Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av bostads- och handelsområde i Helenelund
Utveckling av Helenelund, Kv Hoppet, med nya bostäder, ombyggnad av befintliga butiker mm.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering, invändig lättrivning och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
I denna entreprenad planeras en ombyggnad av befintligt hus till 60 lägenheter 1-4 ROK, samt en ny tillbyggnad (påbyggnad) i tre våningar med 25 lägenheter 1-4 ROK, med lättbyggnadsteknik i form av träkonstruktioner. I samband med detta kommer den nuvarande översta installationsvåningen att rivas.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ombyggnad av lokaler till ca 10 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Återställning av park samt ny lekpark i Sollentuna
Denna entreprenad omfattar arbeten för att återställa parkmark som tidigare använts för tidigare paviljonger. Rivning och demontering av gammal lekpark samt uppbyggnad av en ny lekpark inklusive fallskydd, inköp av och montering av ny utrustning. Uppbyggnad av växtbäddar för gräs, äng, träd, buskar perenner och lökväxter. Anläggning av grusvägar och montering av bänkar och papperskorgar i parken. Anläggning av belysningsfundament, läggning av kabelskyddsrör för belysning samt flytt av del av GC-väg.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ombyggnad av samlingslokal till lägenheter.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av parhus på fastigheten elddopet 33, södersätravägen 9d.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för hyresgästanpassning lokal 1a plan 1 på fastigheten tabellen 7, tingsvägen 15a.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för inredning av ytterligare två bostäder i flerbostadshus på fastigheten enen 10, edsängsvägen 2.
Nybyggnad av altan i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av pergola samt marklov för kullar på fastigheten tureberg 25:3, love almqvists väg 1 (fågelsångsparken).
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring av komplementbyggnad på fastigheten vinodlaren 11, ingetoras väg 4.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten lertavlan 5, flottarestigen 8.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten NORRVIKEN 2:72.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten REVISORN 2.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten tätörten 2, kungsvägen 6.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov tom 2025-12-31 ang etablering i skollokal på fastigheten helenelund 7:7, svalgången 31.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal samt ändrad ventilation på fastigheten rotundan 1, konsumentvägen 1a.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.