Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell och konferenslokal i Täby
Planen möjliggör för ny bebyggelse för den hotell- och konferensverksamhet som finns inom fastigheten Såsta 3:5 och 3:7.
Renovering av skola i Täby
Renovering av skola
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Rivning av grupphus i Täby
Rivning av 3 enbostadshus Strömmingen 1,2,3 inför nybyggnationen: 1490754
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 1
Avser ombyggnad av industrilokal.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för utvändig ändring av handelsbyggnad samt ändrad användning till gym.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 2
Avser byte av plank vid uteplats.
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus, installation av hissar och uppförande komplementbyggnader.
Rivning av grupphus i Täby
Rivningslov rivning av 4 enbostadshus och komplementbyggnad Strömmingen 7,4,5,6.
Rivning av affärshus i Täby
Rivningslov rivning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Täby
Bygglov för ombyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Tillbyggnad av telestation i Täby
Bygglov för tillbyggnad av teknikbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Täby
Bygglov för tidsbegränsad inredning av vind.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av cafeteria i Täby
Bygglov för ändrad användning till café.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för ändrad användning till industribyggnad.
Ombyggnad av klinik i Täby
Bygglov för ändrad användning till ögonklinik.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov, marklov dagvattendike.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd i hotell.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av planlösning i handelsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion och brandskydd.
Rivning av garage i Täby
Rivningslov rivning av kundvagnsgarage.
Rivning av transformatorstation i Täby
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för övrigt på flerbostadshus, garagebyggnad, skola/skolpaviljong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ändring i bärande konstruktion i flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Täby
Avser installation av laddstolpar till elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.