Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skollokal på Vendelsömalmskolan, Vendelsö
Totalrenovering av hus C, dock ej ventilation.
Ombyggnation av Lyckebygården i Haninge
Ombyggnation gamla Lyckebygården, Lyckebyskolan.
Renovering av garage i Haninge
Planer finns på renovering av garage.
Ombyggnad av kajer och pirer vid Haninge Garnison
Säkerhetsklassad upphandling.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Haninge och Värmdö kommun
Tillgänglighetsanpassning av 9 st busshållplatser (Hagabergsvägen, Skeppsdalsström, Fågelbrovägen och Strömmadal i Värmdö kommun samt Västra Vadviken i Haninge kommun), breddning av väg, nya mittrefuger och sidoområdesåtgärder.
Byte av ventilation samt undercentral vid by 805 Ekipage, Muskö Örlogsbas
Avser byte av ventilation och ny undercentral i by 805 Ekipage, vid Muskö Örlogsbas.
Ventilationsåtgärder för Haninge Bostäder AB
Avser OVK, sotning, injustering samt diverse ventilationstekniska åtgärder på ett antal adresser i Haninge kommun.
Byte av VA/Värme-kulvert vid Muskö Örlogsbas
Entreprenaden omfattar ombyggnad för att ersätta Värme och VA ledningar i och runt befintlig mediakulvert samt installation av ny ersättning av befintlig pumpgrop på Garnisonsområdet för att säkerställa samt säkra ny och nuvarande medieförsörjning för värme och VA. Arbeten såsom schaktning och förläggning av nya rörledningar i mark för Värme och VA med tillhörande anordningar.
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Byte av ventilation i utbildningslokaler mm inom Berga garnisonsområde, Haninge
Objektet avser byte av ventilation inom By.011 Niord vid Berga garnisonsområde, Haninge. By.011 Niord nyttjas idag för utbildning, förberedelser, planering, kontor, omklädnad och föreläsning. Byggnaden består av fyra delar: del A, B, C och D.
Tillbyggnad av cafeteria i Haninge
Tillbyggnad och ändrad användning av café och restaurang.
Utbyte av hiss på skola i Tungelsta
Entreprenaden omfattar projektering, demontering av 1 st hydraulhiss, leverans och installation av en ny linhiss, inom befintlig byggnad till fullt driftfärdiga och godkänd anläggning. Hissen ska installeras i befintliga schakt i betong.
Ombyggnad av föreningslokal i Haninge kommun
Avser ombyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Inredande av 6 st nya lägenheter i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av hotell i Haninge
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av förråd i Haninge
Tillbyggnad av skolbyggnad med förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.