Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och det blir ny stadsbebyggelse inom fastigheterna del av Kabeln 6, Eken 3, 6, 7, 14 och 15, del av Eken 8, 9, 10, 11 och 13 samt del av Sundbyberg 2:4.
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv Vargen 2 består av 238 lägenheter, 27 lokaler, 12 garageplatser och 6 skyddsrum samt en förskola. Denna entreprenad avser in- och utvändig renovering samt ombyggnation av ett stort antal lokaler till bostäder. Skogsbacken 13-33, Friluftsvägen 4-26 Sundbyberg
Påbyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen
Planer för påbyggnad av 3 st flerbostadshus med 2 eller 4 våningsplan.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser en förädling av befintliga parkeringsgarage till bostäder som görs med nybyggnation och påbyggnad på kv Skvadronen 9, 10,11,12, Artilleristen 5, Spaden 3, Lien 2 samt Solskiftet 2 & 3 och Skvadronen 9, 10, 11 och 12. Husen är 6-14 våningar.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar renovering av gemensamma utrymmen med kvarboende hyresgäster, med en målbild för miljöbyggnad 3.1 Silvernivå, som ska hålla i minst 50 år och som ska anpassas efter dagens förutsättningar och standarder.
Stambyte och tillbyggnad på flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Östern 5, med 84 lägenheter, 17 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar samt tillbyggnad av 6 vindslägenheter. Objektet är beläget på Götgatan 14-18 samt Tulegatan 11-19, Sundbyberg.
Garage och gårdsrenovering mm i Sundbyberg
Projektet omfattar renovering av läckande gårdsbjälklag, utformning av ny gård, sopsugsanläggning, fasadreparationer, nya lokaler, tvättplats, infartslösning, tvättstugor, ny el samt belysning i garage, ny undercentral, utbyte av ventilationsaggregat samt utbyggnad av passagesystem, brandlarm och styrfunktioner med tillhörande installationer.
Utveckling av idrottsplats i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten till utveckling av Örvallen med idrott, park, infrastruktur och tekniska anläggningar anpassade till kringliggande bostäder.
Ombyggnad av lokal till bostäder mm i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och bostäder samt därutöver skola och förskola.
Finplanering av gata och park i Stora Ursvik, Sundbyberg
Objektet avser utförande av finplanering av gång- och cykelväg längs Gamla Enköpingsvägen delen vid Wåhlins etapp 3, Östra parkslingan och trapplopp 3. Objektet är beläget norr om Enköpingsvägen i stadsdelen Stora Ursvik, Sundbyberg stad.
Förberedande grundläggning/Spontentreprenad för Kv Tjuren och Södra Kvarteren i Ursvik
Denna entreprenad avser del 1, förberedande grundläggning genom schakt och spont under detaljplaneskede innan tvärbana och vägar byggs. Projektet handlas upp som en samverkansentreprenad i tre faser.
Lokalanpassning av utbildningslokaler i Sundbyberg
Entreprenaden avser att på totalentreprenad, projektera och utföra lokalanpassning så de anpassas till Komvux verksamhet i tre (3) våningsplan. Det innebär att det ska skapas klassrum, kontor, förråd, samtalsrum och ett nytt ventilationsutrymme mm. Alla åtgärder behöver anpassas i lokalerna med hänsyn till ventilation, belysning, utrymning mm.
Modernisering av verkstadslokaler vid tunnelbanedepå i Rissne
Verkstadsplatser för service av nya tåg, utökad uppställningskapacitet från 18 till 22 tåg. Upprustning spår.
Hyresgästanpassning till vårdlokaler i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för hyresgästanpassning.
Ombyggnad av bostadsgård i Sundbyberg
Avser upprustning av bostadsgård för Skvadronen 6 och 7, Sundbyberg.
Ombyggnad till vårdcentral i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till vårdcentral.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för hyresgästanpassning st martins gymnasium.
Ombyggnad av cafeteria i Sundbyberg
Bygglov för inredning för caféverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för terrasser i anslutning till vindsvåningar.
Tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Bygglov för tillfällig skolpaviljong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för modernisering av hydralhiss.
Ombyggnad av garage i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ombyggnad av lokal till garage.
Ombyggnad av parkeringshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av lokal till p-platser i garage.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd ombyggnad och modernisering av befintliga hissar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.