Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning av taxibanesystem vid Stockholm-Arlanda Airport
Arlanda Airport är en flygplats med stora trafikflöden där det krävs ett kontinuerligt arbete på färdområdets ytor, uppställningsplatser och konstruktioner i allmänhet. Detta innebär ett ständigt behov av reinvesteringar för att upprätthålla flygsäkerhet, kapacitet och tillgänglighet på dessa ytor. Swedavia söker Projektörer, för att ingå i ett team av fler projektörer, med ett helhetsansvar för projektering av existerande taxibansystem för att uppnå en breddning av kurvor och taxibanskorsningar.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Märsta
Sigtunahem har för avsikt att få balkongerna renoverade och nya balkongräcken monterade på Frejgatan 1-26 (hus 1-10) samt nya balkongräcken monterade på Frejgatan 27-29 (hus 11) i Märsta, bostadsområdet omfattar totalt 11 huskroppar.
Installation av solcellsanläggning på fastighet, Arlanda
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Utbyggnad av Brista Eftersorteringsanläggning i Arlandastad
Avser utbyggnad av befintlig industrifastighet för att väderskydda utlastningen av eftersorterat restavfall, omfattande arkitekt och tillgänglighet, VVS inkl. sprinkler, el, brand, landskap, VA, geoteknik inkl miljö, konstruktion, kalkyl och projekteringsledning. Tillbyggnaden ska inrymma utlastningsdel, godsmottagning samt ett övre plan med personalutrymmen som kontor och omklädningsrum om ca 200 m2.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad på ca 100-150 kvadrat.
Ny brandcellsgräns i CB 506, Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport
Beställaren låter utföra Brandcellsgräns inom Terminal 5 Arlanda, centralbyggnaden 506. Idag består plan 3-5 i Centralbyggnad 506 av en enda brandcell. ”Objektet” kommer när det är färdigställt möjliggöra separat utrymning på Airside re-spektive Landside i händelse av en nödutrymning. Detta uppnås genom att Airside och Landside i Centralbyggnad 506 avskiljs brandtekniskt. Arbetet omfattar våningsplanen 3, 4 och 5 och kommer att utföras från både Airside och Landside.
Åtgärder i Halmsjöbäckens dagvattenanläggning vid Arlanda
På Arlanda nns fyra dagvattenanläggningar, var av en är Halmsjöbäckens dagvatten-anläggning (HDA). Det huvudsakliga syftet med HDA är att rena dagvattnet innan det når recipienten. HDA består av fyra (4) dammar och två (2) våtmarker, och recipient är Halmsjöbäcken, Märstaån och slutligen Mälaren. I HDA ska bottnarna och vallarna i dagvattendammarna justeras, nya ledningar/brunnnar/ventiler ska förläggas och automatisk provtagning installeras.
Markarbete för fundament Bana 1 och 3 vid Arlanda flygplats
Avser markarbete för skyltfundament på Arlanda inom bana 1/2/3 samt taxibana TWY U vid Arlanda Airport.
Ombyggnad av butikslokal i Sigtuna
Avser ombyggnad av lokal till 3 butikslokaler där det ska bli dels frisör samt bageri/café.
Skyfallsåtgärder vid Orionparken i Sigtuna kommun
Avser skyfallsåtgärder vid Orionparken i Sigtuna kommun.
Underhåll av lekplats i Sigtuna
Avser underhåll av skolgård och lekplats vid Galaxskolan.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Bygglov för fasadändring och tillbyggnad av verksamhetsbyggnad samt parkering.
Rivning av flerbostadshus i Norrbacka, Märsta
Avser rivning av 2 stycken huskroppar á 14 lägenheter och option om ytterligare rivning av 3 stycken huskroppar á 14 lägenheter. Norrbacka 1:27,1:37
Tillbyggnad av skola i Sigtuna
Rivningslov för rivning av del av verksamhetsbyggnad och bygglov för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad.
Omläggning av takspån på Mariakyrkan i Sigtuna
Avser omläggning av takspån.
Byte av hiss på församlingsgård i Sigtuna
Avser byte av hiss på församlingsgård.
Byte av värmepump på Sigtuna Prästgård i Sigtuna
Avser byte av värmepump i prästgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).