Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 165 lägenheter i 6-8 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar renovering av gemensamma utrymmen med kvarboende hyresgäster, med en målbild för miljöbyggnad 3.1 Silvernivå, som ska hålla i minst 50 år och som ska anpassas efter dagens förutsättningar och standarder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Stambyte och tillbyggnad på flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar arbeten i flerbostadshus Kv. Östern 5, med 84 lägenheter, 17 lokaler. Entreprenaden omfattar bl.a stamrenovering av kök, badrum och stammar, byte radiatorstammar och elledningar samt tillbyggnad av 6 vindslägenheter. Objektet är beläget på Götgatan 14-18 samt Tulegatan 11-19, Sundbyberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37 st lägenheter.
Finplanering av gata och park i Stora Ursvik, Sundbyberg
Objektet avser utförande av finplanering av gång- och cykelväg längs Gamla Enköpingsvägen delen vid Wåhlins etapp 3, Östra parkslingan och trapplopp 3. Objektet är beläget norr om Enköpingsvägen i stadsdelen Stora Ursvik, Sundbyberg stad.
Ombyggnad av lokal till bostäder mm i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och bostäder samt därutöver skola och förskola.
Förberedande grundläggning/Spontentreprenad för Kv Tjuren och Södra Kvarteren i Ursvik
Denna entreprenad avser del 1, förberedande grundläggning genom schakt och spont under detaljplaneskede innan tvärbana och vägar byggs. Projektet handlas upp som en samverkansentreprenad i tre faser.
Ombyggnad av bostadsgård i Sundbyberg
Avser upprustning av bostadsgård för Skvadronen 6 och 7, Sundbyberg.
Ombyggnad av temalekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Markarbeten på gata i Sundbyberg
Sträckan är 400 meter lång och arbetet delas upp i två etapper. Etapp 1 som startar från mitten och går mot Fredsgatan. Därefter görs etapp 2 mot Esplanaden.
Byte av köldbärarmedium till flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden innebär att byte köldbärarblandning i fastigheten Spelmanshöjden 1-26 inklusive rengöring av systemet och deponi.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation i kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för att konvertera källare till lägenheter/bostadsutrymmen.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för en liten funktionell bostad, 1 rok.
Ombyggnad av cafeteria i Sundbyberg
Bygglov för inredning för caféverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för liten funktionell bostad, 1 rok.
Ombyggnad av garage i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad av lokal till garage.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för 2 nya lägenheter.
Tillbyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för 2 nya lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för 3 lägenheter.
Tillbyggnad av servering i Sundbyberg
Bygglov för uterum för restaurang (uteservering).
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändring från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för hyresgästanpassning för visma, Bygglov för fasadändring, ny utrymningstrappa Stockmakaren 1.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för hyresgästanpassning st martins gymnasium.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.