Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning/renovering av Bana 1 vid Stockholm-Arlanda Airport
Arlanda flygplats har sedan ett antal år haft återkommande problem med rullbanorna med sprickbildning, slukhål, uppskjutande banljusbrunnar och ansamling av dagvatten. Inför Banrep 2019 startades ett särskilt programarbete med syfte att kartlägga felorsaker och ta fram förslag på åtgärder. Arbete har fortsatt under 2020 och har nu levererat en programhandling för Bana 1 och en programhandling för Bana 2 är under färdigställande.
Ombyggnad av kontor i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Ombyggnad av restaurang i Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras ombyggnad/hyresgästanpassningar av hotell, restaurang och kontor.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sigtuna etapp 4
I dessa etapper är det: Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4 som skall utföras. Hela projektet avser stamrenovering, takarbete och fönsterbyte av 203 lägenheter på Smedsgränd 1, Sätunavägen 1 och 3, Södergatan 4, Trollbergsvägen 2-18 samt Stora Brännbovägen 11-19 och Bergsvägen 29-33. Fastighetsbeteckning Sätuna 3:181, Märsta 1:146, Ugglan 1 och Höken 1.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av lagerlokal på Arlanda
Entreprenaden omfattar en ombyggnad, för tillskapande av totalt 2 000 kvm (ca 4x 500) kvm sammanhängande ytor lämpliga för lagerhantering.
Ombyggnad av utomhusbad i Märsta
Avser upprustning av Midgårdsbadet, utebad, med renovering av dess reningsdamm.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Installationsarbeten till bagagekulvert mm vid Terminal 5, Arlanda Airport
Projekt T5 Installationer är en del av utvecklingen i Terminal 5 och syftar till att förse nyproducerad bagagekulvert med installationer. Projektet omfattar: Försörjning till kommersiella ytor på plan 3, Installationer inom bagagekulvert plan 1 och 2, område 11 samt Installationsarbeten i befintlig byggnad, område 6 och 10. Objektet är beläget på Stockholm Arlanda Airport, norr om terminal 5 mellan pir A och pir F. Objektet ligger under projekt Verandan.
Ombyggnad av fastighet Botele Udd i Sigtuna
Befintligt omklädningsrum behöver rustas upp med nya ytskikt samt ventilation. Ytskikt uppfräschning av utrymmen till kontorsrum, vilrum, konferensrum. Ombyggnadsyta om ca 1000 kvm.
Upprustning av park i Märsta
Avser ombyggnation av park i Märsta.
Lokalanpassningar av kontrollcentralen vid Arlanda, Stockholm
Lokalanpassningar ska ske på LFVs kontrollcentral vid Stockholm-Arlanda för dels omlokalisering av personal, dels utformning av rum för särskilda uppgifter.
Konvertering av värme mm vid skola i Sigtuna
Projektet avser delvis konvertering från direktverkande el till vattenburet system. Bygga samman systemet till ett med ny värmekälla, bergvärme, samt dra naturkyla från energibrunnar till ventilation.
Restaurering av S:t Lars kyrkoruin i Sigtuna
Åtgärderna omfattar hela ruinen och består av följande delar: Rivning av cementbaserade fogar på hela ruinen, Borttagande av växtlighet, Lagning av fogar och komplettering av fogar på hela ruinen, Fogning av rasytor, Lagning av sprickor, Rivning av nuvarande krönavtäckningar samt Nya krönavtäckningar.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad samt ändring av ventilation.
Rivning av produktionslokal i Sigtuna
Anmälan för rivning av två verksamhetsbyggnader.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Ska bygga till ett entresolplan samt installera en trappa på utsidan för utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Bygglov för inglasning av balkonger.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Avser omläggning av plattor på innergård.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad samt rivning av skärmtak.
Tjärning av spåntak på kyrka i Märsta
Avser tjärning av spåntak.
Målning av byggnader vid kyrka i Märsta
Målning av byggnader kring kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).