Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Södertörn
Möjlig option om 1 eller 2 år.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Omfattar om- och tillbyggnation av skola samt ny sporthall med tillhörande miljöbyggnad och förråd samt anläggning och finplanering av skolgård och angöringsytor. Entreprenaden kommer att omfattas av tre huvuddelar: Huvuddel 1: Hus A, E, H Huvuddel 2: Hus B och C Följande option ingår: 1. Fasadrenovering Hus B Huvuddel 3: Nybyggnation av sporthall, Hus I, samt rivning av Hus F och Hus G. Hus F rivs först när sporthallen är färdigställd.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 5
Denna option avser Toppvägen 3, 5, 7
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ramavtal avseende projektledning fastighet, Botkyrka kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för projektledning fastighet. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och växthus i Alby
Samarbetsprojekt med Botkyrka kommun. Bygga en hållbar och attraktiv mötesplats för albyborna som ökar tryggheten och stoltheten i Alby. Ombyggnation av ett gammalt parkeringshus som stått tomt länge förutom i bottenplan som haft kommersiella lokaler. Växthus på våningsplanet högst upp. Kommersiella och offentliga lokaler på övriga plan. Totalt ca 2000 kvadratmeter. Projektet är i dagsläget i planerings- och förprojekteringsfas.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Utbyggnad av kyrkogård i Tumba
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industrihus med ca 1700 kvm.
Om/nybyggnad av torg i Alby
Bidra till förbättring av den offentliga miljön och rummet mellan centrumet och bostadsområdet genom att bilda en länk mellan dessa
Om/nybyggnad av torg i Alby
Handelstorg mellan centrumbyggnaden och kommande torghus
Om/nybyggnad av torg i Alby
En plats för liv och rörelse för ökad trygghet och trivsel som en del av stråket från tunnelbanan till bostadsområdet
Ombyggnad av förskola i Botkyrka
Entreprenaden avser ombyggnad av förskolan Myrstacken.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Upprustning av park i Botkyrka kommun
Avser upprustning av Tornbergsparken.
Installation av belysning med energistyrning vid Östra Norsborg vattenverk
Entreprenaden omfattar följande övergripande moment: Rivning av befintlig el-anläggning, Spackling och målning av ytor samt Installation av ny el-anläggning.
Rivning och återställning av brandskadat garage i Norsborg
Betongreparationer, rivning, sanering samt återställning av brandskadat garage på Skarpbrunnavägen 57, Norsborg.
Ombyggnad av gata i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av gata.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av lokal, industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Ändrad användning av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av park i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad av parkering i Botkyrka kommun
Avser ombyggnad av parkering.
Ombyggnad av gågata i Tullinge
Avser ombyggnad av gågata i Tullinge.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.