Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket
Ombyggnad och anpassning till biologiska membranreningen. Tillbyggnad på 10000 kvm för pumpar mm.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Objektet avser en om- och tillbyggnad av hus 1, Tullinge Gymnasium. Hus 2-6 kommer under entreprenadtiden att vara I drift med skolverksamhet.
Upprustning och modernisering av badhus i Fittja
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Fittjabadet. Del 1 – Ombyggnad Del 2 – Tillbyggnad Option A
Ombyggnad av förskola till anpassad grundskola i Tumba
Objektet avser ombyggnad av dagens förskolan Prästkragen till en anpassad grundskola.
Takrenovering på Kvarnhagsskolan och S:t Botvids gymnasium i Norsborg
Tak 1 Kvarnhagsskolan avser hel takrenovering med tätskiktsmatta. Tak 2 S:t Botvids gymnasium avser nya tätskikt med tätskiktsmatta.
Renovering av tak på skolor i Norsborg
Tak 1 Kärsbyskolan avser hel takrenovering med tätskiktsmatta, Tak 2 Fittjaskolan avser nya tätskikt med tätskiktsmatta.
Om- och tillbyggnad av entréytor vid Riksteatern i Norsborg
Objektet avser ombyggnad av befintliga entréytor ca 560 m2 till öppen entré- och samlingsyta samt tillbyggnad av entréyta ca 85 m2 med trästomme och glaspartier. Total bruttoarea ca 650 m2.
Upprustning och modernisering av badhus i Tumba
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Storvretsbadet.
Upprustning av park i Botkyrka kommun
Avser upprustning av park.
Reparation av gc-tunnlar i Botkyrka
Reparationsarbetena innefattar bland annat utbyte tätskikt och beläggning, armerad pågjutning på plattelement, rensning koner, betongreparation på räckesbalkar och ök platta, omfogning mellan prefabelement. Det är en på Krögarvägen och två på Postängsvägen.
Renovering av förskola i Tullinge
Entreprenaden avser ombyggnad och konstruktionsrenovering utvändigt samt fasadarbete på Förskolan Nova i Tullinge.
Upprustning av park i Botkyrka kommun
Avser upprustning av park.
Breddning av gångbana i Botkyrka kommun
Avser breddning av gångbana.
Upprustning av park i Botkyrka kommun
Avser upprustning av Tornbergsparken.
Renovering av tak och fasad på flerbostadshus i Fittja, Botkyrka
Entreprenaden avser renovering av tak och fasad.
Ombyggnad av gata i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av gata.
Hissrenovering/ombyggnad i Tumba, Botkyrka
Renovering av 3 personhissar.
Restaurering av Byggnad 6 (Trädgårdsmästarbostaden) inom Hågelbyparken i Tumba
Projektet berör byggnad Trädgårdsmästarbostaden inom Hågelbyparken, vilken är belägen i Botkyrka kommun. Byggnaden är att betrakta som av stort kulturminnesvärde. Projektet avser arbeten av olika art så som: Betongarbeten, Putslagning, Målning/Avfärgning, Fönster- och dörrenovering samt Konstruktionsförstärkning trappa.
Renovering av tak på skola i Tumba
Entreprenaden avser ombyggnad och renovering av tak på Kassmyraskolan.
Rivning av enbostadshus i Tullinge
Avser rivning av enbostadshus.
Byte av hiss i kontor i Botkyrka
Anmälan för utbyte med installation av hissar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus Forbonden 1,2.
Rivning av samlingslokal i Botkyrka
Rivningslov för rivning av lokal.
Ombyggnad av restaurang i Botkyrka
Anmälan för ändring av planlösning, brand, ventilation, vatten- och avlopp.
Ombyggnad av samlingslokal i Botkyrka
Byggnaden kommer att avdelas genom en mindre innervägg och ny entrédörr kommer att byggas till. Detta skapar möjligheter för uthyrning av vakant yta till kontor, samlingslokal, tillfälligt boende eller liknande. Utvändig skillnad: Ett fönster tas bort, fönsterbrösntning rivs och i skapad öppning monteras ny entrédörr. Framför dörren placeras ny entretrappa.
Ommålning av fasad på industrihus i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av byggnad (omfärgning).
Fasadrenovering på maskinhall vid Sturehovs slott i Norsborg
Entreprenaden omfattar fasadrenovering på Sturehovs Slott, Maskinhallen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).