Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
10 st rulltrappor med både lägre och högre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla och Nacka C på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Upprustning av broar över Skurusundet
Renovering och ombyggnad av två parallella broar, ombyggnad till gång- och cykelväg samt lokalväg.
Nybyggnad av multihall i Fisksätra, Nacka
Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Den befintliga sporthallen har en bruttoarea om ca 1800 m2. Den nya tillbyggnaden kommer att omfatta en bruttoarea om ca 3600 m2. Sammantaget beräknas hela den nya multihallen få en ny sammanlagd bruttoarea om ca 5400 m2.
Installation av solceller på fastigheter i Nacka kommun
Solcellerna kommer att installeras på idrottsanläggningar, skolor och förskolor.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Nacka
Avser utvändig ändring samt hyresgästanpassning av serviceboende.
Ombyggnad av äldreboende i Nacka
Avser ombyggnad av äldreboende.
Utbyggnad av infrastruktur i Nacka Strand, DP 3
Upphandlingen omfattar en flytt av el- och fiberledningar samt nyförläggning av dagvattenledning och fjärrvärme för att möjliggöra byggnation av planerade bostäder. Augustendalsvägen inklusive gång- och cykelbana kommer tillfälligt att flyttas till ett nytt läge.
Nybyggnad av utomhushiss på sjukhus i Nacka
Projektet avser nybyggnad av en Hydraulisk utomhushiss.
Ombyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för ändrad användning av parkeringsplats till restaurang.
Ombyggnad till padelanläggning, Nacka
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nacka
Utvändig ändring av industrilokal.
Tillbyggnad av vattentorn i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Renovering av va-ledning i flerbostadshus i Nacka etapp 1
Renovering av va-ledningen in i huset
Ombyggnad av flerbostadshus i Nacka
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av balkonger i Nacka
Avser ombyggnad av balkonger.
Renovering av putsfasad på flerbostadshus i Nacka
Avser renovering av puts och tegelfasad på flerbostadshus.
Hissrenovering i flerbostadshus i Nacka
Hissarna (4 och 5 våningar) kommer att renoveras efter sommaren 2022.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Nacka
Inglasning av ca 5-10 balkonger på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).