Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för när- & barnakutmottagning på Karolinska sjukhuset, Huddinge
Den nya barn- och närakutmottagningarna placeras i byggnad C1.
Ombyggnad till modern vårdavdelning, Huddinge sjukhus
Verksamheten som flyttar in är Barnregionvården.
Ombyggnad till vuxenakutmottagning på Karolinska sjukhuset, Huddinge
Den nya vuxenakutmottagningen placeras i byggnad K2-K4. Lokalen utökas och moderniseras samt får en ny placering.
Nybyggnad till modern vårdavdelning, Huddinge sjukhus
Två verksamheter flyttar in i de nya lokalerna. Sektion Matstrupe/Magsäck ME Övre buk som vårdar tolv patienter dygnet runt. Sektion Intermediärvårdsavdelning (IMA), ME Övre buk.
Åtgärder avseende brandspjäll på Huddinge sjukhus
Projektet avser komplettering nya brandgasspjäll inkl. rivning av befintliga mm. I den första etappen skall brandspjäll åtgärdas för befintliga smältblecksspjäll. I den andra etappen skall övriga nya brandspjäll åtgärdas.
Ombyggnad av vårdavdelningar i Hus B2.1, Huddinge Sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B71/73 i B2.1-huset, plan 7 på Huddinge sjukhus. Total bruttoarea ca 1 500 m².
Dränering samt förberedande markarbeten vid K3, Huddinge Sjukhus
Projektet avser dränering av K3-innergård och förberedande arbeten för ny ambulanshall (projekt 2195391), Huddinge sjukhus. Utvändig mark ca 1500 kvm.
Rivning av industrihus i Vårby, Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad samt ändra marknivå.
Rivning av industrihus i Huddinge
Rivning av industri och verkstadsbyggnad på Förrådet 2, Förrådet 14 och Förrådet 20.
Upprustning av park i Segeltorp, Huddinge
Naturlek och en stor aktivitetsyta med bland annat en multisportyta, basket, kullar på asfalt och sittmöbler. Huvudentrén blir en samlingsplats med hammockar, grill och picknickbord. Där finns också lek för de yngsta barnen med gungor, studsmatta, snurrlek, en större sandlåda med lekhus, och i slänten en rutschkana och lekfulla trappsteg.
Ombyggnad/anpassning till särskolelokaler i Skogås
Objektet avser anpassning av del av skola till särskoleverksamhet på Östra Grundskolan, fd Vretenskolan. Objektet omfattar tillgänglighetsanpassning av lokaler och hissar samt utbyte av belysning, ytskikt och snickerier m.m. Fastighetens brandskydd ska också uppdateras då verksamhetsklassen har ändrats.
Byte av ställverk vid äldreboende i Huddinge
Projektet avser ombyggnad av ställverk i Stortorp äldreboende. Stortorp äldreboende har högspänningsabonnemang och entreprenad syftar till ett utbyte av högspänningsanslutning till lågspänningsanslutning.
Ombyggnad till förvaringsrum för blodkomponenter vid Huddinge Sjukhus
Projektet avser ombyggnation av förråd om ca 180 m2 till förvaringsrum för blodkomponenter/blodplasma. Objektet är beläget på plan 3.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Utförande av stålställning för fjärrvärme i Vårbybron
Infästning av fjärrvärmeledning i befintlig bro vid tvärförbindelse Södertörn.
Modernisering av hissar vid Campus Flemingsberg, Huddinge
Avser modernisering av 2 hissar C1 och C2, Campus Flemingsberg.
Installation av solceller på kontor i Huddinge
Bygglov för ditsättning av ca 600 solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kontors- och affärshus.
Ombyggnad av tennishall i Huddinge
Bygglov för ändrad användning till padelverksamhet.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 3
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).