Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nytt ledningsfack mm i Österåker
TALJ - Täljö (ÄT841). 70/20 kV. Nytt 70 kV-ledningsfack och nollpunktbildarfack.
Ombyggnad av återvinningscentral Ingmarsö, Österåkers kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av skärmtak.
Markarbeten i Svinninge, Österåker
Ur kommunens investeringsbudget. Avser skötsel och upprustning av Strandängarna i Svinninge för att göra mer tillgängliga för allmänheten.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Tillbyggnad av affärshus i Österåker
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus och installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och uthus.
Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ändring av brygga.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:284,1:285.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:336,1:337,1:338.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av automatstation i Österåker
Flytt av befintlig automatbensinstation inom fastigheten samt nedläggning av ny cistern.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Inredning av vindsvåning.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande markåtgärder inför husbyggnation valsjö etapp 2.
Ombyggnad av vårdbostad i Österåker
Norrgårdhöjdens vårdboende.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Österåker
Utbyggnad av återvinningsanläggning.
Ombyggnad av båthall i Österåker
Ventilation (svinninge marina).
Ombyggnad av garage i Österåker
Till- och ombyggnad av carport till garage/förråd.
Ombyggnad av radhus i Österåker
Tillbyggnad av radhus (inredning av vind).
Tillbyggnad av skärmtak i Österåker
Tillbyggnad av restaurang ("lakehouse") med skärmtak.
Tillbyggnad av klubbhus i Österåker
Tillbyggnad av scoutgård/föreningsgård.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen.
Inventering och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor, Roslagsvatten AB
Tillskottsvatten är ett stort problem för Roslagsvattens avloppsnät. Arbetet med inventeringen och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor med hjälp av rökning och färgning.
Ändrad användning till bageri i Österåker
Tillbyggnad av lada och ändrad användning av del lada till bageri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.