Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i totalt 5 etapper med ca 100 lägenheter per år.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen.
Stamrenovering av flerbostadshus i Ronna, Södertälje
Etapp 1, Kv. Säteriet 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 1-13 i Ronna Södertälje. Etappen består av av två (2) huskroppar, fyrtionio (49) stycken lägenheter med fyrtionio (49) stycken badrum, tjugoen (21) stycken wc. Etapp 2, del av Kv. Sätesgården 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 2-14 i Ronna, Södertälje, bestående av två (2) huskroppar, sextioen (61) lägenheter med sextioen (61) badrum, fjorton (14) Wc.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Ny- & tillbyggnad av kulturhus i Järna
Istället för att bygga ett nytt kulturnav har Järnas politiker bestämt sig för att satsa på en rejäl ny- & tillbyggnad av Futurum.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 9
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Ombyggnad av gata mm vid Järna stationsområde i Södertälje
Avser ombyggnation av Södra Järnvägsgatan Järna stationsområde i Södertälje kommun, bland annat: Omläggning av bilväg Södra Järnvägsgatan. Trafiksäkerhetsåtgärder (bilvägen), Bussterminal, nya buss-hpl, Anlägga park, omläggning/nyanläggning av bilparkering samt ny GC-väg.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning längs Morabergsvägen i Södertälje, etapp 2
Avser fjärrvärme- och stadsnätsarbeten i och längs med Morabergsvägen. Ledningar och ventiler på denna sträcka är byggda på 70-talet och har dålig funktion. För att hålla en hög driftsäkerhet i nätet behöver dessa bytas ut. Entreprenaden ska ansluta mot ledning där föregående etapp avslutades.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Invändiga renoveringar i flerbostadshus i Södertälje
ca 9 lägenhetsrenoveringar per månad, ca 110 per år. Lägenhetsrenoveringar sker i samband med en omflyttning (Rullande ROT), då lägenheten är uppsagd, utflyttad och tom.
Ombyggnad av bäddaskhantering Igelstaverket, Södertälje
Ombyggnad av befintlig bottenaskhantering från utloppsstup panna och Intrex till återföring till panna och containers för rejekt.
Ombyggnad till fossilfri basproduktion vid panna 1, Igelstaverket Södertälje
Söderenergi ska ställa om till fossilfri basproduktion för IGV panna 1. Dagens fossila brännare ska bytas ut till möjligheten att använda fossilfri startolja.
Dilatationsbyte inom Södertälje kommun
Bandel 418, spår U5 och N8.
Renovering av parkeringsgarage i Södertälje
Omfattar renovering av parkeringsgaraget som är beläget på Flötet 1 (S:1), Abborrstigen, Pershagen, Södertälje.
Renovering av GC-tunnlar i Södertälje
Avser reparation och underhåll GC- tunnlar och vägbro i Södertälje centrum.
Renovering av GC-broar i Hovsjö och Mariekälla, Södertälje
Avser reparation/underhåll av 1 GC-bro i Hovsjö samt 2 st GC-broar över ravin i Mariekälla, Södertälje.
Om- och tillbyggnad av Mälarhamnens pumpstation, Södertälje
Objektet avser om- och tillbyggnad av Mälarhamnens pumpstation.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Södertälje
Projektet omfattar ombyggnation och renovering av ventilationen som försörjer Abborrstigen 7-9, ÅVA 1-2. Bestående av ett (1) styck fläktrum, åtta (8) stycken lägenheter, två (2) stycken lokaler, tre (3) stycken förråd samt allmänna utrymmen.
Renovering av balkonger på sjukhus i Södertälje
Balkongerna har uppnått sin tekniska livslängd och behöver renoveras.
Ombyggnad/renovering av vattentorn i Södertälje
Avser ombyggnad/renovering av vattentorn.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Projektet avser fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten längs med Uthamnsvägen. Befintlig fjärrvärmesträcka är ett Eternitrörssystem (hålrörskulvert) från år 1972 som idag är i stort behov av en reinvestering.
Reparation av bro vid Bränningeån
Betongreparationer, injektering och impregnering.
Ombyggnad till padelanläggning i Södertälje
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Installation av solcellsanläggningar på tak i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Viksbergs förskola samt Hölö grundskola i Södertälje.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Denna upphandling avser Objektet Kv Zebran 4. Tak-och fasadrenovering - dränering - byte av garageportar samt en option för Ventilation och VS -arbeten.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av brandlarm i gymnasieskola i Södertälje
Avser utbyte av brandlarmanläggning till nytt automatiskt brandlarm vid Tälje- och Focaultgymnasiet i Södertälje.
Byte av armaturer i fastigheter i Södertälje
Avser utbyte av äldre belysningsinstallationer mot nya och mer energieffektiva belysningssystem i 3 st fastigheter i Södertälje kommun. Berör Eneskolan (F.d. Ådalskolan) i Järna, Mariekällgården och Social- och omsorgskontoret i Södertälje.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av anstalt i Södertälje
Bygglov för fasadändring av övrigt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Ansökan om bygglov för hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring skola.
Rivning av kontor i Södertälje
Anmälan för rivning av tält och kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av handelslokal till vårdlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Södertälje
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av gym i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av butik till gym samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och rivningslov för befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för fasadändring och installation av eldstad på flerbostadshus.
Balkongrenovering av flerbostadshus i Södertälje
Balkongrenovering. Antal Lägenheter 6.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).