Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kulturhus i Järna
Istället för att bygga ett nytt kulturnav har Järnas politiker bestämt sig för att satsa på en rejäl ny- & tillbyggnad av Futurum.
Ledningsförstärkning i Järna, Södertälje
Ledningsnätet mellan de tre stationerna H21 Järna, och H24 Mora, samt H15 Ullängen är gammalt och underdimensionerat. Upphandlingen avser att förstärka kapaciteten och säkerställa driften.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 11
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Renovering av gård, Södertälje
Denna upphandling avser upprustning och bevarande av byggnader på fastigheten Saltskog gård. Byggnaderna är av hög bevarandegrad och får ej förvanskas.
Upprustning av Marenplan i Södertälje
Denna upphandling avser att ersätta befintliga kajer med nya kajkonstruktioner, eftersom de befintliga kajerna tjänat ut. I entreprenaden ingår även arbeten för ny fontän.
Ombyggnad och renovering av ventilation i flerbostadshus i Södertälje
Projektet omfattar ombyggnation och renovering av ventilationen: ÅVA 1:1 och ÅVA 1:4 samt option 1 för ÅVA 1:5 och ÅVA 1:9 och option 2 för ÅVA 1:5, ÅVA 1:9 och ÅVA 1:10. Entreprenaden avser att byta ut befintliga återvinningsaggregat ÅVA till moderna Luftbehandlingsaggregat med FTX. Projektet är beläget på Kv. Flötet 1 i Pershagen, Södertälje.
Ombyggnad till butik i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av butiksbyggnad.
Renovering av GC-tunnlar i Saltskog, Södertälje
Avser ny isolering och mindre betongreparationer på två gång- och cykeltunnlar av samma typ belägna i området Saltskog i Södertälje. Den ena är belägen på Stålhamravägen väster om Saltskogsvägen, den andra på Saltskogsvägen söder om Förvaltarvägen.
Dilatationsbyte vid Södertälje syd övre
Byte av 6 st dilatationer längs bandel 418 vid spår U6 och N7.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/verksamhet.
Renovering/ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Södertälje
Entreprenaden avser att införa FX i ventilationssystem där det finns självdrag i dagsläget, samt byte av styr.
Renovering av ventilation mm i flerbostadshus i Södertälje
Avser entreprenad gällande renovering av ventilation och styrbyte samt option på energieffektivisering av fönster. Objektet är beläget i Södertälje kommun. Adressen är Cittran 1 och 2, Kottstigen 1-5, Barrstigen 2-14.
Upprustning av park och lekplats i Södertälje
Avser upprustning av lekplats i form av: Lekutrustningar, Olika sorters fallskydd, Asfalt, Ljusskulpturer, Asfalts dekorer samt Belysning. I upphandlingen ingår även option på en trappa.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare 3 st bostäder, utvändig ändring av flerbostadshus och marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av förskola i Järna
Tillbyggnad av 60 kvm förskola samt installation av eldstad.
Renovering av bro i Södertälje
Renovering av bro vid Höglandsvägen över E4/E20. Avser ny isolering, byte av brofogar, rostskyddsmålning av brolager och mindre betongreparation på bron.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av verkstad i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av verkstadsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av bageri i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av garage till bageri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring industri/lagerbyggnad.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Södertälje
Planer finns för spolning av stammar i flerbostadshus.
Upprustning av grönytor vid flerbostadshus i Södertälje
Avser upprustning av grönytor, trädgård och växter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).