Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av processlinje 7-11 vid Käppalaverket på Lidingö
Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet. Denna entreprenad omfattar ombyggnad av processlinje 7-11. Entreprenaden är den största delen inom Käppalaförbundets projekt K900k.
Upprustning av fastighet samt nybyggnad av enbostadshus på Lidingö
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att ändra markanvändningen på fastigheterna Lejonet 43 och intilliggande obebyggd tomt (Lejonet 42) från handel och kontor till bostadsändamål. Planen ska utreda möjligheten att uppföra 1-2 nya friliggande enbostadshus bredvid Tindra-huset.
Renovering av anläggning Spisen, Käppalaförbundet Lidingö
Renoveringen omfattar ett flertal åtgärder och teknikområden. Byggnadstekniskt ska rivningsarbeten av befintliga betongmellanplan i bergförlagt schakt, samt bottenplan i stål utföras. Dessa ska ersättas med ett nytt gångplan och spiraltrappa i syrafast stål. Invändig upprustning av ytskikt, vissa markarbeten, montage av klotterspalje på fasad, samt montage av stängsel ingår. Installationer för samtliga aktuella teknikområden, som maskin, el, styr, ventilation, VS ska genomföras i projektet
Tillbyggnad av industrihus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Fönsterrenovering på förskolor på Lidingö
Omfattar fönsterrenovering på Vasavägens förskola samt Yttringe förskola på Lidingö.
Modernisering av vattentorn på Lidingö
Objektet avser renovering/modernisering av Näsets vattentorn.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer finns för uppsättning av laddstolpar till bilar och åtgärder av utemiljö.
Renovering av fönster på flerbostadshus på Lidingö
Planer finns för fönsterrenovering.
Renovering av fönster på gymnastiksal vid Bodal skola, Lidingö
Entreprenaden omfattar en renovering/uppgradering av fönster i gymnastiksal på Bodals skola, Lidingö.
Byte av tätskikt på bro, Lidingö
Projektet omfattar byte av tätskikt på bro vid Lejonvägen på Lidingö.
Fönsterbyte på förskola på Lidingö
Avser fönsterbyte på Rudboda förskola, Nilstorpsvägen 5, Rudboda, Lidingö.
Byte av hiss i flerbostadshus på Lidingö
Anmälan av hissinstallation/byte av hiss i flerbostadshus.
Fönsterbyte på förskola på Lidingö
Avser fönsterbyte på Bo förskola, Bovägen 18, Lidingö.
Tillbyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus - ventilation på tak.
Installation av laddstolpar till elbilar i Lidingö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Installation av brandlarm i flerbostadshus i Lidingö
Avser installation av brandlarm i flerbostadshus.
Renovering av trappor i flerbostadshus i Lidingö
Avser renovering av trappor i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus samt ändrad användning lokal till lägenheter.
Installation av solceller på flerbostadshus på Lidingö
Bygglov för uppförande av solceller på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).