Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flygterminal på Arlanda
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll. Tillbyggnad ca 34 000 kvm, ombyggnad ca 25 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Avenyn är ett delprojekt till Verandan (1584785) och avser att optimera resenärsflödet och terminalens effektivitet genom en omdisponering av Modegatan (gångstråk och butiker).
Om-och tillbyggnad av 7-9 skola i Sigtuna
Avser om- och tillbyggnad av 7-9 skola vid Centralskolan.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Till- och ombyggnad av skola i Märsta
Tillbyggnad på ca 1500 kvm. Ombyggnad på ca 200 kvm.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna etapp 2
I denna etapp är det: Trollbergsvägen 2-18 Avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Ombyggnad av hotell i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Ombyggnad av kontor i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Ombyggnad av restaurang i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Lokalanpassning av fastighet i Arlandastad
Avser en ombyggnad av bef kontors- och lagerlokal för att i del 1 av denna inrätta arbetslokaler för nytt eget bovärdskontor. Del 2 avses fortfarande att denna innehåller lokaler för uthyrning. I samband med ombyggnaden görs kompletteringar av stomme, såväl bjälklag som pelarstomme. Vidare rivs nuvarande fasad och ersätts med ny. Nya arbetslokaler för bovärdskontor omfattar en area av ca 1000 m2 BRA fördelat på 2 plan. Uthyrningsbara delar i del 2 omfattar ca 770 m2 BRA fördelat på 2 plan. Övriga utrymmen är teknik- och fläktrum samt korridor/ trapphus ca 100 m2 BRA.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus till 8 st studentlägenheter.
Rivning av butik och bostadshus i Märsta
Byggnaderna – beträffande Del 1 och Del 2 – på fastigheten Sätuna 3:179 skall rivas. Fastigheten är uppförd med två större sammanbyggda huskroppar. Byggnaden som benämns Del 1 ska rivas i sin helhet, dvs. inklusive grundkonstruktion. Grundkonstruktionen beträffande byggnaden som benämns Del 2 ska emellertid inte rivas. Omkringliggande bearbetade markytor och markinstallationer omfattas inte av denna rivningsentreprenad. Sophus, Del 3, skall ej rivas utan vara i drift under hela rivningstiden, eftersom den kommer att nyttjas av tredje man.
Rivning av flerbostadshus mm i Norrbacka, Märsta
Avser rivning av överbyggnad och grundläggning (platta på mark) inkl. uteplatser av fyra (4) flerbostadshus i 2-plan, sophus, cykelförråd samt garagelänga.
Åtgärder i Halmsjöbäckens dagvattenanläggning vid Arlanda
Tre av de 4 dagvattendammar skall justeras och tätas samt våtmarken åtgärdas för maximal reningseffekt. En automatisk TOC styrning skall installeras vid inloppet till dammarna. Entreprenadområdet ligger på landside.
Ombyggnad av parkering i Sigtuna
Avser ombyggnad av parkering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ändrad användning till bostäder i Sigtuna
Ändrad användning från hotell till bostäder.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Tillbyggnad av lastkaj på 8kvm.
Tillbyggnad av förskola i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Installation av bergvärme på förskola i Rosersberg
Projektet avser installation av bergvärme på Nyborgens förskola, Nyborgsvägen 5, Rosersberg, Sigtuna Kommun
Installation av bergvärme i förskola i Sigtuna
Projektet avser bergvärmeinstallation på Munkebo/Tilsborgs förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.