Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Projektet avser totalentreprenad för om- och tillbyggnad av befintligt bostadshus.
Ut- och ombyggnad av allmän plats i Sollentuna, etapp 1
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm. Arbetet kommer att utföras i en trafikerad stadsmiljö där ca 16 000 st. fordon passerar dagligen. Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten på delar av Turebergsleden, Kanalvägen och Bagarbyvägen samt Love Almqvistväg.
Ombyggnad till lägenheter i Sollentuna
Sollentunahem AB vill med detta förhandsmeddelande avisera kommande upphandling avseende ombyggnation av Spaden 1. Upphandlingen förväntas att annonseras under augusti/september 2022. Spaden 1 är en byggnad där det tidigare har bedrivits ett omsorgsboende i två plan av byggnaden. Det är nu dessa två plan som ska byggas om till ca 33 bostadslägenheter. Plan 3 och plan 4 i byggnaden utgörs sedan tidigare redan av bostadslägenheter med kvarboende.
Renovering av betong på garage i Sollentuna
Entreprenaden avser renovering av garage, för åtgärdande av skador och defekter, beläget på källarvåning under bostadshus.
Upprustning av skolgård vid Edsbergsskolan i Sollentuna
Omfattar översiktligt: VA-arbeten för dagvattenledningar i samband med att hela utemiljön upprustas vid skolan, detta innefattar bland annat ny utebelysning, nya lekredskap, planteringar mm. Arbetena kommer utföras i två olika etapper, där etapp 2 är en option som gäller en större del av skolans område.
Ombyggnad till padelanläggning i Sollentuna
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter.
Fönsterrenovering på äldreboende i Sollentuna
Entreprenaden omfattar i korthet utvändig renovering och underhållsmålning av samtliga fönster samt som energibesparande åtgärd ska glas i innerbågar bytas till lågemissionsglas alternativt isolerglas på Norrgårdens äldreboende i Sollentuna. Etapp 1: består av hus A och ska utföras under 2022. Etapp 2: består av Hus B och C och ska utföras under 2023.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från kontor till hotell på fastigheten ekplantan 4, Djupdalsvägen 7.
Rivning av lasthus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av 14 st lasthus på fastigheten rankan 1, sollentunaholmsvägen 13.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till skola på fastigheten Ekplantan 1, Djupdalsvägen 17.
Rivning av skola i Sollentuna
Rivningslov för "rektorsvillan" på fastigheten träbjälken 16, sollentunavägen 189.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av 4 enbostadshus på fastigheten törnskogen 3:2, grönan 2 Skalden 1,Sångaren 1,Väsby 5:1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av affärshus på fastigheten städet 1, Mossvägen 1.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).