Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Utbyggnad av VA och allmän plats längs Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av VA-ledningar samt etapp 1 i ombyggnaden av en ca 300 m lång del av Solnavägen, mellan Sundbybergsvägen i nordväst och Ostkustbanans järnvägsviadukt i sydost.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av miljöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 5 befintliga miljöstugor samt ombyggnad av ett befintligt cykelhus till miljöstuga. Två tidigare soputrymmen ska även inredas till cykelrum. Miljöstugorna är belägna inom fastigheterna Hallen 9 & 10, Krönet 2, Motorn 11, Ponnyn 2, Ripan 1 och Turkosen 1 i Solna. Miljöstugorna renoveras i varierande omfattning genom byte av fönster och dörrar, kompletterande belysning, installation av automatisk dörröppning, ommålning etc.
Rivning av skyways Q-C mm vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser rivning av: - Västra förbindelsegång på karolinska sjukhuset i Solna mellan hus Q6 och C2, 35 m². - Östra förbindelsegång mellan Q6 och F1, ca 80 m². - Två våningars förbindelsegång mellan Q6 och Q9. Sammanlagt 60 m2 - Rivning av gamla närakuten Q10 med tillhörande förbindelsegång, total bruttoarea Q10 med underliggande fläktrum ca 663 m². - Återställning av fasader på Q6, C2 och F1
Utbyggnad av utlopp från sjö i Solna
Naturligt utlopp i Råsta sjön.
Ombyggnad av ventilation i By 014 Gamla Mässen vid Karlberg, Solna
Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat i fläktrummet, byte av befintlig ventilationslösning i samlingssalen samt ny ventilationslösning för testrummet med en ny aggregatlösning. Befintligt aggregat och befintliga kanaler inom fläktrum rivs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av aula i Solna
Avser tillbyggnad av kulturscen i Aulan på Solna gymnasium.
Byte av styrsystem vid Haga växlarstation, Solna
Avser nytt styrsystem till Haga Växlarstation, som är placerad i den gamla värmecentralen på Karolinska Sjukhuset.
Ombyggnad av tunnelbanestation i Solna
Bygglov för nybyggnad, ventilationsschakt vid, Hagalund 4:22,4:26.
Tillbyggnad av galleria i Solna
Tillbyggnad, mall of scandinavia.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov ändring av marknivåer, kontorshus.
Ombyggnad av frisersalong i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till frisör.
Ombyggnad av konferenscentrum i Solna
Bygglov för ändrad användning, till restaurang och konferens, ändring av fasad, p-platser, murar, en- /tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändring, flerbostadshus, tillkommande bostad.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Solna
Bygglov för utökning av källsortering, avfallsbehållare.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för en tillkommande bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för höjning av tak, industri.
Byte av kylmaskiner på el-kiosk i Solna
Avser projektering, leverans, montage samt idriftsättning till fullt fungerande anläggning.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus, lokal för handel/lokal för kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning, kontor till café.
Ombyggnad av utbildningslokal i Solna
Bygglov/ rivningslov för annan åtgärd, utbildningsverksamhet, installation/ ändring ventilation.
Renovering av innergård i Solna
Med planerad start under våren/försommaren 2021 kommer vi att renovera bjälklaget på vår innergård. I samband med detta kommer vi även att ge innergården en ny och modern layout.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.