Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning/renovering av lägenheter på Värmdö
Avser upprustning/ombyggnad av 165 lägenheter på Stavsnäs Gärde 1-19, Värmdö.
Energiåtgärder i flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Energieffektivisering av Värmdöbostäders fastighet Kv Ösby 5:1. Kvarteret består av 11 st byggnader. Hus 1-5 är sammanbyggda medan hus 6-11 är friliggande. Totalt finns 13 st trapphus. Omfattning: - Ny ventilationslösning med nya FX-aggregat på tak. - Ny tillträdeslösning till tak. - Ny solcellsanläggning på tak - Nytt utförande av taksäkerhet. - Tillskapande av utrymme för ackumulatortankar vid UC. - Takkonstruktionen skall förstärkas där sollceller kommer monteras. - Tätskikt rivs i sin helhet och nytt tätskikt monteras med tillhörande plåtdetaljer. Option 1: Byte av vvc-ledning inom hela fastigheten.
Renovering av Tornhuset i Gustavsbergs Hamn
Fastigheten Tornhuset nyttjas idag av fyra kommersiella hyresgäster och är i behov av omfattande tak- och fasadrenovering. Renoveringen omfattar omläggning av tak samt upprustning av fasad, fönster och utvändiga dörrar.
Renovering av badhuset på Kattholmen i Gustavsberg
Fastigheten nyttjas idag av tre kommersiella hyresgäster och är i behov av omfattande tak- och fasadrenovering samt även fönster och dörrar. Fjärrvärme ska också installeras.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av museum i Gustavsberg
Avser tillbyggnad av utanpåliggande hiss samt ombyggnation av trappa till takterass.
Åtgärder vid GCM-passager längs väg 646 vid Brunn
Nybyggnad av trafiksäkra gång, cykel och mopedpassager på 8 platser längs väg 646. Hastighetsdämpande åtgärder.
Ombyggnad till bergvärme vid förskola på Värmdö
Entreprenaden omfattar ombyggnad av värmesystem till bergvärmesystem samt tillhörande borrning för bergvärme.
Utvändigt underhåll av kontor i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring på kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tak över trapp vid garage i Gustavsberg
Nybyggnad av tak över trapp vid garage.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring, verksamhetslokal.
Utvändigt underhåll av produktionslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av verksamhetsbyggnad.
Takomläggning och målning på klockstapel vid Värmdö kyrka
Omläggning av takspån, tjärning och målning.
Utvändig målning av industrihus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad (ommålning).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).