Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT-renovering i flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Omfattar upprustning av installationer, stammar, ytskikt, entré mm. av 432 lägenheter i 6 huskroppar.
Renovering av parkeringshus i Upplands Väsby
För objektet gäller betonglagningar samt tätskikt mm. Utöver den tekniska beskrivningen ska yttertak renoveras med 20 mm isoleringsboard och takduk typ Arcoplan eller likvärdig. Utvändigt ska den västra långsidan putslagas och avfärgas samt dränagehål ska göras större (ca. 100 x 100 mm) och plåtkläs. Innertak av betong och plåt målas.
Finplanering inom nytt bostadsområde i Upplands Väsby, etapp 2
Avser finplanering av allmän platsmark i Fyrklövernområdet, etapp 2. Finplaneringen omfattar bland annat nya markbeläggningar på gator och torg, sättning av kantsten, anläggande av planteringsytor och trädplantering, komplettering med belysningsstolpar och nya armaturer, komplettering med dräneringsledningar samt anläggande av ny lekpark.
Ombyggnad av gata i Upplands Väsby
Avser ombyggnad av Smedbyslingan.
Ombyggnad till padelanläggning i Upplands Väsby
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Tillbyggnad av affärshus i Upplands Väsby
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Upplands Väsby
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Anmälan om ändring av bärande konstruktion av enbostadshus.
Bortforsling/rivning av bostadsmoduler i Upplands Väsby
Arbetet avser rivning eller nedmontering och bortforsling av bostadsmoduler och tillhörande förråd på Hasselgatan 201-230 i Upplands Väsby. I uppdraget ingår också bortforsling av byggnadsdelar och massor för återvinning/deponi, samt viss återställning av mark.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.