Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Järfälla
Entreprenaden omfattar två (2)st. huvuddelar: Huvuddel 1 – översiktlig beskrivning: Rivning av befintligt annex samt upprättande av ny grundsärskola för år 7-9. Den nya byggnaden kommer att ha en sammanlänkning med befintlig skola i vilken huvuddel 2 utförs. Huvuddel 2 – översiktlig beskrivning: Renovering matsal och kök på Källtorpskolan. Huvuddelen innehåller även en etapp som avser att utföra renoveringsarbeten i källaren på Källtorpskolan.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt lek- och aktivitetsplanen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Utbyte av konstgräs i Järfälla
Järfälla kommun upphandlar byte av befintliga konstgräsmattor vid Strömvallen och Veddestavallen.
Utbyte av konstgräs i Järfälla
Järfälla kommun upphandlar byte av befintliga konstgräsmattor vid Strömvallen och Veddestavallen. Marklov för ändring av marknivå, samt bygglov för parkeringsplatser, fotbollsplan och skibord/ murkonstruktion.
Reparation av vägbro i Viksjö, Järfälla
I denna entreprenad ingår reparation av en vägbro över gång- och cykelväg (GC-tunnlar) i kommundelen Viksjö: Bro 123-132-1, Gc-tunnel Viksjöleden söder Plogvägen. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte, reparation av mindre skador.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Byte av styrsystem till Järfällavallen, Järfälla
Entreprenaden avser styrsystem i omklädningsbyggnaden till 2 fotbollsplaner, styrsystem till installationer i byggnaden och uppvärmning av den ena fotbollsplanen.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Installation av solceller på flerbostadshus i Järfälla
Yttertaksarbeten samt installation av solceller.
Ombyggnad av övernattningsbostäder i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av skolbyggnad till övernattningsbostäder.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Anmälan om hissinstallation/ändring i kontorsbyggnad.
Ny grind med automatöppning till Görvälns Återvinningscentral i Järfälla
Avser grind med automatöppning till Görvälns Återvinningscentral, Järfälla. Denna förfrågan om anbud omfattar två varianter på leverans av grind. Anbud ska avse en eller båda typer av nedanstående två optioner. Option 1: Leverans och installation av komplett skjutgrind på befintliga fundament. Option 2: Leverans och installation av komplett snabbvikgrind.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).