Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av bostads- och handelsområde i Helenelund
Utveckling av Helenelund, Kv Hoppet, med nya bostäder, ombyggnad av befintliga butiker mm.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering, invändig lättrivning och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Häggvik-Rotebro
Utökning till 4+4 körfält, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm. 2,3 km lång sträcka, installation av ITS, åtgärder för att skydda vattentäkter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ombyggnad av lokaler till ca 10 lägenheter.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad av idrottshall i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butikslokal till sportanläggning på fastigheten stansen 1, norra malmvägen 80a.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från handel till förskola på fastigheten trumman 4, glimmervägen 15.
Ombyggnad av fritidsgård i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning från samlingslokal till fritidsgård på fastigheten traktören 9, malmvägen 10c.
Ombyggnad av församlingshus i Sollentuna
Anmälan för byte av hiss på fastigheten norrviken 2:7.
Om- & tillbyggnad av panncentral i Sollentuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintlig panncentral inklusive erforderliga rivningsarbeten samt tillhörande markarbeten. Tillbyggnaden omfattar höjning av Takfotsplan från 3,65 m till 6,25 m. Byggnadsarea omfattar dryga 78 m2.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för förråd samt nybyggnad av parkeringsplats på fastigheten expressen 2, flintlåsvägen 24-36.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus mm på fastigheten etuiet 4, malvastigen 15b.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten eldklotet 12, hemmings väg 29.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten södersättra 3:3, södersätravägen 13.
Ombyggnad av tennishall i Sollentuna
Tidsbegränsat lov tom 2027-04-01 för padelbanor på fastigheten ritmallen 2, kung hans väg.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad på fastigheten skeden 1, skälbyvägen 8.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för utjämning av mark på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98a.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten tidspegeln 5, kuskvägen 9.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för va-anläggning på fastigheten stansen 1, norra malmvägen 80a.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 6, hemmings väg 25a-b.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan va på fastigheten eldslukaren 19, stormansvägen 22a.
Tillbyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten expressen 1, flintlåsvägen 2-22.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av affärshus på fastigheten traktören 5, malmvägen 18a.
Ombyggnad av kallförråd i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av garage till kallförråd på fastigheten Träbiten 14,Träflisan 15.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten centrum 13, aniaraplatsen 4.
Ombyggnad av gym i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från kontor till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.