Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny torrslamsilo samt septisk mottagning vid avloppsreningsverk i Rimbo
En genomgripande upprustning av Rimbo avloppsreningsverk (förkortat till Rimbo ARV) pågår för att uppnå maxkapaciteten på 13 300pe. I detta delprojekt ska en totalentreprenad genomföras med följande funktioner: 1: Torrslamsilo för lagring och utlastning av avvattnat slam(rötat och orötat). 2: Ny mottagning för septiskt slam inklusive mottagningshus för renshantering och tanksystem för mellanlagring av septisk slam. 3: B tillhandahåller underentreprenör för teknikområdet El & Automation i denna entreprenad
Utbyggnad av sprinklersystem vid Norrtälje sjukhus
Omfattar utbyggnad av sprinklersystem på 16 000 kvm vid Norrtälje sjukhus.
Invändig renovering av tillagningskök i skola i Norrtälje
Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök som idag är i stort behov av renovering på golvytskikt, väggar och tak.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Norrtälje
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerfamiljshus på Rimbo Skolväg 11 A & B i Rimbo.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av handel.
Tillbyggnad av lagringsplats i Norrtälje
Tillbyggnad av lagringsplats för biobränsle.
Tillbyggnad av grupphus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av tre (3) enbostadshus (skifte 1).
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Ändring av bensinstation.
Byte av träfasad på flerbostadshus i Norrtälje
Avser byte av träpanel på flerbostadshus.
Nya utrymningsvägar på barnkollo i Norrtälje
Nya utrymningsvägar på barnkolonibyggnader samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av bostad i Norrtälje
2 villor som ska delas.
Nytt takfönster på kontor i Norrtälje
Nytt takfönster på kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).