Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utförande av spont längs Södertälje kanal
Utförande av spont längs Södertälje kanal efter avbrutna entreprenadarbeten.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Ombyggnad av gata samt garage och ny torgyta i Södertälje
Avser ombyggnad av Köpmangatan och Västra Kanalgatan. Ny nedfart med tråg och tunnel till Kringlangaraget och ny torgyta.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Tillbyggnad av kulturhus i Järna
Istället för att bygga ett nytt kulturnav har Järnas politiker bestämt sig för att satsa på en rejäl tillbyggnad av Futurum.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Dilatationsbyte inom Södertälje kommun
Bandel 418, spår U5 och N8.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Reparation av fundament samt rörstödsarbeten i tunnel i Södertälje
Avser reparation av fundament och rörstödsarbeten i tunnel.
Ombyggnad av stenvalvsbro i Södertälje
Avser utbyte av kulvert under väg, demontering och återmontering av stenmurar samt byggande av fördämningslucka för vattenreglering mellan Mälaren och Saltsjön.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Avser mark och ledningsarbeten för projekt Uthamnsvägen Södra Nedre del 3. Innefattar fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten.
Alléåtgärder vid Tullgarn slott, etapp 1
Plantering, beskärning och avverkningsåtgärder.
Ombyggnad av park i Södertälje
Entreprenaden omfattar utveckling/modernisering av Campus parken, i Norra Stadskärnan, Södertälje inkl. en konstpaviljong.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Ändrad användning av kontorslokal till vårdlokal.
Tillbyggnad av fritidshus i Södertälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för påbyggnad och anordning av parkering av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av restaurang med lokaler.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av handel till kontor/vård.
Tillbyggnad av affärshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärhus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Södertälje
Avser modernisering av 9 st hissar i 9 trapphus med 6 våningar på Ågärdevägen 1-9, Södertälje.
Markanläggningsarbeten i Södertälje
Spontanidrottsplats Geneta, Polovägen.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.