Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av uppställningsplatser och bryggor vid Stockholm Arlanda Airport
Projektet innebär en reinvestering i ca 30 uppställningsplatser på Arlanda Pir A, Pir B och Pir C. De äldsta delarna av flygplatsens ramper byggdes i mitten av 70-talet. Sedan dess har få större reinvesteringar i infrastrukturen genomförts vilket innebär att flera delar av infrastrukturen närmat sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Etapp 1 omfattar 10 kod C platser och en kod E plats med mellanliggande rampyta, total ca 85 000 kvadratmeter. Projektet inkluderar reinvestering i dagvatten inkl anläggningar för uppsamling av glykolförorenat vatten, dricksvattenledningar, transportsystem för flygplansbränsle så väl som betong- och asfaltsytor. Samtidigt kommer även det bakomliggande elsystemet att förstärkas, laddinfrastrukturen byggas ut och en uppställningsplats för el-flygplan kommer att iordningsställas. Dessutom kommer även bryggorna som ansluter mot flygplanen att bytas ut, dessa kommer kopplas till 11 nya byggnader (ca 200 m2 styck) och gångbryggor mot terminalen (mellan 20 och 45 meter långa). Viss anpassning inne i terminalbyggnad kommer att krävas. Arbetet kommer ske inom ett avgränsat område på flygplatsens flygsida (airside), i direkt anslutning till pågående flygtrafik. Den upphandlade konsultgruppen ska tillsammans med en tidigare upphandlad arkitekt och en leverantör av passagerarbryggor detaljprojektera etappen. Genomförandet av projektet beräknas ta 7–10 år, beroende på hur stora etapper projektet kan delas in i. Första etappen planeras genomföras 2024 – 2026. Projektering för etapp 1 planeras pågå Augusti 2023- Februari 2024. Uppdraget omfattar detaljprojektering inklusive relationshandlingar för etapp 1, samt option på kommande etapper.
Ombyggnad till New Lounge T5, Stockholm-Arlanda Airport
Beställaren låter utföra New Lounge T5 (Objektet) inom fastigheten Sigtuna Arlanda 3:1, Stockholm Arlanda Airport. Objektet kommer när den är färdigställt att bestå av 854 kvm loungeyta (schengen och non-schengen) med tillhörande toalettpaket, hissar, trappor, köksyta osv.
Bergåtgärder i påslagstunnlar på Stockholm Arlanda Airport
Entreprenaden omfattar bergåtgärder i påslagstunnlar vid Arlanda Airport.
Utvändiga arbeten på byggnad i Rosersberg
Avser ändring av tak, installation av nytt FTX aggregat samt byte av fönster.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Rivning och nybyggnad av verksamhetsbyggnad.
Byte av styr- och övervakningssystem för VVS vid kontrollcentralen, Stockholm Arlanda
Uppdraget omfattar utbyte/modernisering av befintlig styr- och övervakningsanläggning för VVS. I entreprenaden ingår även att övervaka och ansvara för att i entreprenaden ingående, styr- och övervakningsdon samt elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade.
Byte av styr- och övervakningssystem till ställverk vid kontrollcentralen, Stockholm Arlanda
Omfattar projektering för utbyte av styrsystem och utbyte av styrsystem för kraft och ställverk. I uppdraget ska elinstallation, ombyggnation av apparatskåp, programmering RTU, avprovning och dokumentation ingå.
Rivning av förskola i Märsta
Avser rivning av en förskola med komplementbyggnader inklusive grundläggning och anslutande ledningar fram till tomtgräns.
Utvändigt underhåll av hotell i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad.
Uppförande av fundament för informationsskylt vid handelsområde i Märsta
Entreprenaden omfattar uppförande av fundament för skyltpylon.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Byte av fönster på vårdboende i Sigtuna
Byte av några fönster på vårdboende.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sigtuna
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).