Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Nacka
Avser om- och tillbyggnad av Jensen gymnasium.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av affärslokaler.
Installation av värmepumpar vid reningsverk i Nacka
Avser leverans, installation, deltagande i projektering, idrifttagning m.m av två värmepumpar med en sammanlagd effekt på ca 10 MW.
Utbyggnad av allmän anläggning vid Hasseluddens vårdboende i Nacka
Objektet avser ombyggnad av: Antal meter väg: (Hamndalsvägen) 252 m, Dagvattensystem, VA-anläggning, Elförsörjningssystem samt Belysningssystem. Objektet avser nybyggnad av Pumpstation och Elnätstation.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Avser tillbyggnad av affärslokaler.
Beklädnad av murar vid Kungsborgsbryggan i Norra Skuru, Nacka
Objektet avser steninklädnad av befintliga stödmurar. Stödmurarna finns på Kungsborgsvägen i Norra Skuru i Nacka kommun.
Ombyggnad av balkonger i Nacka
Avser ombyggnad av balkonger.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av putsfasad på flerbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av rad/kedjehus.
Tillbyggnad av vattentorn i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Ombyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för ändrad användning av parkeringsplats till restaurang.
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Nacka
Rivningslov för rivning av fritidshus Lännersta 1:813,1:825.
Rivning av fritidshus i Nacka
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Nacka
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av skola i Nacka
Tidsbegränsat lov av ändrad användning för skola.
Ombyggnad av veterinärstation i Nacka
Väsentlig ändring av ventilation övrigt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, solceller och ventilationspåbyggnader Erstavik 26:18,26:17, 26:430.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokaler i flerbostadshus till bostäder Erstavik 26:8,26:28,26:30,26:10.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av va-ledning i Nacka
Anmälan av installation av kommunalt va i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Anmälan av installation av kommunalt va i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Nacka
Anmälan av installation av kommunalt va i flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Nacka
Anmälan av installation av kommunalt va i övrigt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Anmälan av ändring i bärande konstruktion i enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Nacka
Anmälan av ändring planlösning i annan byggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Anmälan av ändring planlösning i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Anmälan av ändring planlösning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nacka
Anmälan för tillbyggnad av huvudbyggnad på enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Nacka
Anmälan ändring av vatten och avlopp i skola.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.