Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Tillbyggnad av kulturhus i Järna
Istället för att bygga ett nytt kulturnav har Järnas politiker bestämt sig för att satsa på en rejäl tillbyggnad av Futurum.
Byggnation av ångledningar vid Igelstaverket, Södertälje
Objektet avser att bygga ångaledningar från ångdomarna på IGV:s tre pannor P1, P2 och P3 till gemensam anslutning till ångstam. Byggandet skall säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgänglighet av ånga till externa kunders produktion. Leveransen omfattar leverans av ny utrustning och ombyggnad av befintlig, inklusive upphängningar och isolering.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Reparation av fundament samt rörstödsarbeten i tunnel i Södertälje
Avser reparation av fundament och rörstödsarbeten i tunnel.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Dilatationsbyte inom Södertälje och Botkyrka kommun
Bandel 418. Slutbesiktning senast vecka 45 2021. Utbyte av 4 st dilationsanordningar.
Reparation av bro vid Bränningeån
Betongreparationer, injektering och impregnering.
Ombyggnad av broar vid trafikplats Hölö vid Väsbytorp
Broar över Hölöån 2 km söder om Tpl Hölö.
Förstärkning av järnvägsbro i Visbohammar
Brounderhåll på sträckan Järna-Katrineholm km 63+803. Betongarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av etagelägenhet till 4 lägenheter.
Ombyggnad av park i Södertälje
Entreprenaden omfattar utveckling/modernisering av Campus parken, i Norra Stadskärnan, Södertälje inkl. en konstpaviljong.
Vägarbeten i Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Baggåsvägen (del av gatan), Annalundsvägen, Alvåsvägen, Lindsborgsvägen, Stenevägen, Enstavägen, Björnmossvägen, Vitmossvägen, Renlavsvägen, Silvermossvägen, Ormbunksvägen, Björklundsgatan (del av gatan), Klintvägen, Stenhällsvägen, Solhemsgatan, Utsiktsvägen, Lillvägen, Krokvägen.
Vägarbeten i Järna, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Violstigen, Tuna industriväg, Tällebyvägen, Pimpelvägen, Enevägen, Bergsgatan, Hagagatan, Sandtorpsvägen, Risbrovägen, gång- och cykelvägar i Eneområdet.
Vägarbeten i Enhörna, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Bäverstigen, Lostigen, Utterstigen, Ekorrstigen, Mårdstigen, gång- och cykelväg Plöjarstigen, gång- och cykelväg mot Södertälje.
Vägarbeten i Hölö, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Del av Granvägen, gång- och cykelväg Olovs väg.
Vägarbeten i Mölnbo, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Stenbyvägen, Trollvägen, Kvarnvägen, Backvägen.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av verksamhet samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till lss-boende.
Ombyggnad av utbildningslokal i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till utbildningslokaler (folkuniversitet) och fasadändring.
Ombyggnad av frisersalong i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till frisör/skönhetssalong.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av tvättstugan till lägenhet.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av parkeringsplatser.
Upprustning av lekplats i Södertälje
Under våren 2021 kommer vi att förbättra lekytorna samt utöka möjligheten till att utöva olika idrotter och umgås med varandra. När arbetet är klart kommer området få ett nytt namn, Smultronparken.
Markanläggningsarbeten i Södertälje
Spontanidrottsplats Geneta, Polovägen.
Täckdikning av jordbruksmark vid Bornsjön, Södertälje
Uppdraget avser Täckdikning av cirka 35 hektar av jordbruksmark vid Bornsjön i Södertälje.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av affär till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för byte av fläktaggregat i byggnad 1 och 2 (getingstigen 1- 11, 2 -16), Anmälan för byte av fläktaggregater på getingstigen (13,15,17,18,20,22,24,26,28) Skoveln 1,2.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i va-installation/anläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad och uppsättande av skylt på verksamhet (snabbgross).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.