Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av fd äldreboende till bostäder i Helenelund, Sollentuna
Ett befintligt äldreboende i Helenelund i Sollentuna i fyra våningar över mark ska byggas om till ca 60 st bostäder.
Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Häggvik-Rotebro
Beläggningsarbeten och väganordningar.
Renovering och hyresgästanpassning för Kulturskolan i Sollentuna
Renovering och hyresgästanpassning av lokaler för Kulturskolan i Sollentuna kommun.
Finplanering av gator och mark i Sollentuna kommun
Omfattar finplanering Norra Lummervägen, Norra gränd och Eriksbergsvägen norr om torget samt bullervall vid Södra Lummervägen, mellan E4 och Ostkustbanan i Helenelund, Sollentuna kommun.
Renovering av Häggviksskolan, Hus I och J i Sollentuna
Entreprenaden omfattar bl a byte av fönster, byte av ventilation och invändig belysning.
Ombyggnad av läktare på Sollentuna IP, Tureberg
Entreprenaden omfattar rivningsarbeten av befintliga utvändiga trappor samt delar av befintlig läktare. Vidare ska grundläggning för ny läktarkonstruktion iordningställas samt demontering och återmontering av befintliga mediabås och flaggstänger utföras. Ny läktarkonstruktion ingår också i entreprenaden.
Konvertering av lokaler till bostäder i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus på fastigheten ekbacken 2, skyttevägen 2.
Hyresgästanpassning av lokal i Sollentuna
Hyresgästanpassning av kontor lager.
Rivning av hotell i Sollentuna
Rivningslov för hotellannex på fastigheten ruletten 32.
Åtgärder på fönster på kyrka i Sollentuna
Åtgärder på fönster, målning av fönster och dörrar.
Fönster- och fasadbyte på gymnastikbyggnad vid skola i Sollentuna
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Renovering av befintliga fönster, Byte av eternitskivor i fasaden samt Tilläggsisolering bakom eternitskivorna.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion i kontorsfastighet på fastigheten överby 10:14, kappetorpsvägen 28.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för inglasning av balkong och fasadändring på flerbostadshus på fastigheten hyran 1, pilvägen 72.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).