Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av industrihus i Solna
Bygglov för nytt tak, ombyggnad av gavelfasad och delvis rivning, industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny puts, dörrar och fönsterbyte, flerbostadshus.
Renovering av operationsavdelning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Projektet avser renovering av operationsavdelning i N3N10 plan 4 på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Total bruttoarea ca 1 200 m².
Stambyte av flerbostadshus i Solna
Anmälan av byggåtgärd, stambyte i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Bergshamra
Nu ska man bygga till ytterligare en flygel i två våningar och suterrängvåning med en bruttoarea om cirka 1000 kvadratmeter. Den nya tillbyggnaden ska göra plats för fler moderna kontorsplatser.
Ombyggnad av Scheelelaboratoriet Hus D, Campus Solna
Scheele djurhus skall byggas om för ny hyresgäst. Ombyggnaden omfattar del av B-huset (f.d. akvatisk avdelning) ca 450 m2, samt D-huset (f.d. djurhuset) ca 950 m2.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Renovering av stall mm i Solna
Kommer utföras i etapper. Utvändiga arbeten utförs först.
Ombyggnad till provisorisk vårdcentral i Solna
Avser ombyggnad av förskola samt lägenheter i befintlig fastighet på Parkvägen 9 - 13 till provisorisk vårdcentral. Arbetet ska utföras på plan 0 och 1. I detta ingår även rivning av gång till nuvarande vårdcentral, ny fasad vid borttagande av gång, ny UC, nytt fläktrum och nytt EL/tele rum samt nya utvändiga p-platser.
Ombyggnad av brandlarm i by A-F på Karolinska sjukhuset i Solna
Entreprenaden omfattar ombyggnation av brandlarm på Karolinska sjukhuset i Solna.
Upprustning av hissar i byggnad A och Q vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser teknisk upprustning av 11 stycken hissar i byggnad A och Q på Karolinska sjukhusområdet i Solna.
Resurskonsult projekteringsledare BEST till Mälarbanan, placering Solna-Sundbyberg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+1+1 år.
Resurskonsult samordnande byggledare upphandling till Mälarbanan, placering Solna-Sundbyberg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Reparation av betongbjälklag vid Solnaverket och Sundbybergsverket
Entreprenaden omfattar reparation av betongbjälklag i Solnaverket och Sundbybergsverket. Objekten är belägna i Solna Stad med adress Solnastrandväg 37 (Solnaverket) och i Sundbyberg med adress Dimslöjan 2 (Sundbybergsverket).
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Råsunda, Solna
Avser renovering av ca 114 badrum/wc i fastigheten Motorn på Östervägen 22 A- 26 B.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, installation av solceller och byte takmaterial, flerbostadshus.
Projektledare till Projekt ERTMS
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Projektledare tekniskt och administrativt stöd.
Byte av konstgräs på Bergshamra IP samt Huvudstafältet i Solna
Avser byte av konstgräs på Bergshamra IP och Huvudstafältet, Solna stad.
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Karolinska i Solna
Omstrukturering av brandspjäll i Q-huset, Solna.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus i Solna
Utbyte av tappvattenledningarna.
Markarbeten för utearbetsplatser, Campus Solna
Denna entreprenad innebär att markytan omvandlas till en grön yta med gångstigar, växtlighet och plats för utearbetsplatser för områdets studenter, forskare och andra verksamma.
Rivning av damm samt anläggning av utlopp vid Råstasjön i Solna
Tekniska förvaltningen har för uppdraget behov av att upphandla en (1) Entreprenör för rivning av en (1) damm och anläggning av ett (1) naturlikt utlopp från Råstasjön. Upphandlingen avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Utvändigt underhåll av hotell i Solna
Bygglov för fasadändring, hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Planer på balkonger & renovering av tegelyttertak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad, fönsterbyte, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Ändring av fasad, ändrat takmaterial på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Ändrad användning av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Inglasning av 66 st balkonger på flerbostadshus.
Renovering av trapphus i flerbostadshus i Solna
Renovering av våra trapphus och entréer.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).