Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av processlinje 7-11 vid Käppalaverket på Lidingö
Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet. Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 7-11. Entreprenaden är den största delen inom Käppalaförbundets projekt K900k.
Ny anläggning för mottagning av kolkälla mm vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning av kolkälla, nybyggnad lagertankar cirka 400 m3 med tillhörande teknikbyggnad cirka 100 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier för verkets funktion (järnklorid och polymer), cirka 800 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ombyggnad av processlinje 1-6 vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 1-6 och ingår i Käppalaförbundets projekt K900k. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ombyggnad av värme- och kylanläggning vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad avser ombyggnad värme- och kylanläggning. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Tillbyggnad av golfbana i Lidingö
Tillbyggnad av golfbana.
Tillbyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till butik.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av korttidsboende till förskola.
Rivning av förskola i Lidingö
Rivningslov för rivning av förskola & klocktorn.
Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion, va samt ventilation i enbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Lidingö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av veterinärstation i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till hunddagis.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad samt asfaltering.
Rivning av förråd i Lidingö
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad - förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.