Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av sjukhus i Södertälje
Fyra nya våningsplan för geriatrisk vård.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Avser tillbyggnad för ventilation samt teknikrum.
Upprustning av Marenplan i Södertälje
Denna upphandling avser att ersätta befintliga kajer med nya kajkonstruktioner, eftersom de befintliga kajerna tjänat ut. I entreprenaden ingår även arbeten för ny fontän.
Utbyggnad och ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Södertälje
Entreprenad gällande ny förläggning av FJV ledning och rivning av 5 kammare. Entreprenaden ska delas upp i minst 2 st etapper. Tidigare har Telge Nät reinvesterat den största delen av området och denna delsträcka är den sista på detta stråk som är av typen hålrörskulvert. Telge Nät har också dimensionerat upp ledningen från DN300 till DN400 i syfte att förstärka nätet.
Ombyggnad av bränslehantering för panna 3 vid Igelstaverket i Södertälje
Avser ombyggnad av komplett anläggning gällande bränslehanteringen för panna3 (IGV3). I projektet ingår att förse de om- och nybyggda delarna med automatisk sprinkleranläggning.
Renovering och ombyggnad av fastighet i Södertälje
Planen med renoveringen är att ge plats åt butiker och en restaurang på gatuplan och moderna kontorslokaler i resten av fastigheten. Ca 1500-2000 kvm.
Avveckling av luftledningar i området Viksberg-Viksäter-Holmen, Södertälje kommun
Avser utförandeentreprenad för avveckling av luftledningar och vissa fall förläggning av markledningar i området Viksberg-Viksäter-Holmen. Entreprenaden är uppdelad i olika etapper: Etapp 1 utförs under 2024/2025, Etapp 2 beräknas utföras under 2025/2026 och Etapp 3 beräknas utföras under 2026/2027.
Ombyggnad av tre el-stationer i Järna
För att möta elnätsförstärkningen och samhällets utveckling i Järnaområdet behöver mottagnings- och fördelningsstationerna YT71/H21 Järna, H15 Ullängen och H24 Mora kompletteras och renoveras.
Byte av ventilation och styrsystem i flerbostadshus mm, Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av styrsystem och ventilationsaggregat i fläktrum på Telgehusvägen 2-8. Byggåtgärderna avseende ytskikt samt rör-, el- och styrinstallationer skall ingå i totalentreprenaden.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 13
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Utbyggnad av Vallaskolans lokaler och idrottshall
Avser utbyggnad av grundskola samt nybyggnad av förskola, idrottshall samt bibliotek och fritidsverksamhet.
Renovering av GC-tunnlar i Hovsjö, Södertälje
Entreprenad gällande ny isolering och mindre broreparationer på fem gång- och cykeltunnlar i Hovsjö. Objekten är belägna i Hovsjö, Södertälje kommun: 181-31-1 Gröndalsvägen väster om Tvetavägen 181-32-1 Hovsjövägen söder om Gröndalsvägen 181-37-1 Granövägen öster om Kvarstavägen 181-38-1 Granövägen väster om Kvarstavägen 181-39-1 Gröndalsvägen norr om Biörnövägen
Ombyggnad för fossilbasproduktion vid IKV Igelstaverket i Södertälje
Ett projekt har startats vars mål är att skapa en fossilfri basproduktion av Söderenergis anläggning IKV. I och med detta behöver anläggningen byta nuvarande eldningsolja (E01) till ett fossilfritt alternativ inom FAME gruppen, eller liknande. Åtgärderna/åtgärden har som uppgift att konvertera och anpassa anläggningens oljesystem så att brännare, material och automationssystem fungerar i linje med det valda bränslet.
Ombyggnad värme och ventilation, Björkmossen VOB, Södertälje
Denna upphandling avser totalentreprenad gällande Ombyggnad värme och ventilation Björkmossen VOB.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av konvektion 4c och Eko i Panna 1, Igelstaverket
Söderenergi avser att byta delar av tryckkärlet i panna P1 på Igelstaverket. Konvektion 4c är sliten och avsikten är att byta denna del utan förändringar i design. Ekonomisern är också sliten men har en design som Söderenergi vill ändra på för att förhindra störningar i driften. Totalt rör det sig om ca 8–10 km rör som ska bytas i pannan som producerar 80 MW fjärrvärme.
Byte av ventilationsaggregat samt renovering av UC i fastighet i Södertälje
Avser renovering av ventilation och undercentral belägen på Jovisgatan 10 i Södertälje.
Renovering av ventilation mm i flerbostadshus i Södertälje
Avser entreprenad gällande renovering av ventilation och styrbyte samt option på byte av fläkt i undercentral. Objektet är beläget i Södertälje kommun (238 lägenheter). Adressen är Cittran 1 och 2, Kottstigen 1-5, Barrstigen 2-14.
Upprustning av lekplats i Södertälje
Avser utförandeentreprenad för park- och markarbete av en befintlig lekplats ca 1000 kvm som ska få en standardhöjning, utformning och ny utrustning.
Tillbyggnad av förskola i Järna
Tillbyggnad av 60 kvm förskola samt installation av eldstad.
Renovering av GC-tunnlar i Fornhöjden, Södertälje
Avser ny isolering och mindre betongreparationer på två gång- och cykeltunnlar i Fornhöjden, samt option på GC-bro över Gärtunavägen vid Östertälje IP.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Anmälan för inre ändringar i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Installation av hiss i anstalt i Södertälje
Anmälan för installation av hiss.
Rivning av industrihus i Södertälje
Anmälan för rivning av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan om ändring planlösning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).