Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av fastighet samt nybyggnad av enbostadshus på Lidingö
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 43 och intilliggande obebyggd tomt (Lejonet 42) från handel och kontor till bostadsändamål. Planen ska utreda möjligheten att uppföra 1-2 nya friliggande enbostadshus bredvid Tindra-huset.
Ombyggnad av processlinje 1-6 vid Käppalaverket på Lidingö
Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 1-6 och ingår i Käppalaförbundets projekt K900k. Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Utbyte av höghållfasta lager på Lidingöbron i Stockholm
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Tillbyggnad av golfbana på Lidingö
Tillbyggnad av golfbana.
Ombyggnad av väg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Lidingö
Projektet omfattar ombyggnation av delar av Kottlavägen samt byggnation av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Ombyggnad av väg samt VA-arbeten på Lidingö
Projektet omfattar ombyggnation och VA-arbeten i anslutning till Lojovägen. Objektet är beläget på Lidingö.
Tätskiktsbyte samt reparation av GC-tunnel, Lidingö kommun
Projektet omfattar tätskiktsbyte och betongreparation av GC-tunnel 31.
Tätskiktsbyte samt reparation på GC-tunnlar, Lidingö kommun
Projektet omfattar tätskiktsbyte och betongreparation av två GC-tunnlar.
Ombyggnad av väg på Lidingö
Projektet omfattar ombyggnation av Sturevägen med anledning av sättningsskador.
Utbyte av kylmedelskylare vid Lidingövallen samt Childhoodhallen på Lidingö
Lidingö Stad är i behov av att byta ut sina kylmedelskylare avseende bortförande av överskottsvärmen vid kylproduktion på Lidingövallen samt i Childhoodhallen. En utebana på Lidingövallen och en inomhushall i Childhoodhallen. I entreprenaden ska ingå att installera en ny kylmedelskylare till respektive befintlig kylinstallation.
Rivning av Bodalshallen på Lidingö
Avser rivning av Bodalshallen på Lidingö.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av korttidsboende till förskola.
Ombyggnad av restaurang i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av bank till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Lidingö
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändrad planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus på Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i garage.
Ombyggnad av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion, va samt ventilation i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring som påverkar brandskyddet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av butik i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av garage till verksamhetslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av veterinärstation i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till hunddagis.
Rivning av expedition i Lidingö
Anmälan av rivning av komplementbyggnad - simlärarexpedition.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av förråd i Lidingö
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.