Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling med 4 H gården och Hogsla järnåldersby, område A
Idé om utveckling/ samverkan med 4 H gården och Hogsla järnåldersby. Dessa två verksamheter ska finnas kvar antingen i befintliga lägen eller etableras i nya lägen där de båda verksamheterna kan samverka både med varandra och med exploatören. Förslag på lämpliga utvecklingsidéer och samverkansformer för att bedriva verksamheterna ska vara med i anbudet.
Nybyggnad av bostadshus i Tullinge
60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 5
Denna option avser Hålvägen 4-18, 28-42, Passvägen 2-32. Fastighetsbeteckning: Dioriten 1, Graniten 1 och Grönstenen 4
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 3
Denna option avser Odlingsvägen 14, 16, 18
Ramavtal avseende projektledning fastighet, Botkyrka kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för projektledning fastighet. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Tillbyggnad av skola i Tullinge
Avser tillbyggnad av Banslättsskolan som är en F-5 skola för 220 elever på 1987 kvm BTA, med ersättning två paviljonglösningar med en ny bestående byggnadsdel. Objektet ska projekteras för att uppnå Miljöbyggnad 3.0 Silver enligt Swedish Green Building Council klassificering.
Ombyggnad av förskola i Botkyrka
Entreprenaden avser ombyggnad av förskolan Myrstacken.
Installation av belysning med energistyrning vid Östra Norsborg vattenverk
Entreprenaden omfattar följande övergripande moment: Rivning av befintlig el-anläggning, Spackling och målning av ytor samt Installation av ny el-anläggning.
Ny reservkraftsanläggning vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Objektet avser en funktionsleverans inkluderande bland annat konstruktion, leverans, provning och inställning av parametrar etc. till driftfärdigt reservkraftaggregat.
Kulvertarbeten vid flerbostadshus i Tumba
Avser utbyte av befintliga kulvertledningar i mark för värme-, varmvatten-, kallvatten- och VVC-system samt tillhörande schakt-och markarbeten och återställning av berörda ytor. Adresser som berörs är: Nackdalavägen 2-8, Tunavägen 41-47, Tunavägen 33-39, Tunavägen 25-31, Tunavägen 17-23, Tunavägen 9-15 samt Tunavägen 1-7 i Tuna, Tumba.
Rivning och återställning av brandskadat garage i Norsborg
Betongreparationer, rivning, sanering samt återställning av brandskadat garage på Skarpbrunnavägen 57, Norsborg.
Om- och tillbyggnad av skola i Botkyrka
Avser renovering samt tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av cafeteria i sporthall i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av lokal (sporthall/cafeteria).
Gårdsrenovering vid bostadshus i Fittja
Upphandlingen omfattar ombyggnation av två bostadsgårdar på Värdshusvägen i Fittja. Huvuddel: gård på Värdshusvägen 16, Option: gård på Värdshusvägen 26.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inredande ytterligare bostäder.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Botkyrka
Anmälan för rivning av lokal, del av tak.
Ombyggnad av församlingshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.