Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av rättspsykiatri i Flemingsberg, Huddinge
Avser en förstudie för att utreda möjligheten till tillbyggnad på Helix, fastigheten Kromosomen 1, med två byggnader för 57 patienter per byggnad.
Flytt av huvudvattenledning m.m. i Huddinge
Flytt av befintliga huvudvattenledningar V1200 ( ca 550 m och 190 m) och vattenledning V300 (ca 380 m). Flytt av Fjärrvärmeledning planeras ingå i entreprenadarbetena.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
ROT-renovering av flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar: Stambyte VA, uppgradering ventilationsanläggning, ny elanläggning renovering av yttertak, översyn brandskydd samt ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av modulhus vid anstalt i Huddinge
Avser tillbyggnad av anstalt.
Ombyggnad av lågspänningscentraler C1 och R2 vid sjukhus i Huddinge
Projektet avser ombyggnad av belysning, elcentraler och fördelningar samt nya kablar vid lågspänningscentraler i hisshallarna C1 och R2.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar: nyanläggning av lekplats, nyanläggning av aktivitetsyta med konstgräsplan mm, upprustning, nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt, belysningsåtgärder samt planteringar.
Spårväxelbyte i Flemingsberg
Växel 115, 116, 117 och 118.
Tillbyggnad av vårdhem i Huddinge kommun
Planer finns på utbyggnad av vårdhem vid sjukhusområdet i Flemingsberg.
Förläggning av fiber/områdesnät i Huddinge
Omfattar projektering och anläggning av nytt fiberbaserat områdesnät till Flottsbro friluftsområde, som ligger inom Huddinge kommun.
Nya undercentraler samt värmestråk vid flerbostadshus i Flemingsberg
Objekten är belägna på Kirurgen 2-10 samt Vårdaren 2-4, Diagnosvägen samt Terapivägen i Flemingsberg.
Utbyte av huvudledningar i flerbostadshus i Vårby Haga, Huddinge
Objektet består av 8 st. fastigheter och uppdraget omfattar utbyte av huvudledningar samt byte av fastigheternas kopplingsutrustningar. Den befintliga elanslutningen är från 1960 talet. Objekten är belägna på Ormen Långe 1-3, 5-8 samt Skeppet 4. Adress Botkyrkavägen 1,3,5,7 samt Solhagavägen 6-12,14-20,22-28,30-36.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp. Avser rivning av befintlig lekutrustning samt nyanläggning av lekplats på befintlig parkmark innefattande bl a anläggning av lekutrustning, fallskyddsunderlag och ytskikt, belysningsåtgärder, planteringar samt platsbyggda plank och sittmöbler.
Fristående hörselmätrum till Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Solna
Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder härmed till anbudsgivning för upphandling av leveransavtal gällande fyra (4) ljudisolerade och modulbyggda hörselmätrum för multifunktionsdiagnostik till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge. Huvudbeställaren är Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och Balans.
Upprustning av park i Huddinge
Uppdraget innebär bland annat att den befintliga parken rustas upp med genom att konceptet rekreationspark för alla åldrar fördjupas med utveckling av aktivitetsytorna. Motionsslingan runt parken kompletteras med någon form av stationsaktiviteter och spännande objekt att uppleva längs stråket.
Underhåll och verksamhetsanpassningar till kulturhus i Huddinge
Objektet omfattar underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning inkl. byte av samtliga installationer samt installation av en ny hiss. Byggnaden består av 3 plan och källare. Husets verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Tyngdpunkten i dessa lokaler kommer att ligga på musikverksamhet.
Ombyggnad av lokaler till LSS-boende i Segeltorp, Huddinge
Objektet avser ombyggnad av delar av Långsjöbo, på fastigheten Strandpiparen 1 i Huddinge kommun. Befintlig logopedmottagning på plan 2 ska omvandlas till LSS-boende. På plan 1 ska lokalerna anpassas till LSS-boende. Yttre entré i byggnadens norra del ska tillgänglighetsanpassas med ny ramp samt befintlig entrédörr kompletteras med automatik.
Rivning av produktionslokal i Huddinge
Avser rivning av verksamhetsbyggnad.
Upprustning av park i Segeltorp
Naturlek och en stor aktivitetsyta med bland annat en multisportyta, basket, kullar på asfalt och sittmöbler. Huvudentrén blir en samlingsplats med hammockar, grill och picknickbord. Där finns också lek för de yngsta barnen med gungor, studsmatta, snurrlek, en större sandlåda med lekhus, och i slänten en rutschkana och lekfulla trappsteg.
Rivning av flerbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Borrning för bergvärme vid flerbostadshus i Huddinge
Planer finns av borrning för bergvärme vid flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av affärshus, Rivningslov för rivning av enbostadshus Odin 6,3.
Rivning av hotell i Huddinge
Rivningslov för rivning av hotell restaurang.
Rivning av pumpstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av tryckstegringsstation ts.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Huddinge
Installation av hiss.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändring av marknivå Pålkranen 1,Betongblandaren 4,Betongblandaren 3,Traversen 3.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av 3 enbostadshus, ändring av planlösningen Taktpinnen 37,43.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av brandgasventilation för hisschakt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd nybyggnad av undercentral Kirurgen 3,7,8.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd nybyggnad av undercentral Vårdaren 2,3,4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om ändring planlösning i industri och verkstadsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.