhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av 6 lokaler i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gångbana i Duvnäs Utskog, Nacka
I syfte att säkerhetsställa en god trafikmiljö i samband med utvecklingen av ny skola och bostäder
Installation av laddstolpar i garage i Saltsjöbaden
Avser installation av laddstolpar i garage.
Utvändigt underhåll av hotell i Nacka
Utvändig ändring av hotell.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Renovering av va-ledning i flerbostadshus i Nacka etapp 1
Renovering av va-ledningen in i huset
Ändring av ventilation i flerbostadshus i Nacka
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Tillbyggnad av industrilokal, balkong samt utvändiga ändringar.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Tillbyggnad och utvändig ändring av affärshus och rivning av del av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nacka
Utvändig ändring av flerbostadshus och ändring av marknivåer.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).