Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av reningsverk i Dalarö, Haninge
Utbyggnaden av Haninges VA-verksamhet. Detta objekt avser ut- och tillbyggnad av Dalarö avloppsreningsverk för Haninges VA-verksamhet.
Ombyggnad och renovering av skola i Haninge
Ombyggnad av Tak, kök och dess tillhörande delar. Entreprenaden delas upp i två etapper: Etapp 1 = Kök matsal och dess tillhörande delar. Etapp 2 = Tak och dess tillhörande delar.
Utbyte av ekonomisers vid P34 i Jordbro
Vattenfall AB Heat Generation Drefviken har för avsikt att byta ut ekonomisers/rökgaskylare av åldersskäl vid värmeverket i Jordbro. Ekonomiser 1 är kopplad till pannkretsen med ett paket och ekonomiser 2 är kopplad med 2 paket till fjärrvärmesystemet.
Invändiga renoveringar av flerbostadshus i Jordbro och Nynäshamn
ca 8 lägenhetsrenoveringar per månad, ca 100 per år. Lägenhetsrenoveringar sker i samband med en omflyttning (Rullande ROT), då lägenheten är uppsagd, utflyttad och tom.
Ny brännarstyrning vid värmeverk i Drefviken
Avser modernisering av brännarstyrningar till oljepanna 1 och 2 i Drefviken.
Fasadrenovering på by 011 Niord och by 064 Tirfing, Haninge Garnison/Berga
Renovering fasader inkl. puts och ommålning mm. på by 011 Niord och by 064 Tirfing.
Byte av värme, ventilation mm i K0055.510 Vitsåhallen & 537 Gula Villan, Haninge
Objektet avser byte av värmeslag / VS-installationer / Vent / Styr / Borrning. By. 510 Vitsåhallen nyttjas som en idrotts/friskvårdsanläggning med idrottshall, gym och andra lokaler f. fysisk aktivitet, dusch och omklädning. By.537 Gula Villan nyttas i huvudsak som kontor med tillhörande dusch och omklädning. Objektet är beläget i Haninge kommun, inom Haninge garnisonsområde.
Ombyggnad av kajer och pirer vid Haninge Garnison
Säkerhetsklassad upphandling.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Ombyggnad till padelanläggning i Haninge
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Upprustning av lekplats och park i Haninge kommun
Avser upprustning av lekplats och park Gudö park.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal på Ruda friluftsområde.
Ommålning av fasader och renovering av fönster på fastigheter i Häringe mm
Avser ommålning av fasader samt renovering av fönster på Häringe 5:16; Häringe Granbacken med option på Ekuddens Vandrarhem, Skomakartorpet, Käringboda Ref 411.
Ombyggnad av skola i Haninge
Nybyggnad av miljöhus, skärmtak, utvändig ändring, ändrad planlösning samt rivning.
Tillbyggnad av skola i Haninge
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av fritidshem i Haninge
Ändrad användning av matsal till fritids, fasadändring och rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nya pelletsbrännare till brandstation i Tungelsta
Avser två (2) stycken peletsbrännare inklusive kompletta askskruvar. Demontering av befintliga brännare, montering och intrimmning av nya brännare.
Återställande av fastighet efter besiktning på Vendelsö
Uppdraget innebär att åtgärda de felaktigt utförda renoveringsarbetena på fastigheten Söderby Huvudgård 4.32 (Ragnebergsvägen 37, Vendelsö). Sökanden är fastighetsägaren.
Ommålning av fasader mm på Mount Blanc, Utö
Avser ommålning av fasader, dörrar, befintliga snickerier, fönster samt detaljer.
Renovering av fastighet i Gålö Haninge
Avser renovering av ytskikt, ny wc mm.
Tak- och fasadarbeten på gård på Gålö, Haninge
Entreprenaden omfattar tak- och fasadarbeten på Frönäs gård.
Omläggning av yttertak på gård på Gålö, Haninge
Entreprenaden omfattar komplett omläggning av yttertak.
Omläggning av yttertak på stall på Gålö, Haninge
Entreprenaden omfattar komplett om- och nyläggning av yttertak.
Rivning av butik i Haninge
Utbyggnad av lagerhotell samt rivning av befintlig butiksdel.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).