Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Upphandlingen omfattar projektering och renovering av uppskattningsvis ca 3 200 lägenheter. Antalet lägenheter ska ses som en preliminär uppskattning och inte uppfattas som en total omfattning avseende vad som kommer att ingå i entreprenaden i Fas 2. Järfällahus har som målsättning att renovera 250–350 lägenheter per år. Entreprenaden kommer att delas upp i huvuddelar som kommer att beställas var för sig Arbeten som ingår i entreprenaden: Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras. I fastigheter där lägenheter renoveras byts system ut för VVC, kall- och varmvatten samt spillvatten. Spillvattensystemet byts även i stammar och bottenplattan fram till huvudledning. Dagvattensystem byts till samlingsledning. Elserviser och elstigare byts ut och el-centraler renoveras alternativt byts ut. Arbeten som kan komma att ingå i entreprenaden: - Byte av kök och ytskikt i lägenheter. - Renovering av dagvattensystem (dränering och takavvattning). - Renovering av markförlagda ledningar för spill- och dagvatten mellan hus och förbindelsepunkt i gatan. - Utbyte av ledningar för värme, kall- och varmvatten förlagda i kulvertar. - Utbyte av kallvatten-service mellan hus och anslutningspunkt i gatan. - Energiåtgärder för att minska fastigheternas totala energiförbrukning och effekttoppar. - Täthetsåtgärder i ventilationssystemet i form av montage av nya kanaler. - Åtgärder i allmänna utrymmen, och åtgärder för ökad trygghet. - Åtgärder av övriga brister och behov som framkommer under entreprenadtiden. Järfällahus behov bedöms omfatta följande område: Engelbrektsområdet - Magnusvägen, Birgittavägen och Engelbrektsvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 520 lägenheter. D-området - Drabantvägen, Husargränd och Magnusvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 370 lägenheter. Sångvägen - Sångvägen och Nibblevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 460 lägenheter. Söderhöjden - Frihetsvägen, Tomasvägen, Vasavägen, Hammarvägen och Dackevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 820 lägenheter. Tallbohov – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 800 lägenheter. Dackehöjden – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 120 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Bygglov för fasadändring, ändrad användning och planlösning av/i kontorsbyggnad.
Hyresgästanpassninga av butik i Järfälla
Hyresgästanpassning åt Stora Coop
Reparation av fyra vägbroar i Viksjö, Järfälla
I denna entreprenad ingår reparation av fyra broar/gc-tunnlar: Bro 123-122-1, Bro 123-123-1, Bro 123-124-1 och Bro 123-125-1. Tätskiktsbyte, reparation av mindre skador.
Rivning av kiosk och fasadarbeten på kontor i Järfälla
Rivning av kiosk och fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Objektet är placerat i befintlig byggnads sutterängplan. Ca 180 kvm ställs om till lägenheter.
Byte av tätskikt vid föreningslokal i Järfälla
Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte, reparation av mindre skador. Projektet avser borttagning utav skyddsbetong, terrass, nytt tätskikt samt bortforsling utav överblivet material och massor.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av centrumbyggnad.
Byte av löparbana i Järfälla
Entreprenaden syftar till att byta löparbana, med angränsande arbeten, på Bolindervallen.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i ventilation och va.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (lager till showroom).
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av centrumbyggnad.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Järfälla
Fasadrenovering med dörrar m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).