Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
Sofielunds lakvattenreningsverk behöver byggas ut och kompletteras med tillkommande processteg för förbättrad avskiljning av PFOS, PFOA och tungmetaller.
Rotrenovering av kontorsfastighet i Huddinge
Kontorslokaler samt nya restauranger.
Stambyte samt badrumsrenovering i flerbostadshus i Skogås
Objektet omfattar upprustning av fastigheterna Taket, 2 och 3 i Skogås. Objektet består av 2 huskroppar med 4-5 våningar plus källare och med cirka 80 lägenheter och cirka 10 lokaler. Huvuddel 1: Taket 2, Kullstigen 2–14. I huvudel 1 ingår arbeten i Taket 1. Huvuddel 2: Taket 3, Kullstigen 16–26 och Lötbacken 2-6
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar på Bäckgårdsvägen 34-40 i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Etapp 2 omfattar i huvudsak byggnadsreparation, ny fasad, påbyggnad av nytt förhöjt tak, nya nedstigningsrum, kompletterande installationsarbeten, spillvattenanslutning, solceller samt flytt av antenner.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Skogås
Stambyte och renovering av 54 lägenheter på Studievägen 5-19 och Studievägen 21-41.
Spårväxelbyte i Flemingsberg och Tumba
Växelbyte, spår- och ballastbyte på Driftplats Flemingsberg och Driftplats Tumba.
Lokalanpassning av fastighet i Huddinge
Lokalerna iordningsställs för Komvux Huddinge samt Kulturskolan i Huddinge.
Renovering av Ambulansgatan vid Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av stora delar av blickagången plan 5, totalombyggnad Ambulansgatan plan 4, stora delar av SF kulvert plan 3 (kulvert mellan byggnaderna S och F), delar av SF kulvert plan 2.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte i ca 100 lägenheter. Bäckgårdsvägen 34-40.
Stambyte och renovering av badrum och kök i flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av badrum, kök samt ny ventilation.
Ombyggnad av belysning i tekniska utrymmen på Karolinska sjukhuset i Huddinge
Projektet delas upp i 3 delar (1 + 2 optioner). Grundanbud F2, K4 och B4, option 1 K2, B2, C1 och C2 samt option 2 M2, M4, R2 och I.
Stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte i flerbostadshus. Planeras att utföras i 3 etapper, totalt 159 lgh. Mörten 1, Sjödalsbacken 7 A-C och 9 Forellen 3, Sjödalsbacken 1 Siken 3, Sjödalsvägen 11
Ombyggnad av ventilation för avfuktningsdrift på Huddinge sjukhusområde
Om och tillbyggnad av befintligt installationssystem för att uppnå funktion för avfuktning. Ytorna omfattar t.ex. OP-salar, uppdukningsrum, sterilförråd och närliggande och tillhörande utrymmen där sterilt material som nyttjas vid operation kan förvaras. Ytorna är belägna på plan 3, 4 och 5 inom byggnaden. De aggregat som skall byggas om inom detta projekt uppgår till 9 stycken (LB02 A & B, LB04 A & B, LB05 A, B, C & D samt LB06). Avfuktning uppnås via kylavfuktning via befintligt fjärrkylesystem.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av industri- och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av gymnasium i Huddinge
Ombyggnad till El & Tele programmet på Huddingegymnasium
Hyresgästanpassning av aktivitetscenter i Kungens kurva
Den 4 500 kvadratmeter stora parken består av två sektioner, ihopkopplade med en specialbyggd hängbro, något som uppmuntrar till äventyr och rörelse för små och stora gäster. Beställare=fastighetsägare
Reparation av broar över allmän väg vid trafikplats Trångsund
Utbyte tätskikt, övergångskonstruktioner. Reparation av grusskift, avlopp, stödmur, ommålning och impregnering mm. Huvuddel 1 bro 2-927-1 (byggstart 2024-05-03 klart 2024-08-18), huvuddel 2 bro 2-925-1 (byggstart 2025-05-02 klart 2025-08-17).
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Upprustning av parkanläggning innefattande bl a: upprustning av lekplats, upprustning av utegym, upprustning, nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt, belysningsåtgärder samt planteringar.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Upprustning av parkanläggning innefattande bl a: hantering av parkslide, upprustning och nyanläggning av lekplats, nyanläggning av utegym, upprustning, nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt, belysningsåtgärder samt planteringar.
Tillbyggnad av förbindelsegång vid Huddinge Sjukhus
Projektet avser tillbyggnad av förbindelsegång mellan hus A1 och befintlig länk med tillhörande markarbeten, Huddinge sjukhus. Total bruttoarea (BTA) ca 110 m².
Utförande av stålställning för fjärrvärme i Vårbybron
Infästning av fjärrvärmeledning i befintlig bro vid tvärförbindelse Södertörn.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av hissinstallation i flerbostadshus och ventilation.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 4 ingår kv Kirurgen 6, Diagnosvägen 15 A-D (80 lgh), kv Kirurgen 2, Diagnosvägen 13 A-D (69 lgh) samt kv Kirurgen 5, Diagnosvägen 17 A-D (78 lgh).
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om ändring av hissinstallation i industri och verkstadsbyggnad.
Modernisering av hissar vid Campus Flemingsberg, Huddinge
Hissarna 1 och 2 belägna på Alfred Nobels Allé 10 ska renoveras under 2024 och hissarna 1 och 2 belägna på Alfred Nobels Allé 12 ska renoveras under 2025.
Ombyggnad av elevhälsa i Huddinge
Ombyggnad till elevhälsan på Huddingegymnasium
Ombyggnad av cykelbana i Huddinge
Ombyggnad av gc-bana
Ombyggnad av cykelbana i Huddinge
Ombyggnad av gc-bana
Ombyggnad av cykelbana i Huddinge
Ombyggnad av gc-bana
Installation av solcellsanläggning på Campus Flemingsberg, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga solcellsanläggning på Campus Flemingsberg.
Ombyggnad av tentamensal på Södertörns Högskola i Huddinge
Omfattar ombyggnad av skrivsalar UB till Digital Examensal.
Renovering av terrasser på flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av terrasser vid flerbostadshus.
Målning av fasad på radhus i Huddinge
Avser målning av fasad, garage och balkonger på 33 stycken radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ändring av hiss i kontor i Huddinge
Anmälan om ändring av hissinstallation i kontors- och affärshus.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av befintlig hiss.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av hissinstallation i flerbostadshus.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 6
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 6
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).