Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av bostads- och handelsområde i Helenelund
Utveckling av Helenelund, Kv Hoppet, med nya bostäder, ombyggnad av befintliga butiker mm.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering, invändig lättrivning och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Om- & tillbyggnad av panncentral i Sollentuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av befintlig panncentral inklusive erforderliga rivningsarbeten samt tillhörande markarbeten. Tillbyggnaden omfattar höjning av Takfotsplan från 3,65 m till 6,25 m. Byggnadsarea omfattar dryga 78 m2.
Återställning av park samt ny lekpark i Sollentuna
Denna entreprenad omfattar arbeten för att återställa parkmark som tidigare använts för tidigare paviljonger. Rivning och demontering av gammal lekpark samt uppbyggnad av en ny lekpark inklusive fallskydd, inköp av och montering av ny utrustning. Uppbyggnad av växtbäddar för gräs, äng, träd, buskar perenner och lökväxter. Anläggning av grusvägar och montering av bänkar och papperskorgar i parken. Anläggning av belysningsfundament, läggning av kabelskyddsrör för belysning samt flytt av del av GC-väg.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter.
Ombyggnad av församlingshus i Sollentuna
Anmälan för byte av hiss på fastigheten norrviken 2:7.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för va-anläggning på fastigheten stansen 1, norra malmvägen 80a.
Ombyggnad av idrottshall i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butikslokal till sportanläggning på fastigheten stansen 1, norra malmvägen 80a.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad på fastigheten skeden 1, skälbyvägen 8.
Tillbyggnad av förråd i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten expressen 1, flintlåsvägen 2-22.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten tidspegeln 5, kuskvägen 9.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för förråd samt nybyggnad av parkeringsplats på fastigheten expressen 2, flintlåsvägen 24-36.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten eldklotet 12, hemmings väg 29.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förråd på fastigheten eldklotet 13, hemmings väg 31.
Ombyggnad av servicebyggnad i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för väsjöbackens servicebyggnad på fastigheten edsberg 10:8, ribbings väg 50a.
Ombyggnad av tennishall i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor/industri till idrottshall (padel) 10+5 år på fastigheten rankan 1, sollentunaholmsvägen 13.
Ombyggnad av tennishall i Sollentuna
Tidsbegränsat lov tom 2027-04-01 för padelbanor på fastigheten ritmallen 2, kung hans väg.
Ombyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten centrum 13, aniaraplatsen 4.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.