Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förnyelse av fördelningsstationer mm i Vallentuna
Fördelningstationen F03 Kårsta ska förnyas med en ny transformator T1 6,3 MVA, ny nollpunktsutrustning inkl. brandväggar, fundament med oljegrop och släckraster samt anpassning av kontrollanläggning. Stationen F02 Orkesta ska förnyas med två nya transformatorer T1 och T2 på 6,3 MVA st inkl. brandväggar, fundament med oljegropar och släckraster samt anpassning av kontrollanläggning.
Invändiga arbeten i kyrka i Brottby
Byte av el, värme och klimat
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - balkongrenovering.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av kontor i Vallentuna
Ansökan om rivningslov för rivning av kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Vallentuna
Anmälan om ändring av en byggnads planlösning.
Material till tätskikt deponibotten, Löts avfallsanläggning SÖRAB
Upphandlingen avser att fylla SÖRAB:s behov av tätskikt för att säkerställa korrekt funktion vid sluttäckning på PR20-42 IFA2 etapp 8B deponibotten för icke farligt avfall (IFA), på Avfallsanläggning Löt, Vallentuna. Tätskiktet utgörs av Geomembran och denna skyddas med dränmatta. Geomembranet ska efter leverans svetsas på plats, på SÖRAB:s avfallsanläggning. Leveranser ska ske under hösten 2024.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Vallentuna
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).