Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Förstärka med ny spont längs kajkanten mellan Hamnbron över Roslagsgatan i väster till Havslänken i öster, ca 275 meter. Det aktuella arbetsområdet är ca 285 meter långt.
Ny torrslamsilo samt septisk mottagning vid avloppsreningsverk i Rimbo
En genomgripande upprustning av Rimbo avloppsreningsverk (förkortat till Rimbo ARV) pågår för att uppnå maxkapaciteten på 13 300pe. I detta delprojekt ska en totalentreprenad genomföras med följande funktioner: 1: Torrslamsilo för lagring och utlastning av avvattnat slam(rötat och orötat). 2: Ny mottagning för septiskt slam inklusive mottagningshus för renshantering och tanksystem för mellanlagring av septisk slam. 3: B tillhandahåller underentreprenör för teknikområdet El & Automation i denna entreprenad
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av mediasystem mm vid Väddö skjutfält, Norrtälje
Avser byte av mediasystem i mark och delvis inom byggnader och ny värmeanläggning bestående av el- och pelletspannor. Ny dricksvattenanläggning med sjövatten.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Norrtälje
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerfamiljshus på Rimbo Skolväg 11 A & B i Rimbo.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje
Bygglov för ändrad använding av skola/förskola till korttidsboenden i den större byggnaden och lokal för uthyrning i den mindre byggnaden.
Till- och ombyggnad av verkstad/kontor i Norrtälje
Avser rivning av entré, nybyggnad av ny entré samt ombyggnad och inredande av plan två och installation av hiss.
Ombyggnad till bryggeri i Norrtälje
Projektet omfattar ombyggnad av byggnad 61 som tidigare varit en oljedepå som kallförråd som nu ska byggas om till en tillverkningsindustri lokal för musteri.
Ny rundkörning vid Hallstavik ARV, Norrtälje
Projektet avser en ny rundkörning för slambilsleveranser till verket, i södra änden, för förbättrad arbetsmiljö.
Nybyggnad av bussluss längs E18 vid Bergshamra
En bussluss i ett körfält vid korsningen E18/Gamla vägen och optimering av trafiksignal.
Installation av frånluftsvärmeåtervinning/fjärrvärmecentraler i flerbostadshus i Norrtälje
Avser installation av frånluftsvärmeåtervinning och fjärrvärmecentraler.
Reparation av Älmstabron
Reparation av huvudbalkar och tvärbalkar samt målning.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Rimbo
Norrtälje kommun, Kultur och fritidskontoret, avser att byta konstgräset på Mullevallen i Rimbo och även låta utföra vissa mark- och asfalteringsarbeten. Ytan omfattar ca 800 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan för renovering av befintliga 3 st hissar i flerbostadshus (nyinstallation av hiss).
Utvändigt underhåll av industrihus i Norrtälje
Avser underhåll av plåtfasad på industrihus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ombyggnad av ett befintligt hus
Ombyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ny grind samt breddning av infart.
Rivning av stugby i Norrtälje
Anmälan för rivning av 3 fritidshus Kvarnbol 1:10,1:9,1:11.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotellrum i Norrtälje
Avser ombyggnad till 2 hotellrum samt insättning av ytterdörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).