Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Utförande av spont längs Södertälje kanal
Utförande av spont längs Södertälje kanal efter avbrutna entreprenadarbeten.
Om- och tillbyggnad av dagkirurgin på Södertälje sjukhus
Avser ombyggnad samt tillbyggnad av byggnad 01, Södertälje sjukhus.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Utbyggnad av Vallaskolans lokaler och idrottshall
Avser utbyggnad av grundskola samt nybyggnad av förskola, idrottshall samt bibliotek och fritidsverksamhet.
Tillbyggnad av kulturhus i Järna
Istället för att bygga ett nytt kulturnav har Järnas politiker bestämt sig för att satsa på en rejäl tillbyggnad av Futurum.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Byggnation av ångledningar vid Igelstaverket, Södertälje
Objektet avser att bygga ångaledningar från ångdomarna på IGV:s tre pannor P1, P2 och P3 till gemensam anslutning till ångstam. Byggandet skall säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgänglighet av ånga till externa kunders produktion. Leveransen omfattar leverans av ny utrustning och ombyggnad av befintlig, inklusive upphängningar och isolering.
Ombyggnad av bäddaskhantering Igelstaverket, Södertälje
Ombyggnad av befintlig bottenaskhantering från utloppsstup panna och Intrex till återföring till panna och containers för rejekt.
Dilatationsbyte inom Södertälje och Botkyrka kommun
Bandel 418. Slutbesiktning senast vecka 45 2021. Utbyte av 4 st dilationsanordningar.
Ombyggnad av broar vid trafikplats Hölö vid Väsbytorp
Broar över Hölöån 2 km söder om Tpl Hölö.
Förstärkning av järnvägsbro i Visbohammar
Brounderhåll på sträckan Järna-Katrineholm km 63+803. Betongarbeten.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av etagelägenhet till 4 lägenheter.
Montage av IPS (Impact Protection System) under E4-bron, Södertälje
Avser upphandling av en entreprenör för montage av komplett Impact Protection System (IPS). Befintliga pålar ska kompletteras med isskydd på en påle. Demontering av befintliga dykdalber ska göras. Lyft och transport av ledverk från upplagsplats i Stigstorp utanför Finspång, och montage av ledverk ska ingå i entreprenaden.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till utbildningslokaler (folkuniversitet) och fasadändring.
Ombyggnad av frisersalong i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till frisör/skönhetssalong.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av tvättstugan till lägenhet.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av gruppbostad i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till lss-boende.
Tillbyggnad av bibliotek i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av skola (ny entré till bibliotek).
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från militär anläggning till lager/kontor samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av verksamhet samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Upprustning av lekplats i Södertälje
Under våren 2021 kommer vi att förbättra lekytorna samt utöka möjligheten till att utöva olika idrotter och umgås med varandra. När arbetet är klart kommer området få ett nytt namn, Smultronparken.
Täckdikning av jordbruksmark vid Bornsjön, Södertälje
Uppdraget avser Täckdikning av cirka 35 hektar av jordbruksmark vid Bornsjön i Södertälje.
Tillbyggnad av affärshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad och uppsättande av skylt på verksamhet (snabbgross).
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av affär till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för byte av fläktaggregat i byggnad 1 och 2 (getingstigen 1- 11, 2 -16), Anmälan för byte av fläktaggregater på getingstigen (13,15,17,18,20,22,24,26,28) Skoveln 1,2.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i va-installation/anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.