Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av produktionslinje i chokladfabrik, Upplands Väsby
Avser ombyggnation av produktionslinje.
Renovering av parkeringshus i Upplands Väsby
För objektet gäller betonglagningar samt tätskikt mm. Utöver den tekniska beskrivningen ska yttertak renoveras med 20 mm isoleringsboard och takduk typ Arcoplan eller likvärdig. Utvändigt ska den västra långsidan putslagas och avfärgas samt dränagehål ska göras större (ca. 100 x 100 mm) och plåtkläs. Innertak av betong och plåt målas.
Ytskikt på gator i Upplands Väsby etapp 4
Nya ytskikt på slitbanor.
Restaurering och ombyggnation av byggnader i Järnvägsparken, Upplands Väsby
Vid stationsområdet vid Upplands Väsby Kommuns fastighetsbolag ligger tre kulturklassade byggnader; Stora Henriksborg, lilla Henriksborg och Villa Korpkulla. Nu står byggnaderna tomma och inväntar omfattande restaurering och ombyggnation, som planeras att upphandlas under 2023.
Byte av fasad på affärshus i Upplands Väsby
Avser fasadändring av kontorshus, från sten till trädfasad.
Utbyggnad av allmän platsmark i Upplands Väsby
Objektet avser rivning, gatubyggnad, va-ledningar inklusive rörspräckning, förläggning av fördröjnings- och utjämningsmagasin, schakt för ledningsförläggning och återfyllning. I Sigma-området i Upplands Väsby kommun kommer nyexploatering ske av två byggherrar och ca 200 lägenheter, förskola, aktivitetshus och utomhuspool att byggas.
Ombyggnad av tak och vattensystem på Runby vattentorn, Upplands Väsby
Runby vattentorn som är byggt 1962 och rymmer totalt 2 500 m3 dricksvatten. Runby vattentorn är nu i behov av vissa underhållsreparationer inkluderande ombyggnad av taket, dagvattensystemet samt reservoarventilationen.
Nybyggnad av ridanläggning i Upplands Väsby, etapp 3
Kontraktsarbetena omfattar färdigställande av ridhus med lokaler för café, konferens, klubblokaler och omklädningsrum, WC och dusch på plan 2 i redan uppförd byggnad. En ny utrymningstrappa från plan 2 och på plan 3 finns ett förberett fläktrum där ett nytt aggregat installeras.
Rivning av Medborgarhuset i Upplands Väsby
Väsbyhem har behov av att riva byggnaden Medborgarhuset. Ytterligare en del i omfattningen är att återställa marken under byggnaden. Med markåterställning menar Väsbyhem att marken ska kunna användas som torgyta under ca 2 års tid. Därefter är det tänkt att marken ska bebyggas med ett bostadskvarter.
Rivning av industrihus i Upplands Väsby
Rivning av industri/lager.
Rivning av modulhus i Upplands Väsby
Objektet avser totalentreprenad för rivning av 2 st modulhus (54 lgh) i Nedra Runby 1:58, Upplands Väsby. Återställning av mark ingår i uppdraget.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).