Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och det blir ny stadsbebyggelse inom fastigheterna del av Kabeln 6, Eken 3, 6, 7, 14 och 15, del av Eken 8, 9, 10, 11 och 13 samt del av Sundbyberg 2:4.
Modernisering av verkstadslokaler vid tunnelbanedepå i Rissne
Verkstadsplatser för service av nya tåg, utökad uppställningskapacitet från 18 till 22 tåg. Upprustning spår.
Om,- till- och nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt nyproduktion på gården.
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv Vargen 2 består av 238 lägenheter, 27 lokaler, 12 garageplatser och 6 skyddsrum samt en förskola. Denna entreprenad avser balkong- & fönster arbeten.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Upprustning av flerbostadshus i Sundbyberg
Kv Vandraren 9, Rissneleden 17-95 i Hallonbergen med totalt 505 lägenheter. Produktion är tänkt att utföras i etapper. Beställarens avsikt är att genomföra Projektet i samverkan och uppdelat i två faser.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Skvadronskolan på bottenplan ska börja byggas om till grundsärskola (Risöskolan). Entreprenaden avser hyresgästanpassning av befintlig grundskola på Skvadronen 7 till grundsärskola. Skolan ligger i ett bostadsområde i närheten av Rissne centrum.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av kontorslokaler.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för stambyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för förbättring av tillgänglighet lägenheter, ändrad planlösning bad/kök, stambyte mm., Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för stambyte Muraren 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad av lokal till tre lägenheter samt vind.
Lokalanpassning av utbildningslokaler i Sundbyberg
Entreprenaden avser att på totalentreprenad, projektera och utföra lokalanpassning så de anpassas till Komvux verksamhet i tre (3) våningsplan. Det innebär att det ska skapas klassrum, kontor, förråd, samtalsrum och ett nytt ventilationsutrymme mm. Alla åtgärder behöver anpassas i lokalerna med hänsyn till ventilation, belysning, utrymning mm.
Gårdsrenovering i Sundbyberg
Gårdsrenovering.
Renovering av garage i Sundbyberg
Renovering av garage.
Ombyggnad till padelanläggning i Sundbyberg
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för anpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för rivning och nymontage av 4 hissar.
Ombyggnad av vårdcentral i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från butik till vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från fabrik till kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för tekniska installationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för byggnation av entresolplan samt komplettering av ventilation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).