Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och det blir ny stadsbebyggelse inom fastigheterna del av Kabeln 6, Eken 3, 6, 7, 14 och 15, del av Eken 8, 9, 10, 11 och 13 samt del av Sundbyberg 2:4.
Om,- till- och nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt nyproduktion på gården.
Påbyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen
Planer för påbyggnad av 3 st flerbostadshus med 2 eller 4 våningsplan.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Totalrenovering av kontor i Sundbyberg
Fastigheten kommer att certifieras enligt BREEAM Very Good och inomhusklimatet enligt Well Core.
Omvandling till bostäder i Rissne
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till att omvandla två parkeringshus och dess omgivning till nya lägenheter, lokaler.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Sundbyberg
Ombyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Totalrenovering av bostäder i Sundbyberg
Bygglov för totalrenovering.
Renovering av garage i Sundbyberg
Renovering av garage.
Tillbyggnad av bostäder i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom påbyggnation tillföra ca 10 nya bostäder till fastigheten Apoteket 13.
Gårdsrenovering i Sundbyberg
Gårdsrenovering.
Ombyggnad till bostäder i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheter för att ombilda lokaler i del av byggnadens gatuplan till bostäder.
Fasadändring på bostäder i Sundbyberg
Bygglov för fasadändring och mindre ändring av planlösning.
Ventilationsåtgärder i flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ventilation.
Ändring av ventilationssystem i industribyggnad i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av ventilationssystem från självdrag till ftx.
Ombyggnad av gym i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till motionsgård.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).