Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg i Gustavsberg
Planer finns att alla vägar kring Blekängsvägen ska byggas om.
Ombyggnad till cirkulationsplats i Hemmesta
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats. Avser korsningen mellan Fagerdalavägen (väg 667) och Värmdövägen/Skärgårdsvägen (väg 274). Även en gc-väg planeras längs Värmdövägen/Skärgårdsvägen.
Inbyggnad av hockeyrink i Gustavsberg
Objektet avser Inbyggnad av ishall, där befintlig utehockeybana med takkonstruktion kompletteras med komplett klimatskal och tillhörande värmda utrymmen.
Ombyggnad av tillfartsvägar vid Norra Lagnö och Tynningö
Breddning av Lagnövägen för ny gångbana, breddning av Tynningövägen, ny busshållplats mm. Muddring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan bygglov ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan marklov schaktning.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Anmälan attefall tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av Östanviks gård, Nämdö
Avser mark-, betong- & ombyggnadsarbeten av ladugård som inhyser kor, får och höns.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.