Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av matsal vid Barkarbyskolan.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för matsal, grupprum och cafeteria vid Engelska skolan/Nibbleskolan.
Förberedande BEST-arbeten vid Barkarby
Utförs delvis i området Veddesta, vid den nya entrén vid Barkarby stationens norra ände. Huvudsakligen BEST-arbete men även rivning av ca 10 m plattform och tak. Avslutas med inkoppling av nya regionala plattformar. Förberedelser sker även vid 10+700 - 10+300 och omfattar borttagning och återmontering av spår och växlar.
Tillbyggnad av hotell och nya bostäder i Järfälla
Planförslag att möjliggöra komplettering med nya byggrätter för hotell, konferens och bostäder inom planområdet i kommundelen Barkarby, mellan Tingsbyn i Barkarby villastad och Barkarby station. Detaljplanen omfattar ett område om drygt 12 000 kvadratmeter.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad. utbyggnad med större yta.
Utökning av lokaler vid Skälbyskolan i Järfälla
Järfälla kommun avser att under våren 2021 genomföra ett byggprojekt i syfte att utöka lokaler på Skälbyskolan till följd av en omorganisation i kommunen som kräver att skolan tar emot fler årskurser och klasser.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för flytt av expedition i Sandviksskolan
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för renovering av hissar i 9 huskroppar.
Delprojektledare för kapacitetsförstärkande åtgärder på E18 Jakobsberg-Hjulsta
Projektingenjören/delprojektledaren förväntas biträda programledarna med i första hand administrativ kompetens. I uppdraget ingår även att stötta i planläggning, projektering och genomförande. I rollen ingår att planera och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet. Det är viktigt att projektingenjören kan arbeta både självständigt och i ett team tillsammans med programledningen.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Bygglov för ändrad planlösning samt fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Behov av utbyte finns för konstgräsplan på Bolindervallen.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för utbyggnad av kapphall i Neptuniskolan.
Ombyggnad av väg/gata i Järfälla
Avser ombyggnad väg i samband med nybyggnad av bostäder och hotell (1504311).
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för ändrad användning lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Avser ändrad användning av affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad samt ändring av/i planlösning.
Tillbyggnad av scen i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (tak över scen).
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Järfälla
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad enbostadshus.
Ombyggnad av klinik i Järfälla
Anmälan om ändring av/i bärande konstruktion.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad (kontor till bostad).
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av bensinstation i Järfälla
Rivningslov för rivning av bensinstation (okq8 minipris).
Rivning av förråd i Järfälla
Rivningslov för rivning av lokalbyggnader.
Rivning av lager i Järfälla
Rivningslov för rivning av tält på gård.
Ombyggnad av tennishall i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning (industribyggnad till padelhall).
Ombyggnad av tennishall i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av lägenhet till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ventilationsarbete, spolning av stammar.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser en mindre utbyggnad av fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad/nybyggnad av förråd (18st) i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.