Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Förstärka med ny spont längs kajkanten mellan Hamnbron över Roslagsgatan i väster till Havslänken i öster, ca 275 meter. Det aktuella arbetsområdet är ca 285 meter långt.
Ny stålramp vid Kaj 5, Kapellskärs hamn
Delvis rivning av befintlig betong. Ny rörspont installeras utanför befintlig konstruktion och förankras med stag i berg, sponten förstärks med hammarband och stag, ny krönbalk gjuts. Leverans och uppförande av ny rörlig stålramp. Stålrampen ska vara anpassad för fartyg upp till längder av 200 meter med en klaffbredd på 25 meter.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Uppförande av passagerartorn, Kapellskärs hamn
Upphandlingen omfattar uppförande av ett s k passagerartorn på kajplats K2 i Kapellskärs Hamn. Syftet med passagerartornet är att underlätta ombordstigning och avstigning av passagerare.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Tillbyggnad av maskinhall i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av maskinhall.
Reparation av kaj i Norrtälje
Avser reparation av kaj i Rävsnäs hamn.
Byte av tak på flerbostadshus i Hallstavik
Byte av tegeltak på 2 hus
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad och parkering.
Reparation av kaj i Norrtälje
Repareras genom pågjutning av spont från botten upp till befintlig betongöveryta.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Installation av luftvärmepumpar
Installation av sprinkler på korttidsboende i Norrtälje
Objektet omfattar av ny sprinkleranläggning i fastigheten som består av en plan på ca 218 m2. Byggnadens tak är uppförd med träreglar och takstolar av trä. Byggnad försörjs med tapp- och sprinklervatten via separata ledningar från kommunalt vattenledningsnät. 31 sprinklerhuvud ska installeras.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från vård till kontor, Bygglov för ändrad användning från vård till frisör Brädgården 1.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong inkl trapphus med hiss.
Utvändigt underhåll av hotell i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt rivning av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av skola/förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av skola/förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).