Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontors- och labblokaler, Campus Solna
Avser genomförande av ombyggnad av Fysiologen. Total BTA är ca 8200 kvm. Byggnaden är vakant och behöver därav byggas om för eventuell förhyrning till ett flertal nya kunder. I dagsläget finns inte någon hyresgäst, men målet är att hitta kunder som stödjer verksamheten på Campus och bidrar till att stärka visionen om kunskapsnavet för Life Science.
Renovering av fastighet i Solna
Renovering av hotell, restaurang & spaavdelning.
Ombyggnad av kontor och laboratorier vid CMB, KI Solna
CMB-kvarteret består av 6 st länkade huskroppar var av 5 st ingår i detta projekt. Byggnaderna är idag tomställda och skall byggas om och anpassas till kontor och laboratorier för nya hyresgäster. Byggnaden omfattar totalt ca 9.300 m2 BTA som omfattar gemensamma ytor (GF), och inom dessa så finns det uthyrbara HG ytor (HG) om ca 5 830 m2.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Utöver renovering av kök kommer en total renovering av badrum med nya tätskikt att genomföras. Alla lägenheter kommer också få bland annat nya fönster, ventilation och eluppgradering.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Björnstigen/Rådjursstigen.
Yttre renovering mm på del av Karlsbergs slott i Solna
Restaureringsåtgärder avser: - Dränering och dagvattenhantering - Omputsning av fasaderna - Renovering av fönster, portar, luckor - Omläggning av plåttak
Renovering av miljonprogramhus i Hagalund
Planerat projekt som avser renovering av miljonprogramhus.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Råsunda, Solna
Avser renovering av ca 120 badrum/duschrum inklusive stambyte. Befintliga badrum rivs ut, underlag lagas/kompletteras/ersätts, nya ytskikt, ny inredning och utrustning. Befintlig elcentral kompletteras, ny el dras i badrum och WC. I entreprenaden ingår också provisorier för de kvarboende.
Utbyggnad av allmän plats vid Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av allmän platsmark i anslutning till nytt bostadskvarter, utefter Solnavägen, Solna. GC-banor, angöring, belysning.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändrad planlösning, kontorshus, Bygglov för ändring av fasad, justering av entrépartier och fönsterband på entrévåning, kontorshus Smeden 1.
Markarbeten, flytt av grusvägar och etablering av grindpartier, Hagaparken, Norra Haga
Projektet avser markarbeten, ombyggnad av befintlig gata med nya ytskikt, belysning, avskärmande träplank vid befintlig lada samt etablering av grindpartier, Hagaparken, Norra Haga.
Rivning av kontor i Solna
Rivning av kontor och sanering av mark
Ombyggnad av postterminal i Solna
Bygglov för ändrad användning, utvändiga ändringar, tillkommande utrymningsdörr samt tillkommande ventilationshuvar och galler, fd postterminalbyggnad.
Utvändig renovering av kontor i Solna
Återställa byggnaden till samma skick som den var när den byggdes 1901. Bygglov för ändring av fasad, byte av fönster, portar, tillkommande fönster och omputsning, kontorshus.
Byte av kylutrustning i By 95:62, VIR-huset, Karolinska Institutet i Solna
Entreprenad avser installationer för 3 st kylrum och 1 st frysrum inom Karolinska institutet och installationerna ska ersätta befintliga installationer som idag försörjer rummen med kyla.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 62:30, 62:31, 62:32.
Ombyggnad av utemiljö vid bostäder i Solna
Kv. Hallen innergårdar skall upprustats för att öka orienteringsbarheten, tillgängligheten och ge utemiljön ett lyft för de boende. Bostadsgårdarna i Kv. Hallen erbjuder grönska och generösa ytor. Projektet avser även ombyggnation av befintlig belysning på Kv. Hallen i Solna
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 95:17, 95:57, 95:96.
Installation av solcellsanläggningar på Campus Solna, Karolinska Institutet
Akademiska Hus har för avsikt att bygga 3 stycken solcellsanläggningar till Campus Solna Karolinska Institutet, Hus 95:73, 95:81, 95:82.
Reparation av broar i Solna
Avser reparation av broarna B-861, B-832, B184-25-1 och B-933 i Solna. Entreprenaden innefattar renovering.
Nytt nät i sjukhus i Solna
Upphandlingen omfattar leverans av nätverksutrustning och andra nödvändiga komponenter och tillhörande programvara samt framtagandet av en nätverksdesign anpassad för Karolinska Universitetssjukhusets behov
Ombyggnad av hunddagis i Solna
Bygglov för ändrad användning av lokal, från lageryta till hunddagis.
Renovering av yttertak på fastighet i Solna
Projektet avser renovering av yttertak med papp, tegel och plåtdetaljer. Adress: Skytteholmsvägen 13,15 och 17 i Solna.
Teknisk specialist Hydrogeologi för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år. Placeringsort Solna.
Bygglovsspecialist avseende införande av ERTMS
Bygglovsspecialist - markåtkomst och bygglov. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) + ett (1) år. Placeringsort Solna.
Resurskonsult produktionsplanering för mötesplats Nacka samt E4/E20 Hallunda-Fittja
Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Produktionsplanering inom två projekt: Mötesplats Nacka respektive E4/E20 Hallunda- Fittja. Placeringsort Solna.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ändring av takmaterial, gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av stall i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av fasad, omläggning samt tvätt av takmaterial, 4h-gård, Anmälan av byggåtgärd ändring av fasad, ändring av takmaterial, stallbyggnad Huvudsta 3:23,3:1.
Utvändigt underhåll av skola i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fasadrenoveringar, fönsterbyte, skolbyggnad.
Ändring av ventilation i flerbostadshus i Solna
Bygglov för installation/ ändring ventilation, flerbostadshus, Nordan 23 och 25.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Hyresgästanpassning av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändrad planlösning, hyresgästanpassning, kontorshus.
Ombyggnad av galleria i Solna
Anmälan av byggåtgärd ändring av byggnads bärande konstruktion och installation av ny hiss, köpcentrum.
Mobil inomhustäckning i flerbostadshus i Solna
På de ytor och inom de fastigheter som Signalisten identifierat ”dålig täckning”, ska mobiltäckningen förstärkas. Signalisten vill härmed få in anbud på byggnation av inomhustäckning för mobiltelefoni. De ytor och fastigheter som upphandlingen omfattar är; Signalisten: • Bergshamra; Björnstigen 24-40 samt Björnstigen 32 “garaget”. Solna Bostäder: • Västra vägen; Västra vägen 9, 11 och garaget. • Hagalund; Hagalundsgatan 11-17 samt garaget
Byte av fönster på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus. ca 40 st fönster.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).