Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tillfartsvägar vid Norra Lagnö och Tynningö
Breddning av Lagnövägen för ny gångbana, breddning av Tynningövägen, ny busshållplats mm. Muddring.
Inbyggnad av hockeyrink i Gustavsberg
Objektet avser Inbyggnad av ishall, där befintlig utehockeybana med takkonstruktion kompletteras med komplett klimatskal och tillhörande värmda utrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Avser ändrad användning från hotell/konferens till flerbostadshus.
Utbyggnad av allmän plats i Pilhamn på Ingarö
Objektet avser bl.a utbyggnad av allmän plats som lokalgator, vändplan, dagvattenhantering, stigar, grönytor för park och natur samt belysning.
Ombyggnad till padelanläggning, Värmdö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av enbostadshus i Gustavsberg
Anmälan attefall inredning av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för om-tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av kiosk i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av Östanviks gård, Nämdö
Avser mark-, betong- & ombyggnadsarbeten av ladugård som inhyser kor, får och höns.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.