Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Södertälje
Ombyggnad/hyresgästanpassning av verksamhetslokaler.
Förberedande arbeten vid Gerstaberg
Arbeten på Ostlänken och Västra Stambanan. Förberedande BEST-arbeten och en ny vägbro över Västra Stambanan med tillhörande anslutningsvägar.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i totalt 5 etapper med ca 100 lägenheter per år.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 10
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Påbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Fastighetsägarna till husen vid plattan i Grusåsen vill bygga på en våning ovanpå befintliga bostäder. Nu ska kommunen utreda och bedöma förslaget.
Om- och tillbyggnad av kulturhus i Järna
Istället för att bygga ett nytt kulturnav har Järnas politiker bestämt sig för att satsa på en rejäl ny- & tillbyggnad av Futurum.
Tillbyggnad av hotell, Södertälje
Scandic Södertälje vill bygga ut hotellet vid motorvägen och Scania med ytterligare 3 våningar med 90 rum.
Renovering av gård, Södertälje
Upprustning och bevarande av byggnader på fastigheten Saltskog gård i Södertälje. Byggnaderna är kulturklassade.
Vattenskyddsåtgärder vid väg 522, Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Vattenskyddsåtgärder vid väg 576, Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Reparation av två järnvägsbroar på sträckan Södertälje-Järna
Bandel 412, bro 3500-76-1 spårport för hamnspår och bro 3500-77-1 över E4:an i Södertälje. Sprickinjektering, komplettering av tätskikt, fogning och reparation av betongvalv och målning.
Ombyggnad till fossilfri basproduktion vid panna 1, Igelstaverket Södertälje
Söderenergi ska ställa om till fossilfri basproduktion för IGV panna 1. Dagens fossila brännare ska bytas ut till möjligheten att använda fossilfri startolja.
Utvändigt underhåll av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för fasadändring på kontorsbyggnad.
Renovering av parkeringsgarage i Södertälje
Omfattar renovering av parkeringsgaraget som är beläget på Flötet 1 (S:1), Abborrstigen, Pershagen, Södertälje.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad/renovering av vattentorn i Järna
Avser ombyggnad/renovering av befintligt vattentorn.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av en optisk sorteringsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och ändring på ventilationsanläggning.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av vårdbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).