Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning. Förberedande arbeten har pågått sedan våren 2019.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Entreprenaden omfattar bland annat följande: - Renovering invändigt och utvändigt vattenbehållare. - Vattentät dörr in till behållare tas upp och installeras. - Ny pågjutning av tornpelare. - Transporthål tas i behållarens tak. - Upphöjt yttertak med utrymme för hygiensluss över befintlig manlucka. - Invändig upprustning av driftutrymmen. - Tillbyggnad av teknikutrymmen. - Byte av hiss. - Nytt rörgalleri, och ventiler. - Ny ventilation av behållare. - Installation av avfuktningsaggregat. - Ny spillvattenledning.
Ombyggnad till skola i Huddinge
Planer finns på ombyggnad av befintlig fastighet till en F-9 skola för Internationella Engelska skolan i Vårby Udde, Huddinge.
Ombyggnad av sjukhus, Huddinge kommun
Nya administrationslokaler i nära anslutning till mottagningen för bl.a. audionomer, ingenjörer, fysioterapeuter, vårdadministratörer och medicinska sekreterare. Länken M45 utformas enligt ett välarbetat konceptprogram (FVM - Framtidens vårdmottagning) som applicerats på flertalet nybyggda administrationslänkar på sjukhuset med bra dagsljusinsläpp genom stora glaspartier. Avser även utökning av hörsel- och balansmottagningen M45-M53.
ROT-renovering av flerbostadshus i Huddinge
Objektet omfattar: Stambyte VA, uppgradering ventilationsanläggning, ny elanläggning renovering av yttertak, översyn brandskydd samt ytskiktsrenovering.
Rivning av kontor i Huddinge
Avser rivning av paviljonger för Tekniska kontoret.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar både lekplatsen och resten av parken.
Underhåll och verksamhetsanpassningar till kulturhus i Huddinge
Objektet omfattar underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning inkl. byte av samtliga installationer samt installation av en ny hiss. Byggnaden består av 3 plan och källare. Husets verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Tyngdpunkten i dessa lokaler kommer att ligga på musikverksamhet.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Flemingsberg
Entreprenaden syftar till att byta ut sopsugsutrustningen i terminalen samt göra en kontroll av befintliga sop- och tilluftsventiler i anläggningen.
Byte av släckanläggningssystem i D-huset, Huddinge sjukhus
Inom Huddinge sjukhusområde ligger byggnad D som innehåller reservkraftanläggning för sjukhuset. Den befintliga gassläckanläggningen har Halotron som släckmedel och den ska demonteras samt återvinnas. En ny anläggning ska projekteras och installeras.
Byte av värmepumpar i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte av värmepumpar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring samt uppförande av mur.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd angående tillkommande loft Högmora 3:69,3:101,3:105,3:103,3:106,3:104,3:102,3:107,3:70.
Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Anmälan om åtgärd inre ombyggnad/rivning av bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av bärande konstruktion Ålen 1,2.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av konstruktion i enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Anmälan om ändring i brandskydd i skola samt bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om ändring planlösning i industri och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad Högmora 5:21,5:38,5:39.
Tillbyggnad av radhus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad, Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad till huvudbyggnad Barometern 33,Högmora 5:22,32,4,Hagelskuren 5.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Huddinge
Bygglov för uppsättning av ventilationsanordningar.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus Bäckgården 1,2.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontors- och affärshus nytt fläktrum på tak.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå Högmora 3:77,3:53,3:58,3:59,3:73,3:74.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av pumpstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av pumpstation.
Byte till varmvattenberedare i flerbostadshus i Huddinge
Avser byte från beredningsvärmepanna till varmvattenberedare i flerbostadshus.
Konsulttjänst för klimatberäkning och miljöutredning, Södertörns Högskola
Södertörns högskolan behöver göra en klimatberäkning av verksamheten och en miljöutredning enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter.
Tillbyggnad av bensinstation i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.