Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Finplanering av allmän platsmark i Upplands Väsby, etapp 1
Objektet avser finplanering av allmän platsmark i Fyrklövernområdet, etapp 1, Dragonvägen. Finplaneringen omfattar bland annat nya markbeläggningar på gator och torg, sättning av kantsten, anläggande av planteringsytor och trädplantering, komplettering med belysningsstolpar och nya armaturer samt komplettering med dräneringsledningar.
Tillbyggnad av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av gata i Upplands Väsby
Omfattar utbyggnad av gata.
Ombyggnad av skolgård vid Väsbyskolan i Upplands Väsby
Projektet avser ombyggnation (modernisering) av skolgård vid Väsbyskolan i Norra delen av skolgården, etapp 1. Ytan på ca 5 300 kvm fördelas mellan olika lekplatser/lekytor, gångvägar, gångytor, bollplan, parkeringar, angöring och en del med lek i grönare, mer omprogrammerad miljö. Ca 900 kvm i södra delen omfattas av nytt stängsel och nya grindar.
Utvändigt underhåll av Eds kyrka i Upplands Väsby
Avser underhåll av spåntak, fönster samt putsfasad på kyrka.
Konvertering av värmesystem i fastighet i Upplands Väsby
Projektet avser konvertering av fastighetens värmesystem ifrån radiatorer med direktverkande el till ny Luft-Vatten värmepump med komplett vattenburet radiatorsystem för uppvärmning, area 1266 m2.
Restaurering och ombyggnation av byggnader i Järnvägsparken, Upplands Väsby
Vid stationsområdet vid Upplands Väsby Kommuns fastighetsbolag ligger tre kulturklassade byggnader; Stora Henriksborg, lilla Henriksborg och Villa Korpkulla. Nu står byggnaderna tomma och inväntar omfattande restaurering och ombyggnation, som planeras att upphandlas under 2023.
Installation av solceller på flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser installation av solceller på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Upplands Väsby
Bygglov för fasadändring av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Upplands Väsby
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Byte av fläkthuv på kontor i Upplands Väsby
Byta en fläkthuv på kortsida. Befintligt fläkthuv är utformat i plåt målad mintgrön som resten av fastigheten. Ny fläkthuv är utformad i plåt och kommer vara lackad vit.”
Tjärstrykning av tak på Hammarby Kyrka
Detta projekt kommer att ske i 2 etapper. I etapp 1 så kommer man utföra tjärstrykning på klockstapeln som kommer påbörjas under våren 2024. Etapp 2 kommer man utföra tjärstrykning på kyrkan och de kommer att påbörjas under våren 2025.
Reparation av trappa vid torg i Upplands Väsby
Avser reparation av trappa på Bengt Sparrmans torg.
Utvändig målning av flerbostadshus i Upplands Väsby
Målning av fönster och verandor/trädetaljer.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Upplands Väsby
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).