Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av fastighet i Flemingsberg, Huddinge
Avser modernisering av Novum som omfattar en om- och tillbyggnad samt byte av tekniska system.
Utbyggnad av rättspsykiatri i Flemingsberg, Huddinge
Avser en förstudie för att utreda möjligheten till tillbyggnad på Helix, fastigheten Kromosomen 1, med två byggnader för 57 patienter per byggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser renovering av 192 lägenheter.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
ROT-renovering av flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar: Stambyte VA, uppgradering ventilationsanläggning, ny elanläggning renovering av yttertak, översyn brandskydd samt ytskiktsrenovering.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Entreprenaden omfattar bland annat följande: - Renovering invändigt och utvändigt vattenbehållare. - Vattentät dörr in till behållare tas upp och installeras. - Ny pågjutning av tornpelare. - Transporthål tas i behållarens tak. - Upphöjt yttertak med utrymme för hygiensluss över befintlig manlucka. - Invändig upprustning av driftutrymmen. - Tillbyggnad av teknikutrymmen. - Byte av hiss. - Nytt rörgalleri, och ventiler. - Ny ventilation av behållare. - Installation av avfuktningsaggregat. - Ny spillvattenledning.
Ombyggnad av sjukhus, Huddinge kommun
Nya administrationslokaler i nära anslutning till mottagningen för bl.a. audionomer, ingenjörer, fysioterapeuter, vårdadministratörer och medicinska sekreterare. Länken M45 utformas enligt ett välarbetat konceptprogram (FVM - Framtidens vårdmottagning) som applicerats på flertalet nybyggda administrationslänkar på sjukhuset med bra dagsljusinsläpp genom stora glaspartier. Avser även utökning av hörsel- och balansmottagningen M45-M53.
Rivning av kontor i Huddinge
Avser rivning av paviljonger för Tekniska kontoret.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Avser fasadändring samt marklov.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar både lekplatsen och resten av parken.
Upprustning av park i Huddinge
Uppdraget innebär bland annat att den befintliga parken rustas upp med genom att konceptet rekreationspark för alla åldrar fördjupas med utveckling av aktivitetsytorna. Motionsslingan runt parken kompletteras med någon form av stationsaktiviteter och spännande objekt att uppleva längs stråket.
Flytt av kontaktledningsfundament, stolpar mm i Flemingsberg
Flytt av kontaktledningsfundament, stolpar och bryggor med tillhörande schakter för kanalisation. Förberedande arbete inför brolansering.
Tillbyggnad av lager i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av lagerbyggnad.
Byte av släckanläggningssystem i D-huset, Huddinge sjukhus
Inom Huddinge sjukhusområde ligger byggnad D som innehåller reservkraftanläggning för sjukhuset. Den befintliga gassläckanläggningen har Halotron som släckmedel och den ska demonteras samt återvinnas. En ny anläggning ska projekteras och installeras.
Rivning av industrihus i Huddinge
Rivningslov för rivning av industri och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av idrottsplats i Huddinge
Bygglov för om och tillbyggnad av idrottsplats.
Ombyggnad av verkstad i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av parkeringsplatser till bilrekond samt däcklager i kontors- och affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av affärshus, Rivningslov för rivning av enbostadshus Odin 6,3.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för annan lovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring och inre ombyggnad av enbostadshus samt rivningslov för del av enbostadshus (uterum och burspråk).
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om och tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av enbostadshus, loft.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd angående tillkommande loft Högmora 3:69,3:101,3:105,3:103,3:106,3:104,3:102,3:107,3:70.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Anmälan om ändring planlösning i skola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad Högmora 3:70,3:107,3:69,3:106,3:104.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för ändrad användning flerbostadshus, från verksamhet till en bostad.
Ombyggnad av kontorshus i Huddinge
Bygglov för uppförande av hiss och ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad, ytor tas i anspråk för idrottsändamål.
Rivning av pumpstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av pumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Rivningslov och marklov Länna 45:1,3:144.
Konsulttjänst för klimatberäkning och miljöutredning, Södertörns Högskola
Södertörns högskolan behöver göra en klimatberäkning av verksamheten och en miljöutredning enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 1
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.