Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalrenovering av kanslibyggnad vid Muskö Örlogsbas
Kanslibyggnaden från 1969 utgörs idag av administrativa lokaler och ska efter erforderligt rivnings- och saneringsarbete genomgå en total in- och utvändig renovering. Utvändigt ska installationer anslutas, källaren dräneras och mark finplaneras. Fönster och dörrar ska bytas. Nytt yttertak konstrueras ovan fläktrum mm. Efter om- och tillbyggnaden beräknas ny BTA till ca 2 550 m². Byggnaden ligger inom garnisonsområde och utgör militärt skyddsobjekt.
Renovering av flerbostadshus mm i Västerhaninge
Renovering av tak, fasad, fönster, ventilation och relining på Ribby 1:205 och Ribby 1:217, Tungelstavägen 19A-29C och 31A-37D i Västerhaninge.
Tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motell i Haninge
Avser tillbyggnad av konferenslokal, restaurang och hotell/motel.
Tillbyggnad av gymnastiksal i Haninge Garnison/Berga
Tillbyggnad av gymnastikhall på Haninge Garnison/Berga.
Tillbyggnad av industrihus i Haninge
Tillbyggnad av industri.
Underhåll/renovering av fastigheter på Berga Örlogsbas, Haninge
Underhållsåtgärderna innebär arbeten så som byte av ventilationsaggregat, totalrenovering av duschar och toaletter, byte av takpapp, utökning av buffertank för bassäng samt ytskiktsarbeten. Delmomenten är: 1. Herrarnas omklädningsrum och duschar 2. Bassängområde 3. Renovering av VVS-system 4. Yttertak 5. Renovering av ytskikt och detaljer.
Ombyggnad av panncentral inom Berga garnison, Haninge
Den nya anläggningen kommer att placeras inne i den befintliga byggnaden/panncentralen. Nya pelletspannor kommer att betjäna byggnader på området med värme och tappvatten via befintligt kulvertsystem. Panncentralen kommer även att förses med ett nytt pelletsförråd och skorsten.
Ombyggnad av Berga pirer vid Berga Örlogsflottilj i Haninge
Fortifikationsverket skall inom Berga Örlogsflottilj renovera ett antal pirer: Berganäspir 4, Berganäspir 3, Berganäspir 2, Berganäspir 1 samt Vitsåpir 2. Renovering skall utföras i sin helhet.
Tak- och ventilationsarbeten på sporthall i Haninge
Avser installation av nytt ventilationsaggregat samt ändring av brandcellsgräns och byte av tak.
Byte av styrskåp och ombyggnad av UPS på sjukhus i Handen
Projektet avser byte av styrskåp och ombyggnad UPS vid Handens sjukhus.
Ombyggnad till lägenheter i Jordbro
Byggnaden består av 13 lägenheter och 1 st. lokal i bottenvåningen. Lokalen ska nu byggas om till 3 st. nya lägenheter. Projektet omfattar viss rivning, nya fasaddon, nya fönster, nya kök och badrum, nya skärmar och plankräcken, ny ventilationslösning ink. kanaler, nya rör-och eldragningar.
Byte av ventilation i kontorsbyggnad inom Berga garnisonsområde, Haninge
Entreprenaden omfattar byte av ventilationsaggregat med tillhörande fönsterapparater samt SRÖ-utrustning i by.036 Balder innehållande ca 100 kontorsarbetsplatser med tillhörande pentry och omklädningsrum vilka under entreprenaden kommer att nyttjas av verksamheten.
Utvändig målningsrenovering av Strand på Utö, Haninge
Utvändig målningsrenovering av fasad och detaljer.
Fönsterbyte och PCB-sanering på sjukhus i Handen
Avser fönsterbyte och PCB sanering.
Renovering av pålar vid Bergapiren vid Haninge Garnison
Avser renovering av pålar mm på Bergapiren vid Haninge Garnison.
Ombyggnad av personallokal i Haninge
Ombyggnad av kontor och personalrum.
Tak och fasadarbeten på Ryssfängelset, Utö
Avser komplett omläggning av yttertak. Varsam demontering & återmontering av taktegel, omläggning undertak samt ny strö & bärläkt samt omläggning verandatak.
Förstärkning, dagvattenåtgärder samt tankbeläggning av väg i Haninge kommun
Avser tankbeläggning och förstärkningsåtgärder på Askviksvägen inom Haninge kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).