Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
El/tele/styr och belysning längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av brand & tunnelventilation sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
Brand och tunnelventilation för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Utbyggnad av reningsverk i Nacka
Avser utbyggnad av biolinje 2-7 i Henriksdals reningsverk.
Installation av VVS längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
VVS på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Om- och tillbyggnad av F-9 skola i Nacka
Avser nybyggnad av grundskola i Sickla för elever i f-klass till åk 9. Den fastighet där skolan planeras ligger centralt i Sickla och beräknas kunna inrymma ca 750 elever efter en om- och tillbyggnation.
Om- & tillbyggnad av hälsokvarter i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter. Här byggs ett helt hus för vård och hälsa. Vårdcentral, tandläkare, sjukgymnastik, babysim, MVC och BVC m.m.
Rivning och nybyggnad av kontorsfastighet i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Nytt hotell samt om- tillbyggnad av lager till kontor i Nacka
Avser ombyggnad och tillbyggnad av kontor lager och longstay hotell.
Ombyggnad av gemensamma lokaler i Nacka
Avser renovering av gemensamma lokaler.
Ombyggnad av tvättstuga i Nacka
Avser renovering av tvättstuga.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser hissrenovering i flerbostadshus.
Renovering av garage i Nacka
Avser ytskiktsrenovering av parkeringsgarage samt upprustning av Finntorps torg.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Fisksätra trafikplats bro.
Renovering av bro i Nacka
Avser reparation och betongarbeten vid Järla bro.
Ombyggnad av mellanspänningsställverk på Nacka sjukhus
Projektet avser ombyggnad av inkommande mellanspänningsställverk.
Ombyggnad av balkonger i Nacka
Avser ombyggnad av balkonger.
Ombyggnad av utemiljö i Nacka
Avser renovering av utemiljö.
Renovering av innertrappor i flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av innertrappor i flerbostadshus.
Ommålning av balkong- och altanräcken på flerbostadshus i Nacka
Avser ommålning av balkong- och altanräcken på flerbostadshus.
Utfasning av oljevärme vid skola i Nacka
Projektet omfattar nyinstallation av bergvärmevärmepumpar för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål och demontering av befintlig värme- och varmvattenproduktion i form av oljepanna i Älta Skola, Nacka kommun. Projektet innebär VVS-, El-, bygg-, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581141.
Utfasning av oljevärme vid skola i Saltsjö-Duvnäs
Projektet omfattar nyinstallation av el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion. Befintlig bergvärme behålls. Allt tillhörande arbeten VVS-, El-, Styr & regler skall ingå. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar inklusive bortforsling och kostnader för återvinning. Kan handlas med projekt 1581130, 1581141 samt 1581152.
Utfasning av oljevärme vid äldreboende i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar och el-panna för uppvärmning och varmvattenproduktion med tillhörande energiborrhål. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål. I entreprenaden ingår att demontera befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581130 samt 1581152.
Utfasning av oljevärme vid skola i Saltsjöbaden
Projektet omfattar utfasning av befintlig Oljeanläggning. Kompletterande nyinstallation av bergvärmevärmepumpar, med tillhörande energiborrhål, och elpanna för uppvärmning och varmvattenproduktion. Projektet innebär VVS-, El-, Styr & regler, mark och anläggningsarbeten för värmepumpsinstallation inklusive energiborrhål samt nya luftbehandlingsaggregat med tillhörande installationer. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av befintliga oljepannor och icke använda värme- och varmvattenledningar. Kan handlas med projekt 1581118, 1581141 samt 1581152.
Tillbyggnad av sjukhus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Nacka
Bygglov för ändrad användning av övrigt till vårdboende för 60 personer, tillbyggnad, utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning från förskola till bostäder i flerbostadshus, 6 lgh.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och murar, altan samt marklov.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med takterrass.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för utvändig ändring och ändrad användning från kontorslokal till lägenhet i flerbostadshus, 1 lgh.
Ombyggnad av bastu i Nacka
Bygglov för ändrad användning av förråd till bastu.
Ombyggnad av tennishall i Nacka
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottsverksamhet, padel.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.