Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Järfälla
Entreprenaden omfattar två (2)st. huvuddelar: Huvuddel 1 – översiktlig beskrivning: Rivning av befintligt annex samt upprättande av ny grundsärskola för år 7-9. Den nya byggnaden kommer att ha en sammanlänkning med befintlig skola i vilken huvuddel 2 utförs. Huvuddel 2 – översiktlig beskrivning: Renovering matsal och kök på Källtorpskolan. Huvuddelen innehåller även en etapp som avser att utföra renoveringsarbeten i källaren på Källtorpskolan.
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Avser utbyggnad av matsal vid Barkarbyskolan.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt lek- och aktivitetsplanen.
Mark- och VA-arbeten vid Almarevägen i Järfälla
Projektet omfattar mark- och ledningsarbeten för ledningsläggning av dagvattenledningar samt anläggning av en fördröjningsdamm.
Renovering av fem broar i Järfälla kommun
Avser Bro 2-1479-1, 123-110-1, 123-111-1, 123-112-1 samt 123-105-1. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte, reparation av mindre skador.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Tillbyggnad av ny utrymningsväg vid skola i Järfälla
Avser en tillbyggnad för en ny utrymningsväg från befintligt skyddsrum. Utöver diverse bygg- och installationsarbeten krävs även erforderliga markarbeten.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Järfälla
Entreprenaden avser modernisering och ombyggnad av två hissar i Järfällahus bestånd som ska utföras under perioden 2023. Objekten är belägna på Termovägen 90 A och 90 B.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad samt ändring av planlösning, bärande konstruktion och ventilation.
Ombyggnad av ljudstudio i fritidsgård i Järfälla
I en av verksamhetens lokaler finns en ljudinspelningsstudio som i ljudhänseende inte har fungerat tillfredställande. En avskiljande vägg mellan inspelningsrummet och kontroll- och redigeringsrummet isolerar inte ljudet tillfredställande. Denna entreprenad syftar till att bygga om och rätta till bristerna i väggkonstruktionen, överhörning via ventilation, samt el- och övriga genomföringar.
Rivning av personallokal i Järfälla
Rivningslov för rivning av lärobostad hus e.
Ombyggnad av pizzeria i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av lokal i centrumbyggnad (butik till pizzeria).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ändring av ventilation i industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i ventilation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad.
Installation av solceller på flerbostadshus i Järfälla
Yttertaksarbeten samt installation av solceller.
Ombyggnad av butik i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (kontor till butik och frisör).
Byte av styrsystem till Järfällavallen, Järfälla
Entreprenaden avser styrsystem i omklädningsbyggnaden till 2 fotbollsplaner, styrsystem till installationer i byggnaden och uppvärmning av den ena fotbollsplanen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).