Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Södertäljebron
Breddning av bron för att möjliggöra en utökning från två körfält till tre körfält i vardera riktningen, även de två öppningsbara motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska byggas ut från två till tre körfält. De ska samtidigt rustas upp. Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm. Ombyggnad av E4/E20 mellan trafikplatserna Moraberg och Saltskog.
Om- och tillbyggnad av dagkirurgin på Södertälje sjukhus
Avser ombyggnad samt tillbyggnad av byggnad 01, Södertälje sjukhus.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 36 lägenheter.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Byggnation av ångledningar vid Igelstaverket, Södertälje
Objektet avser att bygga ångaledningar från ångdomarna på IGV:s tre pannor P1, P2 och P3 till gemensam anslutning till ångstam. Byggandet skall säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgänglighet av ånga till externa kunders produktion. Leveransen omfattar leverans av ny utrustning och ombyggnad av befintlig, inklusive upphängningar och isolering.
Vattenskyddsåtgärder vid väg 522, Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Förstärkning av järnvägsbro i Visbohammar
Brounderhåll på sträckan Järna-Katrineholm km 63+803. Betongarbeten.
Dilationsbyte inom Södertälje och Botkyrka kommun
Bandel 418. Slutbesiktning senast vecka 45 2021. Utbyte av 4 st dilationsanordningar.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Renovering av spillvattenpumpstation i Södertälje
Avser renovering av pumpstation för spillvatten vid Nyköpingsvägen i Södertälje.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av etagelägenhet till 4 lägenheter.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av 3 butiker till 12 butiker.
Montage av IPS (Impact Protection System) under E4-bron, Södertälje
Avser upphandling av en entreprenör för montage av komplett Impact Protection System (IPS). Befintliga pålar ska kompletteras med isskydd på en påle. Demontering av befintliga dykdalber ska göras. Lyft och transport av ledverk från upplagsplats i Stigstorp utanför Finspång, och montage av ledverk ska ingå i entreprenaden.
Upprustning av lekplats i Södertälje
Under våren 2021 kommer vi att förbättra lekytorna samt utöka möjligheten till att utöva olika idrotter och umgås med varandra. När arbetet är klart kommer området få ett nytt namn, Smultronparken.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till utbildningslokaler (folkuniversitet) och fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av frisersalong i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till frisör/skönhetssalong.
Ombyggnad av mödravårdscentral i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till barn- och mödravårdscentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostäder (ändring av tvåbostadshus till flerbostadshus).
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av gruppbostad i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till lss-boende.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av verksamhet samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av bibliotek i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av skola (ny entré till bibliotek).
Ombyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för utvändig och invändig ändring samt nybyggnad av stödmur.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från militär anläggning till lager/kontor samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.