Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Totalentreprenad avseende renovering och ombyggnad av befintligt bostadshus.
Stambyte och upprustning av flerbostadshus i Sollentuna
Entreprenaden avser stambyte och upprustning av befintliga byggnader på fastigheten Släggan 1. Fastigheten består av 199 stycken lägenheter fördelade över sex stycken lamellhus. Byggnaderna uppfördes i mitten av 1960-talet.
Ut- och ombyggnad av allmän plats i Sollentuna, etapp 1
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm. Arbetet kommer att utföras i en trafikerad stadsmiljö där ca 16 000 st. fordon passerar dagligen. Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten på delar av Turebergsleden, Kanalvägen och Bagarbyvägen samt Love Almqvistväg.
Ombyggnad till lägenheter i Sollentuna
Sollentunahem AB vill med detta förhandsmeddelande avisera kommande upphandling avseende ombyggnation av Spaden 1. Upphandlingen förväntas att annonseras under augusti/september 2022. Spaden 1 är en byggnad där det tidigare har bedrivits ett omsorgsboende i två plan av byggnaden. Det är nu dessa två plan som ska byggas om till ca 33 bostadslägenheter. Plan 3 och plan 4 i byggnaden utgörs sedan tidigare redan av bostadslägenheter med kvarboende.
Ombyggnad av fd äldreboende till ungdomslägenheter i Helenelund, Sollentuna
Ett befintligt äldreboende i Helenelund i Sollentuna i fyra våningar över mark ska byggas om till ca 60 st ungdomsbostäder.
Byte av ispist samt sarg till ishall i Sollentuna
Entreprenaden omfattar byte av befintlig pist i A-hallen till en konstruktion i likhet med den ispist som finns i B-hallen. Den nya pisten skall förses med ny installation för kyla och värme som ansluts till befintlig kylanläggning. I samband med detta skall den befintliga sargen i A-hallen demonteras, flyttas och anpassas till nya mått och återmonteras i B-hallen. I A-hallen skall en ny sarg monteras samt nya spelar-/ funktionärsbås samt nuvarande trätrall skall rivas.
Ombyggnad av läktare på Sollentuna IP, Tureberg
Entreprenaden omfattar rivningsarbeten av befintliga utvändiga trappor samt delar av befintlig läktare. Vidare ska grundläggning för ny läktarkonstruktion iordningställas samt demontering och återmontering av befintliga mediabås och flaggstänger utföras. Ny läktarkonstruktion ingår också i entreprenaden.
Anpassning av industrilokal i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion i verksamhetslokal på fastigheten släpet 2, hammarbacken 6a.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning till bostäder på fastigheten Trumman 4, Glimmervägen 17.
Tillgänglighetsanpassning av idrottshall i Sollentuna
Tillgänglighetsanpassning av Rösjöskolans idrottssal innefattar del av Hus C, lokaler om ca 385 m2 LOA. Projektet innebär tillgängliggörande av idrottssal samt omklädningsrum med enkelt avhjälpta hinder samt insättning av ny hiss. Ny plattformshiss installeras i byggnaden som en nödvändig åtgärd för att möjliggöra åtkomst till det övre våningsplanet där idrottssalen ligger.
Rivning av hotell i Sollentuna
Rivningslov för hotellannex på fastigheten ruletten 32.
Tillbyggnad av begravningsplats i Sollentuna
Marklov för utbyggnad av griftefridsgård på fastigheten helenelund 7:9, sollentunavägen 19a.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Sollentuna
Mindre balkongrenovering på ca 86 st balkonger.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).