Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nykvarn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av flerbostadshus i Nykvarn
Avser rivning av sex bostadshus med totalt 78 lägenheter på fastighet Karaffen 1 och Karaffen 4 för att göra plats för nya bostadshus på samma plats. I ett första skede (etapp 1) rivs 3 byggnader på fastighet Karaffen 4. Efter inflyttning i nya uppförda bostäder på Karaffen 4 rivs byggnader på Karaffen 1 (etapp 2).
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Nykvarns kommun
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar.
Ombyggnad av stall i Nykvarn
Bygglov för om- och tillbyggnad av stall.
Tillbyggnad av restaurang i Nykvarn
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av markanläggning i Nykvarn
Marklov för ändring av markhöjder.
Ombyggnad av va-ledning i Nykvarn
Anmälan för ändring av va Turinge-berga 4:41,4:35,4:37,4:42.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.