Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Handlas upp tillsammans med hus c (1334019).
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.
Ombyggnation av Lyckebygården i Haninge
Ombyggnation gamla Lyckebygården, Lyckebyskolan.
Renovering av garage i Haninge
Planer finns på renovering av garage.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Haninge och Värmdö kommun
Tillgänglighetsanpassning av 9 st busshållplatser (Hagabergsvägen, Skeppsdalsström, Fågelbrovägen och Strömmadal i Värmdö kommun samt Västra Vadviken i Haninge kommun), breddning av väg, nya mittrefuger och sidoområdesåtgärder.
Renovering av parkeringsgarage i Handen
Avser byte av tätskikt samt mindre betongreparationer.
Ventilationsåtgärder för Haninge Bostäder AB
Avser OVK, sotning, injustering samt diverse ventilationstekniska åtgärder på ett antal adresser i Haninge kommun.
Ombyggnad av byggnad Valhall vid Haninge garnison, Berga Örlogsskolor
Omfattning till övervikt verksamhetsområde bygg men med inslag av främst mark och ventilation. Arbetsområdet är beläget inom skyddsobjektet Haninge garnison, Berga Örlogsskolor.
Byte av VA/Värme-kulvert vid Muskö Örlogsbas
Entreprenaden omfattar ombyggnad för att ersätta Värme och VA ledningar i och runt befintlig mediakulvert samt installation av ny ersättning av befintlig pumpgrop på Garnisonsområdet för att säkerställa samt säkra ny och nuvarande medieförsörjning för värme och VA. Arbeten såsom schaktning och förläggning av nya rörledningar i mark för Värme och VA med tillhörande anordningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Inredning av ytterligare lägenheter (9 st).
Utbyte av hiss på skola i Tungelsta
Entreprenaden omfattar projektering, demontering av 1 st hydraulhiss, leverans och installation av en ny linhiss, inom befintlig byggnad till fullt driftfärdiga och godkänd anläggning. Hissen ska installeras i befintliga schakt i betong.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Gästhamnsbyggnad på Utö, Haninge kommun
Avser ombyggnad av ventilation i Gästhamnsbyggnaden. Huset är i två plan med teknikrum, omklädnadsavdelning, bastu, duschar, wc, kafeteria, personalutrymmen och väntrum på plan 1. Aggregatrum, konferensrum, personaldelar finns på plan 2.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av herrgård i Haninge
Tillbyggnad av takkupa, utvändig ändring och ändrad användning.
Tillbyggnad av skärmtak i Haninge
Tillbyggnad av terrass och skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Utvändig ändring och ändrad användning av flerbostadshus Söderbymalm 6:9,6:10.
Ombyggnad till gym i Haninge
Ändrad användning av garage till gym samt tillbyggnad, Nybyggnad av komplementbyggnad (teknikhus) Arbottna 1:28.
Tillbyggnad av nätstation i Haninge
Ansökan manöverbyggnad till ny stamnätsstation.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Haninge
Planer finns på byte av ventiler i värmesystem.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Haninge
Planer finns på installation av laddstolpar.
Byte av av- och påkörningsramp för färjetrafik på Dalarö
Avser tillverkning av ny färjeramp (ersätter befintlig ramp), montering av nytillverkad ramp och driftsättning som totalentreprenad. Rampen används för av- och ombordkörning av fordon på färjor vid Dalarö hotellbrygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.