Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Fasadrenovering och fönsterbyte mm på flerbostadshus, Solna
Avser fasadrenovering av 420 lägenheter, tillbyggnad av ca 400 balkonger, ca 2000 fönster skall bytas, ny färg på fasad.
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, utbyte av balkongfronter, flerbostadshus Abborren 1, Laxen 1, Mörten 1, Ålen 1.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Entreprenaden omfattar stambyte inklusive renovering av 44 st lägenheter samt allmänna utrymmen, nya fönster, upprustning av fasad, tak och friliggande garage. Finplanering av markytor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny puts, dörrar och fönsterbyte, flerbostadshus.
Reparation av broar vid trafikplats Nyboda
Reparation av kantbalkar, utbyte av övergångskonstruktioner och tätskikt.
Stambyte av flerbostadshus i Solna
Anmälan av byggåtgärd, stambyte i flerbostadshus.
Renovering av operationsavdelning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Projektet avser renovering av operationsavdelning i N3N10 plan 4 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Total bruttoarea ca 1 200 m².
Ombyggnad av studentbostäder i Solna
Stambyte studentbostäder, fönsterbyte, nya fläktrum m.m.
Stambyte och renovering av flerbostadshus i Solna
Stambyte och invändig renovering.
Byggledare väg- och järnvägstunnlar samt bergsspecialist till region Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Renovering av Kadettflygeln på Karlbergs Slott, Huvudsta
Kadettflygeln utgörs av boenderum med gemensamma köksfunktioner i tre plan ovan mark med källare och kallvind. Hela byggnaden ska genomgå en in- och utvändig totalrenovering och när renoveringen är slutförd ska byggnaden även fortsättningsvis användas till boende för kadetter med tillhörande funktioner. Entreprenaden omfattar ett färdigställande av nya tekniska installationer, en ny rumsdisposition, nya ytskikt samt tillhörande rumskompletteringar. Utvändigt ska arbeten göras på fasader, takfot, fasadsnickerier, plåt på fasad.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Ombyggnad av brandlarm i by A-F på Karolinska sjukhuset i Solna
Ombyggnad av brandlarm Karolinska sjukhuset i Solna, byggnader A-F.
Ombyggnad till provisorisk vårdcentral i Solna
Avser ombyggnad av förskola samt lägenheter i befintlig fastighet på Parkvägen 9 - 13 till provisorisk vårdcentral. Arbetet ska utföras på plan 0 och 1. I detta ingår även rivning av gång till nuvarande vårdcentral, ny fasad vid borttagande av gång, ny UC, nytt fläktrum och nytt EL/tele rum samt nya utvändiga p-platser.
Upprustning av hissar i byggnad A och Q vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser teknisk upprustning av 11 stycken hissar i byggnad A och Q på Karolinska sjukhusområdet i Solna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Avser utvändig ändring, fönsterbyte, flerbostadshus. Antal fönster är oklart.
Reparation av betongbjälklag vid Solnaverket och Sundbybergsverket
Entreprenaden omfattar reparation av betongbjälklag i Solnaverket och Sundbybergsverket. Objekten är belägna i Solna Stad med adress Solnastrandväg 37 (Solnaverket) och i Sundbyberg med adress Dimslöjan 2 (Sundbybergsverket).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller och byte takmaterial, flerbostadshus.
Byte av konstgräs på Bergshamra IP samt Huvudstafältet i Solna
Avser byte av konstgräs på Bergshamra IP och Huvudstafältet, Solna stad.
Ombyggnad av mark, VA samt belysning i Hagaparken, Solna
Projektet avser markarbeten i kombination med byte av VA-system, samt ombyggnad och anpassning belysning mm.
Markarbeten för utearbetsplatser, Campus Solna
Denna entreprenad innebär att markytan omvandlas till en grön yta med gångstigar, växtlighet och plats för utearbetsplatser för områdets studenter, forskare och andra verksamma.
Bottenreparation på cistern 2 vid Solnaverket i Solna
Solnaverket har en cistern med en volym på 1180 m3 som är i behov av bottenreparation. Cisternen är placerad inomhus och lagrar eldningsolja 3. Bottenplåtarna korroderar underifrån och behöver bytas ut. Cisternfundamentet behöver även åtgärdas för att säkerhetsställa att korrosionen underifrån upphör.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus i Solna
Utbyte av tappvattenledningarna.
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Karolinska i Solna
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Solna.
Ombyggnad av ventilation i By 014 Gamla Mässen vid Karlberg, Solna
Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat i fläktrummet, byte av befintlig ventilationslösning i samlingssalen samt ny ventilationslösning för testrummet med en ny aggregatlösning. Befintligt aggregat och befintliga kanaler inom fläktrum rivs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, ca 250 fönster på flerbostadshus.
Rivning av damm samt anläggning av utlopp vid Råstasjön i Solna
Tekniska förvaltningen har för uppdraget behov av att upphandla en (1) Entreprenör för rivning av en (1) damm och anläggning av ett (1) naturlikt utlopp från Råstasjön. Upphandlingen avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, kontorslokal till bostäder, flerbostadshus.
Byte av värmeväxlarplattor vid Haga växlarstation, Solna
Avser komplett utbyte av värmeväxlarplattor inkl. tillhörande packningar på VVX2 vid Haga växlarstation.
Resurskonsult projektledare samordning och migrering till projekt ERTMS, placering Solna
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6 månader.
Utvändigt underhåll av hotell i Solna
Bygglov för fasadändring, hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av fasad, omfärgning av fasad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya balkonger, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändring av takmaterial, kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer på balkonger & renovering av tegelyttertak.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av byggnads bärande konstruktion, kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av byggnads bärande konstruktion, ändring av brandskydd, hyresgästanpassning av kontorshus.
Ombyggnad av terminal i Solna
Anmälan av byggåtgärd installation/ ändring hiss, terminalbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, kontorshus, vård forskning mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasader vid inredning av råvind till etagelägenheter, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya murar och markförändringar och solpaneler, kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad och ändring av plank/staket, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, solceller, kontorshus.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte samt byte av entréparti och port, flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).