Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler på Lidingö
Entreprenad för om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler i anslutning till Käppala reningsverk. Lokalerna omfattar bland annat kontor, laboratorium, verkstad, omklädningsrum och matsal. Total yta är preliminärt ca 7000 kvm. Entreprenadform är utförandeentreprenad, AB 04 med undantag för del inom entreprenaden - gassläcksystem som utförs som en totalentreprenad, ABT 06
Ny anläggning för mottagning av kolkälla mm vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning av kolkälla, nybyggnad lagertankar cirka 400 m3 med tillhörande teknikbyggnad cirka 100 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ny anläggning för mottagning/lagring av fällningskemikalier för verkets funktion (järnklorid och polymer), cirka 800 m2 BTA. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Renovering av rötkammare vid Käppalaverket på Lidingö
Avser renovering av rötkamrarna R100 och R200 vid Käppalaverket. Åtgärder för invändig renovering av rötkammarna med tillhörande teknikbyggnad samt nybyggnation av elbyggnad och rörkulvert ska utföras. Vidare ska vissa bergarbeten och markarbeten utföras. Installationer för samtliga aktuella teknikområden, som maskin-, el-, styr-, ventilations-, vs- och brandlarminstallationer, samt gassläck- och passersystem ska genomföras.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till skola.
Ombyggnad av processlinje 1-6 vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 1-6 och ingår i Käppalaförbundets projekt K900k. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Ombyggnad av värme- och kylanläggning vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad avser ombyggnad värme- och kylanläggning. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Utbyggnad av gymnasieskola i Lidingö
Utbyggnad av Hersby gymnasium.
Utbyte av höghållfasta lager på Lidingöbron i Stockholm
Utbyte höghållfasta lager på Lidingöbron, samtliga lager på stöden 119 och 129.
Modernisering av vattentorn på Lidingö
Objektet avser renovering/modernisering av Hersby vattentorn.
Utbyte av kylmedelskylare vid Lidingövallen samt Childhoodhallen på Lidingö
Lidingö Stad är i behov av att byta ut sina kylmedelskylare avseende bortförande av överskottsvärmen vid kylproduktion på Lidingövallen samt i Childhoodhallen. En utebana på Lidingövallen och en inomhushall i Childhoodhallen. I entreprenaden ska ingå att installera en ny kylmedelskylare till respektive befintlig kylinstallation.
Ombyggnad till padelanläggning i Lidingö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av förskola till daglig verksamhet samt kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av ridhus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av djurstall/ridanläggning.
Rivning av förskola i Lidingö
Rivningslov för rivning av förskola & klocktorn.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad - väg.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av fritidshus i Lidingö
Rivningslov för rivning av fritidshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.