Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av tillagningskök och matsal vid Björkebyskolan i Järfälla
Entreprenaden omfattar att utföra diverse olika arbetsmoment som syftar till att ge en bättre arbetsmiljö för personal och lunchmiljö för lunchgäster. Detta ska bland annat uppnås genom ny utrustning, uppfräschning av lokaler, lägre ljudnivå och ett bättre flöde för både lunchgäster och leveranser. Entreprenaden omfattar bland annat arbetsmoment inom bygg, mark, installation m. fl.
Återställningsarbeten av etableringsytor vid Barkarby
Diverse återställningsarbeten av bla etableringsytor samt kompletterande arbeten som inte ingår i andra entreprenader. Utbyggnadsdel Barkarby.
Återfyllning/markarbeten vid Landningsbanan
Återfyllning av tillfällig arbetstunnel mellan betongvägg (upphandling 4716) och markytan samt återställningsarbeten på markytan. Utbyggnadsdel Barkarby.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av omklädningsrum vid brandstation i Järfälla
Avser ombyggnad av befintliga omklädningsrum på Järfälla brandstation till ett könsneutralt omklädningsrum.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av centrumbyggnad samt hyresgästanpassning.
Byte av belysning vid flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för byte av utomhusbelysning.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för inredning av ytterligare lokal i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för installation av fast anläggning för kemisk produkt i garage (reservkraftsaggregat), ändring av/i planlösning, ventilation, brandskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (uterum).
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av centrumbyggnad, ändring av/i planlösning.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av/i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av lokal i affärsbyggnad (café till kontor).
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för förberedande markarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av affärshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivningslov för rivning del av industribyggnad (rivning/återställning av hangar 4).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tidsbegränsat lov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Relining av rör vid skola i Järfälla
Avser renovering av rör genom relining på Vibblaskolan.
Ombyggnad av scen i Järfälla
Rivningsarbeten - Befintlig trätrall, scengolv, ska rivas. Grundläggningsarbeten - Anläggning av altan samt pelare. Snickeriarbeten - Snickeri- byggarbete för tak och vägg avseende scen
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning och ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad, ändring av/i brandskydd samt ventilation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.