Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Upprustning av broar över Skurusundet
Renovering och ombyggnad av två parallella broar, ombyggnad till gång- och cykelväg samt lokalväg.
Ombyggnad och tillbyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Ny F-9 skola för ca 1100 elever. Hus D, avser ombyggnad av skola och tillbyggnad av matsal.
Ombyggnad av F-9 skola i Sickla, Nacka
Ny F-9 skola för ca 1100 elever.
Nybyggnad av multihall i Fisksätra, Nacka
Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Den befintliga sporthallen har en bruttoarea om ca 1800 m2. Den nya tillbyggnaden kommer att omfatta en bruttoarea om ca 3600 m2. Sammantaget beräknas hela den nya multihallen få en ny sammanlagd bruttoarea om ca 5400 m2.
Ombyggnad av förskola i Sickla, Nacka
Förskola för ca 240 barn. 12 avdelningar.
Markförstärkningsentreprenad i Sydöstra Boo
Avser markförstärkning med kalkcementpelare, hjälparbeten samt återställningsarbeten efter genomförd markförstärkning. Entreprenaden omfattar ca 300m väg på två platser inom Sydöstra Boo.
Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
Integrerat Brounderhåll Stockholm Syd 2024-2026. Förutbestämda 570 broar, rensning av koner och rengöring av kantbalkar, räcken, övergångskonstruktioner, ytavlopp och pelare i vägmiljö. Tillståndbaserade 5 broar. Akuta och mindre underhållsåtgärder.
Om och tillbyggnad av skola i Nacka
Om och tillbyggnad av Kunskapsskolan.
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Projektet innefattar totalt 3,7 km gång- och cykelväg. Sträckorna är en på cirka 3 kilometer inom Älta tätort och den andra på cirka 700 meter från Nacka kvarn/Hästhagen fram till Nackanäsbron.
Ombyggnad av fördelningsstation i Nacka
Nuvarande två transformatorer (22/11 kV) på 12 MVA styck ersätts av motsvarande på 16 MVA. Befintlig transformatorbyggnad behålls orörd. Ur- och ilastning av transformatorerna sker genom att taket på respektive transformatorbås lyfts av med mobilkran. I nuvarande ställverksbyggnad finns ställverk för 22 och 11 kV. Ställverket på 22 kV behålls och byggs ut med ytterligare ett linjefack. 11 kV ställverket ersätts av ett nytt. 11 kV ställverkets A- och B-skena måste byggas i etapper då nuvarande ställverk delvis tar upp den plats som det nya ställverket behöver. I den äldre byggnadsdelen ska väggarna målas och ett nytt installationsgolv installeras. Befintliga ställverksbockar i betong tas bort och fogar för väggar och tak ska ersättas. I en äldre transformatorbyggnad som har använts av den intilliggande golfklubben som uppehållsrum och verkstad, byggs ett nytt kontrollrum samt rum för nollpunktsreaktorerna. Resterande delen av byggnaden förbereds för att användas som förråd av Nacka Energi.
Ombyggnad av idrottshall i Nacka
Ändrad användning från lekland med restaurang/kafé till idrott och matserveringsyta. Samt tillbyggnad av entresolplan.
Tlllbyggnad av tennishall i Nacka
Avser tillbyggnad av Tattby tennishall.
Installation av solceller och byte av tak på flerbostadshus i Nacka
Byte av papptak och installation av solceller på 75% av takytan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser underhåll med särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Byte av yttertak på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på byte av tegelyttertak på radhus.
Installation av solceller på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Renovering av fasad på radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på renovering av tegelfasad på radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Ombyggnad till lägenheter
Ombyggnad av vårdcentral i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till vård.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industrilokal och nybyggnad av murar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av ca 80st balkonger.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Nacka
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Byte av elsystem i radhus i Finntorp, Nacka
Planer finns på byte av elsystem i radhus.
Ventilationsarbeten i industrihus i Nacka
Anmälan av ändring av ventilation i industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ändring av VA i förskola i Nacka
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i förskola.
Installation av solceller på flerbostadshus i Nacka
Planer finns för installation av solceller.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, samt skyltar.
Tillbyggnad av teknikrum i Nacka
Avser tillbyggnad av teknikrum vid bensinstation i Nacka.
Ändring av ventilation i flerbostadshus i Nacka
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).