Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ut- och ombyggnad av allmän plats i Sollentuna, etapp 1
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm. Arbetet kommer att utföras i en trafikerad stadsmiljö där ca 16 000 st. fordon passerar dagligen. Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten på delar av Turebergsleden, Kanalvägen och Bagarbyvägen samt Love Almqvistväg.
Finplanering vid bostadsområde i Sollentuna
Omfattar finplanering runt ett nytt flerbostadshus på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Kungsvägen. Ombyggnad av korsning och två (2) nya övergångsställen samt rivning av befintlig väg för ombyggnad till grönyta. Entreprenaden omfattar även sänkning av bilväg på Sollentunavägen i anslutning till bostadskvarteret.
Ombyggnad till lägenheter i Sollentuna
Sollentunahem AB vill med detta förhandsmeddelande avisera kommande upphandling avseende ombyggnation av Spaden 1. Upphandlingen förväntas att annonseras under augusti/september 2022. Spaden 1 är en byggnad där det tidigare har bedrivits ett omsorgsboende i två plan av byggnaden. Det är nu dessa två plan som ska byggas om till ca 33 bostadslägenheter. Plan 3 och plan 4 i byggnaden utgörs sedan tidigare redan av bostadslägenheter med kvarboende.
Relining av stammar i flerbostadshus i Sollentuna
Planer på relining av stammar.
Nya portaler för montering av motorvägskontrollsystem på Norrortsleden i Sollentuna
Portaler med tillhörande markarbeten på Norrortsleden inom Sollentuna, Upplands Väsby och Täby kommuner. Sträckan Norrortsleden mellan bro över E18 (Frestavägen) och Törnskogstunneln.
Fasadarbeten på kyrka i Sollentuna
Åtgärder på fasaden.
Renovering av kontor i Sollentuna
Avser renovering av huvudbyggnaden bestående av kontor, och målning av en fasad på byggnad ”Ladan”. Innergård renoveras med nya markplattor och upphöjda planteringsformar.
Fönsterrenovering på äldreboende i Sollentuna
Entreprenaden omfattar i korthet utvändig renovering och underhållsmålning av samtliga fönster samt som energibesparande åtgärd ska glas i innerbågar bytas till lågemissionsglas alternativt isolerglas på Norrgårdens äldreboende i Sollentuna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från särskilt boende till bostadsrättslägenheter på fastigheten Hemgården 2, Nyodlingsvägen 1-3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus på fastigheten Hemgården 4, Kummelbyvägen 1k.
Brandåtgärder på dörrmiljöer vid Edsbergs slott i Sollentuna
Avser brandförstärkningsåtgärder dörrmiljöer i Edsbergs slott. Det är av största vikt att offererad organisation har stor förståelse och kunskap gällande finsnickeriarbeten i kulturhistorisk värdefull miljö samt är väl förtrogen med förekommande arbetsmetoder för denna typ av byggnader.
Ombyggnad av dagcenter i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från tandläkarmottagning till daglig verksamhet på fastigheten etiketten 2, ribbings väg 62.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Bygglov för fasadändring på kontorshus på fastigheten Romben 3, Rotevägen 2.
Ombyggnad av produktionslokal i Sollentuna
Anmälan för ändring av ventilation i verksamhetslokal på fastigheten eldmärket 5, vändvägen 6a.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).