Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser Drabantvägen, Husargränd och Magnusvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 370 lägenheter. Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras.
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser Frihetsvägen, Tomasvägen, Vasavägen, Hammarvägen och Dackevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 320 lägenheter. Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras.
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser Magnusvägen, Birgittavägen och Engelbrektsvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 520 lägenheter. Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras.
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 800 lägenheter. Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras.
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser Sångvägen och Nibblevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 460 lägenheter. Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras.
Förberedande BEST-arbeten vid Barkarby och Spånga
Utförs delvis i området Veddesta, vid den nya entrén vid Barkarby stationens norra ände. Huvudsakligen BEST-arbete men även rivning av ca 10 m plattform och tak. Avslutas med inkoppling av nya regionala plattformar. Förberedelser sker även vid 10+700 - 10+300 och omfattar borttagning och återmontering av spår och växlar.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 120 lägenheter. Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad. utbyggnad med större yta.
Tillbyggnad av hotell och nya bostäder i Järfälla
Planförslag att möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station. Detaljplanen omfattar ett område om drygt 12 000 kvadratmeter.
Utökning av lokaler vid Skälbyskolan i Järfälla
Järfälla kommun avser att under våren 2021 genomföra ett byggprojekt i syfte att utöka lokaler på Skälbyskolan till följd av en omorganisation i kommunen som kräver att skolan tar emot fler årskurser och klasser.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Delprojektledare för kapacitetsförstärkande åtgärder på E18 Jakobsberg-Hjulsta
Projektingenjören/delprojektledaren förväntas biträda programledarna med i första hand administrativ kompetens. I uppdraget ingår även att stötta i planläggning, projektering och genomförande. I rollen ingår att planera och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet. Det är viktigt att projektingenjören kan arbeta både självständigt och i ett team tillsammans med programledningen.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för flytt av expedition i Sandviksskolan
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för renovering av hissar i 9 huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för ändrad planlösning samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av solceller/solpaneler .
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Behov av utbyte finns för konstgräsplan på Bolindervallen.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för utbyggnad av kapphall i Neptuniskolan.
Rivning av kontor mm i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad samt skyddsrum.
Ombyggnad av väg/gata i Järfälla
Avser ombyggnad väg i samband med nybyggnad av bostäder och hotell (1504311).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Återställning efter vattenskada. Byte av stammar.
Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad samt ändring av/i planlösning.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av omklädningsrum i Järfälla
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad (kontor till omklädningsrum).
Rivning av lager i Järfälla
Rivningslov för rivning av tält på gård.
Ombyggnad av tennishall i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning (industribyggnad till padelhall).
Ombyggnad av tennishall i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av bensinstation i Järfälla
Rivningslov för rivning av bensinstation (okq8 minipris).
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser en mindre utbyggnad av fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.