Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv Vargen 2 består av 238 lägenheter, 27 lokaler, 12 garageplatser och 6 skyddsrum samt en förskola. Denna entreprenad avser in- och utvändig renovering samt ombyggnation av ett stort antal lokaler till bostäder. Skogsbacken 13-33, Friluftsvägen 4-26 Sundbyberg
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Planerat projekt ur investeringsbudget. Utökning av skola till 380 st elever.
Ombyggande av infrastruktur i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Projektet är en del av stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen och Ör (STUP H-Ör) i Sundbybergs stad. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings- och VA-arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Entreprenaden omfattar renovering av fasad, fönster och balkonger med kvarboende hyresgäster, med en målbild för miljöbyggnad 3.1 Silvernivå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för ändrad ombyggnad av lokal till tre lägenheter samt vind.
Lokalanpassning av utbildningslokaler i Sundbyberg
Entreprenaden avser att på totalentreprenad, projektera och utföra lokalanpassning så de anpassas till Komvux verksamhet i tre (3) våningsplan. Det innebär att det ska skapas klassrum, kontor, förråd, samtalsrum och ett nytt ventilationsutrymme mm. Alla åtgärder behöver anpassas i lokalerna med hänsyn till ventilation, belysning, utrymning mm.
Modernisering av verkstadslokaler vid tunnelbanedepå i Rissne
Verkstadsplatser för service av nya tåg, utökad uppställningskapacitet från 18 till 22 tåg. Upprustning spår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för 3 lägenheter. FURUVÄGEN 28, STENBROTTSGATAN 4-6, RENSGATAN 2.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för 2 nya lägenheter.
Renovering av va-ledning i Sundbyberg
Avser renovering av va-ledning vid Gjuteribacken på en sträcka om ca 400 m.
Installation av stam- och spridningsnät för SIDA, Sundbyberg
Avser upphandling av Stam- och spridningsnät.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ombyggnad av två träfflokaler till lägenheter. GJUTERIBACKEN 2 & 14.
Ombyggnad av butik i Sundbyberg
Bygglov för ändrar användning från lokal och kontor till livsmedelsbutik, kontor, personalrum, cafeteria.
Ombyggnad till vårdcentral i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till vårdcentral.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av vind.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för 4 lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Bygglov för förlängning av ventilationskanal från restaurangkök.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnad från förvaringsutrymme till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ombyggnation av lokal till två bostäder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för 3 lägenheter med uteplatser.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för attefallsåtgärd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för flytt av imkanal.
Ombyggnad av parkeringshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av lokal till p-platser i garage.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd ombyggnad och modernisering av befintliga hissar.
Tillbyggnad av toalett i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd utökning av toaletter och disponering av lättvägg.
Ombyggnad av soprum i Sundbyberg
Bygglov för 1 miljörum i befintligt utrymme.
Ombyggnad av soprum i Sundbyberg
Bygglov för 2 miljörum i befintligt utrymme.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av lagerlokal till p-platser.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av soprum i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från förråd till miljörum.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av parkeringsplats i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning till parkeringsplatser.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Bygglov för ändring från lokal till bostad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.