Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av biogasanläggning i Huddinge
Utbyggnaden kommer att inkludera mottagning och lagringsutrymme för flera nya typer av substrat. , vilket gör anläggningen till en multisubstratanläggning. Utbyggnaden ger också en förbättrad förbehandling för matavfallsslurryn och en ökad kapacitet i pastöriseringen, rötkammare , avvattningen och indunstningen. En förvätskningsanläggning kommer också att byggas i samband med att produktionskapaciteten på anläggningen ökar.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Den befintliga Tomtbergaskolan byggs om och till för att inrymma ca 800 elever i årskurser F-6. En ny byggnad uppförs, vilken länkas ihop med en befintlig via en stor ljusgård. Förutom undervisningslokaler innehåller skolan ett tillagningskök. Den befintliga skolan har byggts i omgångar, där hus A och B är uppförda 1923 respektive 1931. Hus C uppfördes på 1950-talet. Projektet utförs på delad entreprenad, både genomförande- och totalentreprenader förekommer. Ombyggnaden omfattar ca 5 200 kvm BTA. Tillbyggnaden omfattar ca 7 400 kvm BTA.
Om- och tillbyggnad av skola i Trångsund
Tillbyggnad av två huskroppar: hus C2 i tre våningar 1 780 m2 BTA, hus F2 i två våningar 1 116 m2 BTA. Anpassning/ombyggnad av lokaler i hus A, B, G och H. Miljöbyggnad Silver.
Om- och tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning. Förberedande arbeten har pågått sedan våren 2019.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Entreprenaden omfattar bland annat följande: - Renovering invändigt och utvändigt vattenbehållare. - Vattentät dörr in till behållare tas upp och installeras. - Ny pågjutning av tornpelare. - Transporthål tas i behållarens tak. - Upphöjt yttertak med utrymme för hygiensluss över befintlig manlucka. - Invändig upprustning av driftutrymmen. - Tillbyggnad av teknikutrymmen. - Byte av hiss. - Nytt rörgalleri, och ventiler. - Ny ventilation av behållare. - Installation av avfuktningsaggregat. - Ny spillvattenledning.
Spårväxelbyte i Flemingsberg
Växel 115, 116, 117 och 118.
Upprustning av park i Huddinge
I närheten av Huddinge centrum på Sjödalsbacken ett naturområde på en höjd. Här ska det anläggas en mindre skogspark med viss parkutrustning men med mycket naturkaraktär kvar. Parken ska rustas upp med bl a parkutrustning, utegym och naturlek.
Ombyggnad av del av SF-kulvert på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad i kulvert till teknikutrymme för nya sprinklertankar.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar både lekplatsen och resten av parken.
Ombyggnad för nya administrationslokaler på Huddinge sjukhus
Nya administrationslokaler i nära anslutning till mottagningen för bl.a. audionomer, ingenjörer, fysioterapeuter, vårdadministratörer och medicinska sekreterare. Länken M45 utformas enligt ett välarbetat konceptprogram (FVM - Framtidens vårdmottagning) som applicerats på flertalet nybyggda administrationslänkar på sjukhuset med bra dagsljusinsläpp genom stora glaspartier
Byte av kallvattenstammar vid sjukhus i Huddinge
Avser nybyggnad av kallvattenstammar i byggnad F2 och M4 samt demontering av gamla stammar på plan 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Underhåll och verksamhetsanpassningar till kulturhus i Huddinge
Objektet omfattar underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning inkl. byte av samtliga installationer samt installation av en ny hiss. Byggnaden består av 3 plan och källare. Husets verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Tyngdpunkten i dessa lokaler kommer att ligga på musikverksamhet.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Flemingsberg
Entreprenaden syftar till att byta ut sopsugsutrustningen i terminalen samt göra en kontroll av befintliga sop- och tilluftsventiler i anläggningen.
Ny avloppsledning i Vårby
Ny avloppsledning vid Duvbergsvägen 1-3/Vårby Allé .
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad till huvudbyggnad Högmora 3:95,3:94.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av konstruktion i 2 två flerbostadshus Lamellen 1,2.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring/installation av hiss industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om och tillbyggnad av industri och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad kontors- och affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av förvaltningsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av verkstad i Huddinge
Bygglov för säsongsbegränsat bygglov däckverkstad pop up store.
Tillbyggnad av skärmtak i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av befintlig samt ett skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring samt anmälan om ytterligare kök.
Renovering av industribyggnad i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Rivning av transformatorstation i Huddinge
Rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå tvåbostadshus parhus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.