Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av fastighet i Solna
Renovering av hotell, restaurang & spaavdelning.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Solna Stad har beslutat rusta upp och omvandla den tidigare simhallen, Vasalundshallen, till idrottshall. Det innebär bland annat att bassängrum med biytor, totalt ca 1500 kvm, byggs om till lokaler för olika idrottsverksamheter. Nuvarande bassängkonstruktioner rivs och ersätts med traditionella betongbjälklag. Byggnaden är dessutom i stort behov av en generell upprustning. Bland annat måste takkonstruktionen (ca 1 500 kvm) förstärkas för att klara dagens normer och energikrav. Befintliga installationssystem skall uppgraderas och i vissa fall bytas ut. Omklädningsrum och duschar och övriga lokaler skall renoveras.
Ombyggnad av kontor och laboratorier vid CMB, KI Solna
CMB-kvarteret består av 6 st länkade huskroppar var av 5 st ingår i detta projekt. Byggnaderna är idag tomställda och skall byggas om och anpassas till kontor och laboratorier för nya hyresgäster. Byggnaden omfattar totalt ca 9.300 m2 BTA som omfattar gemensamma ytor (GF), och inom dessa så finns det uthyrbara HG ytor (HG) om ca 5 830 m2.
Stambyte och badrumsrenoveringar i flerbostadshus i Solna
Stambyte, badrumsrenovering, byte rör till radiatorer, byte proppskåp, nya elledningar.
Yttre renovering mm på del av Karlsbergs slott i Solna
Restaureringsåtgärder avser: - Dränering och dagvattenhantering - Omputsning av fasaderna - Renovering av fönster, portar, luckor - Omläggning av plåttak
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Råsunda, Solna
Avser renovering av ca 120 badrum/duschrum inklusive stambyte. Befintliga badrum rivs ut, underlag lagas/kompletteras/ersätts, nya ytskikt, ny inredning och utrustning. Befintlig elcentral kompletteras, ny el dras i badrum och WC. I entreprenaden ingår också provisorier för de kvarboende.
Ombyggnad vid Nya Karolinska för patologi och cytologi i Solna
Del A=Bioclinicum byggnad U200 "A-delen". Del B=Gamla Karolinska Hus N3 (ca 540 kvm BTA vårdlokal) och L5 (ca 90 kvm BTA dokumentförråd), omfattar även en skyway som ska ansluta till byggnad U200 "B-delen".
Rivning av Borgmästargaraget på sjukhusområdet i Solna
4 våningar med halvplansförskjutning, rivning samt återställning av marken. Tomtarea ca 3520 kvm.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Omläggning av yttertak samt renovering av fasadsockel på flerbostadshus i Solna
Objektet avser utförande av omläggning yttertak och renovering av fasadsockel.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Solna
Ändring av fasad, byte av solavskärmning, ändring av byggnads bärande konstruktion, brandskydd samt planlösning, installation av ny hiss, kontorshus.
Tillbyggnad av lager i Solna
Bygglov för tillbyggnad, lager och ny skylt.
Taksäkerhetsarbeten på flerbostadshus i Solna
Avser taksäkerhet på flertalet adresser i Solna.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Solna
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
Tillbyggnad av laboratorium i Solna
Bygglov för tillbyggnad, samt rivning av befintligt fläktrum, laboratorium/kontor byggnad 95:32.
Hyresgästanpassning av lokal i Solna
Bygglov för ändring av fasad, tillkommande ventilationsdon i fönster, flerbostadshus.
Fasadändring mm på industrihus i Solna
Bygglov för fasadändring av industribyggnad (ny entrédörr) samt anmälan för ombyggnad (installation av nytt trapphus och hiss).
Balkongrenovering på flerbostadshus i Solna
Bygglov för utvändig ändring flerbostadshus, renovering samt inglasning av balkonger, fem huskroppar.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Solna
Bygglov för utvändig ändring flerbostadshus, renovering samt inglasning av balkonger, fem huskroppar.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 95:73, 95:81, 95:82.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 95:17, 95:57, 95:96.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 62:30, 62:31, 62:32.
Renovering och målning av putsfasad på flerbostadshus i Solna
Avser renovering samt målning av putsfasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av undercentral för fjärrvärme vid Nobel Forum i Solna
Avser nybyggnation av undercentral för fjärrvärme i Nobel Forums byggnad. Med tillhörande rördragningar och ombyggnationer av styrsystem, byte av radiatorventiler och termostater samt injustering av värmesystem samt el och styrsystem. Arbetsområdet är lokaliserat till Nobel Forums fastighets (Haga 4: 30) befintliga teknikrum och källare.
Renovering av balkonger på vårdhem i Solna
Ändring av fasad, förstärkning av balkonger, vårdlokaler.
Ändring av tak på kapellbyggnad i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändring av takmaterial, kapellbyggnad.
Ändring av fasad på kapellbyggnad i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändring av takmaterial, kapellbyggnad.
Rivning av kontorsbyggnad vid Karolinska i Solna
Rivning samt återställande av mark.
Byte av fönster på flerbostadshus i Solna
Byte av fönster på flerbostadshus.
Samverkansledare Infrasystem Sthlm Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till 60 månader.
Upphandling av mötesrumsteknik för Bostadsstiftelsen Signalisten, Solna
Upphandlingen omfattar utrustning till befintliga mötesrum med teknik för att få en väl fungerande upplevelse vid interna och hybrida möten till Beställarens kontor i Solna. Totalt rör det sig om 15 mötesrum som ska utrustas på olika sätt. Avtalstid 3 år.
Resurskonsult teknisk specialist inom vägsystem och trafikstyrning i Stockholms län
Konsulten kommer att arbeta som beställarstöd gentemot andra konsulter och entreprenörer men även medverka vid drift och underhållsprojekt. 2 års avtalstid med option på ytterligare 1+1 år.
Specialiststöd samt biträdande projektledning till nationell samordning Telesystem
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Solcellsanläggning för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Solcellsanläggning för Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna.
Installation av hiss i kontor i Solna
Anmälan om installation/ändring hiss i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning och fasadändring, inredning av ny lokal för café med uteservering, affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan om ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Solna
Anmälan om installation/ändring ventilation i förskola.
Ändring av fasad mm på kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, byte av befintliga entrédörrar, montering av nya skärmtak, kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, tillbyggnad, centrumanläggning.
Ombyggnad av takfot på flerbostadshus i Solna
Avser ombyggnad takfot/taksarg, flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).