Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Hyresgästanpassning av kulturhus i Gustavsberg, Värmdö
Projektet omfattar projektering och genomförande av Värmdö kommuns återförhyrning motsvarande 2560 kvadratmeter i fastigheten Porslinsfabriken. Den nya köparen – Landia fastigheter AB – kommer parallellt renovera byggnaden för övriga hyresgäster. Det kommer med stor sannolikhet pågå parallella entreprenader vilket kommer ställa stora krav på samverkan, flexibilitet och problemlösningsförmåga av alla inblandade parter. Landia fastigheter AB ansvarar för byggnadens bärande stomme, klimatskalet samt generiska installationer fram till anslutningspunkt. Anbudsgivaren kommer tillsammans med kommunen ansvara för renovering och tillbyggnad av ytskikt, rumsindelning, installationer från anslutningspunkt och övriga hyresgästanpassningar
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmdö kommun
Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållplatser, breddning av väg, nya mittrefuger och sidoområdesåtgärder. Hållplatserna ligger vid Hagabergsvägen, Fågelbrovägen och Skeppsdalsström.
Utbyggnad av allmän plats i Pilhamn på Ingarö
Objektet avser bl.a utbyggnad av allmän plats som lokalgator, vändplan, dagvattenhantering, stigar, grönytor för park och natur samt belysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Avser ändrad användning från hotell/konferens till flerbostadshus.
Ombyggnad till bergvärme vid förskola på Värmdö
Entreprenaden omfattar ombyggnad av värmesystem till bergvärmesystem. Avser utförande av byggnadsarbeten, VVS- och elinstallationer, styrenheter samt rivning och rördragning mm.
Ombyggnad till bergvärme vid skola på Ingarö
Entreprenaden omfattar ombyggnad av värmesystem till bergvärmesystem.
Installation av solcellsanläggning på sporthall på Värmdö
Objektet avser bl.a. installation av solcellsanläggning.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö
Ansökan om bygglov för om-tillbyggnad av verksamhetslokal till bostäder, flerbostadshus.
Utvändig målning av förråd i Gustavsberg
Avser utvändig målning av förråd.
Utvändig målning av förråd i Gustavsberg
Avser utvändig målning av träpanel och balkonger.
Renovering av stugbyn och vandrarhemmet på Grinda, Värmdö kommun
Avser byte av yttertak, åtgärder på grund samt byte av dörrar inkl lås.
Utvändig målning av fastigheter vid Småängsgården, Björnö
Avser utvändig målning av fasader inom Björnö Småängsgården.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).