Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av tunnlar längs Västra stambanan mellan Flemingsberg-Järna
Två tunnlar på bandel 420 och tre tunnlar på bandel 412. Tullingetunnlarna, Rönningetunnlarna, Strömtunnlarna och Bränningetunnlarna. Kapacitetsökning, i lokala delar av tunnlarna ska lastprofilen utökas.
Ombyggnad av vuxenakuten i hus K2-K4, Huddinge sjukhus
Entreprenaden omfattar ombyggnation av vuxenakuten i hus K2-K4, plan 4, med tillhörande teknikutrymmen i plan 3 och 9, Huddinge sjukhus samt mindre markarbeten vid isoleringsrum med entrétak, samt tillhörande platta/ramp. Total bruttoarea (BTA) 4000 kvm på plan 4, Total bruttoarea (BTA) 800 kvm plan 3, Total bruttoarea (BTA) 250 kvm plan 9 samt Mark 250 kvm.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
VA-omläggningar m.m. längs Lövdalsvägen, Huddinge
VA-omläggningar och schaktfria renoveringar Lövdalsvägen, Huddinge
Ombyggnad till modern vårdavdelning, Huddinge sjukhus
Verksamheten som flyttar in är Barnregionvården.
Åtgärder avseende brandspjäll på Huddinge sjukhus
Projektet avser komplettering nya brandgasspjäll inkl. rivning av befintliga mm. I den första etappen skall brandspjäll åtgärdas för befintliga smältblecksspjäll. I den andra etappen skall övriga nya brandspjäll åtgärdas.
Ombyggnad av vårdavdelningar i Hus B2.1, Huddinge Sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B71/73 i B2.1-huset, plan 7 på Huddinge sjukhus. Total bruttoarea ca 1 500 m².
Byte av balkongpartier på flerbostadshus i Huddinge
Nya fönster, dörrar och tilläggsisolering på balkonger, 210 st.
Ombyggnad/anpassning till särskolelokaler i Skogås
Objektet avser anpassning av del av skola till särskoleverksamhet på Östra Grundskolan, fd Vretenskolan. Objektet omfattar tillgänglighetsanpassning av lokaler och hissar samt utbyte av belysning, ytskikt och snickerier m.m. Fastighetens brandskydd ska också uppdateras då verksamhetsklassen har ändrats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Huddinge
Projektet omfattar fönsterbyte/fönsterrenovering, gjutning av ny balkongplatta, förbättring av isoleringen i fasaden, återställa fasaden till sitt ursprungliga utseende för att bevara det kulturhistoriska värdet i området, byta takbeläggning.
Byte av värmesystem i flerbostadshus i Flemingsberg, Huddinge
Fastigheterna värms idag upp med en-rörssystem från kommunens fjärrvärmeanläggning. Objektet omfattar utbyte till två-rörssystem. Projektet, som är uppdelat 5 etapper, ska utföras med kvarboende hyresgäster under perioden 15 april -1 oktober, med etapp 1 2019. I etapp 3 ingår kv Kirurgen 8, Diagnosvägen 9 A-D (77 lgh), kv Kirurgen 9, Diagnosvägen 5 A-D (79 lgh) samt kv Kirurgen 10, Diagnosvägen 3 A-D (78 lgh).
Fönsterrenovering i förbindelselänkar på Huddinge sjukhus
Sjukhuset är i behov att utföra ett underhållsarbete för de fönster i de huskroppar som förbinder sjukhuset samman kallade förbindelselänkar. Det finns 6 st förbindelselänkar namngivna som B1-K1-R1-M1-F1 och T1. Fönster återfinns i huvudsak på 5 våningsplan. Kontraktsarbetena är uppdelade i sex etapper.
Installation av solceller på fyra fastigheter i Huddinge
Entreprenaden avser solcellsanläggningar på fyra fastigheter inom Huddinge kommun i Stockholms län. Entreprenaden omfattar totalt ca 800 kW med genomförande under 2023. Objekten är Långsjöskolan, Västergårdens äldreboende, Sågbäcksgymnasiet och Stortorps äldrecentrum i Huddinge kommun.
Renovering av dagvattensystem By K2, Huddinge Sjukhus
Projektet avser omfattar åtgärder för renovering och utbyte av dagvattenrör för takavvattning gällande hus K2:1 och K2:2 vid Huddinge Sjukhus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Huddinge
Avser fasadändring på flerbostadshus.
Ramavtal avseende klottersanering och klotterskydd för Huddinge kommun
Omfattar klottersanering och klotterskydd utvändigt och invändigt av alla Beställarens fastigheter och förvaltningsobjekt. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för ändrad användning kontors- och affärshus.
Ny belysning i stormarknad, Kungens kurva
Installation av ny klimatsmart belysning.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Ändrad användning av kontors- och affärshus.
Ombyggnad till lägenheter i Huddinge
Ombyggnad till två bostadsrätter.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av kontors- och affärshus, Modulvägen 6a och 6b, Tangentvägen 12.
Montering av port på affärshus i Huddinge
Montering av port på affärshus.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge, etapp 4
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd vid sjukhus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge, etapp 4
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).