Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning och fördjupning mm vid Södertälje kanal & farleder, Mälarprojektet
Avser utbyggnad av slussen och breddning av farleden, vilket innebär att fartyg som är 23 m breda och 160 m långa ska kunna passera. Breddning av farleden skall göras fram till Västerås och Köping.
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Utförande av spont längs Södertälje kanal
Utförande av spont längs Södertälje kanal efter avbrutna entreprenadarbeten.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Stamrenovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Etapp 1 – fyra (4) huskroppar med byggår 1975, 198 lägenheter. Belägen på Rödblomsgränd i Södertälje.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 8
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Ombyggnad av park i Södertälje
Entreprenaden omfattar utveckling/modernisering av Campus parken, i Norra Stadskärnan, Södertälje inkl. en konstpaviljong.
Reparation av fundament samt rörstödsarbeten i tunnel i Södertälje
Denna upphandling avser reparation av fundament och rörstödsarbeten i tunnel. Upphandling avser reparation av 6 stycken rörstödsfundament i tunnel. Option: Upphandlingen omfattar även 4 optioner á 6 styck fundament vilket planeras med utförandestart under 2022.
Ombyggnad av personalkök och matsal på sjukhus i Södertälje
Projektet avser ombyggnation av storkök, tillagningskök, i hus 06-08 samt ny matsal intill denna. Gamla utrymmen är i behov av renovering och anpassning till dagens behov. Samtidigt eftersträvas att utnyttja kvadratmeterna mer optimalt än i dagsläget där matsal placeras intill kök istället för våningen ovan.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Södertälje
Avser modernisering av 9 st linhissar i 9 trapphus med 7-8 våningar på Karlhovsvägen 1, 3, 5, 13, 15, 17 samt Törnrosavägen 14, 16, 18, Södertälje.
Ombyggnad av innergård vid sjukhus i Södertälje
Avser iordningsställande av innergården och större markarbeten vid Södertälje sjukhus.
Alléåtgärder vid Tullgarn slott, etapp 1
Plantering, beskärning och avverkningsåtgärder.
Ombyggnad av stenvalvsbro i Södertälje
Avser utbyte av kulvert under väg, demontering och återmontering av stenmurar samt byggande av fördämningslucka för vattenreglering mellan Mälaren och Saltsjön.
Dränering vid flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på dränering vid flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Ändrad användning av kontorslokal till vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av skola till hemtjänst och tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hvb-hem.
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till lägenhet.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av restaurang med lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Anmälan för installation av installation av fettavskiljare och ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus (4 st).
Tillbyggnad av fritidshus i Södertälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av industribyggnad (b613).
Renovering av hissar i flerbostadshus i Södertälje
Avser modernisering av 9 st hissar i 9 trapphus med 6 våningar på Ågärdevägen 1-9, Södertälje.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.