Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av garage i Sundbyberg
Entreprenaden avser ombyggnad av garaget på plan 2 i Kv Orienteraren. Option 1: Utbyte av alla synliga dagvattenledningar inom byggnadsområdet och förse de nya ledningarna med rensanordning. Option 2: Relining av alla avloppsledningar i bottenplatta. Option 3: Utbyte av KV, VV, VVC i tak arkadgångar fram till nya ventiler vid resp. lägenhetsschakt. Ny isolering på värmeledningar. Ny ledning till VVC som är förlagt i eternitkulvert under körbana. Option 4: Miljörum
Ombyggnad av kontor mm i Sundbyberg
Lokal 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i kvarteret Brygghuset ska inredas. - lokal 1 och 2 inreds till kontor, lokal 3 inreds till restaurang, lokal 4 inreds till cafe och lokal 5 samt 6 inreds till handel/butik.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från vind/lokal till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ombyggnation till en Sushirestaurang.
Ombyggnad till bostäder i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheter för att ombilda lokaler i del av byggnadens gatuplan till bostäder.
Ombyggnad av undercentral i flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar följande arbeten: 1. Montage av ackumulatorer i värmeåtervinningskrets för att få bättre styrning av flöden. 2. Rivning av värmeåtervinning för varmvatten. All återvinning kan utnyttjas för värmekretsen en stor del av året. 3. Ändring av anslutning till centrala värmesystemet för området.
Utbyte av del av kyla i storkök i Sundbyberg
Befintlig kökskyla har komponenter som skall bytas ut för att säkerställa fortsatt drift av kökskylanläggning. I entreprenaden ingår samtliga arbeten som erfordras för rivning, provisorier och nya installationer inklusive bygg, el, styr, rör, lyft, transport och bortforsling samt destruktion av miljöfarligt avfall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Inglasning av innergård i Sundbyberg
Avser inglasning av innergård.
Upprustning av motionsområde i Ursvik
Bättre framkomlighet på den gamla banvallen, installation av räcken på den gamla järnvägsbron, att fler entréer till naturreservatet ska ha belysning samt att nya skyltar sätts upp.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).