Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Ombyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 3
Avser ombyggnad av GC-väg.
Tillbyggnad av kontor i Österåker
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av huvudkontor i Åkersberga
Ombyggnationen avser ommöblering av kontorslokal från cellkontor till fler ytor med öppet kontorslandskap. Den totala utökningen av platser blir 44 arbetsplatser på en bruksarea i hus A på plan 2 om cirka 1795 m2 och i hus B på plan 3 om cirka 465 m2.
Ombyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 4
Avser ombyggnad av GC-väg.
Ombyggnad av återvinningscentral Ingmarsö, Österåkers kommun
Entreprenaden omfattar markarbeten samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Ombyggnad av lokal till restaurang (hawaii poke).
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Brf bergabågen (bergavägen 25 a-d) - bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:334,1:333.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:336,1:337,1:338.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad.
Tillbyggnad av grupphus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad Svartgarn 2:599,2:600,2:598,2:601,2:603,2:602.
Tillbyggnad av radhus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad Svartgarn 2:604,2:605.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och komplementbyggnad.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av garage.
Rivning av industrihus i Österåker
Rivning av industribyggnad.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av nedbrunnen byggnad.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar Svinninge 1:337,1:335,1:333,1:334,1:338.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Tillbyggnad av skärmtak i Österåker
Tillbyggnad av restaurang ("lakehouse") med skärmtak.
Ombyggnad av båthall i Österåker
Ventilation (svinninge marina).
Ombyggnad av lager i Österåker
Ändrad användning av lokal till lager.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.