Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar inkl fiskvandringsväg
Tillbyggnad av värmeverk i Österåker
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.
Tillbyggnad av kontor i Österåker
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av huvudkontor i Åkersberga
Ombyggnationen avser ommöblering av kontorslokal från cellkontor till fler ytor med öppet kontorslandskap. Den totala utökningen av platser blir 44 arbetsplatser på en bruksarea i hus A på plan 2 om cirka 1795 m2 och i hus B på plan 3 om cirka 465 m2.
Renovering av parkeringsgarage i Åkersberga
Garaget (Garage M) är beläget under gården mellan hus 55–67 respektive hus 41–53, infart/utfarten ligger i direkt anslutning till Norrgårdsvägen. På grund av skador i framför allt pelarna ska garaget renoveras.
Sprängning av berg kopplat till väg 276 i Österåker
Avser losshållning/sprängning av bergsslänt inför breddning av väg 276 i Åkersberga tätort.
Ombyggnad av återvinningscentral Ingmarsö, Österåkers kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Österåker
Ändrad användning av industribyggnad från båtförvaring till blästerhall.
Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av nedbrunnen byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och garage.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av garage.
Ombyggnad av lager i Österåker
Ändrad användning från biltvätt till lager.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av ventilationssystem Tuna 3:113,3:146.
Tillbyggnad av förråd i Österåker
Uppförande av teknikrum.
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Tidsbegränsat lov för om- och tillbyggnad av teknikbyggnad till café.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.