Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nynäshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av förskola i Nynäshamns kommun
Renovering av Kullsta förskola.
Ombyggnad av kraftledning i Nynäshamn
Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja och bygga om befintlig kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn i delvis ny sträckning. I samband med detta planeras även för ombyggnation av parallellgående regionnätsledningar mellan Kolbotten och Gärtuna. Projektet berör Salems, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner i Stockholms län.
Ombyggnation av undercentral m.m i flerbostadshus i Nynäshamn
Entreprenaden avser byte av radiatorer samt ombyggnad av undercentral i fastigheterna Estövägen 2 och 4. Stamrenovering har utförts i tidigare entreprenad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Sorunda kyrka
Båda busshållplatserna byggs om och görs tillgänglighetsanpassade. Den södra flyttas norrut för att ge plats för övergångsställe och trottoar mot kyrkan.
Ombyggnad samt utökning av parkeringar vid skola i Nynäshamn
Avser ombyggnation av befintlig parkering samt utökning av parkeringen intill Gröndalsskolan.
Utbyggnad/anpassning av personalbyggnad vid reningsverk i Nynäshamn
Personalbyggnaden är en befintlig byggnad för reningsverkets personal i Nynäshamns kommun. Byggnaden ska delvis rivas, och utökas med en ny byggnad bestående av 3 plan (nybyggnadsdelen), och delvis byggas om med ändrad rumsbildning (ombyggnadsdelen). Plan 1 (Entréplan): Ombyggnadsdel: omklädning, duschar, matsal. Nybyggnadsdel: konferensrum, teknikrum, lab. Plan 2: Kontor och driftcentral. Plan 3. Kontor och konferensrum.
Ombyggnad till parkering i Nynäshamn
Planändring från parkmark till markparkering.
Ombyggnad av badrum på Hammersta gård, Nynäshamns kommun
Avser renovering av badrum på övre plan inkl. rör och brunnar. Byte stam ned till källarplan där det ansluts till befintligt rörsystem.
Renovering av tak på arrendatorsbostad på Långholms Gård, Långholm
Avser takrenovering på arrendatorsbostaden på Långholms Gård.
Ombyggnad av Gröndalen Hammersta, Nynäshamns kommun
Gröndalen består av ett bostadshus med ekonomibyggnader på tomten. Projektet omfattar invändig ytskiktsrenovering, snickeri och utvändiga byggnadsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).