Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Entreprenaden är indelad i tre huvuddelar: Huvuddel 1: Hus B och L. I entreprenaden ingår bl.a. rivning av befintlig byggnad, nybyggnad av hus L, in- och utvändig renovering, grundläggningsarbeten i befintlig byggnad, ombyggnad av befintlig byggnad, stomkomplettering och fast inredning, kompletta installationer, markarbeten. Huvuddel 2: Hus C – I entreprenaden ingår bl.a. in- och utvändig renovering, grundläggningsarbeten i befintlig byggnad, ombyggnad av befintlig byggnad, stomkomplettering och fast inredning, kompletta installationer, markarbeten. Huvuddel 3: Hus A - I entreprenaden ingår bl.a. nybyggnad av miljöhus, in- och utvändig renovering, grundläggningsarbeten i befintlig byggnad, ombyggnad av befintlig byggnad, stomkomplettering och fast inredning, kompletta installationer, markarbeten.
Renovering av skola i Täby
Entreprenaden omfattar byte och renovering av fönster i hus A och B samt arbeten i anslutning av detta såsom målning, justering undertak och byte av mattor. I entreprenaden ingår också att ersätta insida av yttervägg plan två och tre samt byte av värmesystem och hiss i hus A.
Nya biooljepannor till panncentral i Täby
Avser en funktionsentreprenad för installation och driftsättning av två nya biooljepannor i befintlig panncentral Farmen i Täby kommun. Entreprenaden innefattar leverans, montage och driftsättning av 2 x 12,5 MW biooljeeldade hetvattenpannor med erforderlig maskinutrustning, rökgasrening, övervakningsutrustning mm.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av torg i Täby, etapp 2
Avser lagning av plattor och markbeläggning på torg, åtgärder av av belysning samt handikappanpassning. Etapp 1 - 2111513.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad till preliminärt kontor och vårdcentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Passersytem, solceller och laddstolpar
Ommålning av fasader i Täby
Armevägen 42-104, Täby. Röd fasad, Vita foder, Vita dörrblad, Vit plåt (fönsterbleck häng/stuprör), Röd plåt vid omfattningar på tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Täby
Avser installation av ny skorsten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Täby
Avser fasad- och takrenovering, installation av solpaneler på tak samt inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av industrihus i Täby
Utvändig ändring av industrilokal/industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till kontorslokal och uppsättning av skylt.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Täby
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).