Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nytt ledningsfack mm i Österåker
TALJ - Täljö (ÄT841). 70/20 kV. Nytt 70 kV-ledningsfack och nollpunktbildarfack.
Renovering av parkeringsgarage i Åkersberga
På grund av skador i bl a pelare och takytor samt en spricka utmed vägg mot Norrgårdsvägen ska garaget renoveras. Norrgårdsvägen 13-17 i Åkersberga.
Renovering och upprustning av Slussholmen i Åkers kanal
Avser renovering och upprustning av Slussholmen.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Roslagen energi & driftteknik (kontor mm).
Ombyggnad av vårdhem i Österåker
Ändrad användning av skola till vårdlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Brf strandpromenaden (lägenheter + uthyrningslokal) - kanalvägen 2c - 10.
Ombyggnad av vårdbostad i Österåker
Norrgårdhöjdens vårdboende.
Tillbyggnad av affärshus i Österåker
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Österåker
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Tillbyggnad av lada och ändrad användning av del lada till bageri, restaurang och verkstad.
Ombyggnad av radhus i Österåker
Tillbyggnad av radhus (inredning av vind).
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:284,1:285.
Ombyggnad av automatstation i Österåker
Flytt av befintlig automatbensinstation inom fastigheten samt nedläggning av ny cistern.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Inredning av vindsvåning.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande markåtgärder inför husbyggnation, Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering, Rivning av byggnad Hacksta 1:51.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markuppfyllnader i anslutning iordningställande av ny lekpark.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Äppellundens förskola.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen.
Utbyte av belysning vid återvinningscentral i Åkersberga
För att öka nuvarande belysningsnivå samt för att sänka energiförbrukning av befintligt belysningssystem ska befintlig allmän- och arbetsplatsbelysnings armaturer monterade på stolpar samt i belysningsmaster inom området bytas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.