Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Tillbyggnad av värmeverk i Österåker
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.
Tillbyggnad av konferenscentrum i Österåker
Tillbyggnad av av hotell- och konferensanläggning.
Ombyggnad av återvinningscentral Ingmarsö, Österåkers kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Österåker
Planer finns för målning av fasader.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Renovering av trappuppgångar i flerbostadshus i Österåker
Planer finns för att renovera trappuppgångar.
Utvändigt underhåll av parhus i Österåker
Bygglov för fasadändring.
Inventering och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor, Roslagsvatten AB
Arbete med inventering och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor med hjälp av rökning och färgning. Målet är att undersöka cirka 670 fastigheter uppdelade i fem kommuner. DEL, A: Omfattar två (områden) som totalt består av ca 670 fastigheter: Område 1, Vaxholm, ca 140 fastigheter. Område 2, Österåker, ca 530 fastigheter.
Nytt avlopp till Idholmens gård, Idholmen
Avser att på totalentreprenad ABT 06 utföra nytt avlopp på Idholmens gård.
Underhållsåtgärder på Stugbyn och Vandrarhemmet Finnhamn
Underhållsåtgärder på stugor i form av i huvudsak byte av stolpar till tak ovan entré. Vissa tak som är i dåligt skick skall repareras samt övriga mindre reparationsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).