Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Installation av brandlarm vid Livgardet by 762 i Kungsängen
Entreprenaden omfattar byggnad 762 belägen inom Livgardets garnison, Kungsängen. Arbete som ingår är Installation av nytt brandlarm samt Demontering av befintliga system och destruktion av halotron.
Ombyggnad av panncentral vid Livgardet i Kungsängen
Objektet avser att riva gammal oljepanna, installera och ansluta ny pelletspanna (200 kW-1,2 MW), utbyte av ventilation i pannhall samt styr/övervakning i befintligt system.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Avser markarbete på gårdarna.
Ombyggnad till padelhall i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av lokal till padelhall.
Ombyggnad av plank i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsängen
Anmälan för ändrat brandskydd lokal.
Ombyggnad av affärshus i Kungsängen
Anmälan för ändring av planlösning.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av värmeverk i Kungsängen
Rivningslov för rivning av fjärrvärmeanläggningen.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Kungsängen
Rivningslov och bygglov för ändrad användning av tennisbana till padelanläggning.
Ombyggnad av busshållplatser mm i Bro, etapp 2
Etapp 2 avser ombyggnad av två nya busshållplatser/ombyggnad av ett nytt övergångsställe på Enköpingsvägen samt två busskuddar.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för markförändring av dagvattendamm.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Anmälan för ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.