Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Järfälla
Entreprenaden omfattar två (2)st. huvuddelar: Huvuddel 1 – översiktlig beskrivning: Rivning av befintligt annex samt upprättande av ny grundsärskola för år 7-9. Den nya byggnaden kommer att ha en sammanlänkning med befintlig skola i vilken huvuddel 2 utförs. Huvuddel 2 – översiktlig beskrivning: Renovering matsal och kök på Källtorpskolan. Huvuddelen innehåller även en etapp som avser att utföra renoveringsarbeten i källaren på Källtorpskolan.
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Avser utbyggnad av matsal vid Barkarbyskolan.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Planer för matsal, grupprum och cafeteria vid Engelska skolan/Nibbleskolan.
Stamrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Stambyte i flerbostadshus. Arbetet kommer att påbörjas under kvartal 3/2022 och RBE börjar på Stråvägen 1 och 5.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Mark- och VA-arbeten i Järfälla
Mark- och ledningsarbeten för ledningsläggning av spill- och vattenledningar samt anslutning av servisledningar till fastigheter på Bärnstensvägen och Fornvägen. Markarbetet omfattar schakt, fyll och återställning. Ledningsarbetet omfattar ledningsförläggning med konventionell jordschakt. Spont och bergschakt kan förekomma.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Renovering av kors & fönster på kyrka i Järfälla
Renovering av kors & fönster på Järfälla kyrka.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring, tillbyggnad skärmtak och ändring av/i planlösning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring och inredande av ytterligare lokal samt invändig ändring av centrumbyggnad och uppförande av skylt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).