Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av processlinje 7-11 vid Käppalaverket på Lidingö
Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet. Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 7-11. Entreprenaden är den största delen inom Käppalaförbundets projekt K900k.
Upprustning av fastighet samt nybyggnad av enbostadshus på Lidingö
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 43 och intilliggande obebyggd tomt (Lejonet 42) från handel och kontor till bostadsändamål. Planen ska utreda möjligheten att uppföra 1-2 nya friliggande enbostadshus bredvid Tindra-huset.
Impregnering av Larsbergsbron och Vesslevägen på Lidingö
Projektet omfattar impregnering av Larsbergsbron och Vesslevägen. Objektet är beläget på Lidingö.
Modernisering av vattentorn på Lidingö
Objektet avser renovering/modernisering av Käppala vattentorn.
Installation av hiss på skola på Lidingö
Planer finns för installation av hiss i Bodalsskolan.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer finns för uppsättning av laddstolpar till bilar och åtgärder av utemiljö.
Renovering av Lada och Kaptensstuga vid Hustegaholm på Lidingö
Omfattar renovering av Lada och Kaptensstuga Hustegaholm på Lidingö. Byggnaderna ska renoveras varsamt och bevara sina tidstypiska karaktärer.
Utvändigt underhåll av restaurang i Lidingö
Fasadändring av restaurang - ventilation på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Fasadändring av flerbostadshus.
Installation av laddstolpar till elbilar i Lidingö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Lidingö
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Renovering av trappor i flerbostadshus i Lidingö
Avser renovering av trappor i flerbostadshus.
Upprustning av utemiljö vid flerbostadshus på Lidingö
Planer finns för upprustning av trädgård/grönytor/växter.
Spolning av stammar i flerbostadshus på Lidingö
Planer finns för spolning av stammar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).