Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Avser utbyggnad av matsal vid Barkarbyskolan.
Ombyggnad av skolkök i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Köksrenovering i Källtorpsskolan.
Om- och tillbyggnad av tillagningskök och matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Entreprenaden omfattar att utföra diverse olika arbetsmoment som syftar till att ge en bättre arbetsmiljö för personal och lunchmiljö för lunchgäster. Detta ska bland annat uppnås genom ny utrustning, uppfräschning av lokaler, lägre ljudnivå och ett bättre flöde för både lunchgäster och leveranser. Entreprenaden omfattar bland annat arbetsmoment inom bygg, mark, installation m. fl.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ombyggnad av befintligt VA-system i delar av norra Jakobsberg, samt nybyggnad av pumpstation.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Utbyte av konstgräs i Veddesta
Byte konstgräs Veddesta fotbollsplan.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Byte av plattformshiss vid Skälbyskolan i Järfälla
Upphandlingen avser en entreprenad som innebär att en befintlig plattformshiss ska bytas. Inom entreprenaden ska rivning av befintlig hiss, installation av ny hiss samt till detta angränsande arbeten utföras.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av lokal till 7 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivningslov för rivning del av industribyggnad (rivning/återställning av hangar 4).
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av centrumbyggnad samt anmälan för ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ventilationsarbete, spolning av stammar.
Ventilationsåtgärder i skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i brandskydd, planlösning, va samt ventilation (mottagningskök till tillagningskök).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.